Byla 2-16801-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, ieškinį atsakovui A. K., a. k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 938,91 Lt skolos, 1.781,11 Lt delspinigių, 375,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 93,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti 2012-11-05 CPK 130 str. nustatyta tvarka (b.l. 64, 65). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) pradinis kreditorius UAB ,,Tele2“ ir atsakovas A. K. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu UAB „Tele2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitas-faktūras bendros 938,91 Lt sumos už laikotarpį nuo 2005-05-31 iki 2007-04-30, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas UAB „Gelvora“ ir pradinis kreditorius UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu pradinis kreditorius UAB „Tele2“ ieškovui UAB „Gelvora“ atlygintinai perleido visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Pradinis kreditorius ieškovui perleido reikalavimo teisę į 938,91 Lt skolos sumą kreditoriaus atžvilgiu. Ieškovas CK 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas savo prievolės neįvykdė. Ieškovas atsakovui už laikotarpį nuo 2007-06-01 iki 2012-08-10 paskaičiavo 0,1 procento dydžio 1.781,11 Lt sumos delspinigius. Ieškovas taip pat prašo priteisti 375,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, kurioje nurodyta, kad šias išlaidas sudaro: 30 pranešimų Lietuvoje po 1,35 Lt, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija (buhalterija), kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausa nekilnojamojo turto registrui, užklausa Gyventojų registro tarnybai.

6Ieškovas savo reikalavimus grindžia pateiktais rašytiniais įrodymais: išrašu iš UAB „TELE2“ ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) (b.l. 7), delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 8), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b.l. 9), reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 10-13), Juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu (b.l. 14-19), mobiliojo/ fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sutartimi (b.l. 20-21, 22), pažyma apie darbuotojo pajamas (b.l. 23), PVM sąskaitomis – faktūromis (b.l. 24-47), ieškovo 2009-05-04 pranešimu atsakovui (b.l. 48), mokėjimo nurodymu apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 52).

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą atsakovui už akių. Ieškovo ieškinys dalyje dėl skolos ir palūkanų priteisimo tenkintinas, jo naudai iš atsakovo priteistina 938,91 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.59 str., 6.109 str., 6.210 str.).

8Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 1.781,11 Lt delspinigių nuo susidariusios skolos sumos. Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius ieškovui perleido reikalavimą į atsakovo 938,91 Lt skolą. Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) 1.3 punktu šalys susitarė, kad šia sutartimi pradinis kreditorius perleidžia naujajam kreditoriui teisę gauti reikalavimo patenkinimą iš skolininkų tokia suma ir apimtimi, kiek tokią teisę suteikia įstatymai. Mobiliojo/ fiksuotojo telefono ryšio paslaugų sutarties, sudarytos tarp atsakovo ir pradinio kreditoriaus, 7.5 punktu numatyta, kad jei klientas (atsakovas) nustatytu laiku neapmoka sąskaitos, jis, TELE2 pareikalavus, privalo mokėti TELE2 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Pradinis kreditorius su atsakovu susitarė raštu dėl netesybų delspinigių forma tuo atveju jei atsakovas netinkamai vykdo sutartimi prisiimtas prievoles. Ieškovui perėmus reikalavimo teisę atsakovo atžvilgiu, kartu su teise reikalauti sumokėti susidariusią skolą už suteiktas paslaugas ieškovui perėjo ir teisė reikalauti iš atsakovo delspinigių, dėl kurių atsakovas susitarė su pradiniu kreditoriumi.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

10Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 189,69 procentų prašomos priteisti perimtos susidariusios skolos sumos. Be to, atsižvelgiama į paslaugų teikimo sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, sutartį sudarė prisijungdamas prie pradinio kreditoriaus TELE2 paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti 1.781,11 Lt sumos delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 178,11 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 375,22 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Nurodo, kad šias išlaidas sudaro: 30 pranešimų Lietuvoje po 1,35 Lt, darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), administracija (buhalterija), kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausa nekilnojamojo turto registrui, užklausa Gyventojų registro tarnybai. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė tik 2009-05-04 pranešimą atsakovui dėl reikalavimo perleidimo, kitų dokumentų, kurie patvirtintų ieškovo atliktus ikiteisminio skolos išieškojimo veiksmus ir jo nurodytas ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas byloje nepateikta. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas kaip naujasis kreditorius atlygintinai iš pradinio kreditoriaus perėmė jo reikalavimo teises atsakovo ir kitų pradinio kreditoriaus skolininkų atžvilgiu. Darytina išvada, kad ieškovo įmonės veikla susijusi su atlygintiniu pradelstų piniginių sumų įgijimu iš pradinio kreditoriaus savo rizika ir šių sumų išieškojimu iš skolininkų savo, kaip naujojo kreditoriaus, naudai. Įmonė veikia savo valia ir rizika. Teismo vertinimu, ieškovo išklotinėse detaliai išvardintos išlaidos - darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), darbuotojo užmokestis, administracijos išlaidos, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos - nelaikytinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis. Tokios išlaidos priskirtinos prie įmonės veiklos sąnaudų. Jas priteisus iš atsakovo, atsakovas būtų įpareigotas ne padengti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, o prisidėti prie įmonės veiklos sąnaudų padengimo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos įrodytos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 1,35 Lt pranešimo atsakovui siuntimo išlaidų. Likusioje dalyje reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

12Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 71,00 Lt žyminio mokesčio, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalaus dydžio įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei priteistina 11,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3 p., 96 str.).

13Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a. s. Nr. ( - ) AB SEB banke, naudai 938,91 Lt (devynis šimtus trisdešimt aštuonis Lt 91 ct) skolos, 178,11 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt aštuonis Lt 11 ct) delspinigių, 1,35 Lt (vieną Lt 35 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1.118,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-09-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 11,74 Lt (vienuolika Lt 74 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu - valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. ( - ), bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus.

19Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai