Byla L2-5223-643/2010
Dėl skolos, delspinigiu priteisimo, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, susipažinusi su kreditoriaus UAB „Vilniaus vandenys“ pareiškimu skolininkui UAB „Baltijos investiciju realizavimo centras“ del skolos, delspinigiu priteisimo, rašytinio proceso tvarka,

2n u s t a t e :

3Kreditorius prašo CPK XXIII skyriaus tvarka priteisti iš skolininko 272,02 skolos patiekta šalta vandeni bei nuoteku pašalinima, 12,95 Lt delspinigiu, 6 procentus metiniu palukanu bei bylinejimosi išlaidas.

4Pareiškima atsisakytina priimti, kadangi jis neatitinka bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir CPK 433 str. numatytu reikalavimu (CPK 435 str. 2 d. 1 p.).

5Iš teismo informacines sistemos LITEKO duomenu bazes matyti, kad kreditorius jau kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo skolininkui UAB „Baltijos investiciju realizavimo centras“ tuo paciu pagrindu ir tais paciais reikalavimais. 2010-03-02 kreditoriaus pareiškimas del teismo isakymo išdavimo pripažintinas aiškiai nepagristu del tu paciu priežasciu, kurie buvo nurodyti 2009-10-12 teismo nutartyje.

6Nustatyta, kad 2010-03-02 pareiškimas taip pat neatitinka CPK 433 str. 1 d. 4 p. reikalavimu, kadangi kreditorius nenurode tinkamo faktinio pagrindo, del kurio prašo išieškoti iš skolininko pareiškime nurodytas pinigu sumas, konkreciai – delspinigius. Delspinigiai yra viena iš netesybu rušiu, kuria, remiantis CK 6.70 str., gali buti užtikrinamas prievoliu ivykdymas. Tiek CK 6.70 str. tiek 6.71 str. 1 d. itvirtinta kategoriška nuostata, jog netesybos, kaip prievoles užtikrinimo budas, turi buti nustatytos sutartyje ar istatyme. Todel tik tokiu atveju, kai yra rašytinis šaliu susitarimas del delspinigiu, kaip prievoles ivykdymo užtikrinimo budo (CK 6.72 str.) arba kai tokia netesybu forma konkreciam teisiniam santykiui nustato istatymas, delspinigiai gali buti priteisiami.

7Pareiškime reiškiamas reikalavimas priteisti 12,95 Lt delspinigiu, grindžiamas Lietuvos Respublikos istatymu „Del delspinigiu už nesumoketus paslaugu mokescius skaiciavimo fiziniams asmenims“. Teismas pakartotinai išaiškina, kad šio istatymo reglamentuojama sritis apibrežta jo 1 straipsnyje: jis reglamentuoja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir savivaldybiu reguliavimo sriciai priklausanciu gyvenamuju patalpu nuomos bei valstybiniu ar savivaldybiu imoniu teikiamu ryšiu ir komunaliniu paslaugu mokesciu delspinigius ir jame nera numatyta, kad istatymo taikymo sritis gali buti išplesta kitu subjektu, nors ir atliekanciu ta pacia funkcija (teikianciu komunalines paslaugas ar administruojanciu ju teikima ir atsiskaityma) atžvilgiu. Taigi, šio istatymo 1 str. numato subjektus, jo pagrindu turincius teise skaiciuoti delspinigius, o kreditorius, kaip matyti iš pareiškime išdestytos pozicijos, nera valstybes ar savivaldybes imone, o yra uždaroji akcine bendrove. Be to istatymo 2 str. nurodyta, kad delspinigiai nesumoketus paslaugu mokescius skaiciuojami fiziniams asmenims, o skolininkas šiuo atveju yra taip pat juridinis asmuo. Todel atsižvelgiant i tai, kreditorius neturi teisinio pagrindo reikalauti delspinigiu priteisimo aptariamo istatymo pagrindu. Kaip jau mineta, delspinigiai gali buti nustatyti sutartyje arba istatyme, taciau iš byloje nustatytu aplinkybiu akivaizdžiai seka, jog rašytine sutartis tarp skolininko ir kreditoriaus del paslaugu tiekimo nera sudaryta, o tai reiškia, kad tarp šaliu nera ir istatymo reikalaujamos formos (rašytinio) susitarimo del delspinigiu.

8Esant tokiai situacijai, kreditoriaus UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimas del 12,95 Lt delspinigiu priteisimo iš skolininko UAB „Baltijos investiciju realizavimo centras“ laikytinas nepagristu.

9Atsižvelgiant i išdestyta, konstatuotina, jog pareiškimas neatitinka LR CPK 433 straipsnyje numatytu reikalavimu, todel atsisakytina ji priimti, nes LR CPK XXIII skyriuje nera numatytas pareiškimo trukumu šalinimas ir pareiškimas gražintinas kreditoriui (LR CPK 432 str., 435 str.).

10Teismas taip pat pažymi, kad vadovaujantis LR CPK 7 str. 2 d., dalyvaujantys byloje asmenys privalo sažiningai naudotis ir piktnaudžiauti jiems priklausanciomis teisemis.

11Žyminis mokestis kreditoriui gražinamas kreditoriaus pareiškimu (CPK 87 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 435 str. 2 d. 1 p., teismas,

Nutarė

13Atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Vilniaus vandenys“ pareiškima skolininkui UAB „Baltijos investiciju realizavimo centras“ del skolos, delspinigiu, palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo.

14Pareiškima ir jo priedus gražinti kreditoriui. Pirmaji pareiškimo egzemplioriu su gavimo teisme spaudu palikti byloje kaip irodyma, kad toks procesinis dokumentas buvo gautas Vilniaus miesto 2 apylinkes teisme.

15Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

16Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai