Byla N2-16202-595/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Linai Pupelienei, atsakovei V. K., trečiajam asmeniui L. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. K. ir A. F., dalyvaujant trečiajam asmeniui L. K., dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, pareiškė ieškinį teisme, kuriame nurodė, kad atsakovams santuokoje gimė du vaikai- I. F., gim. 2000-04-27, ir R. F., gim. 2002-02-13. Vilniaus miesto 1 apuylinkės teismo 2004-04-29 sprendimu atsakovų santuoka nutraukta, vaikai liko gyventi su atsakove, o iš atsakovo vaikų išlaikymui priteista mokėti po 200Lt periodinių išmokų kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės. Atsakovė 2005-08-26 susituokė su V. K., gim. 1980-09-06, ir šioje santuokoje susilaukė dar trijų vaikų: A. K., gim. 2005-11-18, M. K., gim. 2008-05-27, O. K., gim. 2012-04-16. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-02-26 įsakymu Nr.40-131 atsakovės šeima, dėl vaikų nepriežiūros, piktnaudžiavimo alkoholiu bei netinkamų buitinių gyvenimo sąlygų, įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą. Šeima nuolat stebima socialinių darbuotojų, jai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Dėl vaikų nepriežiūros ir netinkamų gyvenimo sąlygų atsakovės namuose, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-07 įsakymu Nr. (duomenys neskelbiami) nepilnametei I. F. buvo nustatyta laikinoji globa, o jos globėja paskirta senelė (atsakovės motina) L. K., kuri faktiškai iki globos nustatymo augino mergaitę savo šeimoje. Laikinosios globos buvo nustatytos ir kitiems atsakovės vaikams. Situacijai šeimoje pagerėjus, visi vaikai buvo grąžinti į atsakovės šeimą. Tačiau 2011-02-08 socialiniai darbuotojai vėl informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių apie vaikų nepriežiūrą atsakovės šeimoje ir siūlė skubos tvarka spręsti globos vaikams nustatymo klausimą. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011-02-28 įsakymu Nr. (duomenys neskelbiami) nepilnametei I. F. pakartotinai nustatyta laikinoji globa senelės L. K. šeimoje, o kiti vaikai apgyvendinti vaikų globos institucijoje (Vilniaus 2-iuose vaikų globos namuose). Atsakovė globos namuose apgyvendintus vaikus lankė, ilgainiui vėl atsiradus teigiamų pokyčių jos šeimoje vaikai R. F., A. K., ir M. K. 2012 m. sausio nusišalinęs. Jis patvirtino, kad I nuo dviejų metų amžiaus rūpinasi ir ją augina atsakovės motina L. K.. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius 2012-05-29 informavo, kad atsakovas piktnaudžiauja alkoholiu, nedirba, neturi nuosavo būsto, jokio pragyvenimo šaltinio, gyvena motinai priklausančiame name, jo buitinės gyvenimo sąlygos prastos. Atsakovo ryšiai su dukra yra nutrūkę. Atsakovas pats pripažįsta, kad mažai bendravo su dukra ir pats auginti neturi nei lėšų, nei tinkamų buitinių gyvenimo sąlygų. Surinkus atsakovus charakterizuojančią medžiagą nustatyta, kad atsakovė šešis kartus bausta administracine tvarka. Iš kurių penkis kartus pagal LR ( - ) str. (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas ne vaiko interesais). Atsakovas yra teistas, taip pat turi administracinių nuobaudų. Jis septynis kartus baustas administracine tvarka. Iš kurių tris kartus pagal LR ATPK 78 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose). Atsakovai pareigos visapusiškai rūpintis dukra I nevykdo ir teigia, kad neketinantys to daryti ateityje, todėl vadovaujantis LR CK 3.180 str., jiems taikytinas neterminuotas tėvų valdžios -ribojimas dukros I. F. atžvilgiu. Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir jiems apribojus tėvų valdžią todėl iš atsakovės priteistinas dukrai išlaikymas. Atsakovė turi penkis nepilnamečius vaikus, kuriuos privalo išlaikyti, todėl iš jos priteistinas mažesnis 200Lt dydžio išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki I pilnametystės. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2004-04-29 sprendimu iš atsakovo, kuris yra darbingo amžiaus ir turi tik du išlaikytinius, priteistas 200Lt išlaikymas yra akivaizdžiai per mažas. Iš atsakovo priteistinas 400Lt dydžio išlaikymas dukrai I, mokamas periodinėmis išmokomis bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės. Apribojus atsakovams tėvų valdžią, vadovaujantis LR CK 3.257 str. ir LR CPK 407 str.. vaikui nustatytina nuolatinė globa. Laikinoji globėja L. K. yra apsisprendusi globoti I. F. iki jos pilnametystės. L. K. savo vaikaitę I faktiškai augina maždaug nuo 2 metų amžiaus. Ji mergaitei yra artimiausias asmuo, nuolat besirūpinantis I poreikiais, mokslu, sveikata, buitimi. L. K. yra našlė, neteista, dirbanti, sveika. Ji su globotine I gyvena nuosavame, tvarkingame 2 kambarių bute su patogumais. Nepilnametei bute yra skirta atskira erdvė. Mergaitei globėjos šeimoje sudarytos kuklios, tačiau tinkamos sąlygos gyventi, mokytis, ilsėtis. L. K. atitinka visus teisės aktų numatytus reikalavimus nepilnamečių globėjams, todėl nustačius I nuolatinę globą ji yra skirtina jos globėja. Kitų fizinių asmenų prašymų, norinčių globoti I. F., Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs. Nekilnojamo turto registro duomenimis, nepilnametė I. F. neturi nekilnojamojo turto, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra.

3Atsakovai teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Atsakovas A. F. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą pranešta (b.l. 77). Byla nagrinėjama iš esmės atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

5Tiesiogiai posėdyje išklausyta nepilnametė I. F. pasakojo, kad gyvena su močiute nuo 10 mėnesių. Nurodė, kad su mama gyventi nenorėtų, ji yra pripratusi prie močiutės. Su mama bendrauja kartą per mėnesį, su broliu bendrauja bet nedažnai. Tėčio neprisimena. Nurodė, kad mama jos nekvietė gyventi kartu.

6Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė reikalavimus ieškinyje nurodytais motyvais.

7Tretysis asmuo teismo posėdyje paaiškino, kad ji su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad nuo pusės metų anūkė gyvena su ja. Nurodė, kad mama vaiku rūpinosi, o tėvas vaiko išvis nepripažino. Nuo 3 metų tėvas vaiko iš viso nematė. Vaikas nenori grįžti pas mamą.Motina lanko mergaitę, bet retai. Išlaikymo tėvai vaikui neteikia. Patvirtino, kad yra pasiruošusi globoti mergaitę

8Atsakovė V. K. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad jai buvo labai sunku, ją mušė vyras, todėl ji paprašė motinos pasirūpinti dukra. Nurodė, kad dukrą aplanko kartą per 2 mėnesius. Dukra priprato pas močiutę ir ji nenori su ja gyventi, o nori gyventi su močiute.

9Ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą fizinę ir psichinę raidą parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. CK 3.180 str. 1 d. įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaiku; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad I. F., gim. 2000-04-27, yra atsakovų V. K. ir A. F. dukra (b.l. 6). Atsakovų santuoka nutraukta 2004-04-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu, I. F. gyvenamoji vieta nustatyta su atsakove V. K., A. F. dukros išlaikymui įsipareigojo mokėti po 200 Lt periodinių išmokų iki dukters pilnametystės (b.l. 7). 2007-02-26 V. K. šeima buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 11). I. F. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais 2010-04-07 Nr. (duomenys neskelbiami) bei 2011-02-28 Nr. (duomenys neskelbiami) nustatyta laikina globa, jos globėja paskirta L. K. (b.l. 17, 23). Atsakovė šešis kartus bausta administracine tvarka, iš kurių penkis kartus pagal LR ( - ) str. (tėvų valdžios nepanaudojamas arba panaudojimas ne vaiko interesais) (b.l. 48-50). Atsakovas yra teistas, taip pat turi administracinių nuobaudų, jis septynis kartus baustas administracine tvarka iš kurių tris kartus pagal LR ATPK 78 str. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose), šiuo metu atsakovas atlieka laisvės atėmimo bausmę (b.l. 51-53, 55-56, 81). Atsakovai nuosavybės teise neturi nekilnojamojo turto bei transporto priemonių, niekur nedirba (b.l. 86-91).

12Atsakovai savo vaiką auginti ir prižiūrėti paliko močiutei, kaip nustatyta iš bylos medžiagos vaikas su močiute auga nuo 10 mėnesių, ir nuo jos priežiūros ir išlaikymo nusišalino. Nuo paskutinės laikinosios globos nustatymo praėjus beveik dviems metams tėvų požiūris vaiko atžvilgiu nepasikeitė, tėvai nesikreipė į Vaiko teisių apsaugos tarnybą su prašymu panaikinti laikinąją globą ir perduoti jiems auginti ir prižiūrėti savo vaiką. Mergaitės ryšys su tėvais visiškai nutrūkęs tėvo ji nemačiusi nuo trijų metų, su motina gyventi atsisako. Tėvas raštu Vaiko teisių apsaugos skyrių yra informavęs kad auginti savo vaiko neturi nei lėšų nei buitinių sąlygų (b.l. 45). Tėvų rūpinimasis vaikais yra jų prigimtinė pareiga. Šios pareigos nevykdymas negali būti pateisinamas tokiais argumentais kaip bedarbystė, nuosavo būsto neturėjimas. Atsakovai savo vaiko neaugina, juo nesirūpina, ryšys su dukra yra nutrūkęs visiškai. Tėvai gyvena tik savo interesais ir nėra duomenų, kad situacija gali pasikeisti, esant tokiai situacijai yra įstatyme nustatytas pagrindas taikyti atsakovams neterminuotą tėvų valdžios apribojimą (CK 3. 180 str. 2 d.).

13Atsakovams išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku. Neterminuotai apribojus tėvų valdžią vaikas be atskiro tėvų sutikimo gali būti įvaikintas.

14Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d., priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Mergaitę nuo pat jos gimimo augino ir globojo močiutė L. K., kitų asmenų, pareiškusių norą globoti mergaitę nėra. Nustatyti nuolatinę globą I. F., a.k. ( - ) jos globėja ir gaunamų lėšų administratoriumi paskirti senelę L. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su globėja, globėjos gyvenamojoje vietoje. Duomenų, kurių pagrindu L. K. negalėtų būti paskirta globėja byloje nėra.

15Globėjai išaiškinta, kad vadovaujantis CK 3.271 str., vaiko globėjas privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) spręsdamas klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) informuoti vaiko artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą išsivystymą bei polinkius; 8) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje (CPK 504 str. 4 d.). Taip pat globėjui išaiškintinos globėjo teisės būti vaiko atstovu pagal įstatymą ir ginti jo teises bei teisėtus interesus, teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CK 3.272 str.).

16Dėl išlaikymo priteisimo.

17Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. LR CK 3.192 str. 2 d. numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas. LR CK 3.201 str. 1 d. numatyta, kad iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai, po teismo sprendimo kuriuo buvo priteistas išlaikymas priėmimo, gali būti sumažintas arba padidintas teismo priteistas išlaikymas. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad priteistas išlaikymas gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms.

18Ieškovė prašo pakeisti teismo sprendimu iš atsakovo A. F. priteistą išlaikymą jį padidinant iki 400 Lt, motyvuodama tuo, kad atsakovas privalo išlaikyti tik du nepilnamečius vaikus. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad iš atsakovo2004-04-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu yra priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai I. F. - 200 Lt periodinių išmokų kas mėnesį iki dukters pilnametystės. A. F. privalo išlaikyti du savo nepilnamečius vaikus. Įvertinus byloje esančią medžiagą , aplinkybę, kad atsakovas neturi jokio turto iš kurio galėtų būti teikiamas išlaikymas, jis niekur nedirba (šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę), nenustatyta objektyvių aplinkybių, kad jo turtinė padėtis po teismo sprendimo priėmimo būtų iš esmės pasikeitusi, ko pasekoje galėtų būti pakeistas teismo priteisto išlaikymo dydis. Dėl šių priežasčių ieškovės prašymas pakeisti priteisto išlaikymo dydį, jį padidinant iki 400 Lt periodinių išmokų kas mėnesį, atmestinas.

