Byla 2-20335-528/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Dainai Cikanavičienei, dalyvaujant atsakovui G. U., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį atsakovui G. U. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3878,99 Lt skolą, 13% dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 3469,26 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2011 10 21 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5% dydžio procesines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo, žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas (b.l.3-5).

3Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo šaukimu, 2011 11 18 gautas ieškovo prašymas, kuriame nurodyta, jog ieškovas pilnai palaiko visus ieškinyje nurodytus reikalavimus ir prašo civilinę bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant (b.l.24,26). Ieškovo ieškinys grindžiamas tuo, kad: 2007 09 11 šalys (ankstesnis ieškovo pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr.07-099992-GV, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 14400,-Lt sumos kreditą; atsakovas nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų kredito sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei kitų įsipareigojimų, buvo raštu įspėtas apie kredito sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau sutarties pažeidimų nepašalino; minėtais atsakovo veiksmais buvo pažeisti teisėti ieškovo interesai bei sutarčių vykdymo principai, o atsakovas privalo grąžinti ieškovui gautą pinigų sumą bei sumokėti palūkanas; atsakovo skola ieškovui pagal kredito sutartį yra 3878,99 Lt, iš jų 3469,26 Lt negrąžinto kredito, 78,83 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 326,30 Lt nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 4,60 Lt nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas; teismų praktika išskiria dvi palūkanų funkcijas – mokėjimo (už naudojimąsi paskolos suma) ir kompensavimo (procesinės), todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo mokėjimo funkciją atliekančias sutartimi numatytas 13% metines palūkanas nuo negrąžintos prašomos priteisti kredito sumos, toliau skaičiuojamas nuo kitos dienos, einančios po skolos paskaičiavimo dienos iki viso kredito grąžinimo ieškovui dienos, bei kompensavimo funkciją atliekančias 5% procesines palūkanas.

4Atsakovas su ieškiniu sutinka pilnai, teismo posėdyje pasirašė ieškinio pripažinimo formą (b.l.27). Atsakovas paaiškino, kad: kai ėmė kreditą iš banko, jis dirbo ir manė, jog galės jį laiku grąžinti, tačiau atėjus krizei buvo atleistas iš darbo; jis nesitikėjo, kad čia taip bus, o kredito nemokėjo, nes neturėjo už ką; bandė tartis su banku, kad truputį palauktų, bet su juo neįmanoma susitarti; jis ieškosi darbo, nori grąžinti skolą, todėl prašo teismo sustabdyti paskolą kuriam laikui, kol susiras darbą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007 09 11 ieškovas „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir atsakovas pasirašė vartojimo kredito sutartį Nr.07-099992-GV, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 14400,-Lt sumos kreditą su 13% metinėmis palūkanomis, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, palūkanas ir kitus mokėjimus iki 2011 09 07, mokėdamas 387,12 Lt dydžio mėnesio įmokas (b.l.7-9). 2011 04 11 raštu Nr.SR-19262 ieškovas ragino atsakovą grąžinti kreditą, priskaičiuotas palūkanas ir kitus mokėjimus iki 2011 05 02 ir informavo, jog nesumokėjus įsiskolinimo iki nurodytos datos kredito sutartis bus vienašališkai nutraukta nuo 2011 05 03 (b.l.10). Iš skolos paskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovo skola ieškovui sudaro: 3469,26 Lt negrąžinto kredito likutis, 78,83 Lt nesumokėtos palūkanos, 326,30 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą, 4,60 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas, viso atsakovo skola ieškovui 3878,99 Lt (b.l.11).

7Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sutarties sąlygas, išskyrus imperatyvių teisės normų nustatytas tam tikras sutarties sąlygas (CK 6.156 str. 1,4d.). Kaip matyti, 2007 09 11 tarp šalių susiklostę santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo kredito santykiai, o jų pasirašyta sutartis atitinka tokios sutarties formai bei turiniui keliamus reikalavimus (CK 6.886, 6.887 str.). Vertinant šalių sudarytą sutartį, nesąžiningumo sąlygų nenustatyta, nes sutarties šalių įsipareigojimai yra aiškūs, konkretūs ir suprantami, todėl atsakovas turėjo galimybę apsispręsti ar tokia sutartis jam priimtina ir jis bus pajėgus ją vykdyti (CK 6.188 str., CPK 177, 178, 185 str., LAT nutartis Nr.3K-7-272/2011). Šiuo atveju atsakovas sutinka su ieškiniu pilnai (b.l.27).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, o vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.38, 6.59, 6.63 str.). Šalių pasirašytos 2007 09 11 sutarties 11.2.1., 11.2.1.1. ir 11.2.3. punktuose numatyta, jog, kredito gavėjui ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų negrąžinant sutartyje numatytais terminais nustatytos kredito dalies ir/ar nesumokant priskaičiuotų palūkanų ir/ar kitų mokėjimų, kreditorius turi teisę, ne mažiau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą ir pareikalauti iš kredito gavėjo grąžinti kreditoriui visą negrąžintą kreditą. Kaip matyti, ieškovas (kreditorius) 2011 04 11 raštu Nr.SR-19262 įspėjo atsakovą (kredito gavėją) apie vienašališką sutarties nutraukimą ir kreipimąsi į teismą dėl visos skolos bei delspinigių išieškojimo iš atsakovo, jei iki 2011 05 02 nebus sumokėtas 4085,25 Lt įsiskolinimas (b.l.10). Kadangi atsakovas per papildomai nustatytą terminą įmokų nesumokėjo, sutarties sąlygų pažeidimų nepašalino, tai pripažintina, jog ieškovas 2011 05 03 nutraukė sutartį laikydamasis sutarties sąlygų ir turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą, tai yra 3469,26 Lt, kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.217 str. 5d., 6.874 str. 2d., 6.886 str., CPK 177, 178, 185 str.). Šalys savo sutartyje numatė palūkanų už naudojimąsi kreditu dydį – 13% metinių palūkanų, todėl kreditorius turi teisę jų reikalauti (CK 6.59 str., 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d.). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 326,30 Lt delspinigius už negrąžintą kreditą, 4,60 Lt delspinigius už laiku nesumokėtas palūkanas. Delspinigiai yra netesybų rūšis, tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str. 1d.). Skolininkui praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius gali reikalauti kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,1% dydžio delspinigių už kiekvieną kalendorinę dieną nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas, o tai reiškia, kad buvo susitarta dėl delspinigių ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą /sutarties 7.2. punktas/. Kadangi terminas grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai ieškovo reikalavimas dėl delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas yra pagrįstas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.). Teismų praktikoje šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-7-304/2007 ir Nr.3K-7-409/2010). Atsižvelgiant į pagrindinės skolos sumą, šalių sutartas delspinigių dydis nelaikytinas lupikišku ar neproporcingai dideliu, jis iš esmės atitinka teismų praktikoje pripažįstamus protingais dydžius bei nepažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros (CPK 185 str.).

9Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo /procesines palūkanas/ (CK 6.37 str. 2d.). Šalys gali raštu susitarti dėl didesnių palūkanų, o nesant įrodymų apie rašytinį šalių susitarimą dėl didesnių palūkanų skaičiavimo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5% dydžio metinės palūkanos /procesinės palūkanos/ nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011 11 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 37 str. 2,3d., 6.210 str. 1d., 6.874 str. 1d.). Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 3879,99 Lt skola, 13% dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 3469,26 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2011 10 21 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5% dydžio procesinės palūkanos už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2011 11 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38, 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.205, 6.256, 6.870, 6.872-6.874, 6.886, 6.889 str., CPK 177, 178, 185 str., 2007 09 11 vartojimo kredito sutartis Nr. 07-099992-GV).

10Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinas 116,-Lt žyminis mokestis (b.l.6). Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 9,70 Lt, jos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai jos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 3p., 92, 93 str. 1d., 94, 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,6).

11Atsižvelgiant į atsakovo prašymą dėl skolos atidėjimo, jo nurodytus argumentus – šiuo metu jis yra bedarbis, taip pat tai, kad atsakovas yra grąžinęs 76% kredito sumos, vadinasi nėra piktybinis skolininkas, sprendimo dalies, kuria iš atsakovo ieškovui priteista 3878,99 Lt skola, 13% dydžio metinės palūkanos už negrąžintą 3469,26 Lt dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2011 10 21 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5% dydžio metinės palūkanos už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos – 2011 11 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 116,-Lt žyminio mokesčio, įvykdymo terminas atidėtinas 4 mėnesiams, tai yra iki 2012 04 23 imtinai (CPK 3 str. 1,7d., 177, 178, 185 str., 271 str. 1d., b.l.21).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-271 str.,

Nutarė

131. Ieškinį tenkinti visiškai.

142. Priteisti iš atsakovo G. U. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui „Swedbank“, AB (įmonės kodas 112029651, buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr.20A, atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, adresas korespondencijai Kaunas, Maironio g.26B) 3878,99 Lt (trijų tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt aštuonių litų 99 ct) skolą, 13% dydžio metines palūkanas už negrąžintą 3469,26 Lt (trijų tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt devynių litų 26 ct) dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2011 10 21 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5% (penkių) dydžio metines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos 2011 11 03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 116,-Lt (vieno šimto šešiolikos litų) žyminį mokestį.

15Šios sprendimo dalies vykdymą atidėti 4 (keturiems) mėnesiams, tai yra iki 2012 04 23 imtinai.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai