Byla S2-2382-748/2012
Dėl teismo leidimo išdavimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, išnagrinėjusi pareiškėjų A.v. K ir G.v.K atstovės pagal įstatymą A. A. v. K. atstovo Ramūno Šalūgos advokato Gyčio Jaliniausko pareiškimą dėl teismo leidimo išdavimo,

Nustatė

2pareiškėjai prašo išduoti teismo leidimą sudaryti žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), įkeitimo sandorį. Nurodo, kad pareiškėjų paveldėti žemės sklypai, esantys ( - ), unik. ( - ), ir ( - ), unik. ( - ). 2011-03-14 Turto sujungimo sutartimi buvo sujungti į vieną sklypą, esantį ( - ), unik. Nr. ( - ). Žemės sklypas unik. Nr. ( - )ir žemės sklypas unik. Nr. ( - )iki 2102-06-24 buvo išnuomoti UAB „Domus athleticus“, įm. k. 135196823, kuri valdo šiuose žemės sklypuose pastatytą viešbutį „Daniela“. Minėti žemės sklypai 2005-11-29 buvo įkeisti AB SEB bankui UAB „Domus athleticus“ prievolėms užtikrinti. Pareiškėjai yra UAB „Domus athleticus“ akcininkai.

3Pareiškėjų prašymas atsisakytinas priimti.

4CPK XXXIX skyriaus normos nenustato prašymų dėl teismo leidimų priėmimo ir prašymų trūkumų šalinimo tvarkos, todėl atsižvelgiant į CPK 7 str. 1 d. nuostatas ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 str. 6 d.), taip pat į tai, kad prašymai dėl teismo leidimo išdavimo turi būti supaprastinto proceso, taigi pagreitinto proceso tvarka išnagrinėti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų priėmimo dienos, negali būti taikomos CPK 115 str. nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų ir jų priedų priėmimą bei trūkumų ištaisymą.

5Asmenys, turi teisę sudaryti sandorius per atstovus (CK 2.132 str. 1 d.). įgaliotinis turi pats atlikti veiksmus, kuriuos atlikti jis įgaliotas. Jis gali perįgalioti juos atlikti kitą asmenį tik tuo atveju, kai jam tokią teisę suteikia gautasis įgaliojimas arba kai jis dėl susidariusių aplinkybių priverstas tai padaryti, kad apsaugotų įgaliotojo interesus. Perįgaliotas asmuo turi tokias pačias teises ir pareigas, kaip ir atstovas tiek atstovaujamajam, tiek ir tretiesiems asmenims (CK 2.145 str. 1 d.).

6Vienas iš atstovavimo teisiniams santykiams būdingų požymių yra tai, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: tarp atstovo ir atstovaujamojo (vidiniai santykiai) ir atstovo ir trečiojo asmens, su kuriuo atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais (išoriniai santykiai). Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo. Įgaliojimas yra skiriamas išoriniams atstovavimo santykiams. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 str., LAT civ. b. Nr. 3K-3-315/2009).

7Asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Fizinių asmenų atstovais gali būti advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu (CPK 51 str. 1 d., 57 str. 3 d.).

82011-10-26 Maskvos srities Vidnojės mieste pareiškėjai ir jų atstovė pagal įstatymą išdavė įgaliojimą 50 AA 1463882 Ramūnui Šalūgai, kuriuo įgaliojo Ramūną Šalūgą sudaryti su advokatu sutartį dėl advokato atstovavimo teisme gaunant leidimą įkeisti nepilnamečių turtą (žemės sklypai, esantys adresu ( - )) pagal UAB „Domus athleticus“ kreditavimo sutartį Nr. 0350508012044-56, pasirašytą UAB „Domus athleticus“ ir AB SEB bankas. 2011-12-28 atstovas Ramūnas Šalūga sudarė atstovavimo sutartį su advokatu Gyčiu Jaliniausku dėl teismo leidimo įkeisti žemės sklypą adresu ( - ), gavimo. Laikytina, kad pareiškėjų atstovas įgaliojo advokatą vykdyti veiksmus, kuriems jis, kaip pareiškėjų atstovas neturi įgaliojimo. Dėl šių aplinkybių atsisakytina priimti prašymą dėl teismo leidimo išdavimo.

9Atsisakymas priimti prašymą neatima teisės iš pareiškėjų, pašalinus trūkumus, pakartotinai kreiptis į teismą dėl tokio paties leidimo išdavimo.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579 - 582 str.,

Nutarė

11pareiškėjų A. v. K, a.k. ( - ) dekl. gyv. v. ( - ), ir G. v. K., a.k. ( - ) dekl. gyv. v. ( - ), atstovės pagal įstatymą A. A. v. K., gim. ( - ), gyv. ( - )prašymą dėl teismo leidimo išdavimo, atsisakyti priimti.

12Nutartis neskundžiama.

Ryšiai