Byla 2-6857-872/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui R. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30533,22 Lt skolos, 10322,20 Lt palūkanų, 25805,51 Lt delspinigių, 10163,32 Lt palūkanų delspinigių, 1728,39 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,40 proc. nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad 2008-11-17 „Swedbank“, AB ir R. G. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis), pagal kurią „Swedbank“, AB atsakovui suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti ir mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas sutartyje numatytas sumas „Swedbank“, AB naudai. Atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį. Todėl „Swedbank“, AB sutartį nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų mokėjimo. 2009-05-21 „Swedbank“, AB ir UAB „GELVORA“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank“, AB atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį, tačiau atsakovas reikalavimo pagal minėtą sutartį nėra įvykdęs.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Nustatyta, kad 2008-11-17 tarp „Swedbank“, AB ir R. G. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 14-17). Pagal minėtą sutartį ,,Swedbank“, AB atsakovui suteikė 42373,60 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas „Swedbank“, AB naudai. Atsakovas sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku kredito grąžinimo įmokų nemokėjo. ,,Swedbank”, AB 2009-08-23 sutartį su atsakovu vienašališkai nutraukė (b. l. 18). Sutarties 11.2.1. punkte ir 11.2.2. punkte numatyta, kad ,,Swedbank”, AB turi teisę prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją reikalauti, kad kredito gavėjas prieš terminą grąžintų bankui visą negrąžintą kreditą.

8Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (LR CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

92009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal kurią „Swedbank“, AB perleido ieškovui reikalavimo teisę į visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal 2008-11-17 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 19-30). Iš 2009-09-01 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 31), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 30533,22 Lt skola ir 10322,20 Lt palūkanos.

10Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 30533,22 skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 25805,51 Lt delspinigius (b. l. 7). Sutartyje šalys numatė, 0,10 proc. dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma beveik artima negrąžinto kredito sumai, delspinigiai paskaičiuoti už 882 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 13000,00 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

11Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas paskaičiavo ir 10163,32 Lt palūkanų delspinigius (b. l. 7). Sutarties 7.2. ir 7.3. punktuose numatyta, kad kredito gavėjui praleidus sutartyje numatytus mokėjimų terminus, tame tarpe ir palūkanas, kredito gavėjas privalo mokėti bankui 0,10 proc. dydžio delspinigius nuo palūkanų, kurių mokėjimo terminas praleistas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus dėl delspinigių dydžio, tai, kad palūkanų delspinigių suma beveik tokia pati kaip ir palūkanų suma, palūkanų delspinigiai paskaičiuoti už 882 dienas, prašomi priteisti palūkanų delspinigiai vertinti kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Palūkanų delspinigiai mažintini iki 5082,00 Lt, kadangi, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

12Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 1728,39 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 34).

13Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Remiantis CK 6.881 straipsnio 1 dalimi, kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Sutartyje šalys susitarė dėl 14,40 procentų dydžio metinių palūkanų (b.l. 14), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 14,40 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 30533,22 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-03-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinta ieškinio dalis sudaro 77,23 procentus. Ieškovas patyrė 2357,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, b. l. 6). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 1820,31 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

16Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (5,79 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovo R. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius, 30533,22 Lt (trisdešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt tris Lt 22 ct) skolą, 10322,20 Lt (dešimt tūkstančių tris šimtus dvidešimt du Lt 20 ct) palūkanas, 13000,00 Lt (trylika tūkstančių Lt) delspinigių, 5082,00 Lt (penkis tūkstančius aštuoniasdešimt du Lt) palūkanų delspinigių, 1728,39 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt aštuonis Lt 39 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 14,40 procentų metines palūkanas nuo 30533,22 Lt skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1820,31 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus dvidešimt Lt 31 ct) bylinėjimosi išlaidas.

20Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė, išnagrinėjusi... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 30533,22 Lt skolos, 10322,20 Lt... 3. Ieškovas nurodo, kad 2008-11-17 „Swedbank“, AB ir R. G. sudarė Vartojimo... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Nustatyta, kad 2008-11-17 tarp „Swedbank“, AB ir R. G. sudarė Vartojimo... 8. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties... 9. 2009-05-21 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-54, pagal... 10. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo... 11. Už tai, kad atsakovas nevykdė prievolės mokėti palūkanas, ieškovas... 12. Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir... 13. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 14. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 15. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 77,23 procentus. Ieškovas patyrė 2357,00 Lt... 16. Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A.... 20. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...