Byla e2-1491-570/2019
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ieškinį atsakovui L. B. dėl turtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš atsakovo L. B. 71,10 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovui adresuotas ieškinys, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, teismo siųsti atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), grįžo neįteikti, nes atsakovas per siuntos saugojimo terminą procesinių dokumentų pašte neatsiėmė, siųsti darbovietės ( - ) adresu ( - ), grįžo neįteikti, nes per siuntos saugojimo terminą pašte neatsiimti, siųsti deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) ir įteikti 2019 m. vasario 28 d. tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, teisme atsiliepimas per teismo nustatytą terminą negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos sprendimo už akių priėmimui.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. liepos 27 d. baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 1-942-416/2018 pripažino L. B. kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalyje ir paskyrė jam 6 mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 25 valandas per mėnesį visuomenės labui. Teismas nustatė, kad atsakovas savo kaltais veiksmais nežymiai sutrikdė nukentėjusios R. B. sveikatą. Dėl patirtos traumos R. B. buvo laikinai nedarbinga nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 18 d. Minėtu laikotarpiu R. B. buvo išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimu buvo nuspręsta skirti R. B. ligos išmoką už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 18 d. Iš viso Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius priskaičiavo ir išmokėjo nukentėjusiajai R. B. 71,10 Eur dydžio ligos išmoką už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2018 m. liepos 5 d. iki 2018 m. liepos 18 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius 2018 m. spalio 12 d. išsiuntė atsakovui raštą Nr. (8.5) S-9472, kuriame buvo siūloma 71,10 Eur sumokėti geranoriškai per 30 dienų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus 2018-10-23 sprendimu ( - ), atsižvelgiant į atsakovo L. B. prašymą, 71,10 Eur dydžio žalos mokėjimas buvo išdėstytas dalimis iki 2018-12-31. Tačiau atsakovas 71,10 Eur sumos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sąskaitą nesumokėjo.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos priedai – Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų baudžiamasis įsakymas, informacija apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus sprendimas dėl teisės į ligos išmoką, pažyma apie asmeniui išmokėtas išmokas, pranešimas atsakovui, atsakovo prašymo kopija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus direktoriaus sprendimo kopija, informacija apie asmenį ir kt.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis nurodo, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. CK 6.290 straipsnio 1 dalis nustato, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį, o to paties straipsnio 3 dalis numato, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusįjį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatas, asmuo kurio neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala Valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

11Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo išmokos nukentėjusiajai R. B. buvo paskirtos ir išmokėtos dėl atsakovo kaltės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui padarytą 71,10 Eur turtinę žalą privalo atlyginti atsakovas, todėl 71,10 Eur žala priteistina iš atsakovo.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteisiamos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-01-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas) yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo. Ieškinys pareikštas 71,10 Eur sumai. Teismas ieškinį patenkino visiškai, todėl už jį mokėtinas 15 Eur dydžio žyminis mokestis, kuris priteistinas iš atsakovo valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis)

14Sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybei priteistina 5,37 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo L. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 71,10 Eur (septyniasdešimt vienas euras 10 ct) žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, juridinio asmens kodas 188677622, buveinės adresas Marijampolės m., A. Valaičio g. 2-1, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), Luminor Bank AB.

18Priteisti iš atsakovo L. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei 20,37 Eur (dvidešimt eurų 37 centus) bylinėjimosi išlaidų, sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

20Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 5. Atsakovui adresuotas ieškinys, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui elektroninės bylos... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 2 dalis... 11. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinio socialinio draudimo išmokos... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas... 13. Ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas) yra atleistas... 14. Sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo valstybei priteistina... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo L. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 71,10 Eur... 18. Priteisti iš atsakovo L. B., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), valstybei... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...