Byla 2-15156-466/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB „Swedbank“ prašė teismo priteisti iš atsakovo A. J. 16 968,59 Lt skolą, 18,00 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą 2 091,22 Lt kreditą, 14,90 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą 8 609,43 Lt kreditą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 123 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovui nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-11-12 ieškovas AB „Swedbank“ ir atsakovas A. J. pasirašė Elektroninių paslaugų teikimo sutartį ir patvirtinimą dėl identifikavimo kodų nustatymo priemonės išdavimo (b. l. 6-8). Atsakovas, naudodamasis elektroniniais kanalais (banku internete), užpildė paraišką kreditui gauti ir pasirašė sutikimą gauti ir naudotis informacija (b. l. 9-11). 2008-03-18 tarp šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 4 000,00 Lt kreditas, už kurį nustatyta 18,00 procentų dydžio metinė palūkanų norma (b. l. 12-14). 2008-07-31 atsakovas užpildė paraišką 10 000,00 Lt kreditui gauti (b. l. 5-17). 2008-08-01 tarp šalių buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 10 000,00 Lt kreditas, už kurį nustatyta 14,90 procentų dydžio metinė palūkanų norma (b. l. 18-20). Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui 0,10 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėjimų dieną. Atsakovas nevykdė kredito dalinių grąžinimų sutartyse numatyta tvarka ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartis. Atsakovas pranešimais buvo įspėtas apie sutarčių nevykdymo pasekmes, tačiau nereagavo (b. l. 21, 22).

7Iš viso atsakovui susidarė 16 968,59 Lt skola, kurią sudaro: 2 091,22 Lt negrąžintas kreditas, 451,26 Lt nesumokėtos palūkanos už negrąžintą kreditą, 1 023,57 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir 224,44 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), ir 8 609,43 Lt negrąžintas kreditas, 2 551,27 Lt nesumokėtos palūkanos už negrąžintą kreditą, 1 141,75 Lt delspinigiai už negrąžintą kreditą ir 875,65 Lt delspinigiai už nesumokėtas palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (b. l. 23).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.881 str., kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (LR CK 6.886 str. 1 d.). LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, todėl iš atsakovo priteistina 16 968,59 Lt skola ieškovo naudai (LR CPK 178 str.).

9Vadovaujantis LR CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Iš atsakovo priteistinos 18,00 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (2 091,22 Lt) ir 14,90 procentų dydžio sutartinės metinės palūkanos už negrąžintą kredito sumą (8 609,43 Lt) skaičiuojant nuo 2011-07-14 iki visiško skolos grąžinimo bankui dienos.

10LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, taip pat turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (16 968,59 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

11Remiantis LR CPK 93 str., iš atsakovo priteistinas 509,00 Lt žyminis mokestis ieškovo naudai (LR CPK 80 str. 1 d.).

12Iš atsakovo taip pat priteistinos 8,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (LR CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 262 str., 263 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 16 968,59 Lt skolą, 18,00 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą kreditą (2 091,22 Lt) skaičiuojant nuo 2011-07-14 iki visiško skolos grąžinimo bankui dienos, 14,90 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą kreditą (8 609,43 Lt) skaičiuojant nuo 2011-07-14 iki visiško skolos grąžinimo bankui dienos, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (16 968,59 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-08-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 509,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo AB „Swedbank“, į. k. 112029651, naudai.

16Priteisti iš atsakovo A. J., a. k. ( - ), 8,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

18Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai