Byla 2-15797-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovei S. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 9608,74 Lt skolos, 17,71 Lt palūkanų, 18621,65 Lt delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2005-05-26 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir atsakovė S. B. sudarė vartojimo kredito sutartį (toliau – ir vartojimo kredito sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 15000 Lt vartojimo kreditą. Atsakovė įsipareigojo ieškovui suteiktą kreditą grąžinti. Nurodo, kad atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino ieškovui 9608,74 Lt kredito dalies. Taip pat atsakovė ieškovui nėra sumokėjusi 17,71 Lt palūkanų ir 18621,65 Lt delspinigių.

5Procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 39- 40). Atsakovės atsiliepimas į ieškinį per teismo nustatytą terminą teisme negautas, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S (buvęs AB SAMPO bankas) su atsakove S. Š. 2005-05-26 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. VK1560050154 (toliau – sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 15000 Lt vartojimo kreditą vartojimo poreikiams tenkinti, o atsakovė įsipareigojo pasinaudoti kreditu, nustatyta tvarka grąžinti paskolintas lėšas ir mokėti bankui palūkanas bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (b. l. 5-8). Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. nemokėjo kredito dalinių grąžinimų numatytomis dalimis ir terminais. Remiantis vartojimo kredito sutarties 14 punktu, atsakovė įsipareigojo užtikrinti, kad mokėjimo dienomis ieškovo atidarytoje atsakovės banko sąskaitoje kredito valiuta arba kitose atsakovės sąskaitose kitomis valiutomis būtų sukauptos visos pagal vartojimo kredito sutartį mokėtinos sumos, priešingu atveju laikoma, kad atsakovė praleido atitinkamo mokėjimo terminą. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. nemokėjo visų kredito dalinių grąžinimų numatytomis dalimis ir terminais, negrąžino likusios 9608,74 Lt kredito dalies. Atsakovė nepateikė byloje duomenų, jog ieškovui būtų grąžinusi 9608,74 Lt kreditą, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinas 9608,74 Lt negrąžintas kreditas (b. l. 9).

9Sutarties 11 punkte nustatyta, kad kredito gavėjas kiekvieną mėnesį įsipareigoja lygiomis dalimis mokėti kredito davėjui nustatyto dydžio fiksuotas palūkanas. Palūkanos skaičiuojamos už visą laikotarpį pradedant nuo kredito lėšų išmokėjimo dienos iki kredito grąžinimo kredito davėjui dienos. Šalys sutartimi nustatė 10 procentų dydžio palūkanų normą. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovės priteistinos 17,71 Lt palūkanos už negrąžintą kreditą (b. l. 9).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutarties 25 punktas numato, kad kredito gavėjui laiku nesumokėjus kredito davėjui bet kokių pagal šios sutarties mokėtinų sumų, kredito gavėjas įsipareigoja kredito davėjui mokėti 0,15 procentų dydžio netesybas už kiekvieną praleisto termino dieną, nuo sumos, nuo kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Ieškovas už prievolės nevykdymą paskaičiavo 18621,65 Lt delspinigių. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli. Ieškovo reikalavimai atsakovei yra kilę iš vartojimo teisinių santykių, t.y. atsakovė buvo silpnesnioji šios sutarties šalis (vartotojas), ir jos interesai turi būti ginami nuo vartojimo sutarties sąlygų, kurios suteikia nepateisinamą pranašumą kitai sutarties šaliai – verslininkui. Nors galutinis kredito grąžinimo terminas yra 2010-05-26, o atsakovė įsipareigojimų nevykdo nuo 2007 metų vasario mėnesio, ieškovas teismą dėl skolos priteisimo kreipėsi tik 2012 metų rugpjūčio mėnesį. Todėl ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpis iš dalies užsitęsė ir dėl ieškovo neveikimo, šiam ilgą laiko tarpą nesikreipus dėl priverstinio skolos kartu su netesybomis išieškojimo. Be to, atsakovė dalį įmokų ieškovui sumokėjo. Iš delspinigių paskaičiavimo matyti, kad paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą (pagrindinė skolos suma yra 9608,74 Lt, kai tuo tarpu prašoma priteisti 18621,65 Lt delspinigių), delspinigiai skaičiuojami nuo 2007-02-15, nors netesyboms taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Remiantis išdėstytu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 3000 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, padaryto pažeidimo pobūdžiui.

11Pagal CK 6.37 straipsnį, 6.210 straipsnį palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Pagal sutarties 35 punktą tais atvejais, kai kredito gavėjo prievolės kredito davėjui vykdomos privertine tvarka pagal teismo arba arbitražo sprendimą, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 11 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Remiantis išdėstytu, iš atsakovės ieškovui priteistinos 11 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (12626,45 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-09-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 44,70 procentus. Ieškovas patyrė 847 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 10). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 378,61 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Vadovaujantis CPK 92 straipsniu, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro tik 5,74 Lt, todėl jos iš atsakovės nėra priteistinos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį iš dalies tenkinti.

16Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, juridinio asmens kodas 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, iš atsakovės S. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9608,74 Lt (devynis tūkstančius šešis šimtus aštuonis Lt septyniasdešimt keturis ct) negrąžinto kredito, 17,71 Lt (septyniolika Lt septyniasdešimt vieną ct) palūkanų, 3000 Lt (tris tūkstančius Lt) delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (12626,45 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 378,61 Lt (tris šimtus septyniasdešimt aštuonis Lt šešiasdešimt vieną ct) žyminio mokesčio. Likusią dalį ieškinio atmesti.

17Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai