Byla e2S-1984-324/2018
Dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-7627-979/2018 pagal pareiškėjų V. B. ir A. B. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. B. ir A. B. atstovo advokato A. S. atskirąjį skundą dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-7627-979/2018 pagal pareiškėjų V. B. ir A. B. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjai V. B. ir A. B., atstovaujami advokato A. S., Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmams 2018 m. rugsėjo 17 d. pateikė prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

72.

8Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų V. B. ir A. B. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, jį su priedais grąžino jį pateikusiam asmeniui.

93.

10Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė, kad pareiškėjai 2018 m. liepos 18 d. teismui buvo pateikę 2018 m. liepos 12 d. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir 2018 m. liepos 16 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kurių pagrindu buvo užvesta civilinė byla Nr. e2YT-5989-979/2018. Teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi nurodė prašymo trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Pareiškėjai, šalindami teismo nurodytus trūkumus, pateikė tik papildomus dokumentus, nepateikė patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, todėl teismas laikė, kad pareiškėjai visų nurodytų procesinio dokumento trūkumų nepašalino, 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu nutarė laikyti nepaduotu ir grąžino jį su priedais padavusiems asmenims. Alytaus aplinkės teismo 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. Teisme 2018 m. rugsėjo 17 d. gautas pareiškėjų V. B. ir A. B. 2018 m. liepos 12 d. prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kurį pateikė pareiškėjų atstovas advokatas A. S. elektroninėmis ryšių priemonėmis. Pareiškėjų atstovo pateiktas 2018 m. rugsėjo 17 d. prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių ir pridedami priedai yra analogiški teismui procesiniams dokumentams, pateiktiems civilinėje byloje Nr. e2YT-5989-979/2018, kurių priėmimo klausimas išspręstas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-5989-979/2018. Pareiškėjų atstovas pateikė dokumentus, identiškus pateiktiems 2018 m. liepos 18 d., ir nepridėjo įrodymų, papildomai pateiktų teismui 2018 m. liepos 30 d. Jis nepridėjo naujų įrodymų, nepatikslino sutarties dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu, pateikė tokio paties teksto ir tos pačios datos (2018 m. liepos 16 d.) sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Civilinėje byloje Nr. e2YT-5989-979/2018 teismas yra išsprendęs pareiškėjų atstovo teiktų procesinių dokumentų priėmimo klausimą, todėl konstatavo, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis, priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, dėl ko pareiškėjų prašymą atsisakė priimti. Sprendė, kad pareiškėjų atstovas advokatas savo procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai, t. y. užuot vykdęs teismo įpareigojimus ir šalinęs procesinio dokumento trūkumus, teikia tuos pačius procesinius dokumentus iš naujo, teismo nutartyje nurodytų procesinių dokumentų trūkumų nešalina. Tuo remiantis nutarė, kad jis akivaizdžiai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, jo veiksmai kenkia teisinei sistemai, pažeidžia pareiškėjų interesus, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų, yra eikvojami Lietuvos valstybės žmogiškieji ir materialiniai resursai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi pareiškėjų atstovui advokatui A. S. paskyrė 300 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

114.

12Pareiškėjų atstovas advokatas A. S. 2018 m. rugsėjo 24 d. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi paskirtą baudą. Nurodė, kad jo veiksmai buvo atlikti be tyčios, sąmoningumo, tikslo veikti prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Tai buvo grynai techninė (neapsižiūrėjimo) klaida, sąlygojama didelio darbo krūvio ir noro kuo greičiau padėti pareiškėjams. Per savo darbo praktiką nuo 2015 metų advokatas nėra gavęs nei vienos baudos.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjų atstovo advokato A. S. prašymą dėl baudos panaikinimo. Nustatė, kad bauda buvo paskirta už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis konstatuojant, kad pareiškėjų advokatas jomis naudojasi nesąžiningai, t. y. užuot vykdęs teismo įpareigojimus ir šalindamas procesinio dokumento trūkumus, teikia tuos pačius procesinius dokumentus iš naujo, teismo nutartyje nurodytų procesinių dokumentų trūkumų nešalina, todėl nutarė, kad jis akivaizdžiai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, jo veiksmai kenkia teisinei sistemai, pažeidžia pareiškėjų interesus, objektyviai neatitinka sąžiningo elgesio standartų, yra eikvojami Lietuvos valstybės žmogiškieji ir materialiniai resursai. Jo nurodoma techninė klaida neatleidžia nuo teisinių pasekmių, kurias sukelia pakartotinis procesinių dokumentų teikimas neįvykdžius teismo įpareigojimų. Advokatui paskirta bauda nesiekia sankcijos vidurkio ir sudaro tik 6 procentus galimos maksimalios baudos. Įvertinęs šiam asmeniui pirmą kartą paskirtos baudos dydį nurodė, kad ji yra pakankama baudos tikslams pasiekti. Pareiškėjų atstovas nemotyvavo, jog bauda per didelė, teismas to nenustatė, todėl nėra pagrindo ją sumažinti ar panaikinti.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskiruoju skundu pareiškėjų V. B. ir A. B. atstovas prašo panaikinti baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas neatsižvelgė į tai, kad atstovo veiksmai buvo techninė klaida.

216.2.

22Verčiantis advokato praktika nuo 2015 metų, tai pirmoji advokato padaryta techninė klaida.

236.3.

24Teismas nevertino ekonomiškumo principo (viską buvo galima išspręsti telefonu).

256.4.

26Neatsižvelgta į pareiškėjų atstovo advokato darbo krūvį teikiant procesinius dokumentus. Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

287.

29Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis advokatui, pateikusiam trūkumų turintį pareiškėjų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

308.

31Nustatyta, kad pareiškėjai, atstovaujami advokato A. S., per elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP) 2018 m. liepos 18 d. pateikė teismui pareiškėjų 2018 m. liepos 12 d. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir 2018 m. liepos 16 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, kurių pagrindu Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose buvo užvesta civilinė byla Nr. e2YT-5989-979/2018. Teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi nurodė prašymo trūkumus ir nustatė terminą jiems pašalinti (nurodyti kilnojamojo turto (transporto priemonių) ir nekilnojamojo turto vertes). Pareiškėjams nepašalinus nurodytų trūkumų, teismas 2018 m. rugsėjo 6 d. nutartimi jų prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiems asmenims. Ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 18 d.

329.

33Pareiškėjai, atstovaujami advokato A. S., 2018 m. rugsėjo 17 d. per EPP pateikė pareiškėjų 2018 m. liepos 12 d. prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir 2018 m. liepos 16 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir grąžino jį pateikusiam asmeniui. Konstatavo, kad yra įsiteisėjusi 2018 m. rugsėjo 6 d. teismo nutartis, priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 137 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

3410.

35Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai.

3611.

37CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gali būti pripažintas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis toks byloje dalyvaujantis asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-210-330/2018 ir kt.).

3812.

39Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje asmuo jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas.

4013.

41Vadovaudamasis šiomis nuostatomis ir nutarties aprašomojoje dalyje bei 8, 9 punktuose nurodytomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad sprendžiant, ar apeliantas akivaizdžiai piktybiškai naudojosi teise kreiptis į teismą, ar pakartotinis teisiškai ydingų procesinių dokumentų pateikimas įvyko dėl techninio suklydimo, būtina pasisakyti dėl baudos paskyrimo procesinio pagrindo – 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalies, kuria pareiškėjų prašymą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu buvo atsisakyta priimti CPK 137 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu (nutartyje neteisingai nurodyta CPK 137 straipsnio 1 dalis, teismo išvados atitinka 137 straipsnio 2 dalies 4 punktą). Ši įsiteisėjusi nutartis nėra apeliacijos dalykas. Jos argumentus įstatymų tinkamo taikymo aspektu reikia išanalizuoti atskirojo skundo pagrindų įvertinimui.

4214.

43CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatyme nustatyta tvarka kreiptis į teismą tam, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo ex officio (savo iniciatyva) išsiaiškinti, ar yra asmens teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų. Kai asmuo, pateikdamas teismui ieškinį, netinkamai įgyvendina savo teises, teismas atsisako priimti ieškinį pagal CPK 137 straipsnio 2 dalį. CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas turi atsisakyti priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo ar arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Tais atvejais, kai bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, priimtas dėl ginčo (reikalavimo) tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, taikomas CPK 293 straipsnio 3 punkte įtvirtintas mechanizmas – naujai iškelta byla nutraukiama.

4415.

45Formuodamas šiuose įstatymuose įtvirtintos procesinės taisyklės taikymo praktiką kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ji grindžiama teismo sprendimo res judicata (galutinis teismo sprendimas) teisine galia, reiškiančia, kad šalių ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią (CPK 18 straipsnis). Res judicata yra taikoma tik šalims ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims. Sprendimas, turintis res judicata galią, sukuria materialiuosius ir procesinius teisinius padarinius; procesinis įsiteisėjusio teismo sprendimo padarinys yra tas, kad sprendimo nebegalima skųsti įprasta, t. y. apeliacine, tvarka (CPK 301 straipsnio 1 dalis); materialieji tokio sprendimo padariniai dvejopi: pirma, šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio (negatyvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 279 straipsnio 4 dalyje), antra, sprendimas gali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje (pozityvusis res judicata poveikis, įtvirtintas CPK 182 straipsnio 2 punkte) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-173/2010; kt.). Kadangi įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (sprendimu, nutartimi) iš esmės atsakoma į ieškovų, pareiškėjų, kt. suinteresuotų asmenų reikalavimus, išsprendžiamas ginčas, jeigu jis yra kilęs, apginamos asmenų subjektinės teisės arba įstatymų saugomi interesai, tai civilinio proceso teisė netoleruoja situacijų, kai, esant teisme išnagrinėtai civilinei bylai, pakartotinai būtų nagrinėjamas tapatus ginčas (reikalavimas). CPK 279 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas draudimas byloje dalyvavusiems asmenims pakartotinai pareikšti teisme tuos pačius ieškinio reikalavimus tuo pačiu pagrindu arba kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius taip pat reiškia ir draudimą teismui pakartotinai nagrinėti jau išspręstą bylą arba iš naujo nustatyti išspręstoje byloje konstatuotus faktus ar teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2008).

4616.

47Apeliacine tvarka vertinamu atveju nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo, priimto pagal pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, t.y. jų reikalavimas dėl santuokos nutraukimo teisme nėra išnagrinėtas (2018 m. liepos mėnesį pateiktas pareiškimas sugrąžintas nepriėmus teismo sprendimo dėl ginčo/prašymo esmės). Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas, 2018 m. rugsėjo 17 d. gavęs trūkumų turintį pareiškėjų pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, jo priėmimo klausimą turėjo spręsti vadovaujantis CPK 375 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 2 dalimi, o tuo atveju, jei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių trūkumai paaiškėtų po bylos iškėlimo, taikyti CK 3.53 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas procesines nuostatas. Tik vadovaujantis šiais procesiniais įstatymais būtų galima nustatyti, ar pareiškėjų advokatas, pakartotinai pateikęs neištaisytus procesinius dokumentus, apsiriko (padarė techninę klaidą), ar, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, kenkdamas teisinei sistemai veikia prieš atstovaujamųjų interesus.

4817.

49Pirmosios instancijos teismas nesprendė 2018 m. rugsėjo 17 d. teisme gauto pareiškėjų pareiškimo trūkumų pašalinimo klausimo CPK nustatyta tvarka, todėl apeliacine tvarka vertinamoje nutartyje nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjų atstovas nešalina teismo nutartimi nurodytų procesinių dokumentų trūkumų. Nesant vados konstatuoti CPK 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų (aiškiai nepagrįstai įgyvendinamos pareiškėjus atstovaujančio advokato teisės kreiptis į teismą), šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta sankcija už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pritaikyta nepagrįstai.

5018.

51Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

52Apeliacinės instancijos teismo išvados

5319.

54Apeliacine tvarka patikrinta pirmosios instancijos nutartis yra priimta netinkamai pritaikius procesinės teisės normas, todėl panaikintina. Klausimas išspręstinas iš esmės, panaikinant advokatui A. S. paskirtą baudą (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

55Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

56Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

57Panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi paskirtą 300 Eur baudą pareiškėjų atstovui advokatui A. S..

58Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjai V. B. ir A. B., atstovaujami advokato A. S., Alytaus apylinkės... 7. 2.... 8. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartimi... 9. 3.... 10. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatė,... 11. 4.... 12. Pareiškėjų atstovas advokatas A. S. 2018 m. rugsėjo 24 d. pateikė skundą,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjų V. B. ir A. B. atstovas prašo panaikinti... 19. 6.1.... 20. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atstovo veiksmai buvo techninė klaida.... 21. 6.2.... 22. Verčiantis advokato praktika nuo 2015 metų, tai pirmoji advokato padaryta... 23. 6.3.... 24. Teismas nevertino ekonomiškumo principo (viską buvo galima išspręsti... 25. 6.4.... 26. Neatsižvelgta į pareiškėjų atstovo advokato darbo krūvį teikiant... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. 7.... 29. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 30. 8.... 31. Nustatyta, kad pareiškėjai, atstovaujami advokato A. S., per elektroninių... 32. 9.... 33. Pareiškėjai, atstovaujami advokato A. S., 2018 m. rugsėjo 17 d. per EPP... 34. 10.... 35. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 36. 11.... 37. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad gali būti pripažintas... 38. 12.... 39. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas... 40. 13.... 41. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis ir nutarties aprašomojoje dalyje bei 8, 9... 42. 14.... 43. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 44. 15.... 45. Formuodamas šiuose įstatymuose įtvirtintos procesinės taisyklės taikymo... 46. 16.... 47. Apeliacine tvarka vertinamu atveju nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo,... 48. 17.... 49. Pirmosios instancijos teismas nesprendė 2018 m. rugsėjo 17 d. teisme gauto... 50. 18.... 51. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ginčo klausimo... 52. Apeliacinės instancijos teismo išvados ... 53. 19.... 54. Apeliacine tvarka patikrinta pirmosios instancijos nutartis yra priimta... 55. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1... 56. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį... 57. Panaikinti Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d.... 58. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....