Byla 1-693-503/2011

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant Henrikai Chmieliauskienei, dalyvaujant prokurorei I. G., kaltinamajam A. D., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. S., nukentėjusiojo, civilinio ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Kukaičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. D., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, LR pilietis, turintis aukštąjį išsilavinimą, vedęs, gyv. ( - ), gyv. vietą deklaravęs ( - ), dirbantis ( - ) redaktoriumi, teistas:

31) 2009-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 154 straipsnio 2 dalį, 155 straipsnio 2 dalį – 30 MGL (3900 litų) bauda;

42) 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 245 straipsnį – paskirta bausmė – laisvės apribojimas vieneriems metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 06 val., jei tai nėra susiję su darbu;

53) 2011-06-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 245 straipsnį - paskirta bausmė - laisvės apribojimas vieneriems metams devyniems mėnesiams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu;

64) 2011-09-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 154 straipsnio 2 dalį, nubaustas 40 MGL (5200 Lt) bauda, nuosprendis neįsiteisėjęs,

7kaltinamas pagal LR BK 245 straipsnį,

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9kaltinamasis A. D. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, o būtent:

10jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimto ir 2009-05-10 įsiteisėjusio Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimu, nesusijusiu su bausme, civilinėje byloje Nr. 2-117-734-2009 jam ir UAB „Laisvas laikraštis" uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, būdamas UAB „Laisvas laikraštis“ direktoriumi ir savaitraščio „Laisvas laikraštis“, kurio redakcija yra Goštauto g. 12, Vilniuje, redaktoriumi, nevykdydamas minėto teismo sprendimo, 2011-02-19 (2011 m. vasario 19-25 d. Nr. 7(320)) savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ straipsnyje „Aukščiausias teismas uždraudė „Laisvam laikraščiui“ rašyti tiesą“ A. S. siejo su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu:

11„<...> teisėjas A. P. nuteisė LL redaktorių A. D. už tai, šis nevykdė kitos šio teismo teisėjos R. V. sprendimo uždrausti „Laisvam laikraščiui“ spausdinti straipsnius, kuriuose buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A. S. būtų siejamas su viena naftą perdirbančia įmone (jos pavadinimo LL skelbti negali, nes už tai A. S. iškels A. D. dar vieną baudžiamąją bylą), jos privatizavimu bei šios įmonės vadovo nužudymu. <...>“

12„<...> teismui buvo pateikti dokumentai, kad A. S. buvo ne tik susijęs su minėta naftos perdirbimo įmone, tačiau ir buvo jos bendrasavininkis, bei aktyviai dalyvavo šios įmonės privatizavime. Tačiau teisme A. S. liudijo priešingai. <...>“

13„<...> teisėjui A. P. buvo pateikti visi įrodymai <...>, kad A. S. buvo ne tik susijęs su minėta naftos perdirbimo įmone, buvo jos bendrasavininkis, ir pats tai deklaravo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, o taip pat aktyviai dalyvavo šios įmonės privatizavime <...>“

14„<...> A. S. kaip niekas kitas yra susijęs su minėta naftos bendrove ir jos privatizavimu <...>“

15„<...> A. S. negalima sieti su minėta naftos įmone, nors pats teismas pripažįsta, kad „tai viešai žinomos aplinkybės“. <...>“

16Kaltinamasis A. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino. Teismui paaiškino, kad prokurorė pati pasakė, kad tai viešai žinomos aplinkybės, o būtent, kad Sadeckas dalyvavo šitam privatizavime. Tačiau negalima to skelbti, tai yra prirašyti. Nors teismui yra pateikti dokumentai, kad Sadeckas yra dalyvavęs šios bendrovės privatizavime, yra „Mažeikių naftos“ savininkas, vienas iš savininkų. Sadeckas dalyvavo šios bendrovės privatizavime, nes pats ragino Seimo komiteto narius balsuoti už šitą privatizavimą. Pateikė pranešimą ir taip toliau. Tuo labiau, kad šiame straipsnyje niekur nėra Mažeikių naftos įmonės pavadinimo įrašyta. Teismo draudime buvo labai aiškiai parašyta, kad uždrausti „Laisvam laikraščiui“ sieti Sadecką su „Mažeikių naftos“ privatizavimu ir „Mažeikių nafta“. Tai šitas draudimas, būtent šitoje konkrečioje byloje ir nebuvo niekada pažeistas. Tame straipsnyje niekur nėra paminėta „Mažeikių nafta“, o yra paminėta įmonė. Teismo draudimas nebuvo pažeistas. Kaltinime minimą straipsnį „Aukščiausias teismas uždraudė „Laisvam laikraščiui“ rašyti tiesą“ jis parašė. Be to jis yra „Laisvas laikraštis“ redaktorius ir vadovauja „Laisvas laikraštis“ įmonei. Taip pat jis sprendžia aplamai koks bus šio laikraščio konkretaus numerio turinys, kokie bus išspausdinti jame straipsniai arba tai daro jo pavaduotojas J. I.. Tačiau dažniausiai jis šiuos klausimus sprendžia, o kai jo nebūna tada sprendžia jo minėtas pavaduotojas. Šiuo metu neprisimena tiksliai, ar šį konkretų laikraščio numerio 2011-02-19 -2011-02-25 d. straipsnį parašė jis, tačiau šiame straipsnyje minima kokia tai naftos įmonė, tačiau neparašyta, kad Lietuvos. Daug yra ne Lietuvos įmonių: Linfe naftą perdirbančių įmonių. Yra Lenkijoje, Vengrijoje. Lietuvoje buvo privatizuota „Mažeikių nafta“. Sadeckas labai aktyviai dalyvavo tame privatizavime. Atsakė, kad kokią naftos įmonę turėjo omenyje, dabar tikrai negali pasakyti. Be to, nesupranta kurioje straipsnio vietoje paminėti dalykai apie nužudytą „Mažeikių naftos“ įmonės vadovą. Čia ne teiginys, čia tiesiog parašyta, teisėjas Pažarskis nuteisia už tai, kad jis ankščiau buvo nuteistas už tai, kad nevykdė šito sprendimo. Tarkim, sieti Sadecką su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu bei šios įmonės vadovu, tai yra, G. K. nužudymu. Šitas teiginys yra kas buvo praeityje, apie tai, kad buvo toks teismo sprendimas. Nežino, negali atsakyti ar turėjo omenyje nužudytą įmonės vadovą G. K.. Ką skaitytojui norėjo pasakyti aiškiai teismui neatsakė. Tačiau patikslino, kad pati sakinio struktūra, gi, viską labai aiškiai pasako ir suprantama. Čia parašyta, kad jis buvo jau nuteistas, kad jis nevykdė teisėjos sprendimo. Dėl teiginio straipsnyje, kad teismui buvo pateikti dokumentai, kad Sadeckas buvo susijęs ne tik su minėta naftos perdirbimo įmone, tačiau jos buvo bendrasavininkas, atsakė, kad Sadeckas buvo Mažeikių naftos bendrasavininkas. Dėl teiginio straipsnyje, Sadeckas kaip niekas kitas yra susijęs su minėta „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu, paaiškino, kad tai nėra tokios citatos ir ne su „Mažeikių nafta“. Dėl teiginio straipsnyje, Sadecko negalima sieti su minėta naftos įmone, nors pats teismas pripažino, kad tai viešai žinomos aplinkybės, tai teismui buvo pateikti įrodymai, kad Sadeckas dalyvavo „Mažeikių naftos“ įmonės privatizavime. Ir šioje byloje irgi yra tie patys visi dokumentai. Nepripažįsta, kad paskleidė tai, ką teismas draudė. Tiktai pasakė, kad tik pripažįsta, kad Sadeckas buvo susijęs su naftos perdirbimo įmonės privatizavimu, taip kaip yra parašyta tekste. Šio straipsnio tikslas buvo tiesiog atkreipti visuomenės dėmesį, kokie dalykai darosi Lietuvos teisinėje sistemoje. Nes bus Žmogaus teisių teisme sprendžiamas šis klausimas. Akivaizdūs ir įrodymai, kad dalyvavo, tačiau visus tuos įrodymus teismai atmeta, dėl to, kad juos turėjo žinoti iš anksto, ko negalėjo padaryti. Teismo sprendimas buvo uždrausti Sadecką sieti su „Mažeikių nafta“. Straipsnyje siejo su naftos perdirbimo įmone, kurios jis neįvardino. Nežino, ar egzistuoja dar įmonių, kuriose Sadeckas turėjo akcijų. Mano, kad turėjo, nes jis ten daug turto deklaracijoje prirašė, visą puslapį. Dabar tų įmonių negali įvardinti, nes neprisimena. Prokurorė kaltina, kad išspausdino tą straipsnį, tiesiogine prasme turima omenyje, kad išspausdino laikraštis, buvo popierinis variantas ir buvo įdėta į internetą. Sakė, kad yra „Laisvo laikraščio“ vyr. redaktorius. Už turinį atsako, už tai ką jis parašo pats asmeniškai. Tačiau ką, ten, kas parašo, tie žmonės, tai čia neįrodo. Nežino ar įstatymas reglamentuoja konkrečiai tuos dalykus, nėra tikras. Atsakė, kad šį straipsnį parašė jis. Jo nurodymu tas straipsnis buvo sumaketuotas ir išspausdintas, tačiau nori atkreipti teismo dėmesį, kad teismo draudime buvo labai aiškiai parašyta: kad uždrausti sieti su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu. „Mažeikių naftos“ pavadinimo niekur nėra šiame straipsnyje paminėta, todėl mano, kad teismo draudimo nepažeidė. Dėl pareikšto civilinio ieškinio 20 000 litų neturtinei žalai atlyginti atsakė, kad su civiliniu ieškinio turiniu nelabai sutinka. Kokia žala buvo padaryta Sadeckui? Pagal melagingus parodymus nuteistas tris kartus ir dar jis kažkokią žalą patyrė. Tai čia atvirkščiai jis patyrė labai didelę žalą. Nepripažįsta civilinio ieškinio dėl to, kad teismo draudimas niekada nebuvo pažeistas. Sadeckas yra multimilijonierius, o tapo multimilijonieriumi, būdamas Seimo saugumo komiteto pirmininku. Jis pats deklaruoja, kad turi „n“ milijonų ir dar nori pinigų. Nepripažįsta nei kaltinimo, nei neturtinės žalos atlyginimo pretenzijos. Straipsnis yra patalpintas savaitei praėjus po spaudoje pasirodymo, tada jis yra pakabintas internete ir ten kabo. Svetainės archyve būna tas straipsnis. Tas straipsnis svetainėje buvo nuo vasario, eina atsinaujinančios eilutės ir tas straipsnis, kurie yra seniau patalpinti, automatiškai prapuola. Toje svetainėje jo nebelieka, jo reikia ieškoti archyve. Tą straipsnį