Byla eI-2381-505/2017
Dėl administracinių aktų panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Urbonienės, sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, dalyvaujant pareiškėjo G. K. atstovui advokatui Vidui Adomaičiui, atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atstovams Antanui Bružui ir Mariui Stasiukoniui, nedalyvaujant pareiškėjui G. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas G. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AD-1-784 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas nenaudojamų, apleistų žemės sklypų 2016 metų sąrašas, į kurį įtrauktas pareiškėjo nuosavybės teise valdomas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantis adresu ( - ) ; 2) panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštą Nr. 6-27, kuriuo buvo atsisakyta išbraukti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) iš apleistų žemės sklypų sąrašo.

5Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017 metų sausio mėnesį gavus iš Valstybinės mokesčių inspekcijos deklaracijos duomenis dėl žemės mokesčio pareiškėjui paaiškėjo, kad yra pritaikytas padidintas (4 proc.) tarifas už jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ) , esantis adresu ( - ) . (toliau - Žemės sklypas).

62017 m. sausio 12 d. prašymu „Dėl apleistų žemių sąrašo“ pareiškėjas kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūniją, prašydamas atsakyti, ar pareiškėjui priklausantis Žemės sklypas yra įtrauktas į apleistų žemių sąrašą Kėdainių rajone bei nurodyti tokio sprendimo pagrindą.

72017 m. kovo 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos raštu Nr. 6-31 pareiškėjas buvo informuotas apie tai, kad vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2016 m. birželio 17 d. seniūnaičių sueigos protokolu Nr. 4-3, jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) ., unikalus Nr. ( - ) , yra įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą. Su minėtu raštu nebuvo pateikti nei 2016 m. birželio 17 d. Vilainių seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolas Nr. 4-3, nei fotonuotraukos ar kiti įrodymai, kurie sudarytų pagrindą išvadai, jog iš tiesų pareiškėjo Žemės sklypas yra nešienautas ir pradėjęs augti krūmais.

82017 m. kovo 29 d. pareiškėjas nuvyko į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūniją, kur pakartotinai reikalavo pateikti 2016 m. birželio 17 d. Vilainių seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolą Nr. 4-3, fotonuotraukas ar kitus dokumentus, kuriose atsispindėtų faktas dėl jo Žemės sklypo nenušienavimo bei jo pradėjimo augti krūmais bei patį įsakymą, kuriuo pareiškėjo Žemės sklypas buvo įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą.

9Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos specialistė nurodė, kad 2016 m. birželio 17 d. Vilainių seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolo Nr. 4-3 pateikti negali, nes neva jame yra kitų žemės sklypų savininkų duomenų, kurių atskleisti negali. Pareiškėjui buvo parodytos kelios fotonuotraukos, tačiau tarp jų pareiškėjo Žemės sklypo nebuvo. Įsakymas dėl pareiškėjo Žemės sklypo įtraukimo į apleistų žemės sklypų sąrašą taip pat nebuvo pateiktas.

10Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. prašymu kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūniją, prašydamas išbraukti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį adresu ( - ) . iš apleistų žemės sklypų sąrašo; perskaičiuoti mokėtiną žemės nuomos mokestį už metus; pateikti fotonuotraukų ir/ar kitų dokumentų, patvirtinančių faktą, jog Žemės sklypas yra nenušienautas ir pradėjęs apaugti krūmais, kopijas; pateikti įsakymo ir/ar kito dokumento kopiją, kuriuo pareiškėjo Žemės sklypas buvo/yra įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą.

11Pareiškėjas gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. gegužės 2 d. raštą Nr. 6-63, tačiau rašte (atsakyme) iš esmės nebuvo pateikta jokių duomenų apie tai, ar priimtas koks nors sprendimas dėl pareiškėjo pateikto prašymo ir jame suformuluotų reikalavimų ar ne. Atsakyme apsiribota abstrakčiu faktų aprašymu, visiškai neanalizuojant ir nepriimant jokių sprendimų dėl pareiškėjo prašyme nurodytų reikalavimų.

12Pareiškėjas pakartotinai 2017 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūniją, prašydamas išnagrinėti jo 2017 m. balandžio 10 d. prašymą ir priimti atitinkamą sprendimą dėl išdėstytų reikalavimų.

132017 m. birželio 12 d. raštu Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“ Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnija informavo pareiškėją, kad Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) , vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. AD-1-528 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 19 įsakymo Nr. AD- 1-492 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nenaudojamų statinių, patalpų, žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktu buvo įtrauktas į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kaip nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais“. Rašte taip pat nurodyta, kad 2016 m. liepos 20 d. vadovaudamasi tvarkos aprašo 10 punktu seniūnija raštu pateikė informaciją Kėdainių rajono savivaldybės administracijai apie apleistus žemės sklypus. Šiame sąraše įtrauktas ir pareiškėjui priklausantis žemės sklypas.

14Pareiškėjas mano, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnija iš esmės netenkino prašymo išbraukti jo žemės sklypą iš apleistų žemės sklypų sąrašo, todėl tokiu būdu yra pažeidžiamos jo, kaip žemės sklypo savininko teisės, nes jam nepagrįstai, t. y. nesant tam teisinio ir faktinio pagrindo, tenka pareiga (prievolė) mokėti padidinto tarifo žemės mokestį. Be to, nors pareiškėjas ne kartą prašė Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Valinių seniūnijos pateikti įsakymą dėl Žemės sklypo įrašymo į apleistų žemės sklypų sąrašą, tačiau tas nebuvo padaryta - įsakymas, kuriuo pareiškėjo Žemės sklypas buvo įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą, pareiškėjui nebuvo pateiktas.

152017 m. birželio 20 d. prašymu dėl informacijos pateikimo pareiškėjas kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją ir tai pagrindžiančius įrodymus (įsakymo kopiją ar pan.), kada ir kokiu pagrindu jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) , esantis adresu ( - ) , buvo įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą.

162017 m. birželio 30 d. pareiškėjas gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2017 m. birželio 30 d. rašto Nr. S2-457 „Dėl informacijos pateikimo" kopiją, kuriame nurodyta, kad pareiškėjo Žemės sklypas buvo įrašytas į bendrą 2016 m. Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kuris patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymų Nr. 784 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo tvirtinimo" (toliau - Įsakymas).

17Pareiškėjo manymu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas, dalyje, kur Žemės sklypas buvo įtrauktas į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Pripažinus, kad skundžiamo Įsakymo dalis, kuria pareiškėjo Žemės sklypas įrašytas į apleistų žemės sklypų sąrašą, yra neteisėta ir naikintina, pripažintinas neteisėtu ir naikintinas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštas Nr. 6-27.

18Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. AD-1-528 buvo patvirtintas nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas). Aprašo 4.1 - 4.2 punktais buvo nustatyti skirtingi pagrindai bei sąlygos, kada esant vienam ar keliems pagrindams sklypas pripažįstamas nenaudojamu ar apleistu, todėl kiekvienu konkrečiu atveju jie turi būti nustatyti bei pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis. Aprašo 6 punktas numato, kad Komisija seniūnijos teritorijoje iki birželio 15 d. apžiūri ir vizualiai įvertina žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus. Komisijos protokole nurodoma pagal kokį požymį žemės sklypą siūloma įtraukti į Sąrašą. Prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai.

19Nors Aprašo 6 punktas nurodo, kad prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai, tačiau pareiškėjui nei karto nebuvo pateikti nei nuotraukos, nei kiti dokumentai, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, jog Žemės sklypas atitinka Apraše esančius kriterijus (nenušienautas, apaugęs krūmais). Kelios fotonuotraukos, kurios buvo pateiktos pareiškėjui, yra visiškai neinformatyvios, blogos kokybės, pateiktos skanuotos, neaišku kada ir kur darytos, objektyviai neleidžia identifikuoti, kad juose yra nurodomas būtent pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis Žemės sklypas.

20Pažymėjo, kad atsakovas turi pareigą pagrįsti savo priimtą sprendimą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.).

21Nagrinėjamu atveju esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad nėra jokių objektyvių įrodymų, pagrindžiančių faktą, kad Žemės sklypas yra nešienautas ir pradėjęs augti krūmais ir dėl to jis atitinka Aprašo 4.1. punkte nustatytus kriterijus.

22Akcentavo, kad pareiškėjas net nebuvo informuotas apie jo Žemės sklypo įtraukimą į apleistų žemės sklypų sąrašą, nors pareiga informuoti pareiškėją atsakovui nustatyta Aprašo 9 punkte.

23Teigė, kad nagrinėjamu atveju faktinių aplinkybių tyrimas, kuris leistų padaryti išvadą dėl Žemės sklypo nenušienavimo ir pradėjimo augti krūmais ir tokiu būdu atitikimo Aprašo nuostatoms, iš atsakovo pusės buvo paviršutiniškas bei neišsamus. Be to, buvo pažeistas viešojo administravimo proceso principas - teisė būti išklausytam. Ginčijamas atsakovo įsakymas, dalyje, kuria pareiškėjo Žemės sklypas buvo įrašytas į apleistų ir nenaudojamų žemės sklypų sąrašą, buvo priimtas pažeidžiant Aprašo 4, 6 punktuose numatytus reikalavimus, nebuvo pagrįstas objektyviais faktiniais duomenimis (faktais), patvirtinančiais Žemės sklypo nenaudojimą ir apleidimą. Tokiu būdu ginčijamas įsakymas atitinkamoje dalyje yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas.

24Atkreipė dėmesį, kad buvo pažeistas Aprašo 6 punktas, nes vertinant komisijos seniūnaičių sueigos protokolo datą (2016 m. birželio 17 d.), seniūnaičiai apžiūrėti ir vizualiai įvertinti Žemės sklypą turėjo iki birželio 15 d., tačiau tas buvo padaryta jau 2016 m. birželio 17 d., t. y. po apraše nustatyto termino.

25Kita vertus, sprendžiant iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2016 m. birželio 23 d. rašto, jame nurodyta, kad nesutvarkius sklypo iki 2016 m. liepos 15 d. jis bus įrašytas į sąrašą žemės sklypų savininkų, kuriems bus taikomi savivaldybės tarybos nustatyti žemės ar žemės nuomos mokesčio tarifai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams, tačiau 2017 m. kovo 13 d. rašte Nr. 631 yra nurodoma, kad 2016 m. birželio 17 d. Vilainių seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolu Nr. 4-3 Žemės sklypas jau yra įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą. Tokiu būdu kyla klausimas, jei laikyti, kad Žemės sklypas buvo nešienautas ir pradėjęs apaugti krūmai, su kuo pareiškėjas kategoriškai nesutinka, tai kokiu būdu pareiškėjas objektyviai galėjo sutvarkyti Žemės sklypą iki 2016 m. liepos 15 d., kuomet jis į apleistų žemės sklypų sąrašą buvo įrašytas jau 2016 m. birželio 17 d.

26Pripažinus, kad skundžiamo Įsakymo dalis, kuria pareiškėjo Žemės sklypas įrašytas į apleistų žemės sklypų sąrašą, yra neteisėtas, pripažintinas neteisėtu ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštas Nr. 6-27, kaip išvestinis reikalavimo dėl įsakymo panaikinimo atžvilgiu. Tokia išvada darytina įvertinus tai, jog šiame punkte nurodytu raštu buvo iš esmės atsisakyta pareiškėjo Žemės sklypą išbraukti iš apleistų žemės sklypų sąrašo, į kurį jis įrašytas nepagrįstai. Prašė skundą tenkinti.

27Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Atsiliepime į skundą ir įgalioti atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams“ 2 punktu nustatytas 2016 metų Žemės mokesčio už nenaudojamą žemės sklypą - 4 proc. žemės mokestinės vertės tarifas.

29Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. AD-1-528 išdėstė nauja redakcija Kėdainių rajono savivaldybės nenaudojamų statinių, patalpų, žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą (toliau - Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašo 5 punkte rašoma, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams nustatyti sudaro komisijas seniūnijose. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos (toliau - seniūnija) seniūnas 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1-27 sudarė Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų įvertinimo komisiją (toliau - Komisija).

30Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta, kad Komisija seniūnijos teritorijoje iki birželio 15 d. apžiūri ir vizualiai įvertina žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus. Komisijos protokole nurodoma, pagal kokį požymį žemės sklypą siūloma įtraukti į Sąrašą. Prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai.

31Pranešėja Tiskūnų seniūnaitijos seniūnaitė informavo komisiją apie apleistus žemės sklypus, iš kurių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) . (toliau - žemės sklypas) yra nešienautas, apaugęs krūmais, t. y. Komisija nurodė požymius ir Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nustatytą kriterijų (žemės sklypas nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais ir pan.). Pareiškėjo žemės sklypo nuotraukos, užfiksuotos prieš Komisijai priimant sprendimą. Komisijos protokole nutarta pritarti šiuos žemės sklypus įrašyti į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą ir išsiųsti pranešimus sklypų savininkams.

32Atsakovo teigimu, Komisijai susirinkus birželio 17 d., o ne iki birželio 15 d., kaip nurodyta Tvarkos aprašo 6 punkte, šis pažeidimas yra formalus ir savaime negali lemti ginčijamų administracinių aktų neteisėtumo bei jų panaikinimo.

33Tvarkos aprašo 7 punkte pažymėta, kad Komisija iki einamųjų metų liepos 1 d. parengia žemės sklypų, atitinkančių Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus, preliminarų Sąrašą. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyta, kad Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po preliminaraus sąrašo sudarymo, informuoja planuojamų įrašyti į sąrašą žemės sklypų savininkus, nuomininkus, naudotojus, kad bus taikomi Savivaldybės tarybos nustatyti žemės ar žemės nuomos mokesčio tarifai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams. Pareiškėjui 2016 m. birželio 23 d. seniūnija raštu Nr. 6-103 išsiuntė paštu pranešimą, kuriuo pareiškėjas informuotas, kad jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas yra nešienautas bei pradėjęs augti krūmais ir, kad nesutvarkius sklypo iki 2016 m. liepos 15 d. pareiškėjui priklausantis žemės sklypas bus įrašytas į sąrašą žemės sklypų savininkų kuriems bus taikomi savivaldybės tarybos nustatyti žemės ar žemės nuomos mokesčio tarifai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams.

34Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas, nuomojamas, naudojamas žemės sklypas (ar jo dalis) planuojamas įrašyti į Sąrašą, turi per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos kreiptis į Komisiją, jei žemės sklypas neatitinka 4 punkte nustatytų kriterijų. Kadangi nustatytu terminu į Komisiją kreiptasi nebuvo, Komisija, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 10 punktu, Nenaudojamų, apleistų sklypų sąrašą pateikė Kėdainių rajono savivaldybės administracijai.

35Turto valdymo skyrius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 11 punktu, parengė Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Sąrašo tvirtinimo ir teikė tvirtinti Administracijos direktoriui. Administracijos direktoriaus 2016-07-29 įsakymu Nr. AD-1- 784 patvirtintas Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas, vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu, 2016 m. liepos 29 d. raštu Nr. AS-3198 pateiktas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

36Pareiškėjas 2017 m. sausio 12 d. raštu kreipėsi seniūniją, prašydamas informacijos, ar pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, yra įtrauktas į apleistų žemių sąrašą Kėdainių rajone.

37Seniūnija 2017 m. kovo 13 d. raštu Nr. 6-31 informavo pareiškėją, kad vadovaujantis seniūnijos 2016 m. birželio 17 d. seniūnaičių sueigos protokolu Nr. 4-3, pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas yra įtrauktas į apleistų žemių sąrašą.

38Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. prašymu kreipėsi į seniūniją, prašydamas išbraukti jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą iš apleistų žemės sklypų sąrašo, perskaičiuoti mokėtiną žemės nuomos mokestį už 2016 metus ir kt.

39Seniūnija 2017 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 6-63 informavo pareiškėją, kad žemės sklypas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. AD-1-528 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. AD-1-942 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nenaudojamų statinių, patalpų, žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo 4.1 punktu buvo įtrauktas į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kaip nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais, taip pat pridėjo 3 fotonuotraukas.

40Pareiškėjas pakartotinai 2017 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į seniūniją, prašydamas išnagrinėti jo 2017 m. balandžio 10 d. prašymą ir priimti atitinkamą sprendimą dėl išdėstytų reikalavimų.

412017 m. birželio 12 d. raštu Nr. 6-27 seniūnija informavo pareiškėją, kad jam priklausantis žemės sklypas buvo įtrauktas į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kaip nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais. Rašte taip pat nurodyta, kad 2016 m. liepos 20 d. vadovaudamasi tvarkos aprašo 10 punktu seniūnija raštu pateikė informaciją Kėdainių rajono savivaldybės administracijai apie apleistus žemės sklypus.

42Pareiškėjas 2017 m. birželio 20 d. elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti informaciją ir tai pagrindžiančius įrodymus (įsakymo kopiją ar pan.), kada ir kokiu pagrindu jam nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas buvo įtrauktas į apleistų žemės sklypų sąrašą.

432017 m. birželio 30 d. pareiškėjas gavo iš atsakovo 2017 m. birželio 30 d. rašto Nr. S2- 457 „Dėl informacijos pateikimo“ kopiją, kuriame nurodyta, kad pareiškėjo žemės sklypas buvo įrašytas į bendrą 2016 m. Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kuris patvirtintas administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 784 „Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“. Kartu su 2017 m. birželio 30 d. raštu Nr. S2-457 pareiškėjui buvo pateiktos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. liepos 29 d. rašto Nr. AS-3198 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo pateikimo kopija, Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo kopija, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AD-1- 784 „Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ kopija, 2016 m. liepos 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo kopija.

44Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Mano, kad skundžiami administraciniai aktai atitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą imperatyvią nuostatą dėl individualaus administracinio akto pagrindimo objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų nuostatomis, prašomi panaikinti administraciniai aktai buvo priimti nustačius visus teisinę reikšmę turinčius faktus ir neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, todėl yra motyvuoti, pagrįsti ir teisėti.

45Skundas tenkintinas.

46Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. AD-1-784 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemėse sklypų 2016 m. sąrašo dalies (Nr.13), kuria į minėtą Sąrašą įtrauktas pareiškėjo nuosavybės teise valdomas 5,5730 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) , bei Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. rašto Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“, kuriuo buvo atsisakyta išbraukti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) . iš apleistų žemės sklypų sąrašo, teisėtumo ir pagrįstumo.

47Byloje nustatyta, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) . (toliau - Žemės sklypas), ir šis žemės sklypas į nenaudojamos žemės sklypų 2016 metų sąrašą įtrauktas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. AD-1-784 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo“, priimtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.AD-1-942, 11 punktu (pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.AD-1-528 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 19 d. įsakymo Nr.AD-1-942 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės nenaudojamų statinių, patalpų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“).

48Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas numato, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra, be kita ko, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, savivaldybės taryba iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje kitą mokestinį laikotarpį, neviršydama šio straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų (nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės), jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.

49Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-69 „Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams“ 4 punktu nenaudojamiems žemės sklypams nustatytas 4 procentų žemės mokesčio tarifas.

50Kaip minėta, pareiškėjo valdomas Žemės sklypas į Sąrašą įtrauktas remiantis Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.AD-1-528 (toliau- Aprašas), 4.1 punkto nuostatomis, todėl tikslinga aptarti jame įtvirtintą teisinį reguliavimą.

51Aprašas reglamentuoja nenaudojamų, apleistų žemės sklypų (išskyrus žemės ūkio naudmenų plotus) sąrašo (toliau - Sąrašas) sudarymo ir keitimo tvarką bei sąlygas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje (1 punktas). Aprašo tikslas - nustatyti nenaudojamus, apleistus žemės sklypus ir jų savininkus bei valstybinės žemės nuomininkus, naudotojus, kuriems bus taikomi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti žemės bei valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai už nenaudojamą žemę (2 punktas). Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ bei kitais teisės aktais. (3 punktas). Pagal Aprašo 4 punktą Sąrašas tvirtinamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau - Administracijos direktorius) įsakymu. Į Sąrašą įrašomi nenaudojami, apleisti fizinių ir juridinių asmenų nuosavybės teise priklausantys, nuomojami ir naudojami žemės sklypai, atitinkantys bent vieną iš išvardintų požymių: žemės sklypas nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais ir pan.(4.1 punktas); žemės sklype kaupiamos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ir pan.), kaupiamos šiukšlės (4.2 punktas). Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau - Seniūnai) nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams nustatyti sudaro komisijas seniūnijose (toliau - Komisijas). Į Komisijų sudėtį gali būti įtraukti seniūnaičiai, bendruomenės atstovai. Komisijos sprendimai įforminami protokolais (5 punktas). Komisija seniūnijos teritorijoje iki birželio 15 d. apžiūri ir vizualiai įvertina žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus. Komisijos protokole nurodoma, pagal kokį požymį žemės sklypą siūloma įtraukti į Sąrašą. Prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai. Neturėdami apie žemės sklypus reikalingų duomenų, seniūnai gali kreiptis į Turto valdymo skyrių (6 punktas). Komisija iki einamųjų metų liepos 1 d, parengia žemės sklypų, atitinkančių Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus, preliminarų Sąrašą (forma pridedama). Sąraše nurodoma: žemės sklypo adresas, savininkas, nuomininkas, naudotojas, jo gyvenamoji vieta, žemės sklypo unikalus ar kadastro numeriai (7 punktas). Komisija, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po preliminaraus sąrašo sudarymo informuoja planuojamų įrašyti į Sąrašą žemės sklypų savininkus, nuomininkus, naudotojus, kad bus taikomi Savivaldybės tarybos nustatyti žemės ir žemės nuomos mokesčio tarifai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams (8 punktas). Asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas, nuomojamas, naudojamas žemės sklypas (ar jo dalis) planuojamas įrašyti į Sąrašą, turi per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos kreiptis į Komisiją, jei žemės sklypas neatitinka 4 punkte nustatytų kriterijų. Komisija, išnagrinėjusi kreipimąsi, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl žemės sklypo (sklypų) įtraukimo ar neįtraukimo į Sąrašą. Apie priimtą sprendimą žemės sklypo savininkas, nuomininkas, naudotojas informuojamas per 5 darbo dienas (9 punktas). Galutinius Sąrašus po 9 punkte atliktų pakeitimų Komisijos pateikia Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 20 d. (10 punktas). Turto valdymo skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Sąrašo tvirtinimo ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui (11 punktas). Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (12 punktas).

