Byla 2-10942-151/2011
Dėl draudimo išmokos grąžinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Ninai Linartienei, nedalyvaujant ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba atstovui, atsakovui E. Ž. Ž., viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, į.k. ( - ) veikiančio per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, į.k. 300665654, buveinės adresas Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilnius, a.s. Nr. LT257300010000626711 Swedbank AB, banko kodas 73000, ieškinį atsakovui E. Ž. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), dėl draudimo išmokos grąžinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 507,82 Lt draudimo išmokos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, jog 2008-08-05 buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią buvo apdrausta automobilio RENAULT SAFRANE v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. 2009-06-15 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas E. Ž. Ž., vairavęs automobilį RENAULT SAFRANE v/n ( - ). Įvykio metu buvo apgadintas automobilis HONDA ACCORD v/n ( - ) UAB „BTA draudimas", vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, už padarytą žalą atlygino 2539,10 Lt, dėl apgadinto automobilio HONDA ACCORD v/n ( - ) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 str., Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsniu (eismo įvykio dalyvių ir nukentėjusių trečiųjų asmenų pareigos), kuris numato, kad: Įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija 2008-04-11) 60.3 punktas (ankstesnėje redakcijoje 54.3 punktas) numato, kad: Draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos, - jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį“. Skolininkas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Pareiškėjas 2009-08-10 kreipėsi į skolininką ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį. Skolininkas Pareiškėjui informacijos nesuteikė. Atsakovo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Dėl atsakovo nenoro ir vengimo bendradarbiauti, draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnis paaiškina, kad reikalavimas dėl 20 proc. draudimo išmokos grąžinimo reiškiamas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį atsakingas asmuo negali dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neteikia jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, draudimo įmonė, neturi pagrindo vadovaujantis nutarimo 63 str. mažinti reikalaujamos grąžinti draudimo išmokos dydį, nes byloje nėra lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, taip pat atsakovas neteikia ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą. Ieškovas taip taip paaiškina, kad yra visos galimybės sudaryti šioje byloje taikos sutartį. Kadangi apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas, draudikas reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos t.y. 507,82 Lt.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir teigia, jog sirgo sunkia širdies liga, po autoįvykio pasijuto labai blogai, stipriai pakilo kraujo spaudimas ir parvykęs namo savaitę išgulėjo ambulatoriniame rėžime, tad pateikti trijų dienų laikotarpyje įvykio deklaracijos ir kitų duomenų neturėjo galimybės.

5Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, ieškinį patenkinti.

6Atsakovas pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, jog 2008-08-04 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią buvo apdrausta automobilio RENAULT SAFRANE v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui. 2009-06-15 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku pripažintas atsakovas E. Ž. Ž., vairavęs automobilį RENAULT SAFRANE v/n ( - ). Įvykio metu buvo apgadintas automobilis HONDA ACCORD v/n ( - ) UAB „BTA draudimas", vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, atlygino 2539,10 Lt padarytos žalos automobiliui HONDA ACCORD v/n ( - ) Atsakovas neįvykdė pareigos pranešti ieškovui raštu per tris dienas apie įvykusį autoįvykį. Ieškovas 2009-08-10 kreipėsi į atsakovą ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį. Atsakovas ieškovui informacijos nesuteikė. Išdėstytas aplinkybes patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2008-08-04 ECA paprastoji draudimo sutartis Nr. ( - ) (b. l. 15-18), 2009-06-15 eismo įvykio deklaracijos (b. l. 8), PVM Sąskaitos faktūros serija ( - ) (b. l. 9), 2010-01-07 pretenzijos (b. l. 10), transporto priemonės apžiūros – defektų aktas Nr. ( - ) (b. l. 11), 2009-08-10 kvietimo (b. l. 12), 2008-08-05 – 2009-08-04 įvykių išklotinės (b. l. 13), sąskaitos išrašo (b. l. 14).

9LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. (2007-06-11 redakcija) nustato, jog įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo: per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas. 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo" 60.3 p. nustato, jog jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo: iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per Įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

10Atsakovas atsiliepime nurodė, jog sirgo sunkia širdies liga, po autoįvykio pasijuto labai blogai, stipriai pakilo kraujo spaudimas ir parvykęs namo savaitę išgulėjo ambulatoriniame rėžime ir pateikė 2011-08-11 medicininį pažymėjimą, kuriame nurodyta, jog atsakovas ( - ) gydytas KMUK I kardiologijos skyriuje dėl ūmiai išsivysčiusio miokardo infarkto. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių jo sveikatos būklę 2009-06-15 eismo įvykio metu ir po jo. Pateiktoje medicininėje pažymoje tik nurodyta, jog atsakovas ( - ) gydytas KMUK I kardiologijos skyriuje dėl ūmiai išsivysčiusio miokardo infarkto. Ieškovas 2009-08-10 siuntė atsakovui kvietimą, 2010-01-07 pretenziją, tačiau atsakovas iki šiol su ieškovu nesusisiekė. Pažymėtina, jog atsakovas apie eismo įvykį ieškovui galėjo pranešti telefonu, el. paštu ar per trečiuosius asmenis. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas apie eismo įvykį negalėjo pranešti dėl svarbių priežasčių. Atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos pranešti apie eismo įvykį draudikui, todėl 507,82 Lt draudimo išmokos priteistina iš atsakovo ieškovui ( LR CK 6.38 str., 6.205 str., 6.264 str., 6.280 str., LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. (2007-06-11 redakcija); 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo" 60.3 p.).

11Iš atsakovo priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (507,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

12Visiškai patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos: 67,00 Lt žyminio mokesčio priteistinos iš atsakovės ieškovui (LR CPK 93 str. 1 d.), o 14,56 Lt pašto išlaidų priteistina valstybei iš atsakovo (CPK 96 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259-270 str.

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo E. Ž. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, į.k. ( - ) veikiančiam per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, į.k. 300665654, buveinės adresas Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilnius, a.s. Nr. LT257300010000626711 Swedbank AB, banko kodas 73000, 507,82 Lt (penkis šimtus septynis litus 82 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (507,82 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-05-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus 00 ct) žyminio mokesčio.

16Priteisti iš atsakovo E. Ž. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 14,56 Lt (keturiolika litų 56 ct) pašto išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660 (kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. Nr. 115).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai