Byla 2-7330-774/2011
Dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Valdonė Račiūnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, veikiančio per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui J. Z. dėl dalies draudimo išmokos grąžinimo priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš atsakovo 5800,00 Lt draudimo išmokos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad šalys buvo sudarę draudimo sutartį, pagal kurią apdrausta automobilio Renault 19, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip avarijos pasekmė. 2008-12-13 įvyko autoįvykis, kurio kaltininku buvo pripažintas J. Z., vairavęs automobilį Renault 19, valst. Nr. ( - ) Įvykio metu buvo apgadintas automobilis Toyota Rav4, valst. Nr. ( - ) Nukentėjusiojo automobilis buvo apdraustas UAB IF draudimas, kuri apskaičiavo 29000,00 Lt draudimo išmoką ir pareiškė autoįvykio kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo kompanijai „BTA draudimas“ pretenziją dėl žalos atlyginimo draudimo išmokos ribose. 2009-04-29 dieną UAB „BTA draudimas“ įvykdė reikalavimą ir sumokėjo 29000,00 LT draudimo išmoką. Tačiau skolininkas neįvykdė pareigos pranešti draudikui raštu per tris dienas apie įvykį. Pareiškėjas 2009-03-05 kreipėsi į skolininką ir paprašė pateikti turimą informaciją apie eismo įvykį, tačiau skolininkas pareiškėjui informacijos nesuteikė. Atsakovo vengimas bendradarbiauti lėmė, kad draudimo įmonė neturėjo galimybės apskaičiuoti draudimo išmoką vadovaujantis objektyviais, visapusiškais įrodymais. Dėl atsakovo nenoro ir vengimo bendradarbiauti, draudimo išmoka buvo apskaičiuota ir išmokėta pagal nukentėjusiojo pateiktą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neteikia jokių argumentų, kurie galėtų pateisinti negalėjimą pranešti draudimo įmonei per tris darbo dienas, taip pat neteikia jokių paaiškinimų, kodėl neatsiliepė į draudimo įmonės prašymus pateikti turimą informaciją apie įvykį, draudimo įmonė, neturi pagrindo mažinti reikalaujamos grąžinti draudimo išmokos dydį, nes byloje nėra lengvinančių aplinkybių dėl atsakovo pareigų nevykdymo, taip pat atsakovas neteikia ir kitų galimai reikšmingų aplinkybių dėl pareigų nevykdymo, o tuo pačiu ir pagrindo mažinti reikalaujamą grąžinti draudimo išmokos sumą. Kadangi apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo nustatytas pareigas, draudikas reikalauja sumokėti 20 procentų nuo išmokėtos sumos t.y. 5800,00 Lt (b.l. 3-5).

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka – darbovietės administracijai, todėl laikytina, kad jie įteikti atsakovui tinkamai (b.l. 35).

5Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą. (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia rašytiniais dokumentais: 2008-12-13 Eismo įvykio deklaracija (b.l. 7), 2009-01-20 žalos skaičiavimo išvada (b.l. 8), 2009-03-02, 2009-09-25, 2009-11-16 pretenzijomis atsakovui (b.l. 9-11), 2009-03-05 kvietimu (b.l. 12), 2008-1-13 Draudimo sutartimi (b.l. 13), 2008-11-13 Draudimo sutarties liudijimu (b.l. 14-15), įvykio byla (b.l. 16-17), 2009-01-07 išvada apie transporto priemonės likutinę vertę (b.l. 18), sąskaitos išrašu (b.l. 19), įvykių išklotine (b.l. 20), transporto priemonės registracijos liudijimo kopija (b.l. 21), fotonuotraukomis (b.l. 22). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo piniginę prievolę ieškovui yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių (CPK 285 str. 2 d., 262 str. 2 d.).

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą padaryti išvadai, kad reikalavimas yra pagrįstas (CPK 285 str. 2 d.). Vadovaujantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsniu, įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. 2004-06-23 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija 2008-02-13) 60.3 punktas numato, kad draudikas turi teisę reikalauti iki 20 procentų draudimo išmokos,- jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas per 3 darbo dienas nepateikė draudikui eismo įvykio deklaracijos ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykių aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį.

9Atsakovas pažeidė draudimo sutartį, nevykdydamas savo pareigos atsitikus draudiminiam įvykiui, t.y. nepranešdamas draudimo sutartyje nustatytu terminu apie draudiminį įvykį bei draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 20 procentų nuo išmokėtos draudimo sumos t.y. 5800,00 Lt (CK 6.38 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., 6.280 str., 6.987 str.).

10Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui ir valstybei (CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

12Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo J. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 5800,00 Lt (penkis tūkstančius aštuonis šimtus litų) draudimo išmokos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo 2011 m. kovo 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 174,00 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovui „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba, veikiančiam per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, esančią Verkių g. 29, 18 korpusas, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT25 7300 0100 0062 6711, „Swedbank“ AB.

15Priteisti iš atsakovo J. Z., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 13,21 Lt (trylika litų 21 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai