Byla e2-3137-399/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei S. G. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 641,52 Eur skolą už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 22,76 Eur išlaidas susijusias su patalpų nuomos administravimu, 20,46 Eur delspinigius, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

5Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK 123 straipsnio 3 dalyje) numatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad keturių kambarių gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), yra neprivatizuota ir nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Su atsakove 2006 m. vasario 11 d. buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.29-253-(2.8). Pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 1 punktą atsakovė, kaip nuomininkė, buvo įsipareigojusi naudotis gyvenamąją patalpa pagal paskirtį ir mokėti už ją nuomos mokestį. Sutarties 5 punkte numatyta, kad už gyvenamąją patalpą nuomininkas moka nuomos mokestį, sutarties 7 punkte numatyta, kad gyvenamosios patalpos nuomos mokestį nuomininkas turi sumokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, pagal sutarties 8 punktą, atsakovė kaip gyvenamosios patalpos nuomininkas atskirai turėjo mokėti mokesčius elektros energiją ir komunalines paslaugas (bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kt.) kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito, po išgyvento, mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos. Atsakovė nevykdė savo įsipareigojimo mokėti buto nuomos mokestį, ieškovės paskaičiavimu atsakovės įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. vasario 28 d. sudaro 641,52 Eur nuomos mokestis, 22,76 Eur išlaidos susijusios su patalpų nuomos administravimu. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 20,46 Eur delspinigių už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną 0,02 procentų dydžio.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai – uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės būtų ūkis“ valdybos posėdžio protokolas, buto apyvartos žiniaraštis, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas, mokėjimo nurodymas apie žyminio mokesčio sumokėjimą ir kt.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteisiama 641,52 Eur skola už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 22,76 Eur išlaidos susijusios su patalpų nuomos administravimu bei 20,46 Eur delspinigiai.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl, ieškovės prašymu, iš atsakovės priteisiamos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos rašytiniais įrodymais pagrįstos jos turėtos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro15 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Šioje byloje susidariusios 3,72 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės S. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 641,52 Eur (šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 52 ct) skolą už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 22,76 Eur (dvidešimt du eurus 76 ct) išlaidas susijusias su patalpų nuomos administravimu, 20,46 Eur (dvidešimt eurų 46 ct) delspinigius, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2018 m. kovo 26 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šaulių g. 4, a. s. LT89 4010 0408 0003 0239, Luminor Bank AB.

17Priteisti iš atsakovės S. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 3,72 Eur (tris eurus 72 centus) už procesinių dokumentų įteikimą, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodant įmokos kodą 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai