Byla 2-9228-643/2010
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilineje byloje pagal ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“ ieškini atsakovui UAB „Radiolinija“ del skolos, delspinigiu, procesiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“ ir atsakovo UAB „Radiolinija“ prašymu del taikos sutarties patvirtinimo civilineje byloje pagal ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“ ieškini atsakovui UAB „Radiolinija“ del skolos, delspinigiu, procesiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo,

2n u s t a t e :

3Ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti jo naudai iš atsakovo UAB „Radiolinija“ 10909,50 Lt skolos, 895,48 Lt delspinigiu, 6 proc. dydžio procesines palukanas nuo isiskolinimo sumos nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas. 2010-06-16 nutartimi Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas atsakovo atžvilgiu pritaike laikinasias apsaugos priemones. 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismas prieme preliminaru sprendima, kuriuo ieškovo ieškinys buvo patenkintas visiškai.

42010-07-12 gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti 2010-07-01 taikos sutarti. Ieškovas taip pat prašo gražinti 75 proc. sumoketo žyminio mokescio.

5Prašymas tenkintinas.

6Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti byla taikos sutartimi. Teismui taikos sutarti patvirtinus civiline byla nutraukiama (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

7LR CK 6.983 str. 1 d. nustato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusi teismini ginca, užkerta kelia kilti teisminiam gincui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo ivykdymo klausima arba kitus gincytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali buti sprendžiamas jau kiles gincas arba užkertamas kelias teisminiam gincui kilti ateityje.

8Ginco šalys, budamos civiliniu teisiniu santykiu dalyviais, turi teise savo nuožiura spresti ar sudaryti sutartis, kokiomis salygomis jas sudaryti, taip pat šaliu sutarimu pakeisti jau sudarytas sutartis ar jas nutraukti, jei tai neprieštarauja imperatyvioms istatymu normoms ar viešajai tvarkai. Iš teismui kartu su prašymu pateiktos 2010-07-01 sudarytos taikos sutarties matyti, kad prašoma patvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms istatymo normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia ne vieno iš šaliu interesu, sudaryta geranoriškai. Teisines taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos LR CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., šalims yra žinomos ir suprantamos.

9Todel, vadovaujantis aukšciau išdestytu, 2010-07-01 tarp šaliu sudaryta taikos sutartis tvirtintina, 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo preliminarus sprendimas naikintinas (LR CPK 430 str. 9 d.), o civiline byla Nr. 2-9228-643/2010 nutrauktina (CK 6.984 str., LR CPK 140 str.).

102010-07-01 taikos sutartimi atsakovas ir ieškovas prašo teismo panaikinti 2010-06-16 nutarti del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atsakovui. Ivertines ši abieju šaliu prašyma bei CPK 150 str. 1 d. nuostata, kad laikinosios apsaugos priemones dalyvaujanciu byloje asmenu prašymu gali buti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla nutartimi, teiseja panaikina šioje byloje 2010-06-16 teismo nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones.

11Šalims sudarius taikos sutarti, ieškovui gražintina 75 proc. sumoketo žyminio mokescio sumos (LR CPK 87 str. 2 d.).

12Remiantis taikos sutartimi, iš atsakovo i valstybes biudžeta priteistina 4,60 Lt pašto siuntimo išlaidu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79-96, 140 str. 3, 4 p., 290-292 str., 430 str. 9 d., teismas

Nutarė

14Patvirtinti ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“, i.k. 120612714, ir atsakovo UAB „Radiolinija“, i/k 224345590, 2010-07-01 sudaryta taikos sutarti šiomis salygomis:

  1. Šalys patvirtina, kad Atsakovas yra skolingas Ieškovui 10909,50 Lt (dešimt tukstanciu devyni šimtai devyni Lt, 50 ct) už Ieškovo suteiktas paslaugas pagal 2008 m. spalio men. 8 d. Sutarti Del 2007 m. finansines atskaitomybes patikrinimo ir 2008 m. iki rugpjucio men. 31 d. apskaitos ir buhalteriniu saskaitu likuciu patikrinimo bei 895,48 Lt (aštuoni šimtai devyniasdešimt penki Lt, 48 ct) delspinigiu, nuo nesumoketos skolos, viso 11804,98 Lt (vienuolika tukstanciu aštuoni šimtai keturi Lt, 98 ct).
  2. Šalys patvirtina, kad Atsakovas iki Sutarties pasirašymo ir kreipimosi i teisma del Sutarties patvirtinimo dienos ivykde prievole iš dalies ir 2010 m. birželio 29 d. i Ieškovo kasa imokejo 1000,00 Lt (viena tukstanti Lt), o Ieškovas gavo 1000,00 Lt (viena tukstanti Lt) skirtu Atsakovo susidariusiai skolai padengti.
  3. Šalys susitaria, kad Atsakovas likusia 10804,98 Lt (dešimt tukstanciu aštuoni šimtai keturi Lt, 98 ct) skola sumokes Ieškovui pervedant pinigines lešas i Ieškovo atsiskaitomaja saskaita Nr. LT584010042401173713, esancia AB DnB Nord banke, arba grynais pinigais i Ieškovo kasa iki 2010 m. rugsejo 30 d. tokiu mokejimo grafiku:
  1. 3000,00 Lt (tris tukstancius Lt) iki 2010 m. liepos 31 d.
  2. 3000,00 Lt (tris tukstancius Lt) iki 2010 m. rugpjucio 31 d.
  3. 4804,98 Lt (keturis tukstancius aštuonis šimtus keturis litus, 98 ct) iki 2010 m. rugsejo 30 d.
  1. Šalys susitaria, kad Atsakovas atlygins Ieškovui 500 Lt (penkis šimtus) patirtu bylinejimosi išlaidu už advokato teisine pagalba ir sumokes šia suma i Ieškovo atsiskaitomaja saskaita Nr. LT584010042401173713, esancia AB DnB Nord banke, arba grynais pinigais i Ieškovo kasa ne veliau kaip per dvi savaites nuo teismo sprendimo, kuriuo patvirtinama Sutartis, isiteisejimo dienos.
  2. Šalys susitaria, kad teismo išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu, apmoka Atsakovas UAB „Radiolinija“.
  3. Ši Sutartis isigalioja teismui ja patvirtinus ir igyja galutinio teismo sprendimo (res judicata) galia.“

15Nutraukti civiline byla 2-9228-643/2010 pagal ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“ ieškini atsakovui UAB „Radiolinija“ del skolos, delspinigiu, procesiniu palukanu ir bylinejimosi išlaidu priteisimo.

16Panaikinti 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo nutartimi šioje civilineje byloje taikytas laikinasias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Radiolinija“, i/k 224345590, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, esancio pas atsakova ir/ar treciuosius asmenis, arešta 11804,98 Lt isiskolinimo sumai, šio turto nepakakus – atsakovo piniginiu lešu arešta.

17Panaikinti 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo preliminaru sprendima civilineje byloje Nr. 2-9228-643/2010.

18Ipareigoti Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija gražinti ieškovui Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“, i.k. 120612714, 75 proc. žyminio mokescio, t.y. 132,75 Lt (viena šimta trisdešimt du Lt ir 75 ct), sumoketus 2010-06-09 mokejimo nurodymu Nr. 635.

19Priteisti iš UAB „Radiolinija“, i/k 224345590, i valstybes biudžeta 4,60 Lt (keturis Lt ir 60 ct) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

20Išaiškinti atsakovui, kad valstybei priteistos bylinejimosi išlaidos turi buti sumokamos Valstybinei mokesciu inspekcijai prie LR Finansu ministerijos. VMI atsiskaitomoji saskaita Nr. LT247300010112394300, banke AB „Swedbank“, imokos kodas 5660.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skunda paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo teiseja Margarita Stambrauskaite, rašytinio... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas dokumentinio proceso... 4. 2010-07-12 gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti 2010-07-01 taikos... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Pagal LR CPK 140 str. 3 d. bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti... 7. LR CK 6.983 str. 1 d. nustato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 8. Ginco šalys, budamos civiliniu teisiniu santykiu dalyviais, turi teise savo... 9. Todel, vadovaujantis aukšciau išdestytu, 2010-07-01 tarp šaliu sudaryta... 10. 2010-07-01 taikos sutartimi atsakovas ir ieškovas prašo teismo panaikinti... 11. Šalims sudarius taikos sutarti, ieškovui gražintina 75 proc. sumoketo... 12. Remiantis taikos sutartimi, iš atsakovo i valstybes biudžeta priteistina 4,60... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 79-96, 140 str. 3, 4 p., 290-292 str.,... 14. Patvirtinti ieškovo Apskaitos ir kontroles UAB „Auditas“, i.k. 120612714,... 15. Nutraukti civiline byla 2-9228-643/2010 pagal ieškovo Apskaitos ir kontroles... 16. Panaikinti 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo nutartimi šioje... 17. Panaikinti 2010-06-16 Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo preliminaru sprendima... 18. Ipareigoti Vilniaus apskrities valstybine mokesciu inspekcija gražinti... 19. Priteisti iš UAB „Radiolinija“, i/k 224345590, i valstybes biudžeta 4,60... 20. Išaiškinti atsakovui, kad valstybei priteistos bylinejimosi išlaidos turi... 21. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama...