Byla 2-13023-713/2011
Dėl paskolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo E. P. ieškinį atsakovui V. K. dėl paskolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 9000,00 Lt skolą, 94,93 Lt palūkanų, 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2011-03-03 ieškovas paskolino atsakovui 9000,00 Lt. Skola ieškovui turėjo būti grąžinta iki 2011-03-21, tačiau atsakovas skolos negrąžino ir liko skolingas ieškovui 9000,00 Lt.

5Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2011-03-03 paskolos raštelis.

6Duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui paskolą, byloje nėra, dėl to atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1, 2, 3 p.) ir, vadovaujantis CK 6.873 str., CPK 265 str. 1 d., 424 str. 1 d., 428 str. 1 d., ieškovo prašymas priteisti jam iš atsakovo 9000,00 litų paskolą laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

7Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo sumokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Šios palūkanos atlieka kompensavimo funkciją. Taip pat įstatymas numato, kad paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui įstatymo ar sutarties nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinama, todėl ieškovo prašymas priteisti jam iš atsakovo 94,93 Lt palūkanų laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

8Ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo spręstinas CK 6.37 str. 2 d. pagrindu ir laikytinas nepagrįstu, kadangi CPK 210 str. 1 d. nustato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, fizinis asmuo, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.; 6.210 str.).

9Į priteistos sumos, nuo kurios yra mokamos procesinės palūkanos, sąvoką neįeina bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.).

10Ieškovas, kreipdamasi į teismą patyrė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 136,00 Lt dydžio žyminis mokestis. Šios išlaidos yra pagrįstos leistinais rašytiniais įrodymais, todėl ieškovui priteistinos iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.). Be to, Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 6,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

11Teismas vadovaudamasis CPK 424- 428 str.,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui E. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), a.s. ( - ) AB SEB banke, iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9000,00 Lt (devynis tūkstančius litų) skolos, 94,93 Lt (devyniasdešimt keturis litus 93 ct) palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-06-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 136,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

14Priteisti valstybei iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 6,00 Lt (šešis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660)(kvitą pristatyti į teismo raštinę, 115 kab., Laisvės al. 103, Kaune).

15Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai