Byla 2-18871-748/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 2446,61 Lt draudimo išmokos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei 73 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2008-07-09 buvo sudaryta Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 121426261, pagal kurią buvo apdrausta automobilio BMW 525, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. 2008-07-25 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas M. K., vairavęs automobilį BMW 525, valst. Nr. ( - ). Įvykio metu buvo apgadintas automobilis Nissan, valst. Nr. HX-WF100. UAB „BTA draudimas“, vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, 2008-12-03 už padarytą žalą atlygino 12233,03 Lt dėl automobilio Nissan, valst. Nr. HX-WF100 apgadinimų. Atsakovas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Ieškovas 2008-09-01 kreipėsi į atsakovą ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį, tačiau atsakovas ieškovui informacijos nesuteikė. Atsakovas vengė bendradarbiauti, tai lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais, todėl draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. 2009-05-20 bei 2009-09-10 atsakovui buvo išsiųstos pretenzijos dėl reikalaujamos 2446,61 Lt draudimo išmokos apmokėjimo, tačiau atsakovas gera valia reikalaujamų sumų nesumokėjo.

4Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, draudimo įmonė, neturi pagrindo mažinti reikalaujamos grąžinti draudimo išmokos dydį, nes byloje nėra lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, taip pat atsakovas neteikia ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą. Kadangi apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (Žin., 2007, Nr.: 61-2340) 12 str. nustatytas pareigas, draudikas reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos t.y. 2446,61 Lt.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2011-10-11 (b.l. 27, 28), viešo paskelbimo būdu, todėl sutinkamai su CPK 123 str. 1 d., 124 str. 1 d. laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai. Per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimas į ieškinį nepateiktas, todėl, esant tokioms aplinkybėms, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių, kuriuo ieškovo ieškinys tenkintinas pilnumoje (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais dokumentais: išrašu apie asmenį (b.l. 11), 2008-09-01 pretenzija (b.l. 10), 2009-05-20 pretenzija (b.l. 9), 2009-09-10 pretenzija (b.l. 8), 2008-11-27 draudiminio įvykio tyrimo aktu Nr. ZK/08/1955 (b.l. 7), įvykių išklotine (b.l. 12), 2008-07-08 sutartimi Nr. 121426261 (b.l. 11). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo piniginę prievolę ieškovui yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

7Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą padaryti išvadai, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 str. 2 d.). Vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsniu, įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2008-04-11) 60.3 punktas numato, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, - jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

8Atsakovas pažeidė draudimo sutartį, nevykdydamas savo pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui, t.y. nepranešdamas draudimo sutartyje nustatytu terminu apie draudiminį įvykį bei draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 20 procentų nuo išmokėtos draudimo sumos t.y. 2446,61 Lt (CK 6.38 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., 6.280 str., 6.987 str.).

9Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir valstybei (b.l. 5, )(CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 285 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2446,61 Lt (du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt šešis litus šešiasdešimt vieną centą) draudimo išmokos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2446,61 Lt), skaičiuojant jas nuo 2011 m. spalio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 73 Lt (septyniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio, ieškovui „BTA Insurance Company“ SE, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, esančią Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT25 7300 0100 0062 6711, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

14Priteisti iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 11,14 Lt (vienuolika litų keturiolika centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3, 4 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai