Byla 2-7423-192/2012
Dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovei J. S. dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių. Teismas

Nustatė

2Ieškovas UAB „( - )“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės J. S. 2300,00 Lt skolos, 228,11 Lt palūkanų, 1380,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 119,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą.

3Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2012-04-05 įteikti atsakovei tinkamai CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – kredito sutarties bendrosios sąlygos 2009-08-14, AB SEB banko UAB „( - )“ sąskaitos išrašas, 2010-01-22 mokėjimo nurodymas Nr. 505, J. S. kredito istorija – patvirtina, kad 2009-08-14 tarp ieškovo ir atsakovės buvo pasirašytos Kredito sutarties bendrosios sąlygos. Kredito sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, atsakovė į ieškovo sąskaitą įmokėjo registracijos mokestį ir taip patvirtino Kredito sutarties bendrąsias sąlygas. Sutartimi atsakovei buvo suteiktas 2000,00 Lt kreditas už 300,00 Lt kainą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2010-03-12, tačiau to nepadarė. Todėl yra skolinga ieškovui 2300,00 Lt negrąžinto kredito.

8Nustačius, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip matyti iš tarp šalių sudarytos kredito sutarties, šalys už prievolės neįvykdymą atsakovės atžvilgiu susitarė taikyti dvejopo pobūdžio netesybas – 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną ir vienkartinę 50,00 Lt baudą tuo atveju, jei kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo kredito grąžinimo dienos (sutarties 5.1 p., ir 5.3 p.). Esant tokiai šalių valiai bei teismui konstatavus sutartinės prievolės pažeidimo byloje faktą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 50,00 Lt bauda (CK 6.256 str. 2 d.). Tenkindamas iš dalies ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, teismas įvertina, kad bylos šalis sieja vartojimo teisiniai santykiai, atsakovė šiuo atveju yra silpnesnioji sutarties šalis, kuri kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teisminę praktiką, yra nurodęs, kad netesybos negali leisti šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Tokiu būdu teismas, atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teisminę praktiką ir CK reglamentuotą minimalų palūkanų dydį, sprendžia, kad ieškovo prašoma priteisti netesybų suma negali būti laikoma protinga ir pagrįsta. Šių aplinkybių kontekste ieškovo reikalaujami 2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną – 1380,00 Lt, yra akivaizdžiai per dideli ir neprotingi (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus motyvus ir į tai, kad šalys papildomai yra pasirinkę ir kitą civilinės atsakomybės formą - baudą, kuri priteistina ieškovo naudai, teismas sprendžia, kad delspinigių suma, sudaranti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną, yra pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl kredito sutarties sąlygų nevykdymo, likusi reikalavimo dalis dėl delspinigių atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

10Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 228,11 Lt palūkanų, paskaičiuotų taikant įstatyminį 5 procentų dydžio tarifą už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi šalys abipuse valia sutartyje sulygo, jog už kredito sutarties sąlygų nevykdymą atsakovo atžvilgiu bus taikoma dvejopo pobūdžio civilinė atsakomybė – baudos ir delspinigių – formomis. Ieškovo reikalaujamos palūkanos, įtvirtintos CK 6.210 str. 1 d., kaip ir šalių sutartyje nustatytos netesybos, atlieka kompensuojamąją ieškovo turtinių interesų funkciją, kuomet skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, todėl teismui jau priteisus iš atsakovo ir 50,00 Lt baudą, ir delspinigius, priteisti įstatymines palūkanas nėra pagrindo, dėl šios priežasties pastarasis ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str.).

11Ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d. ir 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai – 74,00 Lt žyminio mokesčio ir 310 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės J. S., a.k. ( - ) gyv. „( - )“, ieškovo UAB „( - )“, į.k. „( - )“, buveinė „( - )“, a.s. Nr. LT92 7300 0101 1564 8396 Swedbank AB, b.k. 73000, naudai 2300,00 Lt (du tūkstančius tris šimtus litų) skolos, 138,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 00 ct) delspinigių, 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) baudos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 74,00 Lt (septyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 310,00 Lt (tris šimtus dešimt litų) bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą.

16Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai