Byla 1-236-78/2012
Dėl ko nukentėjusysis buvo trumpam praradęs orientaciją, o kai atsigavo ir pamatė, kad V. M. stovi prie jo draugės D. G. ir prisiartinęs prie jų, vėl buvo užpultas V. M., kuris trenkė jam abejomis rankomis kumščiais ne mažiau kaip 3 kartus į galvos sritį, tokiais savo veiksmais A. P. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu ir kraujosruva veide

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Galina Taraškevič, sekretoriaujant Teresai Nakienei, Jurgitai Bražėnaitei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, nukentėjusiajam A. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

2V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d., 8 p., padarymu,

Nustatė

3Kaltinamasis V. M. sužalojo žmogų iš chuliganiškų paskatų:

4jis, 2011-10-01 apie 05.10 val., Trakų g. 7, Vilniuje, iš chuliganiškų paskatų trenkė kumščiu vieną kartą nukentėjusiajam A. P. į veido sritį, kai pastarasis atsitraukė, abejomis rankomis trenkė kumščiais ne mažiau kaip tris kartus į galvos sritį, dėl ko nukentėjusysis buvo trumpam praradęs orientaciją, o kai atsigavo ir pamatė, kad V. M. stovi prie jo draugės D. G. ir prisiartinęs prie jų, vėl buvo užpultas V. M., kuris trenkė jam abejomis rankomis kumščiais ne mažiau kaip 3 kartus į galvos sritį, tokiais savo veiksmais A. P. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį nosies kaulų lūžiu ir kraujosruva veide.

5Kaltinamasis V. M. jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo faktą, aplinkybes pripažino visiškai ir parodė, kad 2011-10-01, apie 05.10 val., adresu Trakų g. 7, Vilniuje, jis buvo su savo draugu Š. V.. Eidami gatve, prasilenkė su vaikinu, kaip vėliau paaiškėjo A. P., einančiu su drauge. Jis tuo metu buvo piktas, todėl tarp jų prasidėjo žodinis konfliktas. Konflikto metu jis A. P. sudavė ne mažiau kaip tris kartus į galvos sritį. Tuo metu pribėgo A. P. draugė, nustūmė jį (V. M.) į šoną prie tvoros, paėmė jį už švarko ir pradėjo laikyti, tada jis išpylė jai ant galvos alų, ir nuėjo link A. P. ir vieną kartą kumščiu trenkė jam į nosį. Po smūgio A. P. susilenkė ir pasakė „kraujas bėga“. Tuomet jo draugas Š. V. atitraukė jį nuo A. P. ir nuvedė iki taksi automobilio Rotušės aikštėje. Po to kai jis sudavė A. P. vieną smūgį į nosį, daugiau jo tikrai nemušė. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi, su nuketėjusiuoju A. P. susitaikė, jo atsiprašė, 2012-06-07 pasirašė susitarimą dėl susitaikymo ir žalos atlyginimo, įsipareigojo iki 2012-06-17 atlyginti nuketėjusiajam A. P. 8000 Lt. Su civiliniu ieškovu, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pasirašė sutartį dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo ir įsipareigojo per 12 mėnesių laikotarpį, nuo 2012-07-30, atlyginti 1969,81 Lt .

6Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. parodė, kad 2011-10-01, apie 05.10 val., jis ėjo Trakų gatve su savo drauge Deimante, jiems iš paskos ėjo vaikinai, vienas iš jų, kaip vėliau paaiškėjo V. M., pradėjo įžeidinėti juos keiksmažodžiais, bet jie į jo provokaciją nereagavo. Tuomet V. M. pasivijo juos ir užmynė ant jo bato, jam reikėjo užsimauti batą, todėl jis pasilenkė ir tada V. M. iš apačios kumščiu jam trenkė į veido sritį. Jam iš karto pradėjo bėgti kraujas. V. M. truputį atsitraukė nuo jo ir tuomet priartėjęs vėl kumščiais iš abiejų rankų trenkė jam į galvos sritį ne mažiau kaip 3 kartus. Jis trumpam buvo praradęs orientaciją, o kada po kelių sekundžių atsigavo, pastebėjo, kad jo draugė laiko V. M. už švarko. Jis pradėjo eiti link jų, V. M. pamatęs, kad jis eina į jo pusę, atstūmė nuo savęs jo draugę Deimantę, ir pribėgęs prie jo kumščiais iš abiejų rankų dar sudavė jam į galvos sritį ne mažiau kaip 3 kartus. Jam buvo sulaužyta nosis, sunku kvėpuoti, reikia daryti plastinę operaciją savo lėšomis. Su kaltinamuoju V. M. susitaikė, 2012-06-07 pasirašė susitarimą dėl susitaikymo ir žalos atlyginimo. Nuo baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio atsisako.

7Liudytojas Š. V. parodė, kad 2011-10-01 apie 05.00 val. jis kartu su V. M. ėjo Trakų g., Vilniuje. Link jų ėjo nepažįstami vaikinas, kaip vėliau apaiškėjo A. P., su mergina. V. M. su A. P. užsikabino pečiais, ir tarp jų prasidėjo žodinis konfliktas, jie susistumdė, bet kas kam trenkė jis nepastebėjo. Po to, V. M. priėjo prie A. P. draugės, kuri pradėjo jį tampyti už drabužių, todėl V. M. ją apipylė alumi. Tai pamatęs A. P. puolė ant V. M., todėl V. M. A. P. kumščiu trenkė į veidą.

8Liudytoja D. G. parodė, kad ji 2011-10-01 su savo draugu A. P. laukė taksi prie Trakų g., Vilniuje. Šalia jų praėjo du vaikinai, vienas iš jų, kaip vėliau paaiškėjo V. M., kažką rėkė, bet jie net nepagalvojo, kad tai jiems ir pradėjo eiti toliau. Jiems einant prie jų pribėgo V. M. ir užmynė A. P. ant bato, kai A. P. pasilenkė užsimauti batą, V. M. trenkė A. P. į nosį. A. P. iš karto pradėjo bėgti kraujas. Tada ji pribėgo prie V. M. ir atstūmė jį nuo A. P., bet V. M. vis tiek vėl priėjo prie A. P. ir smogė jam vieną kartą į veido sritį ir du kartus smogė kumščiu į dešinę ranką. Tada ji atstūmė V. M. nuo A. P.. V. M. pradėjo ant jos rėkti, nustūmė į tvorą, paėmė alų ir ją apipylė alumi. Kas buvo toliau ji nurodyti negali, nes nuo alaus pradėjo griaužti akis ir ji nieko nebematė.

92011-10-19 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. G3127/11(01), atliekant tyrimą konstatuota, kad A. P. nustatytas nosies kaulų lūžis ir kraujosruvos veide, tai padaryta smūginiu kieto daikto poveikiu. Sužalojimas dėl nosies kalų lūžimo ir kraujosruvos veide vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu (t. 1, b.l. 20-22).

10Įvertinus surinktų įrodymų visetą konstatuotina, kad kaltinamasis V. M. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Kaltinamojo nusikalstami veiksmai kvalifikuoti teisingai pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p..

11Kaltinamasis padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK 11 str. 4 d.).

12Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.).

13Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

14Kaltinamasis anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka (galiojančių administracinių nuobaudų neturi) (b.l. 55), dirba (b.l. 57), neįrašytas į narkologinę įskaitą Vilniaus priklausomybės ligų centre (b.l. 60), VĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas (b.l. 59).

15Įvertinus visų minėtų aplinkybių visumą yra pagrindas manyti, kad ateityje kaltinamasis nedarys nusikalstamų veikų bei laikysis įstatymų.

16Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, susitarė dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, susitaikė su nukentėjusiuoju, darytina išvada, kad yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos BK 38 str. ir atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius baudžiamąją bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 305 straipsniais, 307 str., 254 str. 5 d., teismas

Nutarė

18V. M., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. jam ir nukentėjusiajam A. P. susitaikius, nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti (Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d.), baudžiamąją bylą nutraukti.

19Patvirtinti 2012-06-07 V. M. ir A. P. sudarytą susitarimą dėl susitaikymo ir žalos atlyginimo, susitarime nurodytomis sąlygomis.

20Patvirtinti 2012-06-08 V. M. ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį Nr. 914, sutartyje nurodytomis sąlygomis.

21Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

22Išaiškinti V. M., kad asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d., per vienerius metus padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdant teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos BK 38 str. 3 d.), per vienerius metus padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos BK 38 str. 4 d.).

23Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Galina Taraškevič, sekretoriaujant... 2. V. M., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio... 3. Kaltinamasis V. M. sužalojo žmogų iš chuliganiškų paskatų:... 4. jis, 2011-10-01 apie 05.10 val., Trakų g. 7, Vilniuje, iš chuliganiškų... 5. Kaltinamasis V. M. jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo faktą,... 6. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. P. parodė, kad 2011-10-01, apie... 7. Liudytojas Š. V. parodė, kad 2011-10-01 apie 05.00 val. jis kartu su V. M.... 8. Liudytoja D. G. parodė, kad ji 2011-10-01 su savo draugu A. P. laukė taksi... 9. 2011-10-19 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 10. Įvertinus surinktų įrodymų visetą konstatuotina, kad kaltinamasis V. M.... 11. Kaltinamasis padarė apysunkį tyčinį nusikaltimą (Lietuvos Respublikos BK... 12. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino... 13. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 14. Kaltinamasis anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka (galiojančių... 15. Įvertinus visų minėtų aplinkybių visumą yra pagrindas manyti, kad... 16. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 302 - 305... 18. V. M., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138... 19. Patvirtinti 2012-06-07 V. M. ir A. P. sudarytą susitarimą dėl susitaikymo ir... 20. Patvirtinti 2012-06-08 V. M. ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 21. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 22. Išaiškinti V. M., kad asmeniui, atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės... 23. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...