Byla e2-1368-301/2020
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė,

2vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui A. Č. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

3Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1920,42 Eur skolą, susidariusią už profesinį mokymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priimant sprendimą už akių.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovas be pateisinamų priežasčių per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas, esant ieškovės prašymui ieškinyje priima sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos rašytiniai duomenys (elektroninės bylos ieškinio priedai: PVM sąskaitos faktūros, mėnesinio darbo laiko apskaitos žiniaraštis, profesinio mokymo paslaugų suteikimo aktas, sąskaitos išrašas, profesinio mokymo kuponas, liudijimas, susitarimas dėl trišalės mokymo sutarties pakeitimo, pretenzija dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, grąžinimo ir sutarties nutraukimo, registruotų siuntų teikimo lapas, trišalė mokymo sutartis, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponas, paslaugų priėmimo-perdavimo aktas už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį suteiktas paslaugas) patvirtina, kad 2017 m. gegužės 17 d. ieškovė (buvęs pavadinimas Marijampolės teritorinė darbo birža), uždaroji akcinė bendrovė „A. M. transportas“ ir bedarbis A. Č. sudarė Trišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo dalyvauti profesinio mokymo programoje, mokytis ir įgyti ar patobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetenciją, kaip nurodyta Sutarties 2 punkte. 2018 m. gruodžio 27 d. buvo sudarytas Trišalis susitarimas dėl Trišalės sutarties pakeitimo, ir pratęstas įsidarbinimo pas darbdavį terminas iki 2019 m. liepos 31 d., tačiau atsakovas ir gavęs ilgesnį laiką įvykdyti savo įsipareigojimus, jų vis tiek neįvykdė. Iki Sutartyje numatyto termino atsakovas neišsilaikė teisės vairuoti Regitroje ir neįsidarbino pas darbdavį.

8Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 1 d. išsiuntė atsakovui pretenziją, kuria informavo, jog jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai 9.1 papunkčio nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 9.5. papunkčiu, įpareigotas atlyginti ieškovei jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 1920,42 Eur grąžinti į Užimtumo tarnybos sąskaitą iki 2019 m. rugsėjo 1 d.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gegužės 19 d. ieškovė atsakovo profesinio mokymo finansavimui išdavė Profesinio mokymo kuponą Nr. ( - ), kuriuo įsipareigojo sumokėti 820,00 Eur profesinio mokymo teikėjui ( - ) už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal C, CE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojo mokymo programą (6val./96val.). Taip pat ieškovė 2017 m. birželio 30 d. išdavė atsakovui Profesinio mokymo kuponą Nr. ( - ), kuriuo įsipareigojo sumokėti 575,76 Eur profesinio mokymo teikėjui ( - ) už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programą (4val./150val.).

10Už faktinį atsakovo mokymosi laiką ( - ) pagal 2017 m. birželio 30 d. ir 2017 m. liepos 28 d. PVM sąskaitas faktūras ieškovė sumokėjo atitinkamai 820 Eur ir 575,76 Eur, iš viso 1395,76 Eur. Taip pat ieškovė atsakovui mokymosi laikotarpiu mokėjo su profesiniu mokymusi susijusią stipendiją, kas sudaro 524,66 Eur. Dėl nurodyto ieškovė patyrė 1920,42 Eur žalos, kurią sudaro 1395,76 Eur išlaidos už atsakovo profesinį mokymą ir 524,66 Eur atsakovui išmokėta stipendija. Todėl ieškovė patyrė iš viso 1920,42 Eur išlaidų, susidariusių už atsakovo profesinį mokymą.

11Sutinkamai su Sutarties 9.5. punktu, mokinys įsipareigoja atlyginti užimtumo tarnybai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu įdarbinamasis nevykdė arba netinkamai vykdė sutarties 9.1.-9.4. papunkčiuose numatytų įsipareigojimų be svarbių priežasčių.

12CK 6.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs sutartimi prisiimtą prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Atsakovas nesilaikė trišale mokymo sutartimi prisiimtos prievolės iki sutartyje numatyto termino išlaikyti Regitroje teisės vairuoti egzaminą ir neįsidarbino pas darbdavį. Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, Trišalė mokymo sutartis įpareigoja atsakovą, be svarbių priežasčių neįvykdžiusį sutartimi prisiimtos prievolės, atlyginti ieškovei visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu.

13CK 6.246 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sutinkamai su CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, iš atsakovo ieškovei priteistina 1920,42 Eur skola, susidariusi už profesinį mokymą, ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. vasario 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 43 Eur žyminis mokestis ir 3,58 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 46,58 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu, 14 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo A. Č. asmens kodas ( - ), ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, juridinio asmens kodas 190766619, buveinės adresas G. V. g. 3A, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas, naudai 1920,42 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus dvidešimt eurų 42 centus) skolą, susidariusią už profesinį mokymą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. vasario 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo A. Č. asmens kodas ( - ), valstybės naudai 46,58 Eur (keturiasdešimt šešis eurus 58 centus) bylinėjimosi išlaidas, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė... 2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 3. Ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1920,42 Eur skolą,... 4. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 3... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos rašytiniai duomenys (elektroninės bylos ieškinio priedai: PVM... 8. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 1 d. išsiuntė atsakovui pretenziją, kuria... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gegužės 19 d. ieškovė atsakovo... 10. Už faktinį atsakovo mokymosi laiką ( - ) pagal 2017 m. birželio 30 d. ir... 11. Sutinkamai su Sutarties 9.5. punktu, mokinys įsipareigoja atlyginti užimtumo... 12. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo, neįvykdęs arba netinkamai... 13. CK 6.246 straipsnis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 14. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 43 Eur žyminis... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12... 16. Ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo A. Č. asmens kodas ( - ), ieškovės Užimtumo tarnybos... 18. Priteisti iš atsakovo A. Č. asmens kodas ( - ), valstybės naudai 46,58 Eur... 19. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...