Byla 2-1596-430/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Tiketa“ ieškinį atsakovui UAB „Paslaugos LT“ dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-02-24 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovas teikė ieškovui bilietų paslaugas – platinimo taške, esančiame prekybos centre „Mada“, kurį valdo atsakovas, platino ieškovo partnerių – renginių organizatorių – bilietus į renginius. 2012-03-16 sutartis šalių susitarimu buvo nutraukta. Sutarties nutraukimo momentu atsakovas buvo skolingas ieškovui 3465,25 Lt, kuriuos įsipareigojo pervesti į Tiketos sąskaitą banke ne vėliau kaip iki 2012-03-26. 2012-03-27 atsakovas padengė dalį skolos – 2363,33 Lt. Kita dalis skolos – 788,92 Lt – buvo padengta anksčiau, 2012-03-19, atlikus užskaitą. Iki šiol liko nepadengta 313,00 Lt suma. Teismo prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 313,00 Lt skolą, 11,45 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 124 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2011-02-24 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas teikė ieškovui bilietų paslaugas – platinimo taške, esančiame prekybos centre „Mada“, kurį valdo atsakovas, platino ieškovo partnerių – renginių organizatorių – bilietus į renginius (b.l. 4-9). 2012-03-16 sutartis šalių susitarimu buvo nutraukta (susitarimo dėl sutarties nutraukimo 1.1. punktas, b.l. 10). Ieškovas nurodė, kad sutarties nutraukimo momentu atsakovas buvo skolingas ieškovui 3465,25 Lt (b.l. 1). Susitarimo dėl sutarties nuraukimo 1.2. punktu šalys susitarė, jog platintojas (atsakovas)įsipareigoja pervesti likusius nepervestus iki sutarties nutraukimo surinktus pinigus už parduotus bilietus – 2676,33 Lt, ne vėliau kaip iki 2012-03-26 (b.l. 10). Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad 2012-03-27 atsakovas padengė dalį skolos – 2363,33 Lt (b.l. 13). Kita dalis skolos – 788,92 Lt buvo padengta anksčiau, 2012-03-19, atlikus užskaitą (b.l. 12). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, t.y. iš sutarčių sutarties 55. punkto nustatyta, kad vienai šaliai uždelsus atsiskaityti su kita šalimi sutartyje numatytais terminais, uždelsusioji šalis moka kitai šaliai 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 8), todėl ieškovas atsakovui paskaičiavo atsakovui minėto dydžio delspinigius už 6 mėnesius (183 dienas), kas sudaro 11,45 Lt (b.l. 2). Atsakovo skola ieškovui sudaro 313,00 Lt (b.l. 2). Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs skolą, nėra.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

8Sutinkamai su CK 6.59 straipsniu, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.245 straipsnio 3 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsniu, 6.260 straipsniu ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 313,00 Lt įsiskolinimas, 11,45 Lt delspinigių,

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, b.l. 3, 19).

10Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (9,65 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

11Teisėjas, remiantis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovui UAB „Tiketa“, buveinės adresas Ozo g. 14, Vilnius, įmonės kodas 300037717, iš atsakovo UAB „Paslaugos LT“, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius, įmonės kodas 302441270, 313,00 Lt (tris šimtus trylika Lt) skolos, 11,45 Lt (vienuolika Lt 45 ct) delspinigių ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

15Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai