Byla 2-1474-454/2011
Dėl neturtinės žalos atlyginimo ir duomenų panaikinimo rašytinėse ir elektroninėse laikmenose, su trečiaisiais asmenimis LR Vidaus reikalų ministerija, LR Generaline prokuratūra

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Jolitai Kazlauskaitei, dalyvaujant trečiojo asmens Kauno miesto apylinkės prokuratūros atstovui prokurorui H. U., nedalyvaujant ieškovui V. S., atsakovo LR Vyriausybės atstovui, trečiojo asmens LR Vidaus reikalų ministerijos atstovui, viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę byla pagal ieškovo V. S. patikslintą ieškinį atsakovui LR Vyriausybei dėl neturtinės žalos atlyginimo ir duomenų panaikinimo rašytinėse ir elektroninėse laikmenose, su trečiaisiais asmenimis LR Vidaus reikalų ministerija, LR Generaline prokuratūra,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 99000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, panaikinti duomenis.

3Patikslintas ieškinys paliekamas nenagrinėtu.

4Į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko ieškovas ir atsakovo atstovas.

5Ieškovui patikslintame ieškinyje nurodytu adresu kelis kartus siųsti teismo procesiniai dokumentai bei teismo šaukimai grįžo neįteikti (b. l. 144, 145, 156), dėl ko buvo atidėtas parengiamasis teismo posėdis. Teismo iniciatyva patikrinus apie ieškovo deklaruotą gyvenamąją vietą nustatyta, kad gyvenamąją vietą jis deklaravęs adresu, kurį nurodęs teismui pateiktame patikslintame ieškinyje (b. l. 146). Užklausus SODRĄ duomenų apie ieškovo darbo vietą negauta (b. l. 149). Konstatuota, kad kitų adresų, kuriais būtu galima ieškovui siųsti teismo procesinius dokumentus bei teismo šaukimus, nenustatyta.

6Dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai (LR CPK 7 str. 2 d.). Dalyvaujantys asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Jei šios pareigos nesilaikoma, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir laikomi įteiktais (LR CPK 121 str. 1 d., 2 d.). Teismas sprendžia, kad ieškovas nesilaikė pareigos informuoti teismą apie procesinių dokumentų įteikimo vietą bei pareigos domėtis bylos eiga ir veikti už greitą bylos išnagrinėjimą. Esant šioms aplinkybėms, laikytina, kad ieškovui apie teismo posėdžio datą ir laiką pranešta tinkamai (LR CPK 121 str. 2 d.), ieškovo prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

7Atstovui apie parengiamojo teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, pasirašytinai ir teismo pranešimu (b.l. 48, 49). Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą nedalyvaujant, negauta.

8Kadangi į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių neatvyko ieškovas ir atsakovo atstovas, todėl ieškinys patiktinas nenagrinėtu LR CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu (LR CPK 246 str. 1 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 296 str. 1d. 12 p.,

Nutarė

10Ieškovo V. S. (a.k. ( - ) patikslintą ieškinį atsakovui LR Vyriausybei dėl neturtinės žalos ir duomenų panaikinimo rašytinėse ir elektroninėse laikmenose, palikti nenagrinėtą.

11Nutartis per 7d. atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai