Byla 2-2320-192/2012
Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant J. M., dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui advokato padėjėjui Tadui Dumbliauskui, atsakovei J. Š., atsakovės atstovui advokato padėjėjui Mindaugui Vagoniui, trečiajam asmeniui G. S., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei J. Š. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės J. Š. 430,00 Lt žalos atlyginimo bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-02 buvo aplietos vandeniu G. S. priklausančios patalpos, esančios adresu Kaune, ( - ), apdraustos AB „Lietuvos draudimas". AB „Lietuvos draudimas", kompensuodama dėl užpylimo draudėjui padarytus nuostolius, išmokėjo 430,00 Lt dydžio draudimo išmoką, ir pagal LR CK 6.1015 str. 1 dalį įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų. Žalą padariusio asmens kaltė preziumuojama. Žalą padariusiu asmeniu laikomas asmuo, iš kurio valdomo buto liejosi vanduo. Šis asmuo turi geresnes galimybes įrodyti žalos atsiradimo priežastį, kadangi žalą sukėlęs įvykis buvo šio asmens valdomose patalpose. Vanduo liejosi ne iš bendro naudojimo patalpų, bet iš aukščiau esančių patalpų (buto Nr. 24), kurios nuosavybės teise priklauso J. Š.. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad virš nukentėjusiojo buto yra bendro naudojimo įrenginiai. Taip pat nėra įrodyta, kad namo bendro naudojimo įrenginiai turėjo trūkumų, kad buvo atliktas šių įrenginių remontas, priešingu atveju žala būtų daroma pastoviai. Žalą, padarytą dėl statinių ar įrenginių trūkumo, turi atlyginti šių statinių savininkas arba valdytojas. Patalpų savininkas (valdytojas) turėjo laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Vadovaujantis išdėstytu prašo priteisti iš atsakovės ieškovo išmokėtą draudimo išmoką ( b.l. 3-4).

4Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė tenkinti, paaiškino, kad draudikas prieš išmokėdamas išmokas visada atlieka tyrimą, todėl AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į UAB „Būsto valda“ su paklausimu ar nebuvo gedimų bendruose inžineriniuose tinkluose. Iš byloje esančios pažymos matyti, kad bendro naudojimo inžineriniai tinklai nebuvo sugadinti, tuo tarpu iš trečiojo asmens paaiškinimų matyti, kad atsakovės vonioje po įvykio vyko kažkokie remonto darbai, ir tekėjimas po to nustojo. Vadovaujantis tuo prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti (35-36). Atsiliepime nurodė, kad jos bute yra pakeisti visi vandentiekio vamzdžiai. Vandentiekio vamzdžiai yra plastmasiniai bei įleisti į sienas. Jeigu per juos skverbtųsi vanduo, tai ir šiuo metu būtų užliejamas butas esantis ( - ), Kaune. Kadangi butas esantis ( - ), Kaune, nėra užliejamas, darytina išvada, kad buto vandentiekio vamzdžiai yra tvarkingi. Bute santechnika yra nauja ir tvarkinga. Per ją vanduo niekur nesiskverbia. Virtuvės ir vonios patalpose yra pakeistos grindis, t.y. juose 10 cm. storio išlietas betonas bei priklijuotos plytelės. Be to į betoną buvo įmaišytas specialus skystis, kuris nepraleidžia drėgmės. Apžiūrėjus butą esantį ( - ), Kaune, matėsi jog yra vandens nubėgimai ties ventiliacijos angą, o pas ją nėra toje vietoje jokio santechnikos įrenginio. Buto santechnikos įrenginius apžiūrėjo UAB „Būsto valda" komisija ir jokio santechnikos gedimo neužfiksavo. Nurodė, kad ieškovo siųstos pretenzijos negavo. Mano, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas ir pareikštas netinkamam atsakovui. Teisme paaiškino, kad po įvykio į jos butą keletą kartų buvo atėjęs santechnikas, kas jį iškvietė nežino, spėja, kad iškvietė trečiasis asmuo. Šio santechniko nepažįsta, nežino pavardės. Minėtas santechnikas buvo ir iš vakaro - jokių gedimų nerado, lindo net po dušo kabina ir įsitikino, kad ten sausa, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų neturi, nes jis nieko nesurašinėjo. Nurodė, kad santechnika pas ją bute tvarkinga, remontas darytas senai ir ji aplieti kaimynų negalėjo.

6Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad byloje esantys ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai tik patvirtina faktą, jog žala buvo padaryta ir už kilusią žalą ieškovas draudėjui sumokėjo. Byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie įrodytų, jog žalos sukėlėja yra būtent atsakovė. Atkreipė dėmesį į trečiojo asmens nurodytas aplinkybes, kurios aiškiai parodo tai, kad po to kai buvo apžiūrėtas atsakovės butas ir konstatuota, jog jokio vandens nutekėjimo pas atsakovę bute nėra, G. S. priklausiusiame bute vandens lašėjimas ne tik, kad nesiliovė, tačiau jis dar sustiprėjo ir perėjo į virtuvę. Šie paaiškinimai savaime paneigia ieškovo nurodytą aplinkybę, jog žalos sukėlėja yra atsakovė, nes priešingu atveju pastarosios butą apžiūrėję asmenys negalėjo nepastebėti vandens nutekėjimo, kuris ne tik, kad turėjo būti susilpnėjęs, tačiau turėjo būti sustiprėjęs, nes pasak G. S. po atsakovės buto apžiūros vandens skverbimasis sustiprėjo. Atsižvelgus į byloje pateiktas nuotraukos, galima teigti, kad vandeniu aplietos buvo virtuvės lubos, tačiau atsižvelgiant į atsakovės buto virtuvėje esančių santechnikos įrenginių išsidėstymo vietą, akivaizdu, jog virš apliejimo vietos ar šalimai jos pas atsakovę bute nėra jokių santechnikos įrenginių, iš kurių galėtų bėgti vanduo. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į tai, kad G. S. nurodė, kad iš vonios lašėjimas perėjo į virtuvę. Tačiau atsižvelgiant į pateiktas nuotraukas akivaizdu, jog minėtosios užlietos vietos yra izoliuotos viena nuo kitos ir jas skiria nemažas tarpas. Taip pat svarbu atsižvelgti ir į tai, kad iš nuotraukų matosi, jog virtuvėje buvęs vandens nutekėjimas eina ne nuo vonią ir virtuvę skiriančios sienos, tačiau iš ventiliacinės angos. Žalą patyrusio buto tiek virtuvės, tiek ir vonios siena yra skiriamoji, atribojanti butą nuo bendrojo naudojimo patalpų, t.y. laiptinės, todėl neatmestina galimybė, kad žala kilo dėl techniškai netvarkingų bendrojo naudojimo įrenginių (gedimų gausą patvirtina byloje pateikta UAB „Būsto valda „ pažyma) arba tarp perdengimo plokščių esančiose sienose galėjo nutekėti susikaupę lietaus vandenys. Todėl prašo ieškovo ieškinį atmesti.

7Trečiasis asmuo G. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Patvirtino, kad 2011-04-02 buvo užlietas jam priklausantis butas. Teismo posėdžio metu paaiškino, kad įvykis truko keletą dienų – vonioje pradėjo lašėti, kreipėsi į kaimynus, klausė ar pas juos viskas gerai. Antrą dieną nenustojo bėgti, tada kvietėsi UAB „Būsto valda“ atstovus. Atvyko vyras ir moteris. Jie nuėjo pas visus kaimynus ir į trečią ir į ketvirtą aukštą, nenurodė ar ką nors rado pas atsakovę, pasiūlė palaukti dar dieną, pasakė kad galbūt reikės griauti sieną. Tada kaimynas, atsakovės vyras, paprašė palaukti ir, kad jis pažiūrės ar tikrai viskas gerai. Trečiasis asmuo tą vakarą girdėjo remonto garsus atsakovės vonioje ir kitą dieną lašėjimas nustojo, daugiau niekada nebelašėjo.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Išnagrinėjus rašytinius dokumentus, nustatyta, kad trečiajam asmeniui G. S. nuosavybės teise priklausančios gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), Kaune, buvo užlietos, t.y. buvo sugadintas virtuvės lubų dažymas. Ieškovas kompensuodamas dėl užpylimo draudėjui G. S. padarytus nuostolius, išmokėjo 430,00 Lt dydžio draudimo išmoką. Virš ieškovo draudėjo buto yra butas, esantis ( - ), Kaune, minėto užpylimo metu priklausęs atsakovei nuosavybės teise (b.l.10). Virš užpiltos patalpos yra atsakovės buto virtuvė.

10Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinei atsakomybei kilti reikalingos sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.), kaltė (CK 6.248 str.), žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.).

11Vadovaujantis LR CK 6.1015 str. 1 d. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjęs draudimo išmoką, įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingų už padarytą žalą asmenų. Ieškovas šiuo atveju turi įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį, atsakovės neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Nagrinėjamu turto sugadinimo atveju dėl užliejimo asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims (LR CK 6.263 str. 1 d., 6.266 str.). Atsakovės veiksmai yra neteisėti, jeigu nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovų valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovas neturi įrodinėti, dėl kokios priežasties vanduo tekėjo iš atsakovų buto. Taigi, ieškovas privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad užpylimo židinys yra viršuje esantis butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-299/2008).

12Ieškinys grindžiamas rašytiniais įrodymais, t. y. UAB „Būsto valda“ 2011-04-19 raštu, kuriuo informuojama, kad patikrinus bendro naudojimo tinkluose gedimų nebuvo registruota (b.l. 8), UAB „Būsto valda“ 2011-04-06 aktu kuriuo nustatytos buto, esančio adresu ( - ), Kaune, apipylimo vandeniu žymės ant vonios ir virtuvės patalpų lubų bei konstatuota, kad bendro naudojimo tinkluose gedimų nebuvo užregistruota (b.l. 9), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu apie buto, esančio virš aplietojo buto priklausomybę atsakovei J. Š. (b.l.10), būsto draudimo liudijimu (b.l.13), Lietuvos draudimas turto sunaikinimo, sugadinimo aktu ir priedu, kuriais aprašytas padarytas nuostolis (b.l. 14-17), lokaline sąmata (b.l. 18), vietinio mokėjimo nurodymu (b.l. 22), pretenzija (b.l.5). Byloje taip pat yra pateiktos atsakovei ir trečiajam asmeniui priklausančių patalpų nuotraukos (b.l.36), UAB „Šiluminės energijos sistemos“ raštas Dėl gyvenamojo namo tvirtovės al.1 informacijos pateikimo (b.l.82-83).

13Atmestina, kaip niekuo nepagrįsta, atsakovės atstovo keliama versija, kad neatmestina galimybė, jog žala kilo dėl techniškai netvarkingų bendrojo naudojimo įrenginių, priešingai - byloje yra nenuginčyti duomenys, kad bendro naudojimo tinkluose gedimų nebuvo užregistruota. Tuo tarpu atsakovė neįrodinėjo aplinkybės, kad nukentėjęs butas galėjo būti užlietas ne iš atsakovės patalpų.

14Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, išklausęs ieškovės atstovo, atsakovės, trečiojo asmens paaiškinimus, mano, kad įrodymų visuma bei ta aplinkybė, kad kitų galimų užpylimo šaltinių byloje nebuvo nustatyta, atsižvelgiant į įrodymų pakankamumo taisyklę bei tikimybių pusiausvyros principą, leidžia daryti išvadą, kad ieškovo draudėjo butas buvo užpiltas būtent iš atsakovės buto, dėl ko atsirado žala draudėjui.

15Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju yra turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos. Atsakovė neginčijo, kad visi sąmatoje nurodyti darbai yra susiję su sugadinimų pašalinimu, o ta aplinkybė, jog buvo užpiltos patalpos lubos patvirtina, jog būtent šiuos darbus reikėjo atlikti pašalinant turto sugadinimą. Tokiu būdu ieškovo pateikti įrodymai įrodo padarytos žalos dydį. Kadangi atsakovė neginčijo padarytos žalos dydžio, iš jos priteistina visa ieškovo trečiajam asmeniui išmokėta draudimo išmoka (CK 6.245 str. 1 d.).

16Ieškovo reikalavimu iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d. ir 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinas žyminis mokestis -70 litų ir kitos bylinėjimosi išlaidos – 200 litų atstovavimo išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 9p., 93 str., b.l.6).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 20,37 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 str.). Ieškinį patenkinus, minėtos išlaidos priteistinos iš atsakovės.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės J. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 50166 Kaune, 430,00 (keturis šimtus trisdešimt litų) Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 200 Lt (du šimtus litų) ieškovo patirtoms advokato išlaidoms padengti bei 70 Lt (septyniasdešimt litų) žyminio mokesčio ieškovo, AB Lietuvos draudimas, a.k. 110051834, buveinės adresas J.Basanavičiaus g.12, 03600 Vilnius, naudai.

22Priteisti iš atsakovės J. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 50166 Kaune, 20,37 Lt (dvidešimt litų 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant J.... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2011-04-02 buvo aplietos vandeniu G. S. priklausančios... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė tenkinti,... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, su pareikštu ieškiniu nesutiko,... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad byloje esantys ieškovo... 7. Trečiasis asmuo G. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodė, kad su ieškiniu... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Išnagrinėjus rašytinius dokumentus, nustatyta, kad trečiajam asmeniui G. S.... 10. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 11. Vadovaujantis LR CK 6.1015 str. 1 d. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“... 12. Ieškinys grindžiamas rašytiniais įrodymais, t. y. UAB „Būsto valda“... 13. Atmestina, kaip niekuo nepagrįsta, atsakovės atstovo keliama versija, kad... 14. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, išklausęs ieškovės atstovo,... 15. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju yra turto sugadinimas. Ją... 16. Ieškovo reikalavimu iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės... 17. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistinas žyminis... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 20,37 Lt, išlaidų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270... 20. Ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės J. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 50166 Kaune, 430,00... 22. Priteisti iš atsakovės J. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 50166 Kaune, 20,37 Lt... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...