Byla 2-2142-534/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui V. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovai prašo priteisti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai iš atsakovo V. K. 47 296,44 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo. Nurodė, kad 2009-06-13 Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės vyresnysis patrulis R. M. nukentėjo sulaikydamas įtariamąjį. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK 2009-06-13 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal LR BK 286 str., 2010-06-02 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir V. K. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 286 str. 2009-09-18 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-269 „Dėl Vilniaus aps. VPK PR patrulio R. M. sužalojimo tarnybos metu“. Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas R. M. buvo sužalotas tarnybos metu, vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK) 2009-09-28 R. M. išduotoje pažymoje Nr. 4370 konstatavo, kad pareigūno patirta trauma priskiriama prie apysunkio laipsnio sveikatos sutrikdymų. Vilniaus apskrities VPK viršininkas 2009-10-14 įsakymu Nr. 10-TE-501 nusprendė išmokėti R. M. 47 296,49 Lt (aštuoniolikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensaciją. Policijos departamentas prie VRM skyrė 47 296,49 Lt Vilniaus apskr. VPK PR vyresniajam patruliui R. M. išmokėti. Piniginė kompensacija buvo išmokėta 2009-10-20. Atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį, šiuo atveju į atsakovą, regreso teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka (b.l. 84-85). Atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-06-13 Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės vyresnysis patrulis R. M. nukentėjo sulaikydamas įtariamąjį, kurio metu R. M. buvo padarytas kairės rankos 5 piršto pirštakaulio lūžis (Tarnybinio patikrinimo išvada dėl sužalojimo tarnybos metu, b.l. 14; CMEK pažyma, b.l. 13; Nelaimingo atsitikimo tyrimo išvada, b.l. 18-21; Nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas, b.l. 22-24; Įvykio ataskaita, b.l. 48; Nutarimas pripažinti nukentėjusiuoju, b.l. 54). Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 2 PK 2009-06-13 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal LR BK 286 str., 2010-06-02 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) priėmė apkaltinamąjį nuosprendį ir V. K. pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 286 str., skyrė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo laikotarpiu be bausmės vykdymą kontroliuojančios institucijos sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paras. Vilniaus apygardos teismas 2010-09-29 nutartimi nuteistojo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2011-03-29 nutartimi pakeitė Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 29 d. nutartį. V. K. pagal BK 286 straipsnio 1 dalį paskirta bauda - 50 MGL (6500 Lt), o pagal BK 138 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės apribojimas dvejiems metams, įpareigojant būti namuose nuo 20.00 iki 6.00 val. Paskirtos bausmės subendrintos apėmimu būdu ir galutinė subendrinta bausmė - laisvės apribojimas dvejiems metams, įpareigojant būti namuose nuo 20.00 iki 6.00 val. Kita Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarties dalis palikta nepakeista. Minėtoje baudžiamojoje byloje Vilniaus aps. VPK PR patrulis R. M. buvo pripažintas nukentėjusiuoju (b.l. 76). R. M. buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas Nr. 5763451 nuo 2009-06-13 iki 2009-07-31, pareigūnas dėl ligos nedirbo 49 dienas (b.l. 35-38).

72009-09-18 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 10-7-IS-269 „Dėl Vilniaus aps. VPK PR patrulio R. M. sužalojimo tarnybos metu“. Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo pripažinta, kad policijos pareigūnas R. M. buvo sužalotas tarnybos metu, vykdydamas tarnybines pareigas, jo sveikatos sutrikdymas tiesiogiai susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu ir padidėjusiu pavojumi, todėl jam mokėtina kompensacija dėl tarnybos metu patirto sužalojimo. CMEK 2009-09-28 R. M. išduotoje pažymoje Nr. 4370 konstatavo, kad pareigūno patirta trauma priskiriama prie apysunkio laipsnio sveikatos sutrikdymų (b.l. 13). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 str. 3 d., Vilniaus apskrities VPK viršininko 2009-10-14 įsakymu Nr. 10-TE-501, išmokėta R. M. 47 296,49 Lt (aštuoniolikos mėnesių darbo užmokesčio dydžio) kompensacija (b.l. 8-9).

8Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 1 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra viena civilinės atsakomybės rūšių (CK 6.245 str. 2 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). CK nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.).

9Priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos yra akivaizdus, kadangi atsakovas pripažintas kaltu įsiteisėjusiu nuosprendžiu, o patirti ieškovo nuostoliai, kaip neteisėtų veiksmų pasekmė, yra susiję su asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijos mokėjimu juos sužeidus ryšium su tarnyba (1991-12-05 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 530), t.y. su piniginės kompensacijos išmokėjimo nukentėjusiam R. M. nuo atsakovo neteisėtų veiksmų. Pagal CK 6.263 str. 2 d., žalą padarytą asmeniui, o įstatymų nustatytais atvejais ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, kurių metu buvo sutrikdyta pareigūno R. M. sveikata. Pagal LR CK 6.280 str. 1 d., atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį asmenį, nagrinėjamu atveju į atsakovą, regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę, tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Ieškovas nukentėjusiam R. M. sumokėjo 47 296,49 Lt piniginę kompensaciją. Duomenų, kad atsakovas ieškovui būtų atlyginęs jo patirtus nuostolius dėl žalos atlyginimo R. M., byloje nėra (b.l. 1-87).

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis LR CK 6.280 str. 1 d., iš atsakovo V. K. ieškovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos naudai priteistina 47296,49 Lt patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo R. M..

11Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleistas, t.y. žyminis mokestis, kurį sudaro 3 procentai nuo patenkintų piniginių reikalavimų sumos, t.y. 1 419,00 Lt.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str., 285-288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, į.k. 188785847, buveinės adresas Saltoniškių g. 19, Vilnius, iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 47 296,49 Lt (keturiasdešimt septynis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt šešis Lt 49 ct) patirtų nuostolių dėl žalos atlyginimo.

15Priteisti iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1419,00 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniolika Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai