Byla 2-129-752/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant ieškovės AB „SEB“ bankas atstovei Editai Matusevičiūtei, atsakovui E. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Akcinės Bendrovės „SEB“ bankas ieškinį atsakovui E. Ž. dėl skolos priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

32012-07-12 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo E. Ž. pagal dvi sutartis - vartojimo kredito ir vartojimo kredito kortelės (b.l. 3). Patikslinusi ieškinio reikalavimus, pagal šias dvi sutartis ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 15898,79 litų skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l.62-63).

4Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė tokias faktines aplinkybes: kad pagal 2006 m. birželio 30 d. tarp E. Ž. ir AB SEB banko sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) atsakovui buvo suteiktas 20000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-06-29. Atsakovas nuo 2009 m. birželio 1 d. netinkamai vykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tai yra nemokėjo dalinių kredito grąžinimų bei palūkanų, todėl ieškovė 2011-03-04 išsiuntė įspėjimo raštą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudama pašalinti pasirašytos sutarties pažeidimus. Gavęs įspėjimą atsakovas kreipėsi į banką, raštu įsipareigodamas kiekvieną mėnesį daryti dalinius mokėjimus po 200,00 Lt, o po trijų mėnesių kreiptis į banką dėl sutarties Nr. 1 restruktūrizavimo. Atsakovas 2011-04-06 sumokėjo 200,00 Lt, 2011-04-15 - 46,60 Lt, 2011-06-07 – 200,00 Lt, o 2011-07-04 - 898,03 Lt. Kadangi daugiau mokėjimų nebuvo daryta, į banką dėl sutarties restruktūrizavimo nebuvo kreiptasi, 2011-09-06 AB SEB banko Probleminių aktyvų kredito komisija nusprendė stabdyti delspinigių ir palūkanų skaičiavimus bei inicijuoti teisminį skolos išieškojimą.

52006 m. liepos 5 d. atsakovui buvo suteiktas 1500,00 Lt kredito limitas pagal atsakovo ir ieškovės sudarytą Visa Vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. ( - ). Šios Sutarties 4.3 punkte numatyta, kad ieškovė turi teisę pareikalauti grąžinti visą ar dalį atsakovui suteikto kredito limito, jeigu atsakovas nesilaiko sutartyje Nr. 2 numatytų sąlygų, tai yra nesumoka mėnesio įmokos ilgiau kaip 60 d. Atsakovas nuo 2009 m. gegužės 23 d. nemokėjo eilinių įmokų, todėl ieškovė 2011-03-04 pateikė įspėjimą dėl kredito limito sumokėjimo. Kadangi skola nebuvo sumokėta, į banką dėl sutarties restruktūrizavimo nebuvo kreiptasi, 2011-09-06 AB SEB banko Probleminių aktyvų kredito komisija nutarė nutraukti sutartį Nr. 2 ir inicijuoti teisminį skolos išieškojimą.

6Ieškovė nurodė, kad pagal sutartį Nr. 2 atsakovas iki šiol bankui negrąžino 1542,73 Lt skolos, kurią sudaro 1496,82 Lt nesugrąžinto kredito, 25,11 Lt palūkanų bei 20,80 Lt mokesčio už laiku nepadengtą kredito limitą ir kitų mokesčių. (b.l. 62-63).

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į pradinį ieškinį, kuriame nurodė, kad su AB SEB bankas pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka su ieškiniu dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo. tačiau nesutinka su 4600,78 Lt priskaičiuotais delspinigiais. Nurodė, kad pasirašius vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) įsipareigojimus stengėsi vykdyti reguliariai, tačiau nuo 2008 metų žymiai sumažėjo jo gaunamos pajamos, todėl vėluodavo atsiskaityti pagal sutartį, nes pasikeitė jo finansinės galimybės. Įmokas mokėjo nereguliariai, kiek leido finansinė padėtis. Buvo nuvykęs į AB SEB bankas klientų aptarnavimo padalinį, žodžiu prašė banko atidėti mokėjimo terminą ir pratęsti sutarties galiojimą ilgesniam terminui, tačiau kol nesumokėtos visos įmokos bankas nesutiko keisti sutarties sąlygas. Atsakovas ketino surasti kitą banką, kuris refinansuotų jo įsipareigojimus AB SEB bankui. 2007 metų gruodžio mėnesį kreipėsi į Danske banką dėl paskolos refinansavimo, tačiau gavo neigiamą atsakymą, nes tuometinės pajamos buvo nepakankamos, taip pat buvo neįvykdytų kitų kreditorinių reikalavimų. Praėjus maždaug metams atsakovas kreipėsi į UAB „Snoro lizingas", vėliau į UAB „Ūkio banko lizingas", 2009 metų birželio mėnesį į „Nordea Bank Finland PLC“ Lietuvos skyrių, tačiau dėl blogos kredito istorijos ir nepakankamų pajamų nei vienas bankas nesutiko refinansuoti paskolos iš AB SEB bankas.

8Atsakovas nurodė, kad nuo 2008 m. jis bendraudavo su AB SEB bankas atstovais ir kiekvieno apsilankymo metu aptardavo galimybę pratęsti sutarties terminą, sumažinti ar atidėti įmokų mokėjimą, tačiau visuomet AB SEB banko atstovai teigdavo, kad nėra galimybių pakeisti sutarties nepadengus viso įsiskolinimo. 2011 metų kovo mėnesį atsakovas gavo pranešimą iš AB SEB bankas atstovės. Kadangi pranešime buvo minima, kad bus nutraukta sutartis ir ketinama kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo, atsakovas nedelsiant reagavo - surašė prašymą, kuriame išdėstė argumentus, kad šiuo metu nėra galimybių visiškai padengti įsipareigojimų dėl žymiai sumažėjusių jo pajamų ir kad esant galimybei pratęstų sutarties terminą arba sumažintų įmokas. Tačiau banko atstovė teigė, kad jeigu atsakovas nedelsiant neįvykdys savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį, visa kredito suma su delspinigiais ir baudomis bus išieškota teisminiu keliu. Tokį banko elgesį atsakovas laikė nesąžiningu, nes tai dar labiau pablogintų atsakovo ir taip sunkią finansinę padėtį.

9Atsakovas nurodė, kad po vartojimo sutarties sudarymo su žmona susilaukė dviejų vaikų, taip pat sumažėjo pajamos, taip pat jam nebuvo leista pasinaudoti sutartyje numatytais atvejais įmokų atidėjimu, nors pusė kredito sumos jau buvo gražinta. Atsakovas negalėjo mokėti įmokų, nes turėjo užtikrinti būtinąsias pragyvenimo sąlygas sau ir savo vaikams ir pinigų pragyvenimui beveik nelikdavo. Visas savo lėšas stengdavosi nukreipti į atsiskaitomąją sąskaitą esančią AB SEB bankas, buvo įskaitytos kelios įmokos ir 2012 metais.

10Atsakovas nurodė, kad visiškai neaišku kaip paskaičiuota 4600,78 Lt delspinigių suma. Be to, reikalavimams dėl delspinigių taikomas 6 mėn. sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Taip pat nurodė, kad sutartyje su ieškovu numatyta per didelė delspinigių norma - 0.1 proc. Sutartimi netesybos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Atsakovas nurodė, kad ieškovo prašomų delspinigių dydis turi būti mažinamas iki 0,05 proc. dydžio, nes delspinigiai būtų pagrįsti. Atsižvelgiant į suteikto kredito sumą bei kredito mokestį, 0,05 proc. dydžio delspinigiai yra pakankamas ieškovės patirtų nuostolių atlyginimas. Nurodė, kad tokį delspinigių dydį, kaip pagrįstą ir protingą, pagrindžia ir nuo 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. („Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos“).

11Atsakovas nurodė, kad jo mėnesio pajamos sudaro apie 1786 litus. Iš šių lėšų jis turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus. Todėl prašė atsižvelgti š jo turtinę padėtį ir išdėstyti priteistos skolos mokėjimą dalimis 5 (penkių) metų laikotarpiui, mokant po - 600 litų per mėnesį (b.l. 25-26, 70-73).

12Teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė, prašė juos tenkinti. Be aplinkybių, išdėstytų procesiniuose dokumentuose, paaiškino, kad sudarant kredito sutartį su atsakovu buvo aptartas palūkanų dydis. Atsakovas su kredito sutartimi buvo susipažinęs ir suprato, kad už suteiktą kreditą bankas skaičiuoja sutartyje aptarto dydžio palūkanas, kurias reikia mokėti. Tačiau sutiko, kad įstatymų nustatyta tvarka būtų taikoma senatis delspinigių skaičiavimui t.y. delspinigiai skaičiuojami už 6 mėn. laikotarpį. Taip pat nurodė, kad neprieštarautų jei skolos mokėjimas būtų išdėstytas dalimis po 600 Lt per mėnesį (b.l. 70-73).

13Atsakovas teismo posėdyje laikėsi atsiliepime išdėstytos pozicijos – sutiko su ieškiniu dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo, tačiau nesutiko dalyje dėl delspinigių priteisimo, nurodė, kad 0,1 procento delspinigiai yra per dideli, neprotingi, be to ieškovės viena iš veiklos sričių yra kreditų teikimas, o tai yra susiję su tam tikra rizika, kurią bankas turėjo įvertinti. Sutiktų su 0,02 proc. delspinigiais. Nurodė, kad sudarydamas sutartį negalvojo, kad negalės jos įvykdyti. Po paskolos paėmimo atsakovo pajamos labai sumažėjo. Kai gavo paskolą, pajamos buvo 3300 Lt, paskui sumažėjo iki 1500 Lt. Šiuo metu dirba trejose darbovietėse, atlyginimas apie 1800 litų į rankas. Vedęs, turi du vaikus ( 6 ir 5 metų).

14Atsakovas prašė priteistą sumą išdėstyti dalimis mokant kas mėnesį po 600 Lt (b.l. 70-73).

15Ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006 m. birželio 30 d. ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l.5-7). Remiantis Sutarties sąlygomis, ieškovas suteikė atsakovui 20000,00 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas turėjo grąžinti minėtą kreditą su 8,5 proc. sutartinėmis palūkanomis nuo vartojimo kredito sumos. Sutartimi buvo sudarytas mokėjimo grafikas, pagal kurį atsakovas turėjo padengti savo įsiskolinimą ieškovui iki 2011-06-29, kas mėnesį mokėdamas nustatyto dydžio įmoką (b.l. 8). Atsakovui nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, 2011 m. kovo 4 d. atsakovui buvo išsiųstas įspėjimas dėl kredito sutarties nutraukimo, kuriuo atsakovas buvo įpareigotas iki 2011 m. kovo 22 d. padengti visus pradelstus mokėjimus bei informuotas, kad neįvykdžius šio reikalavimo iki nustatyto termino, Sutartį ieškovas laikys nutraukta ir skolos išieškojimą vykdys įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 11). Byloje nėra duomenų, kad vartojimo kredito sutartis buvo nutraukta.

17Iš ieškovės pateiktos 2012 m. birželio 26 d. pažymos bei patikslinto ieškinio nustatyta, kad atsakovo skolą pagal 2006-06-30 kredito sutartį sudaro 8078,90 Lt negrąžinto kredito, 1676,38 Lt palūkanų ir 4600,78 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. (b.l. 13, 45-46).

182006 m. liepos 5 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Visa vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. ( - ). Atsakovui buvo suteiktas 1500,00 Lt kredito limitas su 9,9 proc. sutartinėmis palūkanomis. Sutarties 2.3 p. numatytas 6 mėnesių kredito grąžinimo terminas, mokant kas mėnesį 258,00 Lt (b.l. 9-10). 2011 m. kovo 4 d. atsakovui buvo išsiųstas pranešimas dėl 1542, 73 Lt skolos padengimo iki 2011 m. balandžio 5 d. Iš kartu su ieškiniu pateiktos AB „SEB“ bankas pažymos ir patikslinto ieškinio matyti, kad pagal 2006-07-05 kortelės sąskaitos sutartį atsakovo skolą ieškovei sudaro 1496, 82 Lt negrąžinto kredito suma, 25,11 Lt palūkanos ir 20,80 Lt mokestis už laiku nepadengtą kredito limitą (b.l. 14).

19Dėl skolos priteisimo

20Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu, arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Savo įsipareigojimų nevykdanti šalis, privalo mokėti įstatyme nustatytas ar šalių sutartyje numatytas palūkanas, delspinigius (CK 6.210 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas, žinodamas apie savo pareigą mokėti už jam suteiktas paskolas, šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.).

21Pagal ieškovės pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė Sutarties Nr. ( - ) įsipareigojimų ir liko skolingas ieškovei 14356,06 Lt, kuriuos sudaro negrąžinta vartojimo kredito suma, priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos bei delspinigiai. Atsakovas sutinka, kad yra skolingas negrąžintą kreditą 8078,90 Lt bei palūkanas 1676,38 Lt, tačiau nesutinka dalyje su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo, t. y. dėl 4600,78 Lt.

22Pagal 2006 m. liepos 5 d. Visa vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. ( - ) atsakovas skolingas 1496, 82 Lt negrąžinto kredito sumą, 25,11 Lt palūkanas ir 20,80 Lt mokestį už laiku nepadengtą kredito limitą. Atsakovas skolos pagal šią vartojimo kortelės sutartį neginčijo.

23Atsižvelgiant į aptartus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes, pilnai tenkintina ieškovės ieškinio reikalavimo dalis dėl 8078,90 Lt negrąžinto kredito ir 1676,38 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) bei dėl 1496, 82 Lt negrąžinto kredito, 25,11 Lt palūkanų bei 20,80 Lt mokesčio už laiku nepadengtą kredito limitą priteisimo pagal Visa vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. ( - ), t.y. dėl 11298,01 Lt skolos (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.886 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str.).

24Dėl delspinigių

25Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4600,78 Lt delspinigių pagal 2006 m.birželio 30 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b.l. 5-7).

26Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jam kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovas už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovui mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

28Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad netesybų instituto Lietuvos civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

29Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovas yra vartotojas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat atsižvelgiant į prievolės sumą, į tai, kad daugiau nei pusę kredito atsakovas yra grąžinęs, be to, į delspinigių susidarymo laikotarpį, laikytina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams. Vadovaujantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 p. aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl delspinigių dydis mažintinas iki 0,02 procentų (už negrąžinto kredito dalį – 8078,90 Lt ir palūkanas – 1676,38 Lt pagal Vartojimo kredito sutartį Nr.( - ).

30Be to ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pažymėtina, kad pagal LR CK 1.126 str. 2 d. ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašė taikyti senatį, tokiam jo prašymui neprieštaravo ir ieškovo atstovė (b.l. 70-73). Todėl delspinigiai skaičiuotini už paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio pareiškimo dienos. Ieškovė pirminį ieškinį teismui pateikė 2012 m. liepos 12 d., todėl delspinigiai skaičiuotini už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 12 d. iki 2012 m. liepos 12 d. (už 182 dienas) (b.l.30 ).

31Atsižvelgiant į tai, kad netesybos mažintinos iki 0,02 proc., bei kad delspinigiams taikytinas šešių mėnesių senaties terminas, iš atsakovo ieškovei priteistina 353,08 Lt delspinigių (8078,90 Lt /0,02 proc. = 1,61 Lt; 1,61 Lt x 182 d. = 293,02 Lt ir 1676,38 Lt/0,02 proc. = 0,33; 0,33 Lt x 182 d = 60,06) , o likusioje delspinigių dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.188 str. 2 d. 5 p., 6.258 str. 3 d.).

32Dėl procesinių palūkanų.

33Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovo priteistina ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos (11649,15 Lt), skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

34Dėl priteistinos skolos išdėstymo

35Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti (CPK 284 str. 1 d.).

36Atsakovas paaiškino teismo posėdyje nurodė ir pateikė įrodymus, kad dirba trejose darbovietėse ir gauna apie 1800,00 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų, kitų pajamų neturi (b.l.27-30, 36). Taip pat nurodė, kad turi du nepilnamečius vaikus. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, atsakovas prašė priteistos skolos mokėjimą išdėstyti penkerių metų laikotarpiui, mokant po 600,00 Lt, nes sumokėti visą priteistą sumą neturi galimybės. (b.l. 25-26). Ieškovės atstovė dėl atsakovo prašymo išdėstyti skolą neprieštaravo. Teismo posėdyje nurodė, kad išdėstymo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip penkeri metai (b.l. 70-73).

37Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prašo išdėstyti skolą dalimis, ieškovė dėl skolos išdėstymo neprieštarauja, teismas sprendžia, jog skolos mokėjimo išdėstymas per protingą terminą ieškovės interesų nepažeis ir laiko tikslinga iš atsakovo priteistos skolos mokėjimą ieškovei išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 485,38 Lt.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma 15898,79 Lt, teismas priteisdamas 11651,09 Lt patenkina 73 procentus ieškinio. Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 480,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistina žyminio mokesčio dalis – 350,00 Lt (LR CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

40Valstybei iš atsakovo priteistina 15,38 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

42Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

43Priteisti iš atsakovo E. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. LT74 7044 0630 0000 0022, AB SEB bankas, banko kodas, naudai 11298,01 Lt skolos, 353,08 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (11651,09 Lt) skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 350,00 Lt žyminio mokesčio.

44Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

45Teismo sprendimo vykdymą dėl 11298,11 Lt skolos priteisimo išdėstyti dalimis 24 mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 470,75 Lt.

46Priteisti valstybei iš atsakovo E. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 15,38 Lt (penkiolika litų 38 ct ct) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Išnagrinėjęs bylą teismas... 3. 2012-07-12 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos, procesinių... 4. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje ieškovė nurodė tokias faktines... 5. 2006 m. liepos 5 d. atsakovui buvo suteiktas 1500,00 Lt kredito limitas pagal... 6. Ieškovė nurodė, kad pagal sutartį Nr. 2 atsakovas iki šiol bankui... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pradinį ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 8. Atsakovas nurodė, kad nuo 2008 m. jis bendraudavo su AB SEB bankas atstovais... 9. Atsakovas nurodė, kad po vartojimo sutarties sudarymo su žmona susilaukė... 10. Atsakovas nurodė, kad visiškai neaišku kaip paskaičiuota 4600,78 Lt... 11. Atsakovas nurodė, kad jo mėnesio pajamos sudaro apie 1786 litus. Iš šių... 12. Teismo posėdyje ieškovės atstovė patikslinto ieškinio reikalavimus... 13. Atsakovas teismo posėdyje laikėsi atsiliepime išdėstytos pozicijos –... 14. Atsakovas prašė priteistą sumą išdėstyti dalimis mokant kas mėnesį po... 15. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių... 17. Iš ieškovės pateiktos 2012 m. birželio 26 d. pažymos bei patikslinto... 18. 2006 m. liepos 5 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Visa vartojimo kredito... 19. Dėl skolos priteisimo... 20. Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar... 21. Pagal ieškovės pateiktus duomenis, atsakovas tinkamai nevykdė Sutarties Nr.... 22. Pagal 2006 m. liepos 5 d. Visa vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. ( - )... 23. Atsižvelgiant į aptartus įrodymus ir išdėstytas aplinkybes, pilnai... 24. Dėl delspinigių... 25. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovas už kiekvieną... 26. Nustatyta, kad atsakovas neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 28. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 29. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 30. Be to ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas... 31. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos mažintinos iki 0,02 proc., bei kad... 32. Dėl procesinių palūkanų.... 33. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, pagrįstas... 34. Dėl priteistinos skolos išdėstymo... 35. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva,... 36. Atsakovas paaiškino teismo posėdyje nurodė ir pateikė įrodymus, kad dirba... 37. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas prašo išdėstyti skolą dalimis,... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 40. Valstybei iš atsakovo priteistina 15,38 Lt išlaidų, susijusių su... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 42. Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 43. Priteisti iš atsakovo E. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės AB... 44. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 45. Teismo sprendimo vykdymą dėl 11298,11 Lt skolos priteisimo išdėstyti... 46. Priteisti valstybei iš atsakovo E. Ž., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 15,38... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...