Byla 2-4043-534/2012
Dėl tvoros nugriovimo

1Vilniaus m.1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis

2sekretoriaujant E.Radėnienei,

3dalyvaujant ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atstovui J. R.,

4teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams J. B., A. B., E. B., K. B. dėl tvoros nugriovimo.

5Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

7Ieškovo atstovas J. R. ieškinį palaiko. Nurodo, kad atsakovai, gavę ieškinį, dalį tvoros demontavo, tačiau liko nedemontuota dalis tvoros valstybinėje žemėje. Atsakovai privalo pašalinti visus neteisėtos statybos elementus – tvorą, stulpelius. Nurodo, kad valstybinėje žemėje stovi atsakovų pastatyta tvora. Atsakovams valstybinė žemė nėra išnuomota ar perduota naudotis, todėl atsakovai turi pareigą pašalinti statybos padarinius iš valstybinės žemės dalies.

8Ieškinys tenkintinas.

9Į teismą kreipėsi ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su ieškiniu, kuriame, vadovaujantis CK 4.103 straipsnio 1 dalimi, prašo pripažinti atsakovų statinį – tvorą, pastatytą valstybinėje žemėje, neteisėta statyba ir reikalauja ją nugriauti. Remiantis CK 4.103 straipsnio 2 dalimi, ir statybos teisėtumas ginčijamas teisės aktų reikalavimų pažeidimo pagrindu, įrodinėjimo dalykas yra tik statybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktas, t. y. kaimyninio sklypo savininkas ar statybos inspekcija turi įrodyti, kokie teisės aktai ir kaip pažeidžiami, tačiau neturi įrodinėti, kokių neigiamų padarinių (žalos) jam sukelia tokios statybos, nes šių reikalavimų pažeidimas kvalifikuojamas jo subjektinės teisės, garantuojamos tuo teisės aktu, pažeidimu. Ieškiniu dėl neteisėtų statybų padarinių pašalinimo, reiškiamą CK 4.103 straipsnio 2 dalies pagrindu, siekiama apginti viešosios teisės aktų garantuojamas teises – pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus. Pagal CK 4.103 straipsnio 2 dalį teisę kreiptis į teismą turi asmenys, kurių teisės ir interesai pažeidžiami dėl 4.103 straipsnio 1 dalyje įvardytų pažeidimų. Pagal CK 4.103 straipsnio nuostatas suinteresuoto asmens teisės ginamos, jeigu jis įrodo, kad dėl savavališkai arba nors ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus pastatyto ar statomo statinio (jo dalies) pažeidžiamos teisės ir teisėti interesai (CPK 178 straipsnis).

10Teismui pateikti rašytiniai įrodymai – nekilnojamojo turto registro išrašai rodo, kad Birutės g.10, Vilniuje, atsakovams priklauso gyvenamasis namas ir 0,1441 ha žemės sklypas, unikalus Nr.0101-0053-0064 (b.l.6-10). Rašytiniai įrodymai - faktinių duomenų patikrinimo aktai, savavališkos statybos aktai (b.l.12-57), rodo, kad valstybinėje žemėje prie atsakovams priklausančio žemės sklypo Nr.0101-0053-0064, atsakovai yra pastatę tvorą. 2012-06-11 faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr.(7.9)-FAK-1773 (b.l.134-136) yra užfiksuota, kad atsakovų sklypo pietvakarinėje pusėje tvora ties riba su sklypu Birutės g.12, Vilniuje, yra 7,26 metrai valstybinėje žemėje, ties riba su sklypu Birutės g.8, Vilniuje, tvora yra 10,18 metrų valstybinėje žemėje, jos ilgis 31,69 metrai. Užfiksuoti duomenys rodo, kad atsakovai užima apie 200 kvadratinių metrų valstybinės žemės be teisinio pagrindo – nei valstybinės žemės nuomos, panaudos ar kito teisėto pagrindo naudotis valstybės žeme atsakovai neturi. Nacionalinės žemės tarnybos pateikti rašytiniai įrodymai – administracinio teisės pažeidimo protokolai ir teismo nutarimai (b.l.71-111) rodo, kad atsakovams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės už neteisėtą naudojimąsi valstybine žeme. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Tvoros statybos teisėtumui aktualus LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtintas Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“. Tvoros statybai ant nuosavos žemės yra taikomi apribojimai tvoros dydžiui, o vykdant tvoros statybą ant žemės sklypo ribos, yra reikalingas gretimo sklypo savininko sutikimas. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodo, kad atsakovai neturėjo sutikimo, leidimo statyti tvorą valstybinėje žemėje, statinys pastatytas valstybinėje žemėje be teisėto pagrindo, pažeidžiant teisės normas. Atsakovai įrodymų dėl turėto leidimo statyti statinį valstybinėje žemėje nepateikė, todėl teismas pagal faktines aplinkybes nustatė, kad atsakovai įvykdė neteisėtą statybą valstybinėje žemėje ir ieškovo reikalavimas nugriauti neteisėtai pastatytą statinį yra pagrįstas ir teisėtas. Teismas, vadovaudamasis LR CK 4.103 str. 3 d., LR Statybos įstatymo 35 str. 1 d. 5 p., ieškinį tenkina ir įpareigoja atsakovus nugriauti savavališkai pastatytą statinį - tvorą valstybinėje žemėje.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 273 str., nustato, kad atsakovams per 3 mėnesius nenugriovus tvorą valstybinėje žemėje, ieškovas turi teisę nugriauti tvorą pastatytą valstybinėje žemėje, išlaidas išieškant iš atsakovų.

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – 142 litus.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 273 str.,

Nutarė

15 Ieškinį tenkinti.

16Įpareigoti atsakovus J. B., a.k( - ) A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) K. B., a.k( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – valstybinėje žemėje prie žemės sklypo Nr.0101-0053-0064, Birutės g. 10, Vilniuje, pietvakarinėje pusėje nugriauti savavališkai pastatytą tvorą apimančią 200 kvadratinių metrų valstybinės žemės, nurodytą faktinių duomenų patikrinimo vietoje 2012 m. birželio 11 d. akte Nr.(7.9.) –FAK-1773, ir sutvarkyti statybvietę.

17A. J. B., a.k( - ) A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) K. B., a.k( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdžius teismo sprendimą, ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos suteikti teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius – valstybinėje žemėje prie žemės sklypo Nr.0101-0053-0064, Birutės g. 10, Vilniuje, pietvakarinėje pusėje nugriauti savavališkai pastatytą tvorą apimančią 200 kvadratinių metrų valstybinės žemės, nurodytą faktinių duomenų patikrinimo vietoje 2012 m. birželio 11 d. akte Nr.(7.9.) –FAK-1773, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovų J. B., a.k( - ) A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) K. B., a.k( - )

18Priteisti iš J. B., a.k( - ) A. B., a.k( - ) E. B., a.k( - ) K. B., a.k( - ) solidariai 142 litų žyminį mokestį valstybės naudai.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai