Byla 2-5340-727/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio proceso tvarka, atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ banko ieškinį atsakovui E. G. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių, ir

Nustatė

2atsakovui E. G. yra pareikštas ieškinys dėl 3000Lt negrąžinto kredito, 1440,97Lt palūkanų, 457,98Lt delspinigių, 100Lt mokesčio už kortelės sąskaitos tvarkymą, 14 proc. metinių palūkanų už negrąžintą 3000Lt kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos sumos (t.y. 4998,95Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008m. atsakovas su AB Parex banku (dabar AB „Citadele“ bankas) sudarė kreditinės mokėjimo kortelės sutartį, pagal kurią bankas įsipareigojo atidaryti atsakovui sąskaitą ir ją kredituoti iki 3000 Lt, o kredito gavėjas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitas sutartyje numatytas prievoles. Kredito gavėjui nevykdant sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį, atsakovui buvo pranešta, kad sutartis nutraukta, kartu priminta, jog privaloma visiškai atsiskaityti su banku.Atsakovas ieškovui liko skolingas prašomą priteisti sumą.

3Atsakovui ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteiktas LR CPK 123 str. nustatyta tvarka asmeniškai (b.l. 20). Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda LR CPK 142 str. 4 d. ir 285 str. 1 d. numatytos teisinės pasekmės – priimamas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2008-05-22 sudarė kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. ABL/01863, pagal kurią ieškovas atidarė kredito gavėjui sąskaitą ir ją kreditavo iki 3000 Lt, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti sutartyje numatytas prievoles (b.l. 4-6). Sutartyje numatyta 14 proc. metinių palūkanų norma (b.l. 4). Atsakovas įsipareigojo iki nurodytos datos grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitas minėtoje sutartyje numatytas prievoles. Atsakovui nevykdant sutarties įpareigojimų nustatytu laiku grąžinti kreditą, mokėti palūkanas ir kitus mokėjimus pagal sutartį, ieškovas 2009-08-19 kreipėsi į atsakovą su reikalavimu dėl skolos iki nustatyto termino apmokėjimo (b.l.7). Atsakovui nereaguojant į ieškovo reikalavimą, 2009-09-23 pranešimu Nr. MB4.1-5663 ieškovas sutartį nutraukė (b.l. 8).

7Ieškovas nurodė, kad skolą sudaro 3000Lt negrąžintos kredito, 1440,97Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų (b.l. 2, 9-11).

8Minėtos šalių pasirašytos kredito sutarties 8.1.3p. numatyta, kad Kredito gavėjas (t.y. atsakovas) už pavėluotą prievolių įvykdymą moka įkainiuose nustatyto dydžio delspinigius (b.l. 5). Iš pateiktų įkainių matyti, kad atsakovas privalėjo mokėti 30 proc. per metus dydžio delspinigius už laiku nepapildytą sąskaitą, kas ieškovo paskaičiavimu sudarė 457,98Lt delspinigių (b.l. 2, 11- 12). Teismas neturi pagrindo netikėti ieškovo paskaičiavimu.

9Minėtos šalių pasirašytos kredito sutarties 8.1.1p. numatyta, kad Kredito gavėjas (t.y. atsakovas) įsipareigoja mokėti Bankui įkainiuose nustatyto dydžio mokesčius. Iš pateiktų įkainių matyti, kad atsakovas privalėjo mokėti 50 Lt metų mokestį už kortelės sąskaitos tvarkymą (b.l. 2, 5, 12). Atsakovas šio mokesčio nemokėjo 2 metus, todėl skolingas ieškovui 100Lt mokesčio už kortelės sąskaitos tvarkymą.

10Viso atsakovo skala ieškovui sudaro 4998,95Lt sumą.

11Atsakovas ieškovo nurodytų aplinkybių dėl ieškinio pagrįstumo, skolos dydžio nenuginčijo, byloje nėra duomenų, kad skolą būtų sumokėta (LR CPK 178 str.).

12Nenustatyta, kad atsakovas laiku sumokėjo įmokas, todėl atsakovui iš esmės pažeidus sutartį bei ieškovui anksčiau laiko nutraukus minėtą sutartį, ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti visą likusį kreditą, priskaičiuotas palūkanas, delspinigius bei kitus sutartyje numatytus mokėjimus (LR CK 6.874 str. 2 d., 6.71 str. 3d., 6.73str.1d., Sutarties 10.8 p.).

13Remiantis LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

14LR CK 6.210 str. 1 d. numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

15Atsižvelgiant į LR CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. nuostatas, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų minėto kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita.

16Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2 d., 6.62 str. - 6.63 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str., 6.256 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.874 str. 1 d., 6.881 str., ir esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 3000Lt negrąžintos kredito, 1440,97Lt palūkanų, 457,98Lt delspinigių, 100Lt mokesčio už kortelės sąskaitos tvarkymą- viso 4998,95Lt skolos, 14 % sutartines palūkanas nuo negrąžintos 3000Lt kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2012-02-21(b.l. 1) iki kredito grąžinimo dienos, 5% įstatyminės metinės palūkanos nuo priteistos skolos sumos (4998,95Lt ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2012-02-21(b.l. 1) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 150Lt žyminio mokesčio (b.l.3, CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.), kitų bylinėjimosi išlaidų dydžio ieškovas rašytiniais įrodymais nepagrindė.

18Iš atsakovo priteisiamos 1,93 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str.).

19Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.256 str. bei remdamasis LR CPK 285-288 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo E. G., a.k. ( - ) ieškovo AB „Citadele“bankas, į.k. 112021619, naudai 3000Lt (trys tūkstančiai Lt) negrąžinto kredito, 1440,97 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt Lt 97 ct) palūkanų, 457,98Lt (keturi šimtai penkiasdešimt septyni Lt 98ct) delspinigių, 100Lt (vienas šimtas Lt) mokesčio už kortelės sąskaitos tvarkymą, 14 proc. metinių palūkanų už negrąžintą 3000Lt kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-02-21 iki visiško kredito grąžinimo, 5 proc. procesinių palūkanų nuo priteistos skolos sumos (4998,95Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012-02-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 150 Lt (vienas šimtas penkiasdešimt Lt) bylinėjimosi išlaidų.

22Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

23Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Natalija Daškovienė, rašytinio... 2. atsakovui E. G. yra pareikštas ieškinys dėl 3000Lt negrąžinto kredito,... 3. Atsakovui ieškinio nuorašas ir teismo pranešimas įteiktas LR CPK 123 str.... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2008-05-22 sudarė kreditinės... 7. Ieškovas nurodė, kad skolą sudaro 3000Lt negrąžintos kredito, 1440,97Lt... 8. Minėtos šalių pasirašytos kredito sutarties 8.1.3p. numatyta, kad Kredito... 9. Minėtos šalių pasirašytos kredito sutarties 8.1.1p. numatyta, kad Kredito... 10. Viso atsakovo skala ieškovui sudaro 4998,95Lt sumą.... 11. Atsakovas ieškovo nurodytų aplinkybių dėl ieškinio pagrįstumo, skolos... 12. Nenustatyta, kad atsakovas laiku sumokėjo įmokas, todėl atsakovui iš esmės... 13. Remiantis LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti... 14. LR CK 6.210 str. 1 d. numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 15. Atsižvelgiant į LR CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. nuostatas, paskolos... 16. Sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2 d., 6.62 str. - 6.63 str., 6.205 str., 6.210... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Iš atsakovo priteisiamos 1,93 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 88... 19. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str.,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo E. G., a.k. ( - ) ieškovo AB „Citadele“bankas,... 22. Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...