Byla 2FB-1132-1054/2018

1Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė Kandratavičienė sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant pareiškėjui R. S., jo atstovei V. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo A. B. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys A. B., bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, V. A., A. R., UAB „Agrochema“, UAB „Agrolaukai“, UAB „Agrolitpa“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agroservisas LT“, UAB „Andopas“, UAB „Apoil“, ŽŪB „Atžalynas“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Dimela Lietuva“, Lindorff Oy filialas, UAB „Intrum Lietuva“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „DVS Topolis“, VšĮ „Ekoagros“, UAB „Eurokorma“, UAB „Finoila“, UAB „Gameta“, UAB „Gelvora“, UAB „Gotartas“, UAB „Konekesko Lietuva“, UAB „Kustodija“, AB „Lytagra“, AB „Agrochema plius“, AMIC Lietuva, UAB „Luodė“, UAB „OP Finance“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Pleištas“, Skuodo rajono savivaldybės administracija, bankrutuojanti UAB Išieškojimo grupė, UAB „Sodė“, UAB „Stuko ūkis“, UAB „SV Transport“, UAB „Swedbank lizingas“, G. V. įmonė „Šoklys“, V. V. paslaugų ir komercijos įmonė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas prašo patvirtinti jo 1327,50 Eur kreditorinį reikalavimą A. B. bankroto byloje. Nurodo, kad 2013 m. vasarą, rugpjūčio mėn. su A. B. buvo sudaryta žodinė atlygintinų paslaugų teikimo sutartis – A. B. pasiūlė pareiškėjui už atlyginimą su kombainu nuimti grūdinių kultūrų derlių daugiau kaip 50 ha žemės plote, ( - ), pareiškėjas pasiūlymą priėmė ir nukūlė grūdines kultūras 50 ha žemės plote. Pareiškėjas nurodo, kad su A. B. žodžiu buvo susitarta, jog už 1 ha grūdinių kultūrų nuėmimą bus sumokėta po 140 Lt (40,55 Eur – iš viso 7000 Lt (2027,34 Eur)), tačiau sutartos sumos A. B. nesumokėjo, teigdamas, kad atsiskaitys vėliau. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad po daugkartinių prašymų sumokėti už darbą, A. B. pradėjo teigti, kad pareiškėjas grūdus nukūlė ne jam, o Ž. Š., kuris iš varžytinių nusipirko A. B. bankrutavusį ūkį, o A. B. tik vadovavo Ž. Š. ūkininko ūkio darbams. Pareiškėjas nurodo, kad A. B. pervedė Ž. Š. 700 Eur už pareiškėjo skolą jam neperdavus galvijų, todėl pareiškėjo kreditorinis reikalavimas, kurį prašo teismo patvirtinti A. B. bankroto byloje, atskaičius šią sumą sudaro 1327,50 Eur.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovė prašymą palaikė, prašė jį tenkinti prašyme nurodytų motyvų pagrindu. Papildomai pareiškėjas nurodė, kad to, jog 2013 m. vasarą grūdus kūlė ne A. B., o kitam asmeniui jis nežinojo, 2013 m. vasarą dėl grūdų nukūlimo buvo tartasi žodžiu tiesiogiai su A. B., 2012 m. A. B. prašymu buvo nukūlęs jam grūdus ir tada viskas buvo gerai, su juo buvo atsiskaityta.

6Bankrutuojantis fizinis asmuo A. B. teismo posėdžio metu su pareikštu reikalavimu nesutiko, nurodė, kad po 2012 m. jis nebeturėjo žemės, jo ūkinė veikla buvo vykdoma iki 2012 metų, po to ūkinės veiklos nebevykdė, nes antstolė išpardavinėjo žemės sklypus ir žemės ūkio techniką. Mano, kad jeigu būtų patvirtintas R. S. kreditorinis reikalavimas jo bankroto byloje, jis sumokėtų už kitą asmenį, t. y. Ž. Š.. Jo ūkį įsigijo Ž. Š., kuris buvo įregistravęs ūkį ir vykdė ūkinę veiklą įsigytuose žemės sklypuose, o jis tik veikė Ž. Š. vardu ir jo naudai pagal Ž. Š. išduotą ir notarės Žerlauskienės patvirtintą įgaliojimą. Nurodė, kad Ž. Š. jam buvo pavedęs prižiūrėti visą jo ūkį, jų santykiai tuo metu buvo draugiški ir pasitikėjimu grįsti. Jis buvo atsakingas ir už Ž. Š. grūdų nukūlimo organizavimą, pats pasirinkdavo asmenis, kurie kombainais nukuls grūdus laukuose, Ž. Š. nenurodydavo konkrečiai, kokį asmenį pasirinkti, sutarčių jokių su asmenimis nepasirašinėdavo, pinigus asmenims už nukūlimą mokėdavo grynaisiais, pinigus grūdų nukūlimui jam grynaisiais visada duodavo Ž. Š.. A. B. taip pat nurodė, kad su R. S. 2013 m. rugpjūtį buvo sutarta, kad jis nukuls grūdus Ž. Š. priklaususiuose žemės sklypuose, apie tai, kad grūdus kuls Ž. Š., R. S. nepasakė. Už nukūlimą buvo sutarta R. S. sumokėti 7000 Lt, tačiau su juo nebuvo atsiskaityta, kadangi Ž. Š. nedavė tam pinigų. Nurodė, kad tarp jo ir Ž. Š. prasidėjo konfliktai, todėl šis nebedavė pinigų atsiskaitymui su R. S..

7Suinteresuoti asmenys byloje kreditoriai UAB „Agrochema“, VšĮ „Ekoagros“, UAB „SV Transport“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pateikė atsiliepimus į pareiškėjo R. S. prašymą patvirtinti kreditorinį reikalavimą A. B. bankroto byloje, kuriais su pareiškėjo prašymu nesutinka.

8Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Gameta“ pritaria pareiškėjo prašymui jį patvirtinti kreditoriumi A. B. bankroto byloje.

9Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymu dėl nedalyvavimo teismo posėdyje pareiškėjo kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą palieka spręsti teismo nuožiūra.

10Suinteresuoti V. A., A. R., UAB „Agrolaukai“, UAB „Agrolitpa“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Agroservisas LT“, UAB „Andopas“, UAB „Apoil“, ŽŪB „Atžalynas“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Dimela Lietuva“, Lindorff Oy filialas, UAB „Intrum Lietuva“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „DVS Topolis“, UAB „Eurokorma“, UAB „Finoila“, UAB „Gelvora“, UAB „Gotartas“, UAB „Konekesko Lietuva“, UAB „Kustodija“, AB „Lytagra“, AB „Agrochema plius“, AMIC Lietuva, UAB „Luodė“, UAB „OP Finance“, AB „Pieno žvaigždės“, UAB „Pleištas“, Skuodo rajono savivaldybės administracija, bankrutuojanti UAB Išieškojimo grupė, UAB „Sodė“, UAB „Stuko ūkis“, UAB „Swedbank lizingas“, G. V. įmonė „Šoklys“, V. V. paslaugų ir komercijos įmonė, VĮ Turto bankas, UAB „Žemės ūkio inovacijų centras“, atsiliepimų į pareikštą R. S. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo A. B. bankroto byloje patvirtinimo teismui per nustatytą terminą nepateikė.

11Liudytoju apklaustas Ž. Š. parodė, kad pareiškėjo R. S. nepažįsta, yra susitikęs tik vieną kartą teisme byloje, jokių reikalų anksčiau su juo nėra turėjęs, yra kalbėjęs tik telefonu. Liudytojas parodė, kad A. B. žino kaip kaimynystėje gyvenantį asmenį, jokių verslo santykių su juo nėra turėjęs. Liudytojas Ž. Š. parodė, kad įgaliojimą A. B., patvirtintą notariškai, 2012 m. buvo išdavęs, atšauktas įgaliojimas buvo gal 2015 m., kai baigė ūkininkavimą, tačiau tiksliai nežino. Parodė, kad įgaliojimu A. B. jokių piniginių reikalų tvarkyti nebuvo pavesta, įgaliojimu A. B. tik pavedė atstovauti jį jo ūkyje kai jo nebūdavo, kadangi iš Pasvalio 300 km sunku privažinėti, jis nuolat gyveno Pasvalyje. A. B. pasitikėjo, kai jo nebūdavo, A. B. viską prižiūrėdavo ūkyje, už tai A. B. duodavo ganyklą nusipjauti, yra kiaulių davęs ar dar kažką. A. B. turėjo įgaliojimus, kai atvažiuodavo tikrintojai, į jo ūkį juos įleisti, bet nėra niekada iš jo gavęs pinigų, nėra niekam mokėjęs ir negalėjo turėti jokių reikalų su kitais asmenimis. A. B. padėdavo nupirkti žemes jo ūkiui, vykdavo dėl to pas notarą, paimdavo kurą, yra jo prašymu teikęs žemės valdų deklaracijas Skuodo r. ir Kelmės r. Liudytojas taip pat parodė, kad 2013 m. augino galvijus, turėjo ekologinį ūkį, galvijų turėjo apie 38, 43, juos šerdavo įvairiu maistu, avižomis, miežiais. Turėjo apie 500 ha žemės nuosavybės teise, ją dirbo, sėjo kviečius, miežius, avižas, dalį buvo išnuomojęs, grūdinių kultūrų buvo daugiau negu 50 ha. Grūdus, kuriuos užaugindavo, šerdavo gyvuliams, savo kombainų neturėjo, samdydavo kombainus grūdams nukulti, sudarydavo rašytines sutartis, kartais atsiskaitydavo grūdais, kombainininkus jis pats parinkdavo pagal skelbimus. Parodė, kad iš A. B. buvo išsinuomojęs žemės sklypų, apie 30 ha, todėl deklaravo juos. Nurodė, kad jo žemės valdos buvo Apuolės k., Lenkimuose, Mosėdyje, Didžiojoje Paluknėje, Mažojoje Paluknėje, Daukšių k., Igarių k. Ledžių k. Parodė, kad 2012 m. buvo nupirkęs žemes ir ūkio techniką iš A. B..

12Bylos duomenimis nustatytos šios teisiškai reikšmingos aplinkybės:

131)

142011 m. gruodžio 6 d. antstolės E. M. turto pardavimo iš varžytynių aktų Nr. 0009/09/00818/1/Ba-54374, Nr. 0009/09/00818/1/Ba-54377 bei 2012 m. liepos 17 d. antstolės E. M. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30107, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30108, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30109, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30110, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30111, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30112, Nr. 0009/09/00065/1/Bb-30113 aktų duomenimis, A. B. žemės sklypai ( - ) buvo parduoti Ž. Š. (1 t., 52-61 b. l.).

152)

162017 m. kovo 23 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenimis, A. B. 2013 m. turėjo nuosavybės teise 57,57 ha bendro ploto žemės sklypus ( - ). (1 t., 14-35 b. l.).

173)

182012 m. sausio 27 d. Ž. Š. išdavė A. B. įgaliojimą, kuris patvirtintas Skuodo rajono notarų biuro notarės, kuriuo įgaliojo A. B. pirkti jo vardu bet kokį nekilnojamąjį turtą bet kokioje vietovėje, esantį Lietuvos Respublikoje už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, sudaryti avansines sutartis ir sumokėti avansą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, taip pat pirkti bet kokį turtą, parduodamą iš varžytynių, įregistruoti įgaliotojo vardu ūkininko ūkį, valdyti ir tvarkyti šį ūkį, atstovauti Žygimantui šernui visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose (2 t., 135-136 b. l.).

19Teismas

konstatuoja:

20prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas.

21Bylos Nr. 2FB-4-884/2015 medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartimi fiziniam asmeniui A. B. iškelta bankroto byla. Skuodo rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 2 d. nutartimi patvirtintas A. B. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

22Pareiškėjas R. S. prašo patvirtinti jo 1327,50 Eur kreditorinį reikalavimą A. B. bankroto byloje, kadangi 2013 m. vasarą, rugpjūčio mėn. su A. B. sudarytos žodinės atlygintinų paslaugų teikimo sutarties pagrindu A. B. su kombainu nuėmė grūdinių kultūrų derlių daugiau kaip 50 ha žemės plote, ( - ), už grūdinių kultūrų nuėmimą A. B. pareiškėjui turėjo sumokėti iš viso 7000 Lt (2027,34 Eur), tačiau sutarta suma nebuvo sumokėta.

23Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 2 dalį bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal fizinio asmens pateiktus dokumentus, sudaro kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti. Šio straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas priima ir tvirtina iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo dienos atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti tiesiogiai teismui praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimų pateikimo bankroto administratoriui terminą, jeigu teismas termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis ir reikalavimus pagrįstais.

242018 m. vasario 1 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-529-777/2018 kreditoriui R. S. atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti civilinėje byloje Nr. 2FB-4-98/2015.

25Sprendžiant pareiškėjo R. S. kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą pažymėtina tai, jog bylos nagrinėjimo teisme metu bankrutuojantis A. B. pripažino, kad tarp jo ir R. S. 2013 m. rugpjūtį buvo sudarytas žodinis susitarimas, jog R. S. nukuls grūdus 50 ha žemės sklypų plote. A. B. patvirtino ir aplinkybes, kad už nukūlimą buvo sutarta R. S. sumokėti 7000 Lt, su juo nebuvo atsiskaityta, tačiau A. B. bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad grūdai buvo nukulti ne jo naudai, o Ž. Š. ir jam priklaususiuose žemės sklypuose, kadangi A. B. veikė Ž. Š. vardu jo išduoto ir notariškai patvirtinto įgaliojimo pagrindu. A. B. paaiškino, kad R. S. apie tai, jog grūdus jis kuls Ž. Š., nieko nepasakė. Ž. Š. nedavė pinigų atsiskaitymui su R. S., kadangi tarp A. B. ir Ž. Š. prasidėjo asmeniniai nesutarimai, todėl su R. S. nebuvo atsiskaityta.

26Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. liepos 13 d.) paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Vadovaujantis CK 1.73 straipsnio 1 dalimi (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. kovo 1 d.), paprasta rašytine forma turėjo būti sudaromi fizinių asmenų sandoriai, kai sandorio suma sudarymo metu yra didesnė kaip penki tūkstančiai litų, išskyrus sandorius, kurie ir įvykdomi sudarymo metu, o pagal 1.93 straipsnio 2 dalį įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti, o įstatymuose įsakmiai nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį.

27Iš bylos nagrinėjimo teisme metu šalių pateiktų paaiškinimų matyti, kad tarp A. B. ir R. S. 2013 m. vasarą buvo sudaryta žodinė atlygintinų paslaugų teikimo sutartis – tiek bankrutuojantis A. B., tiek pareiškėjas R. S. nurodė analogiškas sandorio sudarymo aplinkybes, kad 2013 m. vasarą buvo tartasi dėl grūdų nukūlimo 50 ha plote žemės sklypų ( - ), už nukūlimą buvo sutarta sumokėti pareiškėjui 7000 Lt sumą, tačiau ši suma nebuvo pareiškėjui sumokėta. Taigi, nors sudarant 7000 Lt vertės sandorį ir nebuvo laikytasi įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos, tačiau abi sandorio šalys bylos nagrinėjimo teisme patvirtino sandorio sudarymą, nurodė analogiškas aplinkybes dėl jo įvykdymo fakto, vadinasi ginčo dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto tarp šalių nekyla. Šiuo atveju įstatymuose įsakmiai nėra nurodyta, kad rašytinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp A. B. ir R. S. 2013 m. vasarą žodinės sutarties pagrindu susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai.

28Pažymėtina, jog, nors A. B. teisme ir pripažino žodinės atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sudarymo su pareiškėju R. S. faktą, tačiau ginčijo tai, kad grūdus pareiškėjas kūlė jo naudai, teigė, jog žemės 2013 m. vasarą jis pats nebeturėjo, veiklos nebevykdė, grūdai buvo nukulti Ž. Š. pavedimu ir jo naudai. Vertinat šios aplinkybės pagrįstumą, pažymėtina tai, jog, kaip matyti iš byloje esančių 2011 m. gruodžio 6 d. bei 2012 m. liepos 17 d. antstolės turto pardavimo iš varžytynių aktų bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktų, A. B. 79,12 ha bendro ploto žemės sklypai ( - ). 2011-2012 m. buvo parduoti Ž. Š. (1 t., 52-61 b. l.), tačiau byloje esančių 2017 m. kovo 23 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenimis, A. B. 2013 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais vis dar turėjo nuosavybės teise 57,57 ha bendro ploto žemės sklypus ( - ). (1 t., 14-35 b. l.). Iš šių duomenų matyti, kad tiek Ž. Š., tiek A. B. nuosavybės teise 2013 m. vasarą turėjo virš 50 ha bendro ploto žemės sklypus ( - ). Taigi A. B. bylos nagrinėjimo teisme metu nurodytos aplinkybės, kad po 2012 metų jis nebeturėjo žemės, kadangi antstolė išpardavinėjo visus žemės sklypus, paneigta minėtais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

29Bankrutuojantis A. B. teismui pateikė 2012 m. sausio 27 d. Ž. Š. A. B. išduotą įgaliojimą, kuris patvirtintas Skuodo rajono notarų biuro notarės (2 t., 135-136 b. l.). Iš įgaliojimo matyti, kad juo Ž. Š., be kita ko, įgaliojo A. B. pirkti jo vardu bet kokį nekilnojamąjį turtą bet kokioje vietovėje, esantį Lietuvos Respublikoje už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, sudaryti avansines sutartis ir sumokėti avansą bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, taip pat pirkti bet kokį turtą, parduodamą iš varžytynių, įregistruoti įgaliotojo vardu ūkininko ūkį, valdyti ir tvarkyti šį ūkį, atstovauti Ž. Š. visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose. Šio dokumento galiojimo data nurodyta iki 2022 m. gruodžio 31 d. Ž. Š. parodė, kad įgaliojimas buvo atšauktas 2015 m., byloje nėra priešingų duomenų, kad įgaliojimas buvo atšauktas ar pasibaigęs anksčiau, vadinasi 2013 m. A. B. turėjo visus įgaliojimus atstovauti Ž. Š. ir veikti jo vardu jo ūkyje, tarp A. B. ir Ž. Š. susiklostė atstovavimo santykiai. 2012 m. sausio 27 d. Ž. Š. A. B. išduotas įgaliojimas yra A. B. ir Ž. Š. išorinių atstovavimo santykių išraiška, kuri rodo ir tarp jų susiklosčius vidinius atstovavimo santykius.

30Vertinant tai, kas turi atsakyti pareiškėjui R. S. pagal sudarytą žodinę atlygintinų paslaugų teikimo sutartį ir atsiskaityti su pareiškėju už grūdų nukūlimą 2013 m. vasarą – A. B., su kuriuo pareiškėjas tiesiogiai susitarė dėl grūdų nukūlimo, ar Ž. Š., kuris buvo išdavęs A. B. įgaliojimą veikti jo vardu ir jo ūkyje, pažymėtina tai, jog asmenys turi teisę sandorius sudaryti tiek patys asmeniškai, tiek ir veikdami per atstovus (CK 2.132 straipsnio 1 dalis). Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Ši įstatymo norma reiškia, kad, esant joje nurodytoms sąlygoms, teisiniai juridinių veiksmų atlikimo padariniai tenka ne atstovui, bet atstovaujamajam, nes asmuo, veikiantis per atstovą, pripažįstamas veikiantis pats (CK 2.132 straipsnis, 2.133 straipsnio 1 dalis).

31Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek su trečiaisiais asmenimis, su kuriais jis atstovaujamojo vardu sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus. Tam, kad būtų išvengta nepageidaujamų padarinių, visos santykių šalys turėtų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Atstovui, kontaktuojančiam su abiem sandorio šalimis, tenka pareiga elgtis sąžiningai ne tik su atstovaujamuoju (veikti jo interesais), bet ir su trečiaisiais asmenimis: atskleisti jiems atstovavimo faktą, pranešti apie jam suteiktas teises ir jų ribojimus (CK 2.133 straipsnis). Atstovaujamasis, siekdamas išvengti sau nepageidaujamų padarinių, taip pat turi rūpintis savo interesų apsauga. Trečiasis asmuo turi teisę pareikalauti, kad atstovas pateiktų savo įgaliojimą ar jo kopiją (CK 2.143 straipsnis).

32Akcentuotina tai, jog šiuo atveju A. B. (atstovas) bylos nagrinėjimo teisme metu nurodė, kad pareiškėjui R. S. (trečiajam asmeniui) apie tai, jog pareiškėjas atlygintines paslaugas teiks (grūdus kuls) ne jam, o kitam asmeniui (atstovaujamajam), nepasakė. A. B. taip pat nurodė, kad pats pasirinkdavo asmenis, kurie kombainais nukuls Ž. Š. grūdus laukuose, pinigus asmenims už nukūlimą mokėdavo grynaisiais. Pareiškėjas R. S. taip pat teigė, jog to, kad 2013 m. vasarą grūdus kūlė ne A. B., o Ž. Š. jis nežinojo, dėl grūdų nukūlimo tiesiogiai buvo tartasi žodžiu su A. B.. Liudytoju apklaustas Ž. Š. bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, kad pareiškėjo R. S. nepažįsta, yra susitikęs tik vieną kartą teisme byloje, jokių reikalų anksčiau su juo nėra turėjęs, kombainininkus jo grūdams nukulti jis pats parinkdavo pagal skelbimus. Iš šių aplinkybių teismas sprendžia, kad A. B. atstovavimo Ž. Š. faktas pareiškėjui R. S. šiuo atveju nebuvo atskleistas. Pažymėtina tai, kad jeigu atstovas, sudarydamas sandorį, nepraneša, kad jis veikia atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų, tai iš sandorio teisės ir pareigos atsiranda atstovaujamajam tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis iš sandorio sudarymo aplinkybių turėjo suprasti, kad sandorį sudaro su atstovu, arba kai tai šaliai asmuo, su kuriuo sudaromas sandoris, neturėjo jokios reikšmės (CK 2.133 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju teismas vertina, kad iš sandorio sudarymo aplinkybių pareiškėjas negalėjo suprasti, kad sandorį sudaro su atstovu, t. y. Ž. Š. atstovu A. B.. Bylos duomenimis nustatyta, kad dalis A. B. žemės sklypų buvo parduoti 2011 m. gruodžio 6 d. bei atitinkamai 2012 m. liepos 17 d., o atlygintinės paslaugos buvo teiktos 2013 m. vasarą, vadinasi nebuvo praėję daug laiko, kad pareiškėjas galėtų šias aplinkybes sužinoti. Be to, bylos duomenimis nustatyta, kad A. B. 2013 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais vis dar turėjo nuosavybės teise 57,57 ha bendro ploto žemės sklypus ( - ). Kaip nurodė pats pareiškėjas, 2012 m. A. B. prašymu pareiškėjas jau buvo kūlęs jam grūdus ir tada su juo buvo atsiskaityta, vadinasi 2013 m. vasarą pareiškėjas R. S. pagrįstai galėjo nežinoti, kad A. B. veikia kito asmens vardu. Nėra pagrindo teigti ir tai, kad pareiškėjui šiuo atveju asmuo, su kuriuo sudaromas sandoris, neturėjo jokios reikšmės, kadangi pareiškėjas tiesiogiai bendravo su A. B., su juo tarėsi dėl paslaugų teikimo, kainos, atsiskaitymo, A. B. buvo grūdų nukūlimo paslaugas teikęs ir anksčiau 2012 m., tada su juo buvo atsiskaityta, vadinasi pareiškėjas pagrįstai galėjo pasitikėti būtent šiuo asmeniu.

33Apibendrinant visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu, šiuo atveju iš 2013 m. vasarą tarp A. B. ir R. S. sudarytos atlygintinų paslaugų teikimo sutarties kylančios teisės ir pareigos atsirado atstovui A. B., kadangi jis nepranešė, kad veikia kito asmens vardu ir dėl jo interesų, iš sandorio sudarymo aplinkybių pareiškėjas R. S. neturėjo suprasti, kad sandorį sudaro su atstovu, pareiškėjui R. S. asmuo, su kuriuo sudaromas sandoris turėjo reikšmės, kadangi iš ankstesnių susiklosčiusių atlygintinų paslaugų teikimo santykių pareiškėjas turėjo pagrindą būtent A. B. pasitikėti. Pareiškėjas tiesiogiai tarėsi dėl atlygintinų paslaugų teikimo su A. B., jam atstovavimo faktas nebuvo atskleistas, vadinasi iš sudaryto sandorio kilusi paslaugų gavėjo pareiga atsiskaityti už suteiktas paslaugas su paslaugų teikėju kilo būtent A. B..

34Pareiškėjas prašo teismo patvirtinti A. B. bankroto byloje 1327,50 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Vertinant prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dydžio pagrįstumą, pažymėtina, jog pareiškėjas nurodė, kad su A. B. buvo susitarta, jog už 1 ha grūdinių kultūrų nuėmimą bus sumokėta po 140 Lt (40,55 Eur – iš viso 7000 Lt (2027,34 Eur)), tačiau A. B. pervedė Ž. Š. 700 Eur už pareiškėjo skolą jam neperdavus galvijų, todėl pareiškėjo kreditorinis reikalavimas, kurį prašo teismo patvirtinti A. B. bankroto byloje, atskaičius šią sumą sudaro 1327,50 Eur. Bylos nagrinėjimo teisme metu bankrutuojantis A. B. patvirtino, kad su pareiškėju buvo sutarta būtent tokia suma (7000 Lt) už grūdų nukūlimą, patvirtino ir pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl 700 Eur pervedimo Ž. Š. už pareiškėjo skolą jam neperdavus galvijų. Teismas netikėti abiejų sandorio šalių nurodytomis analogiškomis aplinkybėmis dėl suteiktų atlygintinų paslaugų kainos neturi pagrindo.

35Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo R. S. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo A. B. bankroto byloje patvirtinimo tenkintinas, patvirtintinas pareiškėjo 1327,50 Eur kreditorinis reikalavimas.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

37Pareiškėjui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2017 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-17-T-1255-12242 bei 2018 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-18-P-1255-11714 šioje byloje buvo teikiama valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, pareiškėjas yra 100 % yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą mokėjimo.

38Pažymėtina, jog, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

39Pareiškėjo pateiktais duomenimis, valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos dėl jam teiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos sudaro 400,76 Eur (2018 m. birželio 13 d. pažyma Nr. NTP-7-3691, 2 t., 88 b. l.), CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiamas fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, tačiau atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies pagrindu nereiškia atleidimo nuo kitų bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2011). Įstatymas nenumato, kad bankrutuojantis fizinis asmuo būtų atleistas nuo visų bylinėjimosi išlaidų valstybei mokėjimo, todėl valstybės patirtos išlaidos, teikiant pareiškėjui R. S. antrinę teisinę pagalbą, priteistinos iš bankrutuojančio A. B.. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos atlygintinos iš bankrutuojančio A. B. administravimui skirtų lėšų, kadangi išlaidos, turėtos teisme sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą, yra tiesiogiai susijusios su bankrutuojančio fizinio asmens bankroto proceso administravimu.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 290, 291 straipsniais,

Nutarė

41prašymą tenkinti.

42Patvirtinti R. S., asmens kodas ( - ) 1327,50 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt septyni eurai ir penkiasdešimt euro centų) kreditorinį reikalavimą bankrutuojančio A. B. bankroto byloje.

43Priteisti iš bankrutuojančio A. B., asmens kodas ( - ) administravimui skirtų lėšų į valstybės biudžetą 400,76 Eur (keturi šimtai eurų ir septyniasdešimt šeši euro centai) antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

44Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmų teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo R. S. prašymą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas prašo patvirtinti jo 1327,50 Eur kreditorinį reikalavimą A. B.... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas, jo atstovė prašymą palaikė, prašė... 6. Bankrutuojantis fizinis asmuo A. B. teismo posėdžio metu su pareikštu... 7. Suinteresuoti asmenys byloje kreditoriai UAB „Agrochema“, VšĮ... 8. Suinteresuotas asmuo kreditorius UAB „Gameta“ pritaria pareiškėjo... 9. Suinteresuotas asmuo bankroto administratorius UAB „Vakarų Lietuvos... 10. Suinteresuoti V. A., A. R., UAB „Agrolaukai“, UAB „Agrolitpa“, UAB... 11. Liudytoju apklaustas Ž. Š. parodė, kad pareiškėjo R. S. nepažįsta, yra... 12. Bylos duomenimis nustatytos šios teisiškai reikšmingos aplinkybės:... 13. 1)... 14. 2011 m. gruodžio 6 d. antstolės E. M. turto pardavimo iš varžytynių aktų... 15. 2)... 16. 2017 m. kovo 23 d. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 17. 3)... 18. 2012 m. sausio 27 d. Ž. Š. išdavė A. B. įgaliojimą, kuris patvirtintas... 19. Teismas... 20. prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas.... 21. Bylos Nr. 2FB-4-884/2015 medžiaga nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės... 22. Pareiškėjas R. S. prašo patvirtinti jo 1327,50 Eur kreditorinį reikalavimą... 23. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 23 straipsnio 2... 24. 2018 m. vasario 1 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje... 25. Sprendžiant pareiškėjo R. S. kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą... 26. Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 27. Iš bylos nagrinėjimo teisme metu šalių pateiktų paaiškinimų matyti, kad... 28. Pažymėtina, jog, nors A. B. teisme ir pripažino žodinės atlygintinų... 29. Bankrutuojantis A. B. teismui pateikė 2012 m. sausio 27 d. Ž. Š. A. B.... 30. Vertinant tai, kas turi atsakyti pareiškėjui R. S. pagal sudarytą žodinę... 31. Atstovavimo atveju atstovo santykiai susiklosto tiek su atstovaujamuoju, tiek... 32. Akcentuotina tai, jog šiuo atveju A. B. (atstovas) bylos nagrinėjimo teisme... 33. Apibendrinant visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismo vertinimu, šiuo... 34. Pareiškėjas prašo teismo patvirtinti A. B. bankroto byloje 1327,50 Eur... 35. Esant nustatytoms aplinkybėms, pareiškėjo R. S. prašymas dėl kreditorinio... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 37. Pareiškėjui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos... 38. Pažymėtina, jog, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios... 39. Pareiškėjo pateiktais duomenimis, valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 41. prašymą tenkinti.... 42. Patvirtinti R. S., asmens kodas ( - ) 1327,50 Eur (vienas tūkstantis trys... 43. Priteisti iš bankrutuojančio A. B., asmens kodas ( - ) administravimui... 44. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...