Byla e2FB-3476-995/2019
Dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo fizinių asmenų R. F. ir S. F. bankroto byloje priėmimo klausimą

1Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų teisėja Vaida Railienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė bankroto administratorės L. L. prašymo dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo fizinių asmenų R. F. ir S. F. bankroto byloje priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4bankroto administratorė L. L. kreipėsi į teismą su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo parduoti bankrutuojančių fizinių asmenų nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir vienbutį gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), įkeistus ( - ) bankui. Prašyme nurodo, kad nekilnojamasis turtas nuosavybės teise priklauso R. F., kuri 2018 m. rugpjūčio 23 d. sudarė gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), panaudos sutartį dėl gyvenamojo namo, kuriame gyvena su savo vaikais, panaudos. Nekilnojamasis turtas, numatytas pardavimui pagal kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planą, šeimos poreikiams nenaudojamas. Bankroto administratorės teigimu, nepilnamečių vaikų gyvenimo, mokymosi, sveikatos apsaugos ir kitos sąlygos nebus pažeistos, nes nepilnamečiai vaikai kartu su R. F. gyvena name, pagal panaudos sutartį. S. F., būdamas Lietuvoje, gyvena pas savo tėvus. R. F. ir S. F. išreiškė savo sutikimą parduoti R. F. priklausantį nekilnojamąjį turtą kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plane, numatytomis sąlygomis, nes jie patys ir pasiūlė šį planą. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorė prašo išduoti leidimą sudaryti pirmiau paminėto nekilnojamojo turto pardavimo sandorį, nesilaikant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 28 straipsnio 1 dalyje, nustatyto šešių mėnesių termino.

5Prašymą atsisakytina priimti, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

6FABĮ 28 straipsnio 1 dalis nustato, kad tuo atveju, kai kartu su fiziniu asmeniu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) ir (ar) jo globojami (rūpinami) asmenys, vienintelis gyvenamasis būstas, taip pat ir įkeistas, teismo sprendimu gali būti parduodamas ne anksčiau negu po 6 mėnesių nuo plano ar nuo pakeisto plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. Šis teismo sprendimas prilyginamas CK 3.85 straipsnio 2 dalyje nurodytam teismo leidimui.

7Byloje nustatyta, kad Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi iškelta fizinių asmenų R. F. ir S. F. bankroto byla, o 2019 m. liepos 26 d. teismo nutartimi patvirtintas bankrutuojančių R. F. ir S. F. patikslintas kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projektas, kuriam pritarta 2019 m. liepos 12 d. kreditorių susirinkime. Mokumo atkūrimo plane nurodyta, kad R. F. priklausantis turtas – žemės sklypas bei vienbutis gyvenamasis namas, esantys Lindiniškių k., Vilniaus raj., bus parduodamas komplekse nustatyta tvarka ir kainomis, administratorius per penkiolika dienų nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme dienos įpareigotas pradėti šio turto pardavimo procedūras (kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo ir kt). Mokumo atkūrimo plane taip pat nurodyta, kad R. F., dar prieš iškeliant bankroto bylą, t. y. 2018 m. rugpjūčio 23 d. sudarė gyvenamųjų patalpų panaudos nuomos sutartį dėl namo, kuriame iki šiol gyvena su savo nepilnamečiais vaikais.

8Taigi, Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų 2019 m. liepos 26 d. nutartimi patvirtinus bankrutuojančių fizinių asmenų pateiktą patikslintą mokumo atkūrimo planą, teismas kartu patvirtino (leido) ir šiame plane nurodytą bankrutuojančios R. F. būsto pardavimą iškart po plano patvirtinimo, plane nenumatant jokio atidedamojo termino būstui parduoti. Tvirtindamas mokumo atkūrimo planą, teismas įvertino priemones, nurodytas mokumo atkūrimo plane ir turto pardavimo tvarką, atsižvelgdamas ir į skolininkų asmeninę padėtį, taip pat į tai, kad jie augina tris nepilnamečius vaikus, jog nepilnamečiai vaikai gyvena kartu su savo mama R. F. Palangoje, esančiame gyvenamajame name panaudos sutarties pagrindu, o S. F. gyvena pas savo tėvus Mažeikiuose. Teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartyje įvertino bankrutuojančių fizinių asmenų nepilnamečių vaikų, kreditorių interesus, patvirtintu mokumo atkūrimo planu, numatant bankrutuojančių asmenų turto, įskaitant ir būsto pardavimo tvarką, su kuria bankrutuojantys asmenys sutiko, be to, patys šį planą pasiūlė. Teismo nutartyje taip pat įvertinta, kad mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnyje keliamus šio plano turinio reikalavimus, jis yra realus, įgyvendinamas, užtikrina skolininkų ir kreditorių interesų pusiausvyrą. 2019 m. liepos 26 d. teismo nutartis patvirtinti bankrutuojančių asmenų R. F. ir S. F. mokumo atkūrimo planą pagal FABĮ 7 straipsnį ir 28 straipsnio 1 dalį, kuriame yra nustatyta aiški bankrutuojančių skolininkų turto pardavimo tvarka, kai bankrutuoja fizinis asmuo, su kuriuo gyvena nepilnamečiai vaikai, yra prilyginama pagal CK 3.85 straipsnio 2 dalį teismo leidimui sudaryti nekilnojamojo daikto sandorius sutuoktiniams, turintiems nepilnamečių vaikų, todėl bankroto administratorei kreiptis į teismą dėl teismo leidimo CK 3.85 straipsnio 2 dalyje, CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka išdavimo parduoti bankrutuojančių fizinių asmenų nekilnojamuosius daiktus nebuvo būtina.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 279 straipsnio 4 dalis nustato, kad, teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja teisinę galią ir yra nukreipiamas vykdyti (CPK 281 straipsnis).

10CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad kai yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį, teismas atsisako priimti ieškinį (pareiškimą).

11Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju klausimas dėl teismo leidimo parduoti bankrutuojančių asmenų būstą, kurie turi nepilnamečių vaikų, yra išnagrinėtas ir iš naujo tas pats klausimas nenagrinėtinas, teismas atsisako priimti bankroto administratorės prašymą dėl teismo leidimo išdavimo parduoti bankrutuojančių asmenų turtą.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 137 straipsnio 4 dalimi, 582 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 28 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13atsisakyti priimti bankroto administratorės L. L. prašymą dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai