Byla 2-1740-430/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovei G. V. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Vilniuje. Šiame bute gyvena ir savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi atsakovė. Minėtas butas 1999-10-07 buvo neterminuotai išnuomotas atsakovei. 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-474 perdavė ieškovui patikėjimo teise naudoti ir valdyti įstatymų nustatyta tvarka visas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančias patalpas valdo patikėjimo teise. Atsakovės įsiskolinimas už buto nuomą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-10-31 sudaro 608,76 Lt. Nuomos mokestis paskaičiuotas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimu Nr. 1-1120. Atsakovei už vėlavimą atsiskaityti nustatytais terminais paskaičiuota 33,84 Lt delspinigių. Delspinigiai paskaičiuoti remiantis 1996-10-04 Vyriausybės nutarimu Nr. 1161. Atsakovė skolinga ieškovui 1885,79 Lt skolos už laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2011-10-31 ir 3077,67 Lt skolos už laikotarpiu nuo 2008-05-01 iki 2010-08-31 teiktas UAB „Vilniaus energija“ paslaugas.

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 642,60 Lt skolą už socialinio būsto nuomą bei delspinigius, 4963,46 Lt skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovė, remiantis LR CPK 122 str. 1 d. tvarka buvo informuota apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarka. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi LR CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b.l. 5-6). 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu „Dėl UAB „Bendruva“ pertvarkymo“ Nr. 1-474 perdavė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tarp jų ir patalpas, esančias adresu ( - ), Vilniuje (b.l. 1, 29). Pagal Įstatų, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1538, nuostatas ieškovui pavesta administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybei priklausančius butus ir rinkti iš nuomininkų nuomos mokestį (b.l. 34-37). Pagal Gyvenamosios patalpos bendrabutyje 1999-10-07 nuomos sutartį Nr. 2 tarp SP UAB „Bendruva“ ir atsakovės butas, esantis ( - ), Vilniuje, neterminuotai buvo išnuomotas atsakovei (b.l. 8). Atsakovė ir VŠĮ „Vilniaus butai“ 2008-01-23 pasirašė susitarimą Nr. 1.41-S08/0467/557 dėl teisių ir pareigų perėmimo (b.l. 9). Gyventojų registro duomenimis nuo 1981-09-08 šiame bute deklaravusi savo gyvenamąją vietą ir jame gyvena atsakovė (b.l. 7). Atsakovė naudojasi savivaldybės gyvenamąja patalpa nuomininkų teisėmis, todėl turi pareigą mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį.

8Pagal LR CK 6.583 str. ir 6.584 str., už savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas kas mėnesį privalo mokėti nuomos mokestį ir mokesčius už vandenį, šilumos bei elektros energiją, komunalines paslaugas pagal patvirtintus tarifus. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas, kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių (LR CK 6.584 str. 1 d.).

9Pagal Gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutarties 2.2 p. bei Susitarimo dėl teisių ir pareigų parėmimo 4 p. nustatyta, kad nuomininkas privalo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 20 dienos, mokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Atsakovė naudojosi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis patalpomis ir už tai jai buvo skaičiuojamas nuomos mokestis (CK 6.576 str.). Atsakovė laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-10-31 nemokėjo už buto nuomą, todėl susidarė 608,76 Lt skola (b.l. 10). Nuomos mokestis paskaičiuotas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimu Nr. 1-1120 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Pagal 1996-10-04 Vyriausybės nutarimo Nr. 1161 nuostatas už vėlavimą atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais ieškovas atsakovei už laikotarpį nuo 2011-05-01 iki 2011-10-31 paskaičiavo 0,04 proc. dydžio delspinigius, kurie sudaro 33,84 Lt. Iš viso įsiskolinimo dydis už buto nuomą bei delspinigiai sudaro 642,60 Lt (b.l. 10). Atsakovė savo prievolės tinkamai nevykdė, neapmokėjo už nuomojamas patalpas. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė padengė skolą už nuomą, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovės 642,60 Lt nuomos mokestį ir delspinigius.

10Remiantis nuomos sutarties 2.2 punktu bei Susitarimu dėl teisių ir pareigų parėmimo, atsakovė įsipareigojo be nuompinigių, kas mėnesį mokėti komunalinių paslaugų mokesčius. 2010-10-08 buvo pasirašyta trišalė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis tarp UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kurios pagrindu šilumos tiekėjas (UAB „Vilniaus energija“) įsipareigojo tiekti šilumos vartotojui šilumos energiją turtui šildyti, šaltam vandeniui pašildyti, karštą vandenį, o šilumos vartotojas (SĮ „Vilniaus miesto būstas“) priimti tokias paslaugas bei už jas atsiskaityti (b.l. 17-22). Be to, 2010-10-13 Vilniaus miesto savivaldybė sudarė susitarimą su UAB „Vilniaus energija“ dėl skolos sumokėjimo už šilumos energiją, tiektą Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms, tarp jų ir ( - ), Vilniuje (b.l. 23). Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė nevykdo nuomos sutartimi prisiimto įsipareigojimo, nemoka ne tik nuomos, bet ir komunalinių mokesčių. Nustatyta, kad atsakovė už šilumos energiją nuo 2008-05-01 iki 2010-08-31 įsiskolino 3077,67 Lt (b.l. 16), o laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2011-10-31 – 1885,79 Lt (b.l. 13-15). Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovui iš atsakovės priteistina 4963,46 Lt skola už šilumos energiją ir karštą vandenį.

11LR CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (5606,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

12Remiantis LR CPK 93 str., iš atsakovės priteistinos 5,90 Lt bylinėjimosi išlaidos (už registrų pažymas) ieškovo naudai (LR CPK 93 str. 1 d.).

13Taip pat iš atsakovės priteistinas 168,00 Lt žyminis mokestis, valstybės naudai (LR CPK 96 str. 1 d.).

14Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285–288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovės G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 642,60 Lt (šešis šimtus keturiasdešimt du Lt 60 ct) skolos už socialinio būsto nuomą su delspinigiais, 4963,46 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt tris Lt 46 ct) skolos už šilumos energiją ir karštą vandenį, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (5606,06 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5,90 Lt (penkis Lt 90 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“, j.a.k. 124568293, naudai.

18Priteisti iš atsakovės G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 168,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio... 2. ieškovas ieškinyje nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 642,60 Lt skolą už socialinio... 4. Atsakovė, remiantis LR CPK 122 str. 1 d. tvarka buvo informuota apie... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu... 8. Pagal LR CK 6.583 str. ir 6.584 str., už savivaldybės gyvenamosios patalpos... 9. Pagal Gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutarties 2.2 p. bei Susitarimo... 10. Remiantis nuomos sutarties 2.2 punktu bei Susitarimu dėl teisių ir pareigų... 11. LR CK 6.37 str. numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 12. Remiantis LR CPK 93 str., iš atsakovės priteistinos 5,90 Lt bylinėjimosi... 13. Taip pat iš atsakovės priteistinas 168,00 Lt žyminis mokestis, valstybės... 14. Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovės G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 642,60 Lt... 18. Priteisti iš atsakovės G. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, 168,00 Lt... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...