Byla 2-17080-329/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei V. C. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės V. C. 603,00 Lt skolą, 2244,97 Lt delspinigius, 244,81 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, iš viso: 3092,78 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (3-6 b.l.).

3Ieškinyje nurodyta, kad 2001-05-25 UAB „Tele2“ ir atsakovė V. C. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8465189-2.6-264 (toliau - Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei laikotarpiu nuo 2001-05-31 iki 2002-04-30 išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė jų neapmokėjo ir įsiskolino UAB „Tele2“ 603,00 Lt. 2009 m. kovo 31 d. UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, kuria UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovės skolą. Ieškovė informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal neapmokėtas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė prievolės neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Vadovaujantis Sutarties 6.5 punktu, atsakovė privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos laikotarpiu nuo 2002-06-01 iki 2012-08-10 (už 3723 dienas), iš viso 2244,97 Lt delspinigių. Ieškinyje taip pat prašoma priteisti iš atsakovės 244,81 Lt ieškovo patirtas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas. Kadangi atsakovė savo prievolės ieškovui gera valia nevykdė, ieškovas kreipėsi į teismą.

4Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.), 2012-11-15 skelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (55 b.l.), todėl laikytina, kad atsakovė apie bylos iškėlimą teisme informuota tinkamai, atsiliepimą į jai pareikštą ieškinį atsakovė turėjo teismui pateikti iki 2012-11-29 įskaitytinai, tačiau iki nustatyto termino atsiliepimo nepateikė.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsakovės atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (7 b.l.), 2012-09-21 delspinigių paskaičiavimo akto (8 b.l.), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės (9 b.l.), 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (10-13 b.l.), 2001-05-25 Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A8465189-2.6-264 (20-22 b.l.), PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų už laikotarpį nuo 2001-05-30 iki 2002-04-30 (25-36 b.l.), 2009-05-04 pranešimo V. C. dėl reikalavimo perleidimo (37 b.l.) – vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skola apmokėta, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 603,00 Lt skolos priteisimo. Ieškinys dalyje dėl 603,00 Lt skolos priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 603,00 Lt skola priteistina iš atsakovo ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str.).

8Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2244,97 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo, prie ieškinio pridėjo 2012-09-21 delspinigių paskaičiavimo aktą (8 b.l.), iš kurio matyti, kad 2244,97 Lt delspinigių suma paskaičiuota už laikotarpį nuo 2002-06-01 iki 2012-08-10.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatyme yra įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

10Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007;

112007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

12Nagrinėjamoje byloje teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką, todėl teismas sprendžia, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) yra neprotingai didelės. Iš teismui pateikto Išrašo iš UAB „Tele2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (7 b.l.) matyti, kad kreditorius UAB „Tele2“ perleido reikalavimą į skolininkės V. C. 603,00 Lt skolą naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“. 2009-05-04 Pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (37 b.l.) ieškovas UAB „Gelvora“ surašė informacinį pranešimą atsakovei V. C., jog įgijo teisę į jos skolą ir pareikalavo per tris dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos į nurodytą sąskaitą sumokėti 603,00 Lt skolos sumą, 165,04 Lt skolos išieškojimo išlaidas, 108,54 Lt delspinigius. Įvertinus šią delspinigių sumą ir taikant 2001-05-25 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. A8465189-2.6-264 (20-22 b.l.) 6.5 punkte nustatytą 0,1 proc. dydžio delspinigių normą, teismas daro išvadą, kad ieškovas pats pripažino, jog iki 2009-05-04 susidariusi 108,54 Lt delspinigių suma yra pakankama kompensuoti jos nuostolius dėl sutartinės prievolės atsiskaityti už paslaugas nevykdymo, t.y. paskaičiavo delspinigius už šešis mėnesius (180 dienų), todėl ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius nuo 2002-06-01 pripažintinas nepagrįstu ir prieštaraujančiu paties ieškovo 2009-05-04 pranešime nurodytai delspinigių sumai (paskaičiavimui už šešis mėnesius). Teismas taip pat atsižvelgia į tą aplinkybę, kad skola atsirado laikotarpiu nuo 2001-05-25 iki 2002-04-30, reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo paslaugų teikėjas ieškovui perleido 2009-03-31, o ieškinys teisme gautas 2012-09-28, didelė santykinė delspinigių apimtis ir 3723 dienų terminas, per kurį paslaugų teikėjas ir jo teisių perėmėjas nesiėmė priemonių išieškoti skolą, lėmė neadekvačias, beveik keturis kartus viršijančias skolą netesybas. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažinti iki 0,02 procentų už kiekvieną pradelstą dieną, t.y. iš atsakovės ieškovo naudai priteisina 449,00 Lt delspinigiai ((603,00x0,02/100)x3723), o likusioje delspinigių dalyje reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str.; CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d.).

13Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 244,81 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, teismui pateikė išklotinę (9 b.l.), iš kurios turinio matosi, kad ieškovė dėl atsakovo skolos patyrė išlaidų, siųsdama 5 pranešimus, spausdinimui naudodama popierių, vokus, apkraudama darbu buhalteriją, įvertinusi kompiuterių nusidėvėjimą, naudodama informacines technologijas, į išlaidas taip pat įskaičiavusi išlaidas darbus atlikusio darbuotojo darbo užmokesčiui bei užklausų Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrų tarnybai išlaidas. Tačiau teismui ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas ir jų sąsajas su atsakovės skolos išieškojimu, t.y. byloje nėra duomenų apie 5 atsakovei siųstus pranešimus, spausdinimui panaudotą popierių ir vokus, detalizuotus ieškovės buhalterijos darbo kaštus išieškant skolą, kompiuterių nusidėvėjimo paskaičiavimo metodus, informacinių technologijų panaudojimo kaštus ir kt.). Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo neįrodytas byloje esančiais duomenimis, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

14Iš atsakovės, laiku neatsiskaičiusios su ieškovu, priteistina ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 1052,00) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

15Pagal LR CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Bendra ieškovo ieškinio suma – 3092,78 Lt, teismas, priteisdamas ieškovui iš atsakovės 603,00 Lt skolą ir 449,00 Lt delspinigius, iš viso 1052,00 Lt ieškovui, patenkina 34 procentai ieškinio.

16Ieškovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 93,00 Lt žyminis mokestis (41 b.l.). Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovui priteistina žyminio mokesčio dalis – 31,62 Lt (93,00 Lt x 34 proc./100).

17Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 17,01 Lt. Jas paskirstant tarp šalių proporcingai patenkintiems ir atmestiems reikalavimams, iš atsakovės priteistina 5,78 Lt, o iš ieškovo – 11,23 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Iš atsakovės priteistinos išlaidos valstybei yra mažesnės, nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl šios išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB banke, banko kodas 70440, iš atsakovės V. C., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 603,00 Lt (šeši šimtai trys litai 00 ct) skolą, 449,00 Lt (keturi šimtai keturiasdešimt devyni litai) delspinigius, iš viso: 1052,00 Lt (vienas tūkstantis penkiasdešimt du litai 00 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 1052,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31,62 Lt (trisdešimt vienas litas 62) žyminį mokestį.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7, Vilniuje, juridinio asmens kodas 125164834, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB banke, banko kodas 70440, 11,23 Lt (vienuolika litų 23 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

23Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, rašytinio... 2. ieškovė UAB „Gelvora“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama... 3. Ieškinyje nurodyta, kad 2001-05-25 UAB „Tele2“ ir atsakovė V. C. sudarė... 4. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – išrašo iš UAB „Tele2“... 8. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2244,97 Lt delspinigių priteisimo iš... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 10. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 11. 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis... 12. Nagrinėjamoje byloje teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio,... 13. Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 244,81 Lt ikiteisminio skolos... 14. Iš atsakovės, laiku neatsiskaičiusios su ieškovu, priteistina ieškovui 5... 15. Pagal LR CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 16. Ieškovo byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 93,00 Lt žyminis... 17. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje yra 17,01 Lt. Jas paskirstant... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus g. 7,... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti valstybei iš ieškovo UAB „Gelvora“, buveinė A. Juozapavičiaus... 23. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...