skaitytojai galėjo skaityti mėnesį, gal pusantro. Po to, jisai pateko į archyvą. Iš archyvo skaitytojai gali paimti tą straipsnį ir skaityti, ten jo reikia specialiai ieškoti, kad jį surasti. Skaitytojas turi laisvą galimybę jį surasti, jokių kodų nereikia. Tiesiog reikia užeiti į archyvą, kažkelintą puslapį ir ieškoti to straipsnio. Tik taip jį galima rasti. Taip pat atsakė, kad laikraštį platina kaip ir visi, per prekybos tinklus, per visą Lietuvos pašto tinklą, yra ši laikraščio prenumeratoriai, ir šis laikraštis platinamas per Lietuvos spaudos tinklą. Tai yra standartinė procedūra. Internete gali rašyti komentarus. Neatsimena koks to straipsnio buvo vertinimas. Tai buvo beveik prieš metus. Jo vieno iniciatyva tas straipsnis parašytas. Tačiau jis turi vieną draugą ir Kabailą, kuris irgi yra įsigilinęs į tą „Mažeikių naftos“ privatizavimą, istoriją, ir žino kas ten. Kartais jie pasikeičia informacija, bet tai šiaip, o kad kas ką skatintų tai tikrai nėra taip. Jo internetiniame tinklapyje, šiandien dienai tą straipsnį galima rasti archyve. Jų internetinio tinklapio skaitiklis šiai dienai 2800000, galima teigti, kad tai tikras skaitiklis, kad žmogus atsidaro tinklapį ir mato tiek kartų. Savo leidinį platina IKI, RIMI, NORFA prekybos tinkluose. Teisėja Vansevičienė buvo parašiusi: uždrausti savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ sieti. Tačiau nebuvo draudimo sieti internete. Nepaprašė draudimo ir svetainėje uždrausti. Po to, dar bandė bausti už tai, kad įdėjo į internetinę svetainę ankstesnį straipsnį. Tačiau teisėjas atmetė šitą jų pretenziją, sakydamas, kad tokio teismo sprendimo nebuvo. Taigi, kad iki šiol yra leidimas sieti Sadecką su „Mažeikių nafta“ interneto svetainėje. Iš tikrųjų popieriuje negalime, o internete galima. Straipsnio turinys internete niekuo nesiskiria nuo popierinio varianto. Tai kas įdėta į spaudą, automatiškai patenka į internetą. Arba nebūtinai visas straipsnis, ar gal jo dalis. Tačiau nėra galiojančio teismo draudimo spausdinti straipsnius internete. Nes kai buvo reiškiamos pretenzijos tam pačiam, koks ten buvo Pažarskis teisėjas, kad nuteisti už tai, kad buvo įdėtas straipsnis į internetą. Teisėjas atmetė šitas pretenzijas, sakydamas, kad tokio teismo draudimo nėra. Yra uždrausta tiktai skleisti savaitės dienraštyje „Laisvas laikraštis“, tačiau ne internetiniame portale „Laisvaslaikrastis.lt“. Ir po to, kai pateikė papildomus dokumentus, jau ieškovai nebebando uždrausti jį sieti internete. Nes žino, kad šitas prašymas nebus patenkintas. Internete iki šiol galima rašyti apie Sadecką ir jo dalyvavimą „Mažeikių naftos“ privatizavime. Nėra tokio draudimo. „Laisvo laikraščio“ steigėjais buvo dviese, paskui liko jis vienas. Tuo metu, vasario mėnesį jis buvo vienas „Laisvo laikraščio“ steigėjas. Žinojo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą, jį suprato labai pažodžiui ir paraidžiui, kad negalima sieti su „Mažeikių nafta“ ir jos privatizavimu. Tame straipsnyje niekur nėra „Mažeikių naftos“ pavadinimo.

17Kaltinamojo A. D. kaltė padarius jam inkriminuotą baudžiamąjį nusižengimą pasitvirtino sekančiais įrodymais.

18Nuketėjusiojo A. S. teisme duotais paaiškinimais, kuris paaiškino, kad stebėtinas yra, ne vieną kartą teisto Drižiaus aiškinimas. Bandymai atkreipti gyventojų dėmesį yra beprasmiai. Kaltinamasis jau 7 metus bando atkreipti gyventojų dėmesį. Be to, gąsdinimai Europos žmonių teismu ir Strasbūro teismu, tik gąsdinimai yra. Tai yra ciniškas, piktybinis visų Lietuvos teismų nevertinimas. Teismų niekinimas, tas matoma iš publikacijų. Nekalbant apie konkrečią šitą bylą. Nes kito, tokiam vadinamam leidinyje, nėra ką rašyti daugiau. Visos tokios šiukšlės tam, kad pažeminti, paniekinti Lietuvos teisėsaugos sistemą, teisėtvarkos sistemą. Vienintelis motyvas yra tiktai piktybinis. Šiuo konkrečiu atveju, teismo sprendimo nevykdymas buvo aiškiai nustatytas ir už jį žmogus jau du kartus yra nuteistas. Įdomu, kiek dar teismai nagrinės tokius dalykus. Galbūt teismai išspręs klausimą, kad žmogus suvoktų, kad gyvena Lietuvos valstybėje ir reikia gerbti teismus. Nes kitokio paaiškinimo nėra. Jis nenori kalbėti jau apie privatizavimą, dalyvavęs, nedalyvavęs, absurdas yra. Bet čia ne šito tyrimo objektas. Būdamas komiteto pirmininku, pasirašė sprendimą, todėl visus Seimo narius ir rinkėjus, kurie rinko tą Seimą, reikia lygiai taip pat susieti su Mažeikių nafta, Kiesum. Tai yra piktybinis teismo sprendimo nevykdymas, puikiai suvokiant, kad kalbama apie „Mažeikių naftą“, ir užsimenama, kad tai įmonė, apie kurią uždrausta rašyti ir bet kuriuo pretekstu ieško galimybės toliau rašyti. Dėl civilinio ieškinio, tai ne vienkartinis psichologinis poveikis, jis tęsiasi 7 metus. Mano, kad tai teismas turėtų įvertinti. Ir kiekvieną kartą, kaip pabrėžia pats ne kartą teistas Drižius, kad tai buvo noras atkreipti visuomenės dėmesį, tai yra tikslas paniekinti, pažeminti jo garbę ir orumą. Mano, kad 20 tūkst. litų ieškinio suma yra labai kukli, labai protinga. Šiuo atveju, jis nėra viešas asmuo ir ta žala, kuri jam daroma ištisai, tampa lėtine liga. Ji pastoviai daroma. Mano, kad civilinis ieškinys yra pagrįstas, pakankamai protingas, ir tikrai jis yra objektyvus. Civilio ieškinio tokia suma, nes ši suma paaiškinama tais išgyvenimais, kurie buvo padaryti išspausdinus šį straipsnį. Tikslas yra kiekvieną kartą kai tik nurimsta, padaryti moralinę žalą, sukelti išgyvenimus jam ir jo artimiesiems, šeimos nariams, draugams. 20 tūkst. litų yra maža suma. Be to, jis nei galėjo privatizuoti, nei turėjo tiek pinigų, nei galėjo sakyt, kad komiteto pirmininkas privatizavo ... Į kaltinamojo klausimus atsakė, kad „ne, nedalyvavau Mažeikių naftos privatizavime, nežinau ar aš buvau Mažeikių naftos bendrasavininkas. Mano tvarkė visas akcijas, aš nežinau bendrasavininkų, aš negaliu savęs skirti bendrasavininku. Vyriausiajai tarnybinei etikai pateikiau deklaraciją apie savo turimą turtą. Gali būti, kad Mažeikių nafta ten buvo įrašyta. Aš neneigiu šito“. Taip pat, kad realiai po šio straipsnio išspausdinimo natūraliai kiekvieną kartą atsiranda padariniai, jam įtampa, įtampa jo namuose, tarp draugų, tarp giminių. Komentarai, klausimai, klausiama kodėl vėl rašoma, kodėl nevykdomas teismo sprendimas, ką tai reiškia. Kiekvieną kartą ta įtampa nerviniam stovyje. Ta nervinė įtampa, išgyvenimai iššaukia ir kraujospūdį, kuriuo serga. Be to kylą problema dėl jam vaistų sureguliavimo, nes daktarai niekaip negali jų sureguliuoti.

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-10 sprendimu, kuriuo A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ buvo uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Šis sprendimas įsiteisėjęs (b. 1. 9-12).

20Savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2011 m. vasario 19-25 d. Nr. 7(320) 1, 4, 5 puslapių kopijomis, kur atspausdintas straipsnis „Aukščiausias teismas uždraudė „Laisvam laikraščiui“ rašyti tiesą“ (b. 1. 4-6), šio straipsnio tekstu:

21„<...> teisėjas A. P. nuteisė LL redaktorių A. D. už tai, šis nevykdė kitos šio teismo teisėjos R. V. sprendimo uždrausti „Laisvam laikraščiui“ spausdinti straipsnius, kuriuose buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A. S. būtų siejamas su viena naftą perdirbančia įmone (jos pavadinimo LL skelbti negali, nes už tai A. S. iškels A. D. dar vieną baudžiamąją bylą), jos privatizavimu bei šios įmonės vadovo nužudymu. <...>“

22„<...> teismui buvo pateikti dokumentai, kad A. S. buvo ne tik susijęs su minėta naftos perdirbimo įmone, tačiau ir buvo jos bendrasavininkis, bei aktyviai dalyvavo šios įmonės privatizavime. Tačiau teisme A. S. liudijo priešingai. <...>“ „<...> teisėjui A. P. buvo pateikti visi įrodymai <...>, kad A. S. buvo ne tik susijęs su minėta naftos perdirbimo įmone, buvo jos bendrasavininkis, ir pats tai deklaravo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, o taip pat aktyviai dalyvavo šios įmonės privatizavime <...>“

23„<...> A. S. kaip niekas kitas yra susijęs su minėta naftos bendrove ir jos privatizavimu <...>“

24„<...> A. S. negalima sieti su minėta naftos įmone, nors pats teismas pripažįsta, kad „tai viešai žinomos aplinkybės“. <...>“

25LR BK 245 straipsnio dispozicijoje numatyta atsakomybė už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymą. Pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-10 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-117-734/2009, A. D. ir UAB „Laisvas laikraštis“ buvo uždrausta savaitraštyje „Laisvas laikraštis“ publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB „Mažeikių nafta“, su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Išleistame savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2011 m. vasario 19-25 d. Nr. 7(320) leidinyje išspausdintas straipsnis pavadinimu „Aukščiausias teismas uždraudė „Laisvam laikraščiui“ rašyti tiesą“, kuriame yra aukščiau nurodytas tekstas. Įvertinęs šio teksto teiginius ir minėtą teismo sprendimą, teismas sprendžia, kad šiame tekste A. S. buvo siejamas su AB „Mažeikių nafta“, šios bendrovės privatizavimu. Išvada apie tokį minėtu teismo sprendimu uždrausto siejimo fakto buvimą darytina, įvertinus ne tik kaltinime nurodytas straipsnio ištraukas, bet ir šių ištraukų konteksto turinį, straipsnio formate esančią A. S. nuotrauką, dokumentų kopijas ir kitas aplinkybes. Straipsnis, jį iliustruojant A. S. nuotrauka ir įskaitomomis dokumentų kopijomis, atitinka uždrausto rašinio sąvoką, nes jame yra pateikta uždrausta informacija ją pateikiant rašto ženklais. Be to, iš straipsnio turinio yra aiški ne tik teismo sprendimu uždrausta informacija, bet ir pasisakoma apie teisėjo A. P. priimtą nuosprendį, kuriuo už tokią ankstesnę veiką A. D. nuteistas, taip pat daromos išvados dėl A. S. elgesio ir pateikiamas jo vertinimas.

26Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis A. D. pripažino faktą, jog minėtą straipsnį parašė pats ir jam buvo žinoma apie minėtą teismo sprendimą ir jo turinį, kad šis teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs ir privalėjo būti vykdomas. Kaltinamasis A. D. nurodė, kad jis parašė minėtą straipsnį, priėmė sprendimą dėl straipsnio paskelbimo savaitraštyje „Laisvas laikraštis“. Kaltinamojo A. D. išsakyta pozicija, jog jis minėtame straipsnyje niekur neįvardijo AB „Mažeikių nafta“, A. S. nesiejo su AB „Mažeikių nafta“, jos privatizavimu, G. K. nužudymu, o apskritai rašė ir jo nurodymu buvo išspausdintas jo straipsnis apie kitą naftos įmonę, neįtikinama, nes nors ir straipsnyje neįvardinta: naftos perdirbimo įmonės pavadinimas, G. K., tačiau skaitytojui aiškiai suprantama, jog šiame straipsnyje pasisakoma apie vienintelę Lietuvoje buvusią privatizuotą AB „Mažeikių nafta“, vienintelį nužudytą šios įmonės vadovą G. K.. Be to, tai patvirtina šiame straipsnyje patalpintų dokumentų kopijos, kuriose įskaitoma: „III. Pajamos <...> 15. AB „Mažeikių nafta“ <...>“, „<...> Komiteto pirmininkas <...> A. S..“ ir kt. Juolab, kad kaltinamasis A. D. teismo posėdžio metu aiškiai neįvardijo kitos naftos perdirbimo įmonės, apie kurią tariamai jis parašė, ir apie kurią informacija išspausdinta straipsnyje, kito AB „Mažeikių nafta“ nužudyto vadovo vardo, pavardės.

27Atsižvelgus į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamojo A. D. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 245 straipsnį. Surinktoje medžiagoje yra pakankamai duomenų, pagrindžiančių kaltinamojo A. D. kaltę, padarius minėtą nusikalstamą veiką.

28Kaltinamojo A. D. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

29Skirdamas kaltinamajam A. D. bausmę, teismas atsižvelgia į jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, nusikalstamos veikos pavojingumą visuomenei, į tai, kad įrodyta nusikalstama veika buvo tyčinė, baigta, sukėlusi pasekmes, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamasis A. D. administracine tvarka baustas, 4 kartus teistas, psichiatrinėje įskaitoje neįrašytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Šią nusikalstamą veiką padarė būdamas du kartus nuteistas, esant neišnykusiam, nepanaikintam teistumui. Šios aplinkybės rodo, kad jis tinkamų išvadų nepadarė, nelinkęs taisytis, o linkęs nusikalsti. Įvertinęs visumą aukščiau nustatytų aplinkybių teismas sprendžia, kad bausmės tikslai šiuo atveju būtų pasiekti kaltinamajam A. D. paskiriant laisvės apribojimo bausmę.

30Ši bausmė su ankstesniu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-26 nuosprendžiu paskirta bausme nebendrintina, nes šis nuosprendis neįsiteisėjęs. Bausmė bendrintina su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-29 nuosprendžiu paskirta bausme.

31Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl 20000 litų neturtinės žalos atlyginimo.

32LR CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala, tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, o šie įtvirtinti LR CK 1.5 straipsnio 4 dalyje.

33Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina įvertinti jo nustatymo kriterijus pagal tai, koks yra kompensaciją didinančių ir mažinančių kriterijų santykis. Byloje nustatyta kaltinamojo A. D. kaltė padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR BK 245 straipsnyje. Be to, jis pakartotinais padarė tokį pat baudžiamąjį nusižengimą prieš A. S., jam esant neviešu asmeniu. Taip pat nustatyta, kad UAB „Laivas laikraštis“ savaitraštis „Laisvas laikraštis“, kuriame išspausdintas kaltinime nurodytas straipsnis, buvo išleistas 12400 egzempliorių tiražu. Teismui nekyla abejonių, jog A. S. dėl A. D. nusikalstamos veikos patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą. A. S. nurodė, jog dėl A. D. nusikalstamos veikos pablogėjo sveikata, gydėsi, vartojo vaistus, tačiau šias aplinkybes jokiais įrodymais nepagrindė. Nukentėjusysis A. S. jam padarytą neturtinę žalą įvertino 20000 Lt. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, t.y. kad nusikalstama veika priskiriama prie baudžiamųjų nusižengimų, savaitraščio „Laisvas laikraštis“ tiražas palyginus nedidelis, A. S. nusikalstama veika padaryti padariniai nebuvo labai sunkūs, sprendžia, kad 20000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti yra per didelė ir neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų. Be to, byloje nėra įrodymų, jog kaltinamasis gauna dideles pajamas, turi brangaus nekilnojamojo, kilnojamojo turto. Pagal šias aplinkybes, bei atsižvelgiant į Lietuvos teismų suformuotą praktiką neturtinės žalos atlyginimo priteisimo klausimu, teismas sprendžia, kad nukentėjusiajam priteistina žymiai mažesnio dydžio, nei prašo nukentėjusysis, neturtinės žalos atlyginimas, o būtent 7500 Lt.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301 – 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

35pripažinti A. D., a.k. ( - ) kaltu pagal LR BK 245 straipsnį už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme nevykdymu, ir paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams septyniems mėnesiams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

36Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtą bausmę subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-29 nuosprendžiu paskirta vienerių metų devynių mėnesių laisvės apribojimo bausme, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę dvejų metų laisvės apribojimą, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu.

37A. D. į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-29 nuosprendžiu paskirtos bausmės atliktą dalį.

38A. D. bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

39Nukentėjusiojo A. S. civilinį ieškinį dėl 20000 Lt neturtinės žalos atlyginimo priteisimo patenkinti iš dalies. Priteisti iš A. D. 7500 Lt (septynis tūkstančius penkis šimtus litų) nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiojo A. S. naudai. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

40A. D. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

41Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 3. 1) 2009-02-23 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 4. 2) 2010-04-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 245 straipsnį... 5. 3) 2011-06-29 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 245 straipsnį -... 6. 4) 2011-09-26 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo pagal LR BK 154 straipsnio 2... 7. kaltinamas pagal LR BK 245 straipsnį,... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. kaltinamasis A. D. nevykdė teismo sprendimo, nesusijusio... 10. jis, žinodamas, kad 2009-04-10 priimto ir 2009-05-10 įsiteisėjusio Vilniaus... 11. „<...> teisėjas A. P. nuteisė LL redaktorių 12. „<...> teismui buvo pateikti dokumentai, kad A. S.... 13. „<...> teisėjui A. P. buvo pateikti visi... 14. „<...> A. S. kaip niekas kitas yra susijęs su... 15. „<...> A. S. negalima sieti su minėta naftos... 16. Kaltinamasis A. D. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu... 17. Kaltinamojo A. D. kaltė padarius jam inkriminuotą... 18. Nuketėjusiojo A. S. teisme duotais paaiškinimais, kuris... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-04-10 sprendimu, kuriuo 20. Savaitraščio „Laisvas laikraštis“ 2011 m. vasario 19-25 d. Nr. 7(320) 1,... 21. „<...> teisėjas A. P. nuteisė LL redaktorių 22. „<...> teismui buvo pateikti dokumentai, kad A. S.... 23. „<...> A. S. kaip niekas kitas yra susijęs su... 24. „<...> A. S. negalima sieti su minėta naftos... 25. LR BK 245 straipsnio dispozicijoje numatyta atsakomybė... 26. Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamasis A. D. pripažino... 27. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamojo 28. Kaltinamojo A. D. atsakomybę lengvinančių ir... 29. Skirdamas kaltinamajam A. D. bausmę, teismas atsižvelgia... 30. Ši bausmė su ankstesniu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-26... 31. Nukentėjusysis A. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl... 32. LR CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala, tai asmens... 33. Teisingam neturtinės žalos kompensacijos dydžiui nustatyti būtina... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301... 35. pripažinti A. D., a.k. ( - ) kaltu... 36. Vadovaujantis LR BK 63 str. 4 d., 9 d., paskirtą bausmę subendrinti dalinio... 37. A. D. į bausmės laiką įskaityti Vilniaus miesto 2... 38. A. D. bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 39. Nukentėjusiojo A. S. civilinį ieškinį dėl 20000 Lt... 40. A. D. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 41. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...