Byla 2-919-357/2015

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, susipažinusi su Šiaulių apygardos teisme priimtomis nagrinėti pagal bylų teismingumo taisykles civilinėmis bylomis Nr. e2-910-569/2015 pagal ieškovo UAB „Infes“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, viešojo pirkimo Nr. 226872, („Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-919-357/2015 pagal ieškovo UAB „Arginta“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus (pirkimo Nr. 226872), bei teisėjos Rasos Bartašienės 2015 m. rugsėjo 9 d. prašymu dėl civilinių bylų sujungimo -

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtos nagrinėjimui dvi civilinės bylos: Nr. e2-910-569/2015 pagal ieškovo UAB „Infes“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, viešojo pirkimo Nr. 226872, („Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-919-357/2015 pagal ieškovo UAB „Arginta“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus (pirkimo Nr. 226872). Byla Nr. e2-910-569/2015 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Linai Muchtarovienei, o byla Nr. 2-919-357/2015 teismų informacinės sistemos LITEKO priskirta nagrinėti teisėjai Rasai Bartašienei. Priėmus civilines bylas nustatyta, kad jos yra vienarūšės, t. y. kilusios dėl to paties teisinio ginčo – viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 226872) procedūrų teisėtumo. Todėl bylą Nr. 2-919-357/2015 nagrinėjanti teisėja Rasa Bartašienė pateikė prašymą dėl šių vienarūšių sujungimo į vieną bylą.

3CPK 136 str. 4 d. numato, kad dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Viešųjų pirkimų byloms taikomi sutrumpinti išnagrinėjimo terminai, o šiuo atveju abi bylos yra dėl to paties viešojo pirkimo Nr. 226872 vykdomų procedūrų, todėl siekiant proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir teisingo bylų išnagrinėjimo jos sujungtinos į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-919-569/2015.

4Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi civilinių bylų skyriaus pirmininkė:

Nutarė

5Civilines bylas Nr. e2-910-569/2015 pagal ieškovo UAB „Infes“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, viešojo pirkimo Nr. 226872, („Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimo ir darbų pirkimas“) ir Nr. 2-919-357/2015 pagal ieškovo UAB „Arginta“ ieškinį atsakovui UAB „Kelmės vanduo“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimų ir įpareigojimo atlikti veiksmus (pirkimo Nr. 226872) sujungti į vieną bylą, paliekant civilinės bylos Nr. e2-910-569/2015.

Proceso dalyviai