Byla 2-1211-475/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS, Lietuvoje vykdančios veiklą per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui UAB „Resteksa“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1.368,00 Lt žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje (b.l. 78-80, I t.) nurodė, kad ieškovas apdraudė gyventojų turto draudimu Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui įkeistą ir S. K. nuosavybės teise priklausantį butą-kotedžą, adresu ( - ). 2009 m. rugsėjo 8 d. apdrausto kotedžo patalpos buvo užlietos, dėl ko minėtas kotedžas buvo apgadintas. Ieškovas siekdamas nustatyti 2009 m. rugsėjo 8 d. užliejimo priežastis, užsakė ekspertizę, kurią atliko UAB „EIKA“. Vadovaujantis UAB „EIKA“ 2009 m. lapkričio 10 d. atliktos ekspertizės „Buto adresu ( - ) konstrukcijų sugadinimo priežasčių tyrimai“ duomenimis, užliejimas įvyko dėl atsakovo UAB „Resteksa“ netinkamai atliktų namo adresu ( - ) statybos rangos darbų, o būtent: skardinant sienos 9-9 parapetą ir ortakio kaminą neteisingai atlikti skardos lankstiniai, nes neįvertinta galimybė vandeniui patekti po skarda; esant gausiam kritulių kiekiui ir stipriam vėjo šoniniam slėgiui, vanduo per atviras angas patenka po skarda, vilgo žemiau esančias konstrukcijas ir pradeda vilgyti pakabinamų lubų dangą. Atlikęs žalos administravimo veiksmus, ieškovas pagal išmokos potvarkį Nr.09/220-0182 draudėjui S. K. išmokėjo 1.368,00 Lt draudimo išmoką, kurią sudaro aplieto buto remonto atlikimui tenkantys kaštai ir drėgmės surinkėjo nuomos išlaidos, todėl įgijo teisę reikalauti iš atsakingo už atsiradusią žalą asmens, t.y. iš atsakovo, ją atlyginti. Nurodė, kad ieškovas 2011 m. liepos 28 d. priešteisminiu įspėjimu kreipėsi į atsakovą dėl žalos atlyginimo, tačiau atsakovas iki šiol vengia mokėti skolą, nesiima jokių veiksmų, kad žalą bent iš dalies atlygintų.

4Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 101-104, I t.), nurodė, kad nesutinka su ieškinio reikalavimais. Nurodė, kad 2006 m. gegužės 2 d su UAB „Aloda“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 1-10-065-02, pagal kurią rangovas UAB „Resteksa“ įsipareigojo pastatyti užsakovui UAB „Aloda“ penkių ir šešių butų sublokuotus gyvenamuosius namus ( - ) 2007 09 02 perdavimo - priėmimo aktu rangovo UAB „Resteksa“ objekte atlikti statybos darbai priimti kaip atlikti gerai ir laiku. Pažymėjo, kad 2007 03 07 paslėptų darbų patikrinimo akte Nr. 4 konstatuota, kad rangovo UAB „Resteksa“ atlikti stogo dangos, įlajų sumontavimo, skardinimo darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. 2009 12 17 UAB „Resteksa“ gavo ginčo buto, ( - ), savininko S. K. pretenziją dėl jo buto antro aukšto lubose atsiradusių vandens potėkių su pridedamu UAB „Eika“ ekspertizės aktu bei eksperto pateiktu stogo plano eskizu. UAB „Eika“ stogo pratekėjimo priežasčių nustatymo akte nurodyta, kad stogo šiltinimo medžiagos ir pakabinamų lubų apdailos suvilgimo/sugadinimo priežastimi laikytina lietaus vandens patekimas į stogo konstrukciją per parapeto skardinimo nesandarių jungčių angas, teisingai atlikus parapeto ir ortakio kamino ašyje 9-9 skardinimą vanduo patekti į stogo konstrukciją neturėjo. Su tokia ekspertizės išvada nesutinka, kadangi objekto apžiūra vyko formaliai, ekspertizės akto išvados yra neatitinkančios tikrovės ir neobjektyvios. UAB „Eika“ eksperto stogo plane atvaizduota skardinimo detalė neatitinka realios situacijos ir UAB „Resteksa“ stogo plano eskize atvaizduotos detalės, todėl atsakovas daro išvadą, kad ekspertizė atlikta tik išoriškai apžiūrėjus objektą, neatidengus (neišardžius) parapeto prie kamino apskardinimo. Atsakovas nurodė, kad nesutikdamas su UAB „Eika“ ekspertizės išvadomis užsakė kitą ekspertizę. 2009 12 18 UAB „Ekspertika“ atliktos statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 09-12/33 konstatuota vandens pratekėjimo priežastys: vanduo gali nutekėti per vėdinimo kamino angoje esančius kondicionierių vamzdynų paviršius, nes virš vėdinimo kamino angos nėra stogelio, gali būti pažeista hidroizoliacinė PVC danga po kondicionieriais, nes buto savininkas vykdo statybos darbus. Nurodė, kad atliktos ekspertizės išvados bei atsakymas į buto savininko S. K. pretenziją buvo išsiųstas 2010 01 21 raštu Nr. 1-15-1 ieškovui. Pažymėjo tai, kad ginčo buto savininkas S. K. dėl vandens pratekėjimo jo bute kreipėsi į atsakovą dėl galimai netinkamai atliktų skardinimo darbų po to, kai UAB „Resteksa“ atlikti darbai buvo priduoti užsakovui „Aloda“, kuri darbus priėmė kaip atliktus tinkamai ir laiku, kai tuo tarpu buto savininkas neturėdamas statybos leidimo savavališkai atliko buto rekonstrukcijos darbus: išardyta laikanti siena iki žemės, kai pagal projektą toje vietoje buvo langas, ko pasėkoje pažeista balkono hidroizoliacija, ant stogo sumontuoti kondicionieriai, kurie nepakelti virš PVC dangos ir kt. Taip pat, nesutiko su ieškovo argumentu, kad draudžiamajam įvykiui taikytina garantija pagal įstatymą, nes rangovo neteisėtų veiksmų bei kaltės tinkamai atliktus rangos darbus ginčo objekte nėra, atsakovas nėra atsakingas už žalą asmuo, todėl ieškovas neturi pagrindo reikalauti iš atsakovo atlyginti draudimo išmoką.

5Dublike (b.l. 131-136, I t.) ieškovas nurodė, kad atsakovo pateiktas UAB „Ekspertika“ ekspertizės aktas yra prieštaringas, surašytas aiškiai vadovaujantis išimtinai atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, todėl yra neobjektyvus ir kelia pagrįstų abejonių dėl jo teisingumo ir patikimumo. UAB „Ekspertika“ ekspertizės akte be buto adresu ( - ) (toliau - objektas) apžiūros nėra nurodyta šaltinių, kokių duomenimis vadovaujantis ekspertizės akte yra padarytos išvados. Atkreipė dėmesį, kad apie 2009 m. gruodžio 11 d. apžiūrą nebuvo informuoti ir nedalyvavo nei ieškovo atstovas, nei pats draudėjas S. K., nei UAB „Eika“ ekspertai. Dėl šių priežasčių minėti asmenys neturėjo galimybių teikti paaiškinimų dėl apžiūros metu užfiksuotų aplinkybių, su objektu susijusios dokumentacijos. UAB „Ekspertika“ vadovavosi tik išimtinai atsakovo pateikta informacija, kas galėjo sąlygoti ir sąlygojo pateiktos informacijos neišsamumą ir neobjektyvumą. Nurodė, kad draudėjo S. K. pateiktais ieškovui duomenimis, UAB „Ekspertika“ ekspertas E. Monstvilas ekspertizės aktą surašė net neapžiūrėjęs objekto vidaus, tačiau darant ekspertizės išvadas yra konstatuojamos aplinkybės, kurių nebūnant objekto viduje, objektyviai nustatyti neįmanoma. Pažymėjo, kad UAB „Eika“ ekspertizė atlikta apžiūrėjus tiek objekto išorę, tiek vidų, išanalizavus objekto dokumentaciją, išklausius apžiūroje dalyvavusių žmonių paaiškinimus. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Ekspertika“ ekspertizės akte, aiškinant stogo pratekėjimo priežastis, klaidingai traktuojamos aplinkybės dėl pažeisto stogo garinės izoliacijos sluoksnio, nes šios aplinkybės nesąlygojo paties draudžiamojo įvykio. Nurodė, kad atsakovas UAB „EIKA“ pateiktas stogo eskizas atitinka draudžiamojo įvykio metu buvusia faktinę parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu situaciją. Tuo tarpu atsakovo pateiktame eskize nurodyta parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu būklė yra po draudžiamojo įvykio atsakovui atlikus parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu broko taisymo darbus, todėl atsakovo pateiktas pakoreguotas stogo eskizas negali paneigti draudžiamojo įvykio metu buvusių aplinkybių. Be to, draudėjo S. K. ieškovui pateiktais duomenimis, atsakovas iškart po paaiškėjimo apie objekto stogo nesandarumą organizavo ir atliko visų objekto adresu esančių butų-kotedžų parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu broko taisymo darbus, kurie buvo atlikti dar 2009 m. lapkričio 5 d. Ieškovo manymu, stogo darbų broko taisymo darbais atsakovas pripažino savo atsakomybę dėl nekokybiškai atliktų stogo darbų. UAB „Ekspertika“ neturėjo galimybių įvertinti ir neįvertino stogo nesandarumo dėl netinkamai atliktų parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu darbų iki parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu broko taisymo darbų atlikimo. Tuo tarpu UAB „Eika“ ekspertizės akte buvo vadovautasi draudžiamojo įvykio metu buvusiu stogo su parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu eskizu, todėl nurodytos aplinkybės buvo įvertintos. Nurodė, kad atliktų darbų priėmimas, defektų nenustatymas darbų priėmimo metu yra teisiškai nereikšmingas ir nesudaro pagrindo atleisti rangovą nuo atsakomybės, paaiškėjus statybos defektams per garantinį laikotarpį. Rangovas privalo užtikrinti, kad per visą garantinį terminą statybos objektas atitiks normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir bus tinkamas naudoti, o, vadovaujantis CK 6.697 str. 3 d., rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo statybos darbų defektų susidarymo priežasčių, šalinančių rangovo atsakomybę. UAB „Eika“ ekspertizės aktu konstatavo eilę stogo statybos darbų pažeidimų. Dėl šių priežasčių atsakovo argumentai, kad jis, kaip rangovas, neatliko jokių neteisėtų veiksmų dėl nekokybiškai atliktų rangos darbų ir netaikytini įstatymo nustatyti garantiniai terminai statybos darbams, yra visiškai nepagrįsti. UAB „Eika“ ekspertizės akte, atlikus tiek objekto vidaus, tiek objekto išorės apžiūrą, išanalizavus objekto projektinę dokumentaciją ir kitas aplinkybes, aiškiai konstatuota, kad stogo ir lubų konstrukcijų sugadinimas nėra susijęs su buto šeimininko atliktais buto pertvarkymo darbais, todėl draudėjo objekte atliktų darbų faktas, jų teisėtumas/neteisėtumas įtakos stogo pralaidumui neturi, PVC danga po kondicionieriais nebuvo pažeista, ant garo izoliacijos vanduo kaupiasi nuo stogo šlaito, ortakio kamino linkme. Šios aplinkybės taip pat paneigia atsakovo keliamą prielaidą, kad vandens patekimą į stogo konstrukciją galėjo sąlygoti kondicionierių įrengimas.

6Triplike (b.l. 4-7, II t.) atsakovas nurodė, kad ekspertas atlikdamas ekspertizę vadovaujasi teisės aktais ir pats sprendžia kokia informacija ir duomenys jam reikalingi ir kas juos gali pateikti. Ieškovo pasitelktos ekspertinės įstaigos UAB „Eika“ ekspertas atlikdamas objekto apžiūrą, kurioje dalyvavo ir atsakovės atstovai padarė išvadas neapžiūrėjęs stogo iš viršaus, o eskizo brėžinį pateikė kaip faktinį detalės vaizdą koks galėtų būti, o neatvaizdavo kaip skardinimo darbai atlikti natūroje. Pažymėjo, kad ieškovo nurodomas aplinkybes, kad UAB „Ekspertika“ ekspertas E. Monstvilas ekspertizės aktą surašė neapžiūrėjęs objekto vidaus paneigia atsakovo pridedamos fotonuotraukos atliktos 2009 12 11 apžiūros metu. Pabrėžė, kad būtent eskizų brėžiniuose esantys neatitikimai papildomai patvirtina UAB „Ekspertika“ atliktos ekspertizės išvadą, jog vandens pratekėjimo priežastimis gali būti vandens nutekėjimas per vėdinimo kamino angoje esančius kondicionierių vamzdynų paviršius, nes virš vėdinimo kamino angos nėra stogelio, gali būti pažeista hidroizoliacinė PVC danga po kondicionieriais, nes buto savininkas vykdo apdailos darbus. Ieškovo teiginys, jog atsakovo pateiktame stogo eskize nurodyta parapeto apsakardinimo ties ortakio kaminu būklė yra pakoreguota po draudžiamojo įvykio atsakovui atlikus parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu broko taisymo darbus yra akivaizdžiai neteisingas. Nurodė, kad atsakovas netaisė jokio broko ginčo objekte. Šią aplinkybę patvirtina parapeto apskardinimo ties ortakio kaminu detalė (esama situacija užfiksuota nuotraukose), kuri pavaizduoja kaip buvo išpildyti apskardinimo darbai jų vykdymo metu dar 2007 metais ir kokia situacija yra šiuo metu. Atkreipė dėmesį į tai, jog ginčo buto savininkas kreipėsi į atsakovą neva tai dėl esamo broko ištaisymo nepatvirtina aplinkybės, jog iš atsakovė broką padarė ir jį taisė, nes ieškovas nepateikia jokių įrodymų patvirtinančių tai, koks brokas nustatytas, kokiuose dokumentuose tai užfiksuota ir kt. Pažymėjo tai, kad pagal ieškovas su ieškiniu pateikia nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta, kad ginčo objektas butas adresu ( - ) yra nebaigtame statyti name - baigtumas 94 proc., todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad draudžiamajam įvykiui taikytina garantija pagal įstatymą, nes namas, kuriame yra ginčo butas nepripažintas tinkamu naudoti, o buto savininkas yra savavališkai atlikęs buto rekonstrukcijos darbus. Mano, kad buto savininko ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atliktų rekonstrukcijos darbų atsakovas neturi pagrindo atsakyti už defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį, nes jie atsirado ne dėl atsakovo kaltės. Nurodė, kad ieškovas pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo Kauno miesto apylinkės teismui pateikė 2011 m. rugsėjo 22 d., kai draudiminis įvykis jo teigimu įvyko 2009 m. rugsėjo 08 d., 2009 m. gruodžio 12 d. draudėjui S. K. ieškovas išmokėjo 1368,00 Lt draudimo išmoką, todėl atsakovas prašo teismo taikyti vienerių metų ieškinio senatį.

7Atsižvelgus į ieškinio sumą, kuri neviršija penkių tūkstančio litų, ir šalims neišreiškus valios dėl teismo posėdžio žodinio proceso tvarka formos, byla nagrinėtina CPK XXIV skyriuje nustatyta rašytinio proceso tvarka (b.l. 13, II t.) (CPK 441 str. 1, 2 d.). Šalims apie posėdį yra pranešta tinkamai (b.l. 15, II t.), prašymų negauta.

8Ieškinys atmestinas.

9Nustatyta, kad 2009 01 01 tarp ieškovo ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus buvo sudaryta Būsto ir gyventojų turto draudimo sutartis (toliau – Draudimo sutartis), kuria buvo apdraustas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui įkeistas ir S. K. nuosavybės teise priklausantis butas-kotedžas, esantis adresu ( - ). (b.l. 7-9, 91-92, I t.). Buto-kotedžo, esančio adresu ( - )., statybos darbus vykdė atsakovas UAB „Resteksa“ (b.l. 106-109, I t.). 2007 08 10 atsakovo atlikti darbai buvo priimti tuometinio buto-kotedžo savininko UAB „Aloda“, darbų trūkumų nenustatyta (b.l. 105, I t.). paslėptų darbų patikrinimo aktuose Nr. 1-4 konstatuota, kad vykdant darbus nebuvo nukrypimo nuo projekto (b.l. 41-44, 110, I t.).

102009 m. rugsėjo 8 d. apdrausto kotedžo patalpos buvo užlietos, dėl ko minėtas butas-kotedžas buvo apgadintas (b.l. 10-11, I.). Ieškovas, norėdamas nustatyti draudiminio įvykio metu padarytos žalos atsiradimo priežastis pavedė UAB „Eika“ atlikti ekspertinius tyrimus, kuriais buvo nustatyta, kad stogo šiltinimo medžiagos ir pakabinamų lubų apdailos suvilgymo/sugadinimo priežastimi laikytina lietaus vandens patekimas į stogo konstrukciją per parapeto skardinimo nesandarių jungčių angas, o teisingai atlikus parapeto ir ortakio kamino ašyje 9-9 skardinimą vanduo patekti į stogo konstrukciją neturėjo (b.l. 12-37, I t.), t.y. žala atsirado dėl netinkamai atliktų statybos darbų. Ieškovas būsto apgadinimo metu patyrusiam žalą asmeniui S. K. 2009 m. lapkričio 23 d. išmokėjo 1.368,00 Lt pagal sudarytą lokalinę sąmatą (b.l. 45-50, I t.).

112009 m. gruodžio 17 d. S. K. kreipėsį į atsakovą su pretenzija, prašydamas dar kartą nustatyti vandens patekimo per stogo konstrukcijas priežastį ir ištaisyti statybinį broką (b.l. 118, I t.). Atsakovas, nesutikdamas su pretenzija, kreipėsi į UAB „Ekspertika“, kad ši nustatytų vandens pratekėjimo priežastis minėtame kotedže-bute. UAB „Ekspertika“ nustatė, kad vandens pratekėjimas gali atsirasti per vėdinimo kamino angoje esančius kondicionierių vamzdynų paviršius, gali būti pažeista PVC danga po kondicionieriais, taip pat vandens pratekėjimas gali atsirasti dėl buto-kotedžo savininko vykdomų vidaus apdailos darbų (b.l. 119-120, I t.). 2010 01 21 atsakovas UAB „Ekspertika“ 2009 12 18 statinio ekspertizės aktą ir atsakymą, kad UAB „Resteksa“ nėra atsakinga už atsiradusius statybinius defektus, pateikė S. K..

122010 03 03 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl žalos atlyginimo (b.l. 195, I.). 2011 07 28 ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą su priešteisminiu įspėjimu, prašydamas atlyginti ieškovui nukentėjusiam asmeniui išmokėtą draudimo išmoką, nes žala atsirado dėl netinkamai atliktų atsakovo statybos rangos darbų (b.l. 51-52, I t.). Atsakovas ieškovo prašomos sumos nesumokėjo.

13Byloje keliamas ginčas dėl reikalavimo atlyginti išmokėtą draudimo išmoką iš už padarytą žalą atsakingo asmens (CK 6.1015 str. 1 d.).

14Atsakovas ieškovo reikalavimui prašo taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą (b.l. 4-7, II t.). Šis prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas. CK 1.125 str. 7 d. nustatyta, kad sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams. Draudikas, prašydamas priteisti išmokėtą draudimo išmoką iš už padarytą žalą atsakingo asmens, reikalavimą kildina būtent iš būsto ir gyventojų turto draudimo teisinių santykių (CK 6.1015 str. 1 d., LR Draudimo įstatymo 2 str. 68 p.). Tai suponuoja, kad šiems reikalavimams taikytinas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.). Tokios nuostatos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys: 2005 10 24 nutartis civilinėje byloje 3K-3-503/2005, 2008 02 11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008, 2009 09 30 nutartis civilinėje byloje 3K-3-382/2009). Pagal CK 1.127 str. 4 d., iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-438/2006, 2006 09 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2006, 2010 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2010). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad prievolę atlyginti žalą buto-kotedžo, esančio ( - )., savininkui ieškovas įvykdė, t.y. išmokėjo draudimo išmoką, 2009 m. lapkričio 23 d. (b.l. 50, I t), o į teismą kreipėsi – 2011 m. rugsėjo 26 d. (b.l. 3-5, I t.), taigi praleido nustatytą vienerių metų terminą ieškiniui pareikšti.

15Ieškovas teigia, kad atsakovas, atliko statybos rangos darbus netinkamai, todėl butas-kotedžas, esantis ( - )., buvo aplietas dėl stogo statybos darbų defektų. Šias aplinkybes grindžia UAB „Eika“ atliktu ekspertiniu tyrimu. Atsakovas nesutinka, kad draudiminis įvykis įvyko dėl jo netinkamai atliktų statybos darbų. Kaip tai patvirtinantį dokumentą pateikia UAB „Ekspertika“ statinio ekspertizės aktą.

16Byloje pateiktos dvi skirtingas draudiminio įvykio, įvykusio bute-kotedže, esančiame ( - )., priežastis nustatančios ekspertizės. Nors byloje yra abiejų šalių ekspertizių paaiškinimai (b.l. 78-80, 101-104, 131-136, I t., 4-7, II t.), pateikta vaizdinė medžiaga (b.l. 121-125, 197-206, I t., 8-12, II t.), tačiau teismas nėra institucija galinti įvertinti statybos rangos darbų tinkamą atlikimą ar nustatyti tų darbų defektus, juo labiau konstatuoti, kuri iš pateiktų ekspertizių yra teisinga ir kuria reiktų vadovautis nustatant draudiminio įvykio atsiradimo priežastis. CPK 219 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu teismui kyla abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo, taip pat jeigu yra prieštaravimų tarp kelių ekspertų išvadų, teismas gali paskirti pakartotinę ekspertizę. Tačiau, teismui konstatavus, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas, atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, ieškovui neprašant ieškinio senaties termino atnaujinti, pakartotinas ekspertizės skyrimas netikslingas, ieškinys atmestinas (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d., CPK 178 str. ).

17Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 22,27 Lt išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p, 96 str.).

18Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 441 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS, į.k. 10055752, buveinė – Vambola 6, Talinas, Estija, Lietuvoje veiklą vykdanti per Seesam Insurance AS Lietuvos filialą, į.k. 302677744, buveinė - Ulonų g. 2, Vilnius, valstybei 22,27 Lt (dvidešimt dviejų litų, 27 ct) išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu. Bylinėjimosi išlaidos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 1.368,00 Lt... 3. Ieškovas ieškinyje (b.l. 78-80, I t.) nurodė, kad ieškovas apdraudė... 4. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b.l. 101-104, I t.), nurodė, kad nesutinka... 5. Dublike (b.l. 131-136, I t.) ieškovas nurodė, kad atsakovo pateiktas UAB... 6. Triplike (b.l. 4-7, II t.) atsakovas nurodė, kad ekspertas atlikdamas... 7. Atsižvelgus į ieškinio sumą, kuri neviršija penkių tūkstančio litų, ir... 8. Ieškinys atmestinas. ... 9. Nustatyta, kad 2009 01 01 tarp ieškovo ir Nordea Bank Finland Plc Lietuvos... 10. 2009 m. rugsėjo 8 d. apdrausto kotedžo patalpos buvo užlietos, dėl ko... 11. 2009 m. gruodžio 17 d. S. K. kreipėsį į atsakovą su pretenzija,... 12. 2010 03 03 ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija dėl žalos... 13. Byloje keliamas ginčas dėl reikalavimo atlyginti išmokėtą draudimo... 14. Atsakovas ieškovo reikalavimui prašo taikyti vienerių metų ieškinio... 15. Ieškovas teigia, kad atsakovas, atliko statybos rangos darbus netinkamai,... 16. Byloje pateiktos dvi skirtingas draudiminio įvykio, įvykusio bute-kotedže,... 17. Ieškinį atmetus iš ieškovo valstybei priteistinos turėtos bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 441 str., teismas... 19. Ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovo Estijos draudimo bendrovės Seesam Insurance AS, į.k.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...