Byla 2-407-748/2011
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 atstovams: pirmininkei Ingridai Jacinaitei, advokatui Dariui Kripui, atsakovo UAB „Korinda“ atstovams: advokatei Rasai Gradauskienei ir direktorei Ritai Atkočiūnienei, atsakovės A. P. atstovei advokato padėjėjai Skaistei Jautakienei ir įgaliotam asmeniui Ritai Atkočiūnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Korinda“ ir A. P. dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti Daugiabučio namo savininkų bendrijai A. Mickevičiaus g. 6, įmonės kodas 135415548 :

4- iš atsakovo UAB „Korinda", įmonės kodas 134475161 : 17478 Lt kaupiamojo fondo, buhalterės, kiemsargės darbo užmokesčio ir Sodros įmokų, ūkio išlaidų įmokų skolą už laikotarpį nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio ir 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo (2009-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2685,58 Lt kaupiamojo fondo, buhalterės, kiemsargės darbo užmokesčio ir Sodros įmokų, ūkio išlaidų įmokų skolą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2010 m. birželio mėn. ir 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; 1123,68 Lt kaupiamojo fondo, buhalterės, kiemsargės darbo užmokesčio ir Sodros įmokų, ūkio išlaidų įmokų skolą už laikotarpį nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2010 m. rugsėjo mėn. ir 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

5- iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) 3829,87 Lt kiemsargės, buhalterės atlyginimų bei Sodros įmokų, ūkio išlaidų, UAB „Kauno švara" paslaugų bei inžinerinių sistemų aptarnavimo įmokų skolą už laikotarpį nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio iki 2009 m. rugpjūčio mėnesio ir 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo (2009-11-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 799,24 Lt kiemsargės, buhalterės atlyginimų bei Sodros įmokų, ūkio išlaidų, UAB „Švara" paslaugų bei inžinerinių sistemų aptarnavimo įmokų skolą už laikotarpį nuo 2009 m. rugsėjo mėn. iki 2010 m. birželio mėn. ir 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; 299,91 Lt kiemsargės, buhalterės atlyginimų bei Sodros įmokų, ūkio išlaidų, UAB „Švara" paslaugų bei inžinerinių sistemų aptarnavimo įmokų skolą už laikotarpį nuo 2010 m. liepos mėn. iki 2010 m. rugsėjo mėn. ir 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

6- priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo atstovai ieškinį palaikė paaiškino, kad atsakovai UAB „Korinda" ir A. P. yra vieni iš daugiabučio namo, esančio A. Mickevičiaus g. 6, Kaune, bendraturčių, tačiau nevykdo pareigos proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovai nėra Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g.6 nariais. Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g.6 nutarimais nutarta samdyti buhalterį, patvirtintas amortizacinių atskaitymų bei įmokų už namo priežiūros, administravimo ir buhalterines paslaugas dydis, nutarta sudaryti sutartį su AB „Kauno švara" bei samdyti kiemo valytoją, skirti 100 Lt bendrijos pirmininkės organizacinėms išlaidoms. Bendrijos nutarimų pagrindu sudarytos darbo sutartys su buhaltere, kiemsarge, valytoja, sudaryta sutartis dėl buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo su UAB „Kauno švara". Atsakovams proporcingai jų nuosavybės teise valdomai namo daliai ieškovas skaičiuoja mokesčius namui atnaujinti, namo kiemsargės, buhalterės atlyginimams bei Sodros įmokoms sumokėti, ūkio išlaidoms, o atsakovei A. P. taip pat skaičiuojami mokesčiai dar už UAB „Švara" paslaugas (šiukšlių išvežimą) bei inžinerinių sistemų aptarnavimą. Į ieškinio sumą, priteistiną iš atsakovės A. P., yra įskaičiuota ir kaupiamojo fondo skola. Minėti mokesčiai susiję su teisės aktų nustatytais privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

8Atsakovas UAB „Korinda“ su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies - dalyje dėl kiemsargės darbo užmokesčio, susijusio su teritorijos tvarkymu. Atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Korinda" yra atskyrusi visus inžinerinius tinklus - atskiri elektros, vandens, dujų įvadai, dalinai atskirta kanalizacija, atskirtos patalpos, suprojektuojant ir įrengiant pertvaras, bei įdėtos naujos durys, rekonstruoti laiptai. Atsakovas savo lėšomis atlieka visus inžinerinių įrenginių įrengimo, remonto ir priežiūros darbus, kuriuos niekada nėra prašiusi ieškovo atlyginti. Valstybinė mokesčių inspekcija atsakovui UAB „Korinda" pateikia žemės mokesčio deklaracijas kiekvienais metais ir atsakovė žemės mokestį sumoka, todėl mokėti ieškovui šį mokestį UAB „Korinda" neturi pagrindo. UAB „Korinda", būdama ne bendrijos narys, neprivalo ieškovui mokėti ūkio išlaidas, kadangi jos nėra niekaip susijusios su privalomais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Atsakovo nuomone, bendrija privalo darbuotojus, kuriuos ji samdo, išlaikyti pati, t.y. mokėti jiems darbo užmokestį, o lėšų kaupimas į sąskaitą yra privalomas tik bendrijos nariams. Atsakovas mano, kad ieškovas netinkamai atlieka mokėjimus ir netinkamai naudoja kaupiamojo fondo lėšas. Kaupiamojo fondo lėšos yra neatskirtos nuo kitų lėšų, todėl ieškovas negali reikalauti piniginių sumų iš atsakovo, neturėdamas pagrindimo kaip jas panaudoti. Atsakovas nesutinka mokėti už stogo remontą, santechnikos detales, nes išlaidos darytos iki ieškovo įregistravimo Registrų centre, be to, nesutinka mokėti už elektros tinklų remontą, laiptinės telefonspynę. Atsakovo nuomone, ieškovas neteisingai skaičiuoja mokesčius, nes apskaičiavime neatsižvelgia į visą namo plotą, renovacijos lėšos „suplaktos“ su ūkio, teisinėmis, kanceliarijos lėšomis, bendrijos narių susirinkimų sprendimais nutarta mokėti kiemsargei vienokį darbo užmokestį, o mokamas kitoks, prie namo nesuformuotas žemės sklypas ir nėra aišku, kokį sklypą kiemsargė valo.

9Atsakovė A. P. su ieškiniu sutiko iš dalies - dalyje dėl kiemsargės darbo užmokesčio, susijusio su teritorijos tvarkymu. Atsakovės atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad negyvenamąsias patalpas, unikalus Nr. 4400-0071-3288:3656, pastate A.Mickevičiaus g. 6, / Miško g. 32, Kaune atsakovė A. P. įsigijo 2003-11-06 pirkimo pardavimo sutartimi Nr. SB-9118. Ieškovas, skaičiuodamas mokesčius, netiksliai nustatė bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo ploto proporciją, šitaip mokesčių naštą už neapskaičiuotą plotą perkeldamas atsakovