Byla T-206-784/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Galinai Levickienei, dalyvaujant prokurorui Gedvydui Vaivadai, gynėjai advokatei Jolantai Bagdonienei, nuteistajam D. M., Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovui Zbignevui Korvin-Piotrovski, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam D. M., a.k. ( - ) paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

2D. M., gim. ( - ), nuteistas Helsinborg apylinkės teismo 2007-11-08 nuosprendžiu pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) 3 § 1 d. ir 6 § 3 d. (narkotinių medžiagų kontrabanda stambiu mastu) 4 metams laisvės atėmimo su draudimu sugrįžti į šalį iki 2017-11-25. Nuosprendis pradėtas vykdyti 2007-11-10, bausmės pradžia 2007-08-25, bausmės pabaiga 2011-08-25.

3Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo D. M. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus LR BK straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo Konvenciją perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje.

4Prokuroras prašo teikimą tenkinti. Nuteistojo gynėja ir nuteistasis prašo teikimą tenkinti.

5Teikimas tenkintinas.

6Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), D. M. perduotas iš Švedijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal LR BK atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

7Pagal Konvenciją, kurios pagrindu D. M. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Švedijos Karalystės Helsingborg apylinkės teismo, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str., D. M. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

8Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 8 str. 1 d.

9Remdamasis Švedijos Karalystės Helsingborg apylinkės teismo nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, teismas laiko, kad D. M. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas Švedijos Karalystėje (7 786,66 g psichotropinės medžiagos metamfetamino gabenimas, t. y. labai didelio psichotropinės medžiagos kiekio gabenimas), yra numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 3 dalyje. D. M. Švedijos Karalystės Helsingborg apylinkės teismo 2007-11-08 nuosprendžiu nustatyta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, atsižvelgiant į Konvencijos nuostatas, draudžiančias bloginti nuteistojo teisinę padėtį, nekeistina.

10Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam D. M. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

12D. M. pagal Švedijos Karalystės Baudžiamojo kontrabandos įstatymo (2000:1225) 3 § 1 d. ir 6 § 3 d. paskirtą bausmę - laisvės atėmimą 4 metams prilyginti Lietuvos Respublikos BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijai ir nuteistajam D. M. palikti 4 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia laikyti 2007 m. rugpjūčio 25 d.

13Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai