Byla 2-18102-803/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui S. L. dėl skolos priteisimo

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas nurodo, kad 2001-08-21 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteiktos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugos, tačiau atsakovas už jas nesumokėjo. 2009-03-31 ieškovas su UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovo skolą. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas jų nevykdė. Prašo priteisti iš atsakovo 636,08 Lt skolos, 2329,32 Lt delspinigių, 253,87 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų įstatyminių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui S. L. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b.l. 52), tačiau atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2001-08-21 mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8369221-1.1-1756 (b.l. 18-20) UAB „Tele2“ suteikė atsakovui ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už suteiktas paslaugas pagal pateiktas sąskaitas, o praleidęs terminą apmokėti pateiktą sąskaitą, mokėti 0,1 % dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. 2001-08-31 sąskaita Nr. 108A369221, 2001-09-30 sąskaita Nr.109A369221, 2001-10-31 sąskaita Nr. 110A369221, 2001-11-30 sąskaita Nr. 111A369221, 2001-12-31 sąskaita Nr. 112A369221, 2002-01-31 sąskaita Nr. 201A369221, 2002-02-28 sąskaita Nr. 202A369221, 2002-03-31 sąskaita Nr. 203A369221, 2002-04-30 sąskaita Nr. 204A369221, 2002-05-31 sąskaita Nr. 205A369221, 2002-06-30 sąskaita Nr. 206A369221, 2002-07-31 sąskaita Nr. 207A369221 patvirtina, kad UAB „Tele2“ suteikė atsakovui paslaugų už 636,08 Lt (b.l. 22-33).

72009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21 UAB „Tele2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į skolininkus, tame tarpe ir atsakovą, kuris apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2009-05-04 pranešimu (b.l.8-11, 34)

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.716 straipsnio 1 dalimi paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 636,08 Lt skolos (CK 6.101 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 636,08 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 2329,32 Lt delspinigių (b. l. 6). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovas nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 3662 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 300 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams (b.l.6, CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnis 2 dalis).

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 253,87 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (b.l. 7; CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ieškovui priteistina iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1189,95 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 37 procentus. Ieškovas patyrė 97 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 5). Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 36 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo S. L., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), Vilnius, 636,08 Lt (šešis šimtus trisdešimt šešis Lt 8 ct) skolos, 300 Lt (tris šimtus Lt) delspinigių, 253,87 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris Lt 87 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 36 Lt (trisdešimt šešis Lt) žyminio mokesčio ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, buveinė –Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai