Byla e2-303-669/2020
Dėl santuokos nutraukimo esant atsakovo kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems priteisimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, byloje išvadą duodanti institucija Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Plungės rajone

1Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,

3dalyvaujant ieškovei V. K., jos atstovui advokatui Rolandui Stribinskui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal V. K. ieškinį atsakovui R. K. dėl santuokos nutraukimo esant atsakovo kaltei, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems priteisimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, byloje išvadą duodanti institucija Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Plungės rajone .

5Teismas,

Nustatė

61.

7ieškovė ieškiniu prašė:

81.1.

9santuoką tarp V. K. ir R. K., įregistruotą ( - ) Plungės rajono sav. administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 172, nutraukti dėl atsakovo R. K. kaltės.

101.2.

11Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokoje įgytą pavardę – K., atsakovui K..

121.3.

13Nustatyti nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ), G. K., a.k. ( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K., a.k. ( - ), A. K., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ieškove V. K..

141.4.

15Nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką: atsakovas su vaikais bendrauja netrukdomai, prieš tai ieškovę prieš 24 valandas įspėjęs apie susitikimą su vaikais. Bendravimas turi vykti išimtinai atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus.

161.5.

17Priteisti iš atsakovo R. K. jo nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ),

18G. K., a.k.

19( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K.,

20a.k. ( - ),

21A. K., a.k. ( - ) išlaikymui po 150 EUR kiekvienam vaikui, mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki kiekvieno iš vaikų pilnametystės, išlaikymo pradžią skaičiuojant nuo ieškinio teismui padavimo dienos, šias lėšas pavedant uzufrukto teise administruoti vaikų mamai V. K..

221.6.

23Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

242.

25Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė pilna apimtimi. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas dažnai vartoja alkoholį, išgėręs būna agresyvus. Nurodo ilgus metus kentusi atsakovo psichologinį smurtą. Atsakovas šeima nesirūpina, lėšų vaikų išlaikymui visiškai neskiria. Nurodo, kad nepajėgi kentėti sutuoktinio nuolatinio girtavimo, nuolatinių nepagrįstų priekaištų, smurtinio elgesio. Atsakovas dabartiniu metu nors ir dirba, yra užsiregistravęs individualią veiklą, tačiau pajamų nei šeimos, nei būsto išlaikymui visiškai neskiria. Jos žiniomis jis dirbdamas užsienyje uždirba apie 2 tūkstančius Eur ir daugiau, bet pajamų neparodo. Grįžęs tik girtauja, šeima nesirūpina. Ji su vaikais pragyvena iš vaikams skirtų pinigų, valstybės pašalpų.

263.

27Atsakovas R. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, apie teismo posėdį informuotas tinkamai, nepažeidžiant CPK reikalavimų.

28Ieškinys tenkintinas.

294.

30Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas santuoka gali būti nutraukta tiek dėl vieno, tiek dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašė santuoką nutraukti dėl atsakovo kaltės.

315.

32CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatytos prezumpcijos, t. y. aplinkybės, kurioms esant a priori pripažįstama, jog santuoka iširo dėl įstatyminę prezumpciją atitinkančius veiksmus atlikusio sutuoktinio kaltės. Viena iš įstatymo leidėjo prezumpcijų, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, yra ta, kad jeigu sutuoktinis yra palikęs šeimą bei daugiau, kaip vienerius metus ja nesirūpina.

336.

34Byloje ieškovės tvirtinimu, jį su vaikais išsikėlė į namo, kuriame su atsakovu gyvena, antrą aukštą, jau prieš kelerius metus, ieškovas su vaikais nebendrauja, neteikia jiems išlaikymo, prie gyvenamųjų patalpų išlaikymo visiškai neprisideda.

357.

36Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad dėl santuokos nutraukimo yra kaltas atsakovas.

378.

38Šalims ( - ) Plungės rajono CMS skyriuje sudarius santuoką ieškovė realizavo savo teisę numatytą LR CK 3.31 str. ir pasirinko sutuoktinio pavardę. Ieškovė ir atsakovas nekelia ginčo dėl buvusių sutuoktinių pavardžių nutraukus santuoką ir pasilieka santuokines pavardes nepažeidžiant LR CK 3.69 str. Šioje dalyje ieškinio reikalavimas taip pat tenkintinas visa apimtimi.

399.

40Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad šalys yra susilaukę vaikų - R. K., a.k. ( - ), G. K., a.k. ( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K., a.k. ( - ), A. K., a.k. ( - ). Ieškovė prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ja.

4110.

42Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, būtina įvertinti aplinką, kurioje vaikas gyvena teismo sprendimo priėmimo momentu, jos tinkamumą vaiko vystymuisi. Kadangi ginčo dėl šalių nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nėra, atsakovas tuo klausimu jokios savo pozicijos neišdėstė, išvada teikianti institucija taip pat pritarė ieškinio reikalavimams, todėl ieškinio reikalavimas dėl nepilnamečių šalių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove, tenkintinas.

4311.

44Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014; 2012 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2012).

4512.

46CK 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šie kriterijai nuosekliai išplėtoti kasacinio teismo praktikoje.

4713.

48Išlaikymas savo prigimtimi skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-231-969/2016). Teismas, nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-378/2016 ir joje nurodytą praktiką); protingi vaiko gabumų, jo polinkių nulemti poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2009).

4914.

50Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nustatant priteistino išlaikymo dydį vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti būtinų išlaidų dydis ir tėvų turtinė padėtis vertinami teismo sprendimo priėmimo momentu. Tuo atveju, jei ateityje, t. y. po teismo sprendimo, pasikeičia vaiko poreikiai arba iš esmės pasikeičia tėvų turtinė padėtis, teismas gali pagal vaiko, tėvo (motinos), globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti išlaikymo dydį (CK 3.201 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-231-969/2016).

5115.

52Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė nuosavybės teise neturi registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Jos pajamas sudaro socialinės išmokos už vaikus apie 320 Eur per mėnesį. Atsakovas duomenų apie savo pajamas nepateikė. Pažymėtina, kad šeimos kategorijų bylose teismas yra aktyvus įrodymų rinkime (LR CPK 376), todėl teismo sprendimo rašymo metu teismui patikrinus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę, nustatyta, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas – gyvenamasis namas su priklausiniais Medingėnų g., 8, Plungė. Transporto priemonių, registruotų atsakovo vardu nėra. Iš SODROS duomenų bazės, teismas nustatė, kad atsakovas verčiasi individualia veikla, duomenų apie pajamas duomenų bazėje nėra.

5316.

54Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. B. v. K. M., bylos Nr. 3K-3-71/2010). Priteistinas išlaikymo dydis nesietinas su MMA (žr. pirmiau nurodytą ir kasacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. U. v. M. U., bylos Nr. 3K-3-209/2013). Minimaliosios mėnesinės algos dydžio išlaikymas laikytinas orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniesiems poreikiams patenkinti. Teismas turi ne pareigą, o teisę vadovautis šiuo kriterijumi, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes.

5517.

56Vertinant šalių turtinę padėtį, spręstina, kad atsakovas pajėgus teikti po 150 Eur materialinį išlaikymą kiekvienam iš savo vaikų, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Manytina, kad toks išlaikymo dydis yra teisingas, atitiks atsakovo turtinę padėtį ir tenkins būtiniausius vaikų poreikius. Duomenų, kad tokio išlaikymo dydžio atsakovas teikti negalėtų, byloje nėra, turėdamas konkrečius suformuluotus ieškovės reikalavimus į juos neatsiliepė, jų neginčijo. Todėl ieškovės ieškinio reikalavimas dėl išlaikymo dydžio sumų šioje ieškinio dalyje taip pat tenkintinas.

5718.

58Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 straipsnio 1, 4 dalys). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką; minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 straipsnio 2 dalis).

5919.

60Ieškovės siūlymas nustatyti, kad atsakovas su vaikais bendrauja netrukdomai, prieš tai ieškovę prieš 24 valandas įspėjęs apie susitikimą su vaikais ir, kad bendravimas turi vykti išimtinai atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus, laikytini maksimaliai užtikrinantis vaikų ir atsakovo interesus palaikyti tarpusavio ryšiui, todėl tokia bendravimo tvarka teismo yra tvirtintina.

6120.

62Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

6321.

64Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista bei išlaidos, susijusios su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos skyrimu – ištuoka: 38 Eur, išlaikymas: 270 Eur, advokato užmokestis: 169,41 Eur (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p., 88str. 96 str. 1 d.).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas,

Nutarė

66I.

67V. K. ieškinį tenkinti:

681.

69santuoką tarp V. K., asmens kodas ( - ), ir R. K., asmens kodas ( - ), įregistruotą ( - ) Plungės rajono sav. administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 172, nutraukti dėl atsakovo R. K. kaltės.

702.

71Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokoje įgytą pavardę – K., atsakovui K..

723.

73Nustatyti nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ),, G. K., a.k. (duomenys neskelbtini, G. K., a.k. ( - ), R. K., a.k. ( - ), A. K., a.k. ( - ), gyvenamąją vietą kartu su ieškove V. K..

744.

75Nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką: atsakovas su vaikais bendrauja netrukdomai, prieš tai ieškovę prieš 24 valandas įspėjęs apie susitikimą su vaikais. Bendravimas turi vykti išimtinai atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus.

765.

77Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ), jo nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ),

78G. K., a.k.

79( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K., a.k. ( - ), A. K., a.k. ( - ), išlaikymui po 150 EUR kiekvienam vaikui, mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki kiekvieno iš vaikų pilnametystės, išlaikymo pradžią skaičiuojant nuo 2019-11-19, šias lėšas pavedant uzufrukto teise administruoti vaikų mamai V. K..

80II.

81Priteisti iš R. K., asmens kodas ( - ) 308 Eur žyminio mokesčio valstybei, mokamo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660 ir, 169,41 Eur bylinėjimosi išlaidų susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5630.

82Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės apylinkės teismo Plungės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Zinai Pranskietienei,... 3. dalyvaujant ieškovei V. K., jos atstovui advokatui Rolandui Stribinskui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas,... 6. 1.... 7. ieškovė ieškiniu prašė:... 8. 1.1.... 9. santuoką tarp V. K. ir R. K., įregistruotą ( - ) Plungės rajono sav.... 10. 1.2.... 11. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokoje įgytą pavardę – K.,... 12. 1.3.... 13. Nustatyti nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ), G. K., a.k. ( - ), G. K.,... 14. 1.4.... 15. Nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką: atsakovas su vaikais... 16. 1.5.... 17. Priteisti iš atsakovo R. K. jo nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ),... 18. G. K., a.k.... 19. ( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K.,... 20. a.k. ( - ),... 21. A. K., a.k. ( - ) išlaikymui po 150 EUR kiekvienam vaikui, mokant... 22. 1.6.... 23. Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.... 24. 2.... 25. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė ir jos atstovas ieškinį palaikė pilna... 26. 3.... 27. Atsakovas R. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui procesiniai... 28. Ieškinys tenkintinas.... 29. 4.... 30. Pagal CK trečiosios knygos IV skyriaus ketvirtojo skirsnio nuostatas santuoka... 31. 5.... 32. CK 3.60 straipsnio 3 dalyje nustatytos prezumpcijos, t. y. aplinkybės, kurioms... 33. 6.... 34. Byloje ieškovės tvirtinimu, jį su vaikais išsikėlė į namo, kuriame su... 35. 7.... 36. Įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad dėl santuokos nutraukimo yra... 37. 8.... 38. Šalims ( - ) Plungės rajono CMS skyriuje sudarius santuoką ieškovė... 39. 9.... 40. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad šalys yra susilaukę vaikų - R. K.,... 41. 10.... 42. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant ginčą dėl vaiko... 43. 11.... 44. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12... 45. 12.... 46. CK 3.192 straipsnyje imperatyviai nurodyta, kad tėvai privalo materialiai... 47. 13.... 48. Išlaikymas savo prigimtimi skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti... 49. 14.... 50. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad nustatant priteistino išlaikymo... 51. 15.... 52. Vertinant šalių turtinę padėtį nustatyta, kad ieškovė nuosavybės teise... 53. 16.... 54. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas nenustatė... 55. 17.... 56. Vertinant šalių turtinę padėtį, spręstina, kad atsakovas pajėgus teikti... 57. 18.... 58. Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą... 59. 19.... 60. Ieškovės siūlymas nustatyti, kad atsakovas su vaikais bendrauja netrukdomai,... 61. 20.... 62. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios... 63. 21.... 64. Iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė buvo atleista... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286... 66. I.... 67. V. K. ieškinį tenkinti:... 68. 1.... 69. santuoką tarp V. K., asmens kodas ( - ), ir R. K., asmens kodas ( - ),... 70. 2.... 71. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokoje įgytą pavardę – K.,... 72. 3.... 73. Nustatyti nepilnamečių vaikų R. K., a.k. ( - ),, G. K., a.k. (duomenys... 74. 4.... 75. Nustatyti su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką: atsakovas su vaikais... 76. 5.... 77. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ), jo nepilnamečių vaikų R.... 78. G. K., a.k.... 79. ( - ), G. K., a.k. ( - ), R. K., a.k. ( - ), A. K., a.k. ( - ), išlaikymui po... 80. II.... 81. Priteisti iš R. K., asmens kodas ( - ) 308 Eur žyminio mokesčio valstybei,... 82. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...