52Pareiškėjas skunde teigia, kad nagrinėjamu atveju faktinių aplinkybių tyrimas, kuris būtų leidęs padaryti išvadą dėl Žemės sklypo nenušienavimo ir pradėjimo augti krūmais ir tokiu būdu atitikimo Aprašo nuostatoms, iš atsakovo pusės buvo paviršutiniškas bei neišsamus, t. y. nors Aprašo 6 punktas nurodo, kad prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai, tačiau pareiškėjui nei karto nebuvo pateikti nei nuotraukos, nei kiti dokumentai, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą, jog Žemės sklypas atitinka Apraše esančius kriterijus (nenušienautas, apaugęs krūmais), o vėliau pareiškėjui pateiktos nuotraukos yra visiškai neinformatyvios, blogos kokybės, pateiktos skanuotos, neaišku kada ir kur darytos, objektyviai neleidžia identifikuoti, kad juose yra nurodomas būtent pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis Žemės sklypas. Be to, buvo pažeistas viešojo administravimo proceso principas - teisė būti išklausytam, kadangi nesant informuotam apie ketinimą priimti jo atžvilgiu atitinkamą aktą, pareiškėjas neturėjo pakankamai laiko pasirengti pateikti argumentus ar įrodymus, reikšmingus priimamam aktui bei paneigiančius atsakovo nurodomas aplinkybes dėl Žemės sklypo nenušienavimo ir pradėjimo apaugti krūmais. Veiksminga pareiškėjo teisė teikti argumentus ir įrodymus turi būti įgyvendinama prieš viešojo administravimo subjektui priimant administracinį aktą. Ginčijamas atsakovo įsakymas dalyje, kuria pareiškėjo Žemės sklypas buvo įrašytas į apleistų ir nenaudojamų žemės sklypų sąrašą, buvo priimtas pažeidžiant Aprašo 4, 6 punktuose numatytus reikalavimus, nebuvo pagrįstas objektyviais faktiniais duomenimis (faktais), patvirtinančiais Žemės sklypo nenaudojimą ir apleidimą. Tokiu būdu ginčijamas įsakymas atitinkamoje dalyje yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas. Taip pat buvo pažeistas Aprašo 6 punktas, nes vertinant komisijos seniūnaičių sueigos protokolo datą (2016 m. birželio 17 d.), seniūnaičiai apžiūrėti ir vizualiai įvertinti Žemės sklypą turėjo iki birželio 15 d., tačiau tas buvo padaryta jau 2016 m. birželio 17 d., t. y. po Apraše nustatyto termino.

53Pagal Viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 straipsnį, reglamentuojantį individualaus administracinio akto bendruosius turinio reikalavimus, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad individualiame administraciniame akte motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs, pagrįsti nepiktnaudžiavimo valdžia bei kitais principais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 14 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-471/2009, 2011 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-3168/2011). Pažymėtina, jog ne visais atvejais visi individualaus administracinio akto motyvai turi būti nurodyti pačiame akte, tačiau tokiu atveju akte turi būti pateikiama nuoroda į kitus dokumentus, kuriuose išdėstyti tokio individualaus administracinio akto priėmimo motyvai.

54Ginčijamas atsakovo įsakymas buvo priimtas pažeidžiant Aprašo 6 punkte numatytus procedūrinius reikalavimus, t. y. nebuvo pagrįstas objektyviais faktiniais duomenimis (faktais), patvirtinančiais ginčo Žemės sklypo apleistumą (apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais ir pan.), atitinkančiais Aprašo 4.1 punkte nurodytus kriterijus.

55Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Aprašo 6 punkte nurodyta, kad Komisija seniūnijos teritorijoje iki birželio 15 d. apžiūri ir vizualiai įvertina žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus. Komisijos protokole nurodoma, pagal kokį požymį žemės sklypą siūloma įtraukti į Sąrašą. Prie protokolo turi būti pridėtos nuotraukos ar kiti faktą įrodantys dokumentai. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos seniūno 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. I-27 „Dėl komisijos sudarymo“ sudarytos Komisijos 2016 m. birželio 17 d. protokole Nr. 4-3 nurodyta, jog darbotvarkėje svarstyta: „Dėl apleistų žemės sklypų, kuriuos siūloma įrašyti į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą ir išsiųsti pranešimus sklypų savininkams“. Pranešėja Tiskūnų seniūnaitijos seniūnaitė V. V. informavo Komisiją apie apleistus žemės sklypus, iš kurių pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) . yra nešienautas, apaugęs krūmais, t. y. Komisija nurodė požymius ir Tvarkos aprašo 4.1 papunktyje nustatytą kriterijų (žemės sklypas nedirbamas, apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais ir pan.). Pareiškėjo žemės sklypo nuotraukos, užfiksuotos prieš Komisijai priimant sprendimą, yra pridėtos prie protokolo ir atsiliepimo į skundą, o Komisijos protokole nutarta pritarti šiuos žemės sklypus įrašyti į nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą ir išsiųsti pranešimus sklypų savininkams. Ir nors atsakovas, priimdamas skundžiamą įsakymą, įvertino faktinių aplinkybių visumą pagal Aprašo 4.1 papunkčio kriterijus įrašyti ginčo žemės sklypą į nenaudojamos, apleistos žemės sklypų sąrašą, ir nors pagrindė tai nuotraukomis, tačiau tokios nuotraukos neidentifikuoja (liudytoja apklausta Tiskūnų seniūnaitijos seniūnaitė V. V. taip pat nenurodė žemės sklypą identifikuojančių požymių), jog tai būtent pareiškėjo Žemės sklypas, kuris yra apaugęs žole, nenušienautas, apaugęs krūmais, ir nesurinko kitų faktą įrodančių dokumentų (žemės sklypo planas, žemės sklype esantys objektai, identifikuojantys sklypą, galiausiai- pareiškėjo apklausa kviečiant atvykti į žemės sklypo apžiūrą pagal VAĮ 28 straipsnio 1 dalies nuostatas)(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 23 d. administracinė byla Nr. A-535-525/2016). Tokiu būdu skundžiamo įsakymo dalis neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, nes įrodinėjimo našta tokiais atvejais pirmiausia tenka būtent viešojo administravimo subjektui, jam tenka pareiga pagrįsti jo priimamą (priimtą) sprendimą aptariamu klausimu. Be to, Komisijai susirinkus 2016 m. birželio 17 d., o ne iki 2016 m. birželio 15 d., kaip tai nurodyta Tvarkos aprašo 6 punkte, šis pažeidimas nėra formalus esant jau minėtam pažeidimui surinkti faktą įrodančius dokumentus (nuotraukas), ir lemia ginčijamų administracinių aktų neteisėtumą bei jų panaikinimą.

56Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, jog skundžiamas aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra pripažįstama, kad ši nuostata reiškia, jog ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-79-624/2016; 2014 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-253/2014 ir kt.).

57Kadangi dėl minėtos Aprašo 6 punkte numatytos procedūros pažeidimų nebuvo užtikrintas objektyvus visų aplinkybių, turinčių įtakos pagrįsto ir teisėto sprendimo priėmimui, tai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamo įsakymo dalį, net ir nesvarstant kitų skundo argumentų dėl šio įsakymo dalies panaikinimo (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, skundžiamo įsakymo dalis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta ( ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.).

58Panaikinus skundžiamo įsakymo dalį, kuria pareiškėjo nuosavybės teise valdomas 5,5730 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) , buvo įtrauktas į Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemės sklypų 2016 m. sąrašą, taip pat naikintinas ir skundžiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštas Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“, kuriuo buvo atsisakyta išbraukti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) . iš apleistų žemės sklypų sąrašo, kaip neteisėtas ir nepagrįstas, nes skundžiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštas Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“ yra išvestinio pobūdžio reikalavimas iš pirmojo reikalavimo panaikinti pirmiau minėto įsakymo dalį, kuriuo buvo patvirtintas Sąrašas, į kurį buvo įtrauktas pareiškėjo žemės sklypas.

59Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų pripažintina, jog nagrinėjamu atveju atsakovas neatliko įstatymais ir poįstatyminiais aktais nustatytų veiksmų (nepagrindė faktų objektyviais duomenimis), todėl buvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos, įpareigojančios viešojo administravimo subjektus priimti motyvuotus, teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis pagrįstus sprendimus, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas (ABTĮ 91 str. 1 d. 3 p.).

60Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87 straipsniai, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

61Pareiškėjo G. K. skundą tenkinti.

62Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. AD-1-784 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo tvirtinimo“ dalį, kuria patvirtintas Kėdainių rajono nenaudojamų, apleistų žemės sklypų 2016 metų sąrašas, į kurį įtrauktas pareiškėjo G. K. nuosavybės teise valdomas 5,5730 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) , esantis ( - ) . (Eil. Nr.13).

63Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos 2017 m. birželio 12 d. raštą Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“, kuriuo buvo atsisakyta išbraukti pareiškėjui G. K. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) , esantį ( - ) . iš nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo.

64Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas G. K. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti... 5. Pareiškėjas skunde ir jo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad 2017... 6. 2017 m. sausio 12 d. prašymu „Dėl apleistų žemių sąrašo“... 7. 2017 m. kovo 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių... 8. 2017 m. kovo 29 d. pareiškėjas nuvyko į Kėdainių rajono savivaldybės... 9. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių seniūnijos... 10. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. prašymu kreipėsi į Kėdainių rajono... 11. Pareiškėjas gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 12. Pareiškėjas pakartotinai 2017 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į... 13. 2017 m. birželio 12 d. raštu Nr. 6-27 „Dėl Jūsų prašymo“ Kėdainių... 14. Pareiškėjas mano, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 15. 2017 m. birželio 20 d. prašymu dėl informacijos pateikimo pareiškėjas... 16. 2017 m. birželio 30 d. pareiškėjas gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės... 17. Pareiškėjo manymu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 18. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės... 19. Nors Aprašo 6 punktas nurodo, kad prie protokolo turi būti pridėtos... 20. Pažymėjo, kad atsakovas turi pareigą pagrįsti savo priimtą sprendimą... 21. Nagrinėjamu atveju esantys duomenys leidžia daryti išvadą, kad nėra jokių... 22. Akcentavo, kad pareiškėjas net nebuvo informuotas apie jo Žemės sklypo... 23. Teigė, kad nagrinėjamu atveju faktinių aplinkybių tyrimas, kuris leistų... 24. Atkreipė dėmesį, kad buvo pažeistas Aprašo 6 punktas, nes vertinant... 25. Kita vertus, sprendžiant iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 26. Pripažinus, kad skundžiamo Įsakymo dalis, kuria pareiškėjo Žemės sklypas... 27. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 28. Atsiliepime į skundą ir įgalioti atstovai teismo posėdžio metu nurodė,... 29. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. gegužės... 30. Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyta, kad Komisija seniūnijos teritorijoje iki... 31. Pranešėja Tiskūnų seniūnaitijos seniūnaitė informavo komisiją apie... 32. Atsakovo teigimu, Komisijai susirinkus birželio 17 d., o ne iki birželio 15... 33. Tvarkos aprašo 7 punkte pažymėta, kad Komisija iki einamųjų metų liepos 1... 34. Tvarkos aprašo 9 punkte nurodyta, kad asmenys, kurių nuosavybės teise... 35. Turto valdymo skyrius, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 11 punktu, parengė... 36. Pareiškėjas 2017 m. sausio 12 d. raštu kreipėsi seniūniją, prašydamas... 37. Seniūnija 2017 m. kovo 13 d. raštu Nr. 6-31 informavo pareiškėją, kad... 38. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 10 d. prašymu kreipėsi į seniūniją,... 39. Seniūnija 2017 m. gegužės 2 d. raštu Nr. 6-63 informavo pareiškėją, kad... 40. Pareiškėjas pakartotinai 2017 m. gegužės 22 d. prašymu kreipėsi į... 41. 2017 m. birželio 12 d. raštu Nr. 6-27 seniūnija informavo pareiškėją, kad... 42. Pareiškėjas 2017 m. birželio 20 d. elektroniniu paštu kreipėsi į... 43. 2017 m. birželio 30 d. pareiškėjas gavo iš atsakovo 2017 m. birželio 30 d.... 44. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8... 45. Skundas tenkintinas.... 46. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kėdainių rajono savivaldybės... 47. Byloje nustatyta, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės... 48. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37... 49. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-69... 50. Kaip minėta, pareiškėjo valdomas Žemės sklypas į Sąrašą įtrauktas... 51. Aprašas reglamentuoja nenaudojamų, apleistų žemės sklypų (išskyrus... 52. Pareiškėjas skunde teigia, kad nagrinėjamu atveju faktinių aplinkybių... 53. Pagal Viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 straipsnį,... 54. Ginčijamas atsakovo įsakymas buvo priimtas pažeidžiant Aprašo 6 punkte... 55. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Aprašo 6 punkte nurodyta, kad Komisija... 56. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1... 57. Kadangi dėl minėtos Aprašo 6 punkte numatytos procedūros pažeidimų nebuvo... 58. Panaikinus skundžiamo įsakymo dalį, kuria pareiškėjo nuosavybės teise... 59. Esant minėtoms aplinkybėms ir įrodymams bei dėl išdėstytų argumentų... 60. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 – 87... 61. Pareiškėjo G. K. skundą tenkinti.... 62. Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m.... 63. Panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vilainių... 64. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...