Byla T-271-503/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, sekretoriaujant Henrikai Ragėnaitei, dalyvaujant prokurorei Žanetai Žalėnaitei, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Zbignevui Korvin-Piotrovski, nuteistajam D. G. , gynėjai advokatei Ingridai Botyrienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjo Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo teikimą dėl laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo nuteistajam D. G. .

3Išnagrinėjęs nuteistojo asmens bylą, išklausęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovo, nuteistojo, gynėjos paaiškinimus ir prokurorės išvadą, teismas

Nustatė

4Teikime nurodyta, kad D. G. , gim. ( - ), Belgijos Karalystės Ghent apeliacinio teismo 2007-12-18 nutartimi pripažintas kaltu pagal Belgijos baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo persekiojimo kodekso 324-bis, 324-ter, 325 str., 461 str. 1 par., 467 str. 1, 2 par., 484, 485, 486, 487 str. (nusikalstamas susivienijimas, vagystė) ir nuteistas laisvės atėmimu 5 metams. Nuosprendis įsiteisėjęs. Bausmės pradžia 2006-10-17. Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracija prašo nuteistajam D. G. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus LR Baudžiamojo kodekso straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo yra perduotas iš Belgijos Karalystės atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje ir nuo 2009-04-22 bausmę atlieka Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime.

5Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo atstovas administracijos teikimą palaikė.

6Nuteistasis, atsižvelgdamas į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, į LR BK specialiosios dalies straipsnių, numatančių atsakomybę už jo padarytas nusikalstamas veikas, sankcijas bei į tai, kad atlikęs 2/3 bausmės, sunkiai serga motina, kuria jam reikia, liko rūpintis, kad turi realią galimybę artimiausiu metu įsidarbinti, teismo nutartimi priteistą žalą atlygino, prašo laikyti, kad jis bausmę atliko visiškai ir nedelsiant jį paleisti į laisvę.

7Gynėja nuteistąją palaikė.

8Prokurorė nurodė, kad nuteistojo D. G. padarytos Belgijos Karalystėje nusikalstamos veikos atitinka LR BK 189 str. 2 d., 300 str. 2 d. Atsižvelgdama į į bendruosius bausmės skyrimo, bendrinimo pagrindus, į LR BK specialiosios dalies straipsnių – LR BK 189 str. 2 d., 300 str. 2 d., numatančių atsakomybę už D. G. padarytas nusikalstamas veikas, sankcijas, mano, kad D. G. skirtina bendra bausmė 4 metai laisvės atėmimo.

9Teikimas tenkintinas.

10Nustatyta, kad Belgijos Karalystės Ghent apeliacinio teismo 2007-12-18 nutartimi D. G. nuteistas už nusikaltimus kaltinimuose A (perkvalifikuotas), B1 (perkvalifikuotas į vogtų daiktų gavimą) tik automobilio Merceses CL 600 atžvilgiu, C (kaip ištaisyta ir atnaujinta) ir D. Pagal minėtą nutartį nuteistojo D. G. veika, už kurią jis nuteistas pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 324-ter., t.y. dalyvavimas nusikalstamame susivienijime, atsižvelgiant į LR BK 25 str. 4 d. nuostatas, neatitinka LR BK 249 str. 1 d., kurio sankcijoje nustatyta laisvės atėmimo bausmė nuo trejų iki penkiolikos metų. Veika, už kurią D. G. nuteistas pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 505 str., t.y. vagto daikto (automobilio Mercedes CL 600) gavimas, atitinka LR BK 25 str. 3 d., 189 str. 2 d., kurio sankcijoje nustatytos bausmės bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Veika, už kurią D. G. nuteistas pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66 str., 505 str. 1 d. 10 ir 40, (papildomai) 5 d., t.y. vagto daikto (automobilio Renault Master) gavimą, atitinka LR BK 25 str. 2 d., 189 str. 2 d., kurio sankcijoje nustatytos bausmės bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų. Veika, už kurią D. G. nuteistas pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 193, 197, 213, 214 straipsnius, t.y. suklastotų dokumentų (Lietuvos asmens indentifikavimo kortelės, Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo) panaudojimas, atitinka LR BK 300 str. 1 d., kurio sankcijoje nustatytos bausmės bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. D. G. Belgijos Karalystės Ghent apeliacinio teismo 2007-12-18 nutartimi paskirta bendra 5 metų laisvės atėmimo bausmė.

11Pagal Konvenciją „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurios pagrindu D. G. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Ghent apeliacinio teismo nutartimi, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 straipsnio 3 dalis). Todėl pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 straipsnio nuostatas D. G. taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o tai pat Konvencijos, pagal kurią jis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

12Konvencijos 10 straipsnyje įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje atliekama bausmė, suderinus su vykdančios bausmę valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmės trukmę, kuri savo esme kiek įmanoma atitiktų nuosprendžiu paskirtąją bausmę. Pritaikant kitos valstybės, šiuo atveju Belgijos Karalystės minėto teismo nutartimi nuteistajam paskirtą bausmę, atsižvelgtina į valstybės, kuriai jis perduotas bausmės atlikimui, t.y. Lietuvos Respublikos, įstatymus, laikantis Konvencijos 11 straipsnio reikalavimų, nepabloginti nuteistojo teisinės padėties, atsitiktinai nesusieti minimalia sankcija, numatyta valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose apriboti gautais duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie išaiškėja iš nuosprendžio, priimto asmenį nuteisusios valstybės.

13Belgijos Karalystės Ghent apeliacinio teismo 2007-12-18 nutartimi paskirtos bendros laisvės atėmimo bausmės dydis 5 metai keistinas, nes D. G. nepadarė veikos numatytos LR BK 249 str. 1 d. Akivaizdu, kad yra prieštaravimas tarp Belgijos Karalystės baudžiamojo įstatymo pagal kurį nuteistas D. G. , t. y. už nusikalstamą susivienijimą, ir Lietuvos Respublikos įstatymo, numatančio baudžiamąją atsakomybę pagal LR BK 249 str. Pagal baudžiamosios teisės principą visi neaiškumai, netikslumai ar abejinės aiškinami kaltinamojo (nuteistojo) naudai.

14Dėl to, ir atsižvelgiant į nuteistojo D. G. asmenybę, į tai, kad jis atlikęs 2/3 laisvės atėmimo bausmės, nenustatyta per laisvės atėmimo bausmės laiką jo asmenybę charakterizuojančių neigiamų aplinkybių, turi rūpintis ligota mama, realią galimybę dirbti, į LR BK 54 straipsnyje išvardintus bausmių skyrimo pagrindus, LR BK 66 str. nuostatas bei į tai, kad nuteistojo padėtis negali būti pasunkinta, teismas sprendžia, kad paskirtoji nuteistajam D. G. bausmė yra mažintina ir nustatytina galutinė bausmė 3 metai. Bausmės atlikimo vieta nuteistajam D. G. nustatytina pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą nuostatą – atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą.

15Vadovaudamasis 1983 m. Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija, LR BK 50 str., LR BPK 362 str. 3 d., 365 str., LR BVK 71 str., teismas

Nutarė

16suderinti nuteistajam D. G. , gim. ( - ), Belgijos Karalystės Ghent apeliacinio teismo 2007-12-18 nutartimi paskirtas bausmes pagal Belgijos baudžiamojo kodekso 505 str., t.y. už vagto daikto (automobilio Mercedes CL 600) gavimą, su LR BK 25 str. 3 d., 189 str. 2 d., pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 66 str., 505 str. 1 d. 10 ir 40, 5 d.d., t.y. už vagto daikto (automobilio Renault Master) gavimą, su LR BK 25 str. 2 d., 189 str. 2 d., pagal Belgijos Karalystės baudžiamojo kodekso 193, 197, 213, 214 straipsnius, t.y. už suklastotų dokumentų (Lietuvos asmens indentifikavimo kortelės, Lietuvoje išduoto vairuotojo pažymėjimo) panaudojimą, su LR BK 300 str. 1 d. ir jam nustatyti laisvės atėmimo bausmę trejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

17Į bausmės laiką įskaityti suėmimo laiką nuo 2006-04-12 iki 2006-08-19.

18Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2006-10-17.

19Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai