Byla 2-2593-568/2011
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ ieškinį atsakovui UAB „JVNS“ dėl skolos už atliktus darbus bei palūkanų priteisimo ir pagal atsakovo UAB „JVNS“ priešieškinį

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ ir atsakovo UAB „JVNS“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ ieškinį atsakovui UAB „JVNS“ dėl skolos už atliktus darbus bei palūkanų priteisimo ir pagal atsakovo UAB „JVNS“ priešieškinį, ir

Nustatė

22011-04-22 Kauno miesto apylinkės teisme gautas šalių prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį, grąžinti šalims žyminio mokesčio dalis ir panaikinti ieškovo ir atsakovo turto areštus. Patvirtino, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi. Šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo imperatyvioms įstatymų normoms ir viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Teismui pateikta taikos sutartis išsprendžia ginčytinus klausimus, užkirsdama kelią kilti teisminiams ginčams, todėl prašymas tenkintinas ir šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina (CPK 140 str. 3 d., CK 6.983 – 6.986 str.). Šalys sutartyje nurodė, jog joms yra suprantamos ir žinomos šio procesinio veiksmo atlikimo pasekmės (CPK 294 str., Sutarties 7 p.).

5Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

6Bylą nutraukus, esant šalių prašymui, panaikintinos 2011-02-18 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bendrai 45.131,57 Lt sumai, o jo nesant – ieškovo piniginių lėšų bendrai 45.131,57 Lt sumai, areštas (CPK 150 str. 1 d.). Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės atsakovo UAB „JVNS“ turtui ir piniginėms lėšoms 67460,61 Lt sumai, panaikintos 2010-12-29 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi (b.l. 3-4, tomas Nr. 2).

7Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos – 1518,00 Lt (b.l. 60, tomas Nr. 1), atsakovui grąžintina 75 proc. už priešieškinį sumokėto žyminio mokesčio sumos – 1500,00 Lt (LR CPK 87 str. 2 d., b.l. 21, tomas Nr. 2).

8Šalys susitarė, kad teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybės naudai priteistinos per pusę iš ieškovo ir atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3p., Taikos sutarties 4 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 150 str. 1 d., 290 str., 291 str., 293 str., 294 str., teismas

Nutarė

10Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „PEG grupė", įmonės kodas 302345471, buveinė Saulėtekio g. 8, 74208 Jurbarkas, a. s. ( - ), AB „Swedbank", ir atsakovo UAB „JVNS“, įmonės kodas 300672271, buveinė A. Fromo Gužučio g. 24A, 48487 Kaunas, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, šiomis sąlygomis:

111.1. Atsakovas pripažįsta, kad pagal UAB „JVNS" ir UAB „PEG GRUPĖ" 2010-04-22 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 10-04-22 yra skolingas ieškovui 67460,61 Lt (šešiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt Lt 61 ct) sumą už atliktus darbus, kurią įsipareigoja sumokėti ieškovui po to, kai ieškovas pilnai savo lėšomis ir jėgomis atliks visus defektų pašalinimo darbus ir sėkmingai priduos statybos objektą (ieškovo atliktų darbų dalį) Statytojo UAB „Kėdainių vandenys" atstovui. Atsakovas įsipareigojimą sumokėti skolą vykdys tokiais terminais:

121.1.1. 20000,00 (dvidešimt tūkstančių Lt 00 ct) sumokės pervesdamas į ieškovo sąskaitą banke per 3 (tris) dienas po šios taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos;

131.1.2. Likusią 47460,61 Lt sumą sumokės pervesdamas į ieškovo sąskaitą banke dalimis - ne mažiau kaip po 5000 Lt kas mėnesį. Visą 47460,61 Lt sumą atsakovas sumokės ieškovui iki 2011 m. rugsėjo mėn. 30 d.

141.2. Atsakovas atsisako savo 2010-12-28 d. paruošto priešieškinio šioje byloje dėl ieškovo atliktų darbų kainos sumažinimo iki 67460,61 Lt sumos ir 45131,57 Lt priteisimo bei 2010-10-29 darbų perdavimo akto pripažinimo negaliojančiu.

151.3. Ieškovas įsipareigoja visus defektų pašalinimo darbus baigti ne vėliau, kaip 2011-05-10 d. ir pranešti Užsakovui, kad ieškovo atliktų darbų dalis yra priduota Statytojui UAB „Kėdainių vandenys" kartu pateikiant tai įrodantį dokumentą. Esant būtinybei ieškovas įsipareigoja dalyvauti statybos objekto pridavimo komisijai ir pripažįstant statinį tinkamu naudoti metu, ir pateikti atsakymus į iškilusius klausimus.

161.4. Iš ieškinio reikalavimų ieškovas atsisako reikalavimo dėl delspinigių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų (nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos), bylinėjimosi išlaidų bei pripažįsta atsakovo reikalavimą dėl defektų atsiradimo ir pašalinimo, o atsakovas iš priešieškinio reikalavimų atsisako delspinigių, 6 proc. metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų.

172. Šalys prašo teismo grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žymimo mokesčio ir grąžinti Atsakovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio, CPK 87 str. 2, 3 d. tvarka.

183. Ieškovas ir atsakovas nereikalaus iš vienas kito bylinėjimosi išlaidų (advokato, antstolio išlaidų, 25 proc. žyminio mokesčio dalies).

194. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja padengti per pusę Ieškovas ir atsakovas.

205. Laikinosios apsaugos priemonės ieškovui ir atsakovui panaikinamos nuo šios taikos sutarties įsigaliojimo dienos. Šalys prašo teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas ir ieškovas nedelsiant kreipsis į antstolius dėl arešto nuėmimo kitos šalies turtui.

216. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai, jos viena kitai jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų neturės ir nereikš, išskyrus reikalavimus pagal šią taikos sutartį bei reikalavimus dėl defektų pašalinimo garantiniu laikotarpiu pagal 2010-04-22 d. Rangos sutartį.

227. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 straipsnis, 140 str. 3 d., 293 str. 3 p., 137 str. 2 d. 4 p. (teismas atsisako priimti ieškinį jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį) ir 294 str. 2 d. (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat LR civilinio kodekso 6.985 str. (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

238. Šalys patvirtina, kad sutinka su Sutarties sąlygomis, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, kuriuo yra išspręstas tarp Šalių kilęs ginčas.

249. Šia Taikos sutartimi šalys prašo Kauno miesto apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-2593-568/2011 nutraukti.

2510. Ši sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinusios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

2611. Ši Taikos sutartis yra sudaryta 3 (trimis) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną- Šalims ir vieną - Kauno m. apylinkės teismui į civilinę bylą.

27Civilinę bylą Nr. 2-2593-568/2011 nutraukti.

28Panaikinti 2011-02-18 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo UAB „PEG GRUPĖ“ (kodas juridinių asmenų registre 302345471, buveinė Saulėtekio g. 8, 74205 Jurbarke, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB „Swedbank“) nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą bendrai 45.131,57 Lt (keturiasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto trisdešimt vieno lito 57 ct) sumai, o jo nesant – ieškovo piniginių lėšų areštą bendrai 45.131,57 Lt sumai, uždraudžiant lėšas (bendrai 45.131,57Lt sumai) pervesti tretiesiems asmenims, naudoti atsiskaitymams, išskyrus privalomuosius atsiskaitymus Valstybei, atsakovui.

29Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui UAB „PEG grupė", įmonės kodas 302345471, buveinė Saulėtekio g. 8, 74208 Jurbarkas, a. s. ( - ), AB „Swedbank", - 1518,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniolika litų 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto įmokos mokėjimo kvitais 2010-12-02 ir 2010-12-03 banke „Swedbank“ AB.

30Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti atsakovui UAB „JVNS“, įmonės kodas 300672271, buveinė A. Fromo Gužučio g. 24A, 48487 Kaunas, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, - 1500,00 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-01-04 mokėjimo nurodymu banke „Swedbank“, AB.

31Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „PEG grupė", įmonės kodas 302345471, buveinė Saulėtekio g. 8, 74208 Jurbarkas, a. s. ( - ), AB „Swedbank", ir atsakovo UAB „JVNS“, įmonės kodas 300672271, buveinė A. Fromo Gužučio g. 24A, 48487 Kaunas, a. s. ( - ), AB „Swedbank“, - po 18,23 (aštuoniolika litų 23 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

32Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, rašytinio proceso... 2. 2011-04-22 Kauno miesto apylinkės teisme gautas šalių prašymas rašytinio... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso... 5. Patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5... 6. Bylą nutraukus, esant šalių prašymui, panaikintinos 2011-02-18 Kauno miesto... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 proc. už ieškinį... 8. Šalys susitarė, kad teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 150 str. 1 d., 290 str.,... 10. Patvirtinti taikos sutartį tarp ieškovo UAB „PEG grupė", įmonės kodas... 11. 1.1. Atsakovas pripažįsta, kad pagal UAB „JVNS" ir UAB „PEG GRUPĖ"... 12. 1.1.1. 20000,00 (dvidešimt tūkstančių Lt 00 ct) sumokės pervesdamas į... 13. 1.1.2. Likusią 47460,61 Lt sumą sumokės pervesdamas į ieškovo sąskaitą... 14. 1.2. Atsakovas atsisako savo 2010-12-28 d. paruošto priešieškinio šioje... 15. 1.3. Ieškovas įsipareigoja visus defektų pašalinimo darbus baigti ne... 16. 1.4. Iš ieškinio reikalavimų ieškovas atsisako reikalavimo dėl... 17. 2. Šalys prašo teismo grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žymimo... 18. 3. Ieškovas ir atsakovas nereikalaus iš vienas kito bylinėjimosi išlaidų... 19. 4. Valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 20. 5. Laikinosios apsaugos priemonės ieškovui ir atsakovui panaikinamos nuo... 21. 6. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus šiai Sutarčiai, jos viena kitai jokių... 22. 7. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir... 23. 8. Šalys patvirtina, kad sutinka su Sutarties sąlygomis, kad ši Taikos... 24. 9. Šia Taikos sutartimi šalys prašo Kauno miesto apylinkės teismo... 25. 10. Ši sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinusios teismo nutarties... 26. 11. Ši Taikos sutartis yra sudaryta 3 (trimis) vienodos teisinės galios... 27. Civilinę bylą Nr. 2-2593-568/2011 nutraukti.... 28. Panaikinti 2011-02-18 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas... 29. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 30. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 31. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „PEG grupė", įmonės kodas... 32. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...