19Iš atsakovės V. K. nepilnametės dukros I. F. išlaikymas nepriteistas. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad motina išlaikymo dukrai neteikia. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė iš viso turi išlaikyti 5 nepilnamečius vaikus (b.l. 40), ji neturi nuosavybės teise nekilnojamojo bei registruoto kilnojamojo turto, šiuo metu nedirba, išjos priteistinas 200 Lt išlaikymas periodinėmis išmokomis kas mėnesį.

20Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2012-09-10 iki I. F. pilnametystės.

21Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., iš atsakovės V. K., valstybės naudai priteistina 215 Lt žyminio mokesčio (200 Lt x 12 mėn. x 3 proc+143) bei 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš atsakovo A. F., valstybės naudai priteistina 143 Lt žyminio mokesčio bei 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. lp., 496 str.).

23Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį patenkinti iš dalies.

25Neterminuotai apriboti V. K., a.k. ( - ) ir A. F., a.k. ( - ) tėvų valdžią I. F., a.k. ( - ) atžvilgiu.

26Nustatyti nuolatinę globą I. F., a.k. ( - ) jos globėja ir gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti L. K., a.k. ( - )

27I. F., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su globėja L. K., a.k. ( - ) globėjos gyvenamojoje vietoje.

28Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą I. F., a.k. ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-10) iki jos pilnametystės.

29Atmesti ieškovės reikalavimą padidinti iš A. F., a.k. ( - ) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2004-04-29 priteisto išlaikymo I. F., a.k. ( - ) dydį iki 400 Lt.

30Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 229 Lt (du šimtus dvidešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš A. F., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 155 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

33Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 3. Atsakovai teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį nepateikė.... 4. Atsakovas A. F. į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą... 5. Tiesiogiai posėdyje išklausyta nepilnametė I. F. pasakojo, kad gyvena su... 6. Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė reikalavimus ieškinyje... 7. Tretysis asmuo teismo posėdyje paaiškino, kad ji su ieškiniu sutinka.... 8. Atsakovė V. K. teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė,... 9. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad I. F., gim. 2000-04-27, yra atsakovų V. K.... 12. Atsakovai savo vaiką auginti ir prižiūrėti paliko močiutei, kaip nustatyta... 13. Atsakovams išaiškintina, kad neterminuotai apribojus tėvų valdžią,... 14. Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis... 15. Globėjai išaiškinta, kad vadovaujantis CK 3.271 str., vaiko globėjas... 16. Dėl išlaikymo priteisimo.... 17. Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 18. Ieškovė prašo pakeisti teismo sprendimu iš atsakovo A. F. priteistą... 19. Iš atsakovės V. K. nepilnametės dukros I. F. išlaikymas nepriteistas. Iš... 20. Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str.,... 21. Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.,... 22. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 23. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios... 24. ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Neterminuotai apriboti V. K., a.k. ( - ) ir A. F., a.k. ( - ) tėvų valdžią... 26. Nustatyti nuolatinę globą I. F., a.k. ( - ) jos globėja ir gaunamų lėšų... 27. I. F., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su globėja L. K., a.k. ( - )... 28. Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) išlaikymą I. F., a.k. ( - ) po 200 Lt kas... 29. Atmesti ieškovės reikalavimą padidinti iš A. F., a.k. ( - ) Vilniaus miesto... 30. Priteisti iš V. K., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 229 Lt (du šimtus... 31. Priteisti iš A. F., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 155 Lt (vieną šimtą... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 33. Įsiteisėjusį sprendimo nuorašą nusiųsti valstybinei vaiko teisių...