Byla 2-697-608/2012
Dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir turto padalijimo

1Vilniaus miesto trečiojo apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Dariui Sosnovskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. D. ieškinį atsakovui R. D. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir turto padalijimo ir

Nustatė

2Ieškovė L. D. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo nutraukti ieškovės santuoką su atsakovu R. D. dėl sutuoktinio kaltės, ieškovei palikti santuokinę pavardę – D.. Nurodo, kad santuoka iširo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas išvyko dirbti į Didžiąją Britaniją, kad galėtų tinkamai išlaikyti šeimą ir ja rūpintis. Iš užsienio atsakovas grįžo su kita moterimi, ieškovei susisiekus su atsakovu, jis savo kaltės dėl santykių su kita moterimi neneigė. Ieškovė laiko, kad sutuoktinis yra kaltas dėl santuokos iširimo, nes jis yra ieškovei neištikimas. Ieškovė prašo teismą neskirti termino susitaikyti, nes sutuoktiniai gyvena atskirai jau daugiau nei du metus, o dėl atsakovo neištikimybės ieškovė negalinti toliau gyventi kartu su atsakovu. Ieškovė nurodo, kad santuokoje su atsakovu įgijo butą, kuris priklauso abiems sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, esantį ( - ) . Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo šį turtą palikti atsakovui, nes ieškovė nepajėgi mokėti su minėto turto išlaikymu susijusias skolas. Šalys taip pat bendrosios jungtinės nuosavybės teise turi automobilius SKIF M2 bei ( - ) kuriuos taip pat po santuokos nutraukimo prašo palikti atsakovui, o iš atsakovo nereikalauja kompensacijos.

3Atsakovas R. D. neatvyko į teismo posėdį, atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Teismas yra išnaudojęs visas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytas priemones informuoti atsakovą apie jam pareikštus reikalavimus ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką, todėl procesiniai dokumentai atsakovui įteikti ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui pranešta viešo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje būdu. Kadangi atsakovas neatsiliepė į ieškinį ir neatvyko į teismo posėdį bei neprašė bylos nagrinėjimo atidėti, teismas nagrinėja bylą atsakovui nedalyvaujant.

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Santuokos liudijimas patvirtina, jog 1985 m. rugpjūčio 24 d. ieškovė L. D. ir atsakovas R. D. susituokė ir įregistravo santuoką Kauno rajono civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 400 (b.l. 38). Atsakovas R. D. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) , kartu su ieškove negyvena, SODROS duomenimis nedirba. Šią aplinkybę patvirtina faktas, jog nė vienas teismo siųstas atsakovui adresuotas procesinis dokumentas jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu nebuvo įteiktas. Tokios aplinkybės patvirtina, jog ieškovo ir atsakovės šeima yra iširusi, sutuoktiniai nesidomi vienas kitu ir nebendrauja. Tokios aplinkybės sudaro pagrindą nutraukti santuoką, nes sutuoktiniams visiškai nebendraujant, neatvykstant į teismo posėdį, galimybių teismui imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti nėra ir tokios priemonės (termino sutuoktiniams susitaikyti nustatymas) nagrinėjamu atveju yra neveiksmingos. Kadangi šeima iširusi, o atsakovas visiškai nusišalinęs nuo santuokos nutraukimo įforminimo klausimo sprendimo, ieškovė turi teisę reikalauti nutraukti santuoką teismo tvarka, nes formalus santuokos egzistavimas varžo ieškovės teises. Tačiau teismas nesutinka su ieškovės nurodyta aplinkybe, jog santuoka iširo išimtinai tik dėl atsakovo kaltės. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, jog atsakovas paliko šeima dėl kitos moters, jog buvo neištikimas sutuoktinei. Teismas Faktinės bylos aplinkybės paneigia tai, jog santuoka iširo tik dėl atsakovo R. D. kaltės bei liudija, kad ir ieškovė pasyviu, sutuoktinio pareigoms priešingu elgesiu prisidėjo prie santuokos iširimo. Ieškovė pripažino, kad atsakovas išvyko į užsienį dirbti su ieškovės žinia ir sutikimu, kad galėtų tinkamai išlaikyti šeimą, jog vykdė savo prievoles šeimai, išlaikė dukrą. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog ji stengėsi išlaikyti šeiminius santykius su atsakovu, jog atliko aktyvius veiksmus, siekiant sutuoktiniams gyventi kartu ir kurti bendrą ūkį. Tai patvirtina, kad ieškovė taip pat veikė priešingai šeimos ir kito sutuoktinio interesams, būdama nepateisinamai pasyvi. Teismas daro išvadą, jog abu sutuoktiniai vienodai prisidėjo prie šeimos iširimo, nes netinkamai vykdė savo kaip sutuoktinių pareigas, nesprendė šeimoje iškilusių problemų, dėl ko šeima galutinai iširo. Todėl santuoka nutraukiama dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

6Ieškovės reikalavimas dėl sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto padalijimo tenkinamas visiškai. Kadangi ieškovė nereikalauja jos turto dalies ir sutinka, jog visas bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantis turtas po santuokos nutraukimo būtų perduotas atsakovui asmeninės nuosavybės teise, turtas po santuokos nutraukimo paliekamas atsakovui.

7Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 29-30) patvirtina, kad santuokos metu bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniai įgijo butą, esantį ( - ) , unikalus Nr. ( - ) . Pažyma apie įregistruotas transporto priemones patvirtina, jog sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise taip pat priklauso automobiliai SKIF M2, valstybinis Nr. ( - ) , ir ( - ) valstybinis Nr. ( - ) (b.l. 31). Šis turtas po santuokos nutraukimo paliekamas atsakovui asmeninės nuosavybės teise, tenkinant ieškovės reikalavimą. Sutuoktinių kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pareiškė, kad neprieštarauja ieškinyje nurodytam, turto padalijimui.

8Ieškovė L. D. 2006-06-14 sudarė su Nordea Bank Finland Plc būsto kreditavimo sutartį Nr. BK 06/06/93B, o atsakovas R. D. laidavo už ieškovę pagal iš minėtos sutarties kylančią ieškovės prievolę kreditoriui 2006-06-14 laidavimo sutartimi Nr. LBK 06/06/47B. Ieškovė reikalauja iš kredito sutarties kylančius kreditorinius įsipareigojimus bankui perkelti atsakovui. Kokios prievolės yra vykdomos iš bendro sutuoktinių turto numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 str. Minėto straipsnio 1 d. 5 p. numato, kad iš bendro sutuoktinių turto vykdomos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, o 6 p. numato, kad iš bendro turto taip pat vykdomos ir solidarios sutuoktinių prievolės. Tai, kad atsakovas pasirašė su kreditoriumi Nordea Bank Finland Plc laidavimo sutartį, patvirtina, kad atsakovas žinojo apie sutuoktinės sudarytą kredito sutartį ir su tuo sutiko. Kadangi ieškovė kredito sutartį sudarė būdama santuokoje su atsakovu ir su pastarojo sutikimu, todėl prievolė grąžinti kreditą yra solidari abiems sutuoktiniams. Pagal kredito sutartį gautas kreditas buvo sutuoktinių panaudotas šeimos gyvenamosios patalpos įsigijimui, todėl prievolė grąžinti kreditą yra solidari abiejų sutuoktinių prievolė (LR CK 3.109 str. 1 d.). Kadangi kreditorius nesutinka atsisakyti reikalavimo teisės nei vieno sutuoktinio atžvilgiu, o ieškovė nepateikė įrodymų, kurie sudarytų pagrindą minėtą prievolę pripažinti asmenine atsakovo prievole, šis ieškovės reikalavimas netenkinamas.

9Teismo sprendimo priėmimo dieną sutuoktinių dukra jau yra sulaukusi pilnametystės, todėl nėra pagrindo nutraukiant santuoką nustatyti jos gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų bei spręsti išlaikymo jai priteisimo klausimo.

10Ieškinio reikalavimai patenkinti ½ dalimi, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteisiama 50 proc. jos patirtų bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro už ieškinį sumokėtas 140,00 Lt žyminis mokestis ir 3000,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, jas paskirsčius šalims, nesiekia dešimties litų, jos nepriteisimos (LR CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str., 385 str. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Nutraukti L. D. , asmens kodas ( - ) ir R. D. , asmens kodas ( - ) santuoką, įregistruotą 1985 m. rugpjūčio 24 d. Kauno rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 400, dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

14Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – D..

15Sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą po santuokos nutraukimo perduoti atsakovui R. D. asmeninės nuosavybės teise:

16butą, esantį ( - ) , unikalus Nr. ( - ) ;

17automobilius SKIF M2, valstybinis Nr. ( - ) , ir ( - ) valstybinis Nr. ( - ) .

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovo R. D. ieškovė L. D. naudai 1570,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto trečiąjį apylinkės teimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai