Byla 2-4218-643/2010
Dėl skolos ir palukanu priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo UAB „GEOKSIS“ ieškini atsakovui UAB „Vilniaus vandens parkas“ del skolos ir palukanu priteisimo,

2n u s t a t e:

3Ieškovas UAB „GEOKSIS“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus vandens parkas“ 34900 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos bei bylinejimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodyta, kad 2007-08-27 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 0708-05, pagal kuria rangovas (ieškovas) isipareigojo atlikti sutarties 1.1 ir 2.1, 2.2 punktuose apibrežtus darbus 64900 Lt sumai, o užsakovas (atsakovas) isipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti pasirašydamas perdavimo-priemimo akta ir už juos sumoketi per 20 kalendoriniu dienu nuo PVM saskaitos-fakturos gavimo dienos. Po atliktu darbu perdavimo-priemimo akto Nr. 0710-14 pasirašymo tarp šaliu 2007-10-24, atsakovas ta pacia diena prieme apmokejimui PVM saskaita-faktura ABC Nr. 0-1375. Pagal mineta saskaita-faktura keturiais daliniais mokejimais atsakovas yra sumokejes ieškovui 30000 Lt. Šiai dienai atsakovas ieškovui yra skolingas 34900 Lt.

5Ieškovas prašo priimti sprendima už akiu, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas i ieškini arba parengiamasis procesinis dokumentas.

6Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR CPK 124 str.) buvo išsiusti atsakovui UAB „Vilniaus vandens parkas“ ir iteikti 2010-02-22. Kadangi atsakovas UAB „Vilniaus vandens parkas“ nepateike tinkamai iforminto atsiliepimo i pareikšta ieškini per teismo nustatyta 14 dienu termina, o ieškovas pareiške prašyma priimti sprendima už akiu, yra visi LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendima už akiu.

7Ieškinys tenkintinas.

8Vadovaujantis LR CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendima už akiu, atlieka formalu byloje pateiktu irodymu vertinima, t. y. isitikina, kad pasitvirtinus šiu irodymu turiniui butu pagrindas priimti toki sprendima.

9Iš byloje esanciu rašytiniu irodymu matyti, kad ieškovas su atsakovu 2007-08-27 sudare sutarti Nr. 0708-05 (b.l. 6-8). Pagal šia sutarti rangovas (ieškovas) isipareigojo atlikti sutarties 1.1 ir 2.1, 2.2 punktuose apibrežtus darbus už bendra 64900 Lt suma, o užsakovas (atsakovas) isipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti pasirašydamas perdavimo-priemimo akta ir už juos sumoketi per 20 kalendoriniu dienu nuo PVM saskaitos-fakturos gavimo dienos (sutarties 5.2. p.). 2007-10-24 šaliu buvo sudarytas atliktu darbu aktas Nr. 0710-14 (b.l. 9) ir atsakovui buvo išrašyta 2007-10-24 PVM saskaita-faktura Serija ABC Nr. 0-1375 64900,00 Lt sumai, kuria prieme atsakovo direktoriaus pavaduotojas (b.l. 10). Ieškovas ieškinyje nurode, kad pagal išrašyta PVM saskaita-faktura atsakovas liko jam skolingas 34900,00 Lt.

10Ieškova ir atsakova sieja rangos teisiniai santykiai, todel šiuos santykius reglamentuoja LR CK XXXIII skyrius. LR CK 6.655 str. 1 d. numatyta, kad jeigu pagal rangos sutarti nenumatyta atliekamu darbu ar atskiru ju etapu apmoketi iš anksto, užsakovas privalo sumoketi rangovui sutartyje nustata kaina po to, kai yra priimtas darbu rezultatas, su salyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku. Nagrinejamu atveju šalys sutarties 5.2. p. susitare, kad galutinai užsakovas sumoka rangovui už tinkamai atliktus ir perduotus užsakovui darbus per 20 kalendoriniu dienu nuo darbu priemimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM saskaitos-fakturos pateikimo užsakovui dienos. LR CK 6.38 str. itvirtinta bendroji norma, kad prievoles turi buti vykdomos sažiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal istatymu ar sutarties nurodymus. Iš ieškovo pateiktu dokumentu matyti, kad tarp šaliu 2007-10-24 buvo pasirašytas atliktu darbu aktas Nr. 0710-14 (b.l. 9), vadinasi atsakovas ieškovui del atliktu darbu jokiu pretenziju neturejo. Be to, atsakovui išrašyta 2007-10-24 PVM saskaita-faktura Serija ABC Nr. 0-1375 buvo priimta paties atsakovo direktoriaus pavaduotojo (b.l. 10), kas taip pat patvirtina ieškovo tinkama darbu atlikima. Byloje nera duomenu, kad atsakovas butu sumokejes likusia pagal išrašyta PVM saskaita-faktura skola, todel darytina išvada, kad atsakovas netinkamai vykde savo sutartiniu isipareigojimu. Atsižvelgiant i tai, kas pamineta ir vadovaujantis LR CK 6.1 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 34900,00 Lt skolos pripažintinas pagristu ir tenkintinas.

11LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo moketi istatymu nustatyto dydžio palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. LR CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatus juridiniai asmenys, tai už termino praleidima mokamos 6 procentu dydžio metines palukanos. Kadangi atsakovas savo prisiimtu isipareigojimu tinkamai ir laiku nevykde, tai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentu metines palukanos už priteista skolos suma (34900,00 Lt) nuo bylos iškelimo teisme dienos (2010-02-12) iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

12Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todel iš atsakovo UAB „Vilniaus vandens parkas“ ieškovo UAB „GEOKSIS“ naudai priteistinos ieškovo turetos bylinejimosi išlaidos – 1047,00 Lt žyminio mokescio (b.l. 4).

13Iš atsakovo valstybes naudai priteistina 4,60 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

14Vadovaudamasis LR CPK 262 str. 2 d., 285-286 str. teismas

Nutarė

15Ieškini patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus vandens parkas“, i.k. 125370827, adresas: I. Šimulionio g. 5, Vilnius, ieškovo UAB „GEOKSIS“, i.k. 2258618810, buveines adresas: Viršuliškiu g. 71-58, Vilnius, a.s. Nr. LT08 7044 0600 0158 6292, AB SEB bankas, naudai 34900,00 Lt (trisdešimt keturis tukstancius devynis šimtus Lt) skolos, 6 proc. dydžio metines palukanas nuo priteistos sumos (34900,00 Lt) nuo bylos iškelimo teisme dienos (2010-02-12) iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos, 1047,00 Lt (viena tukstanti keturiasdešimt septynis Lt) bylinejimosi išlaidu.

17Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Vilniaus vandens parkas“, i.k. 125370827, adresas: I. Šimulionio g. 5, Vilnius, procesiniu dokumentu iteikimo išlaidas– 4,60 Lt (keturis Lt 60 ct). Ši suma turi buti imoketa Valstybinei mokesciu inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos (kodas 188659752) i biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT247300010112394300, esancia „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, imokos kodas 5660.

18Atsakovas, del kurio yra priimtas sprendimas už akiu, negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo sprendimo už akiu priemimo dienos turi teise pateikti Vilniaus miesto 2 apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

19Ieškovas turi teise per 30 dienu apskusti sprendima Vilniaus apygardos teismui, skunda paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai