Byla 2-13655-110/2012
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo ir priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Šilėja” ieškinį atsakovams D. B. ir I. T. dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo ir priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškovas 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-28 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Pavilionių g. 31, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Butas, esantis ( - ), atsakovams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Atsakovai prievolę vykdė nereguliariai, todėl už laikotarpį nuo 2010-07-01 iki 2012-07-01 liko skolingi ieškovui už suteiktas paslaugas 1775,07 Lt.

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo D. B. 887,54 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei proporcingai bylinėjimosi išlaidas, iš atsakovės I. T. prašo priteisti 887,53 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei proporcingai bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui D. B. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinys ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovei I. T. procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį per nurodytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-28 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Pavilionių g. 31, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš teismui pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ priklauso atsakovams (b.l. 6-8). Iš teismui pateikto išrašo iš buto sąskaitos matyti, kad atsakovai už laikotarpiu nuo 2010-07-01 iki 2012-07-01 suteiktas paslaugas liko skolingi ieškovui 1775,07 Lt (b.l. 11, 12). Byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų atsiskaitę su ieškovu.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnio 4 dalis). Ieškovas 2006-01-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-28 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Pavilionių g. 31, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis 1775,07 Lt skola: iš atsakovo D. B. – 887,54 Lt, iš atsakovės I. T. – 877,53 Lt (CK 4.86 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 76,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 71,00 Lt žyminis mokestis, 5,80 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašus (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

12Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovui UAB ,,Šilėja”, įmonės kodas 121462961, iš atsakovo D. B., gim. ( - ), 887,54 Lt (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 54 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-08-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 38,40 Lt (trisdešimt aštuonis Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti ieškovui UAB ,,Šilėja”, įmonės kodas 121462961, iš atsakovės I. T., gim. (duomenys nesklebtini), 887,53 Lt (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt septynis Lt 53 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-08-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 38,40 Lt (trisdešimt aštuonis Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai