Byla L2-12865-638/2012
Dėl su darbo santykiais susijusios skolos ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laikotarpį išieškojimo iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo prašymą patvirtinti tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą pagal kreditorės V. P. pareiškimą dėl su darbo santykiais susijusios skolos ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laikotarpį išieškojimo iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“, ir

Nustatė

2Kreditorė pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo prašė išieškoti iš skolininko 17689,45 Lt darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laikotarpį nuo 2011-12-30 iki visiško atsiskaitymo su kreditore dienos. 2012-07-04 pagal kreditorės pareiškimą buvo priimtas teismo įsakymas.

32012-07-13 gautas bylos šalių prašymas patvirtinti 2012-07-12 šalių sudarytą patikslintą taikos sutartį.

4Prašymas tenkintinas.

52012-07-12 šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo sąlygos ir pasekmės, numatytos CPK 439 str. 8 d.

6Šalių sudaryta taikos sutartis patvirtintina joje nurodytomis sąlygomis, kadangi neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, o taip pat kitų suinteresuotų asmenų teisių, jų interesų, neišeina iš ieškinio reikalavimo ribų (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

7Civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

8Panaikintinas teismo įsakymas, priimtas 2012-07-04 civilinėje byloje Nr. L2-12865-638/2012 (CPK 439 str. 8 d.).

9Vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 1 p. kreditorė yra atleista nuo žyminio mokesčio civilinėje byloje mokėjimo. Priteistini valstybei iš skolininko 25 procentai žyminio mokesčio, apskaičiuoto nuo patenkinto kreditorės reikalavimo sumos (26573,33 Lt), t.y. 50 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

10Šalių sutarimu skolininkas įsipareigojo atlyginti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 3,88 Lt ir jos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai jos iš skolininko nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3p., 92 str. 1d., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 290 str., 291 str., 439 str. 8 d., teismas

Nutarė

12patvirtinti kreditorės V. P., a. k. ( - ) ir skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“, į. k. 110509057, 2012-07-12 sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. Skolininkas sumoka Kreditorei 22991,38 Lt su darbo santykiais susijusios skolos (priskaityta suma) ir vidutinį darbo užmokestį, kuris sudaro 3581,95 Lt per mėnesį (169,92 Lt per dieną) (priskaityta suma) už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2011-12-30 iki visiško atsiskaitymo su kreditore dienos, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskolos (kredito linijos) gavimo iš UAB „Primerus vestus“ dienos, tačiau bet kokiu atveju, ne vėliau nei iki 2012-07-31. Skolininkas įsipareigoja išskaičiuoti ir sumokėti socialinio draudimo ir pajamų mokesčius nuo šiame punkte nurodytų priskaitytų sumų.
  2. Kreditorė Sutarties pasirašymo dieną įsipareigoja kreiptis į antstolį dėl laikinųjų apsaugos priemonių sukonkretinimo nurodant konkretų areštuotiną turtą, t.y. negyvenamąją patalpą/įstaigą, kurios unikalus Nr. ( - ), esančią adresu ( - ).
  3. Skolininkas įsipareigoja apmokėti 307 Lt bei visas kitas Kreditorės patirtas išlaidas dėl antstolio atliktų veiksmų dėl laikinųjų apsaugos priemonių sukonkretinimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskolos (kredito linijos) gavimo iš UAB „Primerus vestus“ dienos, tačiau bet kokiu atveju iki 2012-07-31.
  4. Skolininkas sumoka Kreditorei 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atstovaujant byloje, pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, susijusias su byla, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskolos (kredito linijos) gavimo iš UAB „Primerus vestus“ dienos, tačiau bet kokiu atveju iki 2012-07-31.
  5. Skolininkas apmokėjimus vykdo mokėjimo pavedimu į Kreditorės atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią buvo mokamas darbo užmokestis.
  6. Kreditorė atsisako visų savo 2012-06-29 pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo reikalavimų, viršijančių Sutarties 1 punkte nurodytą sumą bei pareiškia, kad Skolininkui įvykdžius Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Kreditorė Skolininkui jokių turtinių ir neturtinių pretenzijų dėl su darbo santykiais susijusių reikalavimų neturės.
  7. Šalys patvirtina, kad joms žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo sąlygos bei teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 - 6.985 straipsniuose, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 94, 140 straipsniuose, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, įskaitant tai, jog Šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, byla nutraukiama ir pakartotinai kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Panaikinti 2012-07-04 teismo įsakymą, priimtą civilinėje byloje Nr. L2-12865-638/2012 dėl 17689,45 Lt darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laikotarpį nuo 2011-12-30 iki visiško atsiskaitymo su kreditore dienos išieškojimo iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“, į. k. 110509057, kreditorės V. P., a.k. ( - ) naudai.

14Civilinę bylą Nr. L2-12865-638/2012 nutraukti.

15Priteisti iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“, į. k. 110509057, valstybei 50 Lt (penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai