Byla e2YT-747-1054/2017
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. Š. prašymą, suinteresuotam asmeniui V. G., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, kad jis nuosavybės teise nuo ( - ) įsteigimo (1997 m. vasario 4 d.) valdo visas įmonės akcijas, kurių iš viso yra 200 vnt., bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš suinteresuoto asmens. Nurodė, kad įsteigė ( - ) ir nuo pat bendrovės įsteigimo yra vienintelis jos akcininkas, buvo bendrovės direktoriumi. Iškėlus bendrovei bankroto bylą, ne kartą kaip bendrovės akcininkas kreipėsi į paskirtą bendrovės bankroto administratorių dėl informacijos suteikimo apie bendrovės bankroto procedūrą ir dokumentų pateikimo, tačiau bankroto administratorius jam informacijos apie bendrovės bankroto procedūrą neteikė motyvuojant tuo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad jis yra ( - ) akcininkas. Pareiškėjas nurodė, kad kreipiasi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad nuo bendrovės įsteigimo nuosavybės teise valdo visas bendrovės akcijas, kurių yra iš viso 200 vnt., kadangi yra vienintelis ( - ) akcininkas, tačiau bankroto administratorius šio fakto nepripažįsta ir jam kaip akcininkui informacijos apie vykdomą bankroto procedūrą neteikia.

4Suinteresuotas asmuo ( - ) bankroto administratorius atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu bankrutavusi ( - ) pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir nuspręsta bendrovę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro. Įsiteisėjus Klaipėdos apygardos teismo sprendimui, ( - ) 2017 m. lapkričio 23 d. buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro, išregistravus ( - ), baigėsi ir bankroto administratoriaus V. G. įgaliojimai.

5Bylos duomenimis nustatyta, jog ( - ) įsteigta 1997 m. vasario 3 d. steigimo aktu, kuriame nurodyta, kad jos steigėjas S. Š., kuris įgyja visas bendrovės išleistas akcijas, bendrovės akcijas sudaro 100 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 100 litų.

6Valstybės įmonės Registrų centras 2017 m. balandžio 4 d. juridinių asmenų registro išrašo duomenimis, bankrutavusios ( - ) akcijas sudarė 200 vnt. vardinių paprastųjų akcijų.

7Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. B2-355-253/2017 nuspręsta ( - ) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš juridinių asmenų registro, bendrovės bankroto administratorius įpareigotas atlikti veiksmus, susijusius su bankrutavusios bendrovės likvidavimu, tarp jų pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

8Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. lapkričio 23 d. pranešimo Nr. (4.8.2)IJ-1769 duomenimis nustatyta, kad ( - ), juridinio asmens kodas 173929829, 2017 m. lapkričio 23 d. išregistruota iš juridinių asmenų registro.

9Teismas

konstatuoja:

10byla nutrauktina.

11Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės, nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Kai tam tikras juridinis faktas nėra akivaizdus arba nėra jį patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. Tokiu atveju, asmuo gali pasinaudoti įstatymo įtvirtinta teise kreiptis į teismą, prašydamas nustatyti atitinkamą juridinį faktą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalį ypatingosios teisenos tvarka gali būti nustatomi tie faktai, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga, t. y. juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas galimas tik tuo atveju, kai tai sukelia teisines pasekmes. Be to, pagal CPK 445 straipsnį teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 1 dalis, 445 straipsnis). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010).

12Šioje byloje pareiškėjas S. Š. informacijos apie ( - ) bankroto procedūrą gavimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis nuo bendrovės įsteigimo nuosavybės teise valdo visas bendrovės akcijas, kurių yra iš viso 200 vnt. Anot pareiškėjo, jis yra vienintelis ( - ) akcininkas, tačiau bankroto administratorius šio fakto nepripažįsta ir motyvuojant tuo neteikia informacijos apie bendrovės bankroto procedūrą bei prašomų dokumentų, todėl pareiškėjas kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad jis nuosavybės teise nuo bendrovės įsteigimo valdo visas jos akcijas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ), kurios akcijų valdymo faktą teismo sprendimu prašo nustatyti pareiškėjas, yra pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruota iš juridinių asmenų registro. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro momento. Registro tvarkytojo atliktų juridinio asmens išregistravimo veiksmų atlikimo data laikoma juridinio asmens pabaigos data ir nuo šios datos juridinis asmuo nustoja teisiškai egzistuoti bei praranda visus juridinio asmens požymius, nurodytus CK 2.33 straipsnio 1 dalyje. Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato galimybės atnaujinti ar atkurti pasibaigusį juridinį asmenį, panaikinti juridinio asmens išregistravimą ar atlikti kokius nors pasibaigusio juridinio asmens duomenų pakeitimus juridinių asmenų registre.

14Atsižvelgiant į tai, kad ( - ) yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, pareiškėjo pareiškime nurodytas juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo teismo sprendimu tikslas – įgyti galimybę gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bendrovės bankroto procedūrą ir dokumentus – prarado prasmę. Net ir teismo sprendimu patvirtinus faktą, kad pareiškėjas yra ( - ) akcininkas, pareiškėjas informacijos apie bendrovės bankroto procedūrą ir dokumentus neturėtų galimybės gauti, kadangi bendrovės bankroto procedūra baigta ir ši bendrovė, kaip juridinis asmuo, nebeegzistuoja. Pareiškėjo prašomas nustatyti faktas, kad jis nuo bendrovės įsteigimo valdo visas bendrovės akcijas, nelems pareiškėjui norimų teisinių padarinių atsiradimo.

15Kaip nurodyta aukščiau, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, teismas faktą, kaip turintį juridinę reikšmę, sprendimu gali nustatyti tik tada, kai jo nustatymas sukels teisines pasekmes. Šiuo atveju, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjo prašomo nustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas nesukels teisinių pasekmių, t. y. nesukels pareiškėjo asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos.

16Tais atvejais, kai teismas nustato, kad pareiškėjui jo prašomas nustatyti faktas nesukels teisinių pasekmių, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jau iškeltą bylą privalo nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-613/2013 ir kt.).

17Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, byla pagal pareiškėjo pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, kad jis nuosavybės teise nuo ( - ) įsteigimo (1997 m. vasario 4 d.) valdo visas įmonės akcijas, kurių iš viso yra 200 vnt., bei priteisti bylinėjimosi išlaidas nutrauktina, kaip nenagrinėtina teisme.

18Pažymėtina, jog likviduojamų privačių juridinių asmenų dokumentai, kurių norminių teisės aktų nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, toliau saugoti perduodami savivaldybės pagal likviduojamo juridinio asmens buveinę teritorijoje veikiančiam archyvui Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Likviduojamiems juridiniams asmenims išregistruoti iš juridinių asmenų registro išduodamos pažymos, patvirtinančios, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Atitinkamų savivaldybių archyvai saugo perduotus likviduotų bendrovių dokumentus, su kuriais asmenys turi teisę susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl reikiamos informacijos apie išregistruotą iš juridinių asmenų registro ( - ) gavimo pareiškėjas turi teisę nustatyta tvarka kreiptis į savivaldybės pagal išregistruoto juridinio asmens buveinę teritorijoje veikiantį archyvą.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 294 straipsniu,

Nutarė

20nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjo prašymą nustatyti faktą, kad jis nuosavybės teise nuo ( - ) įsteigimo (1997 m. vasario 4 d.) valdo visas įmonės akcijas, kurių iš viso yra 200 vnt.

21Išaiškinti pareiškėjui, kad dėl reikiamos informacijos apie išregistruotą iš juridinių asmenų registro ( - ) gavimo pareiškėjas turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į savivaldybės pagal išregistruoto juridinio asmens buveinę teritorijoje veikiantį archyvą.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Giedrė Kandratavičienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 4. Suinteresuotas asmuo ( - ) bankroto administratorius atsiliepime į... 5. Bylos duomenimis nustatyta, jog ( - ) įsteigta 1997 m. vasario 3 d. steigimo... 6. Valstybės įmonės Registrų centras 2017 m. balandžio 4 d. juridinių... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu civilinėje byloje... 8. Valstybės įmonės registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. lapkričio 23... 9. Teismas... 10. byla nutrauktina.... 11. Juridinę reikšmę turintys faktai – tai įstatymų nustatytos aplinkybės,... 12. Šioje byloje pareiškėjas S. Š. informacijos apie ( - ) bankroto procedūrą... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ), kurios akcijų valdymo faktą teismo... 14. Atsižvelgiant į tai, kad ( - ) yra išregistruota iš juridinių asmenų... 15. Kaip nurodyta aukščiau, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, teismas... 16. Tais atvejais, kai teismas nustato, kad pareiškėjui jo prašomas nustatyti... 17. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, byla pagal pareiškėjo... 18. Pažymėtina, jog likviduojamų privačių juridinių asmenų dokumentai,... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu, 294... 20. nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjo prašymą nustatyti faktą, kad... 21. Išaiškinti pareiškėjui, kad dėl reikiamos informacijos apie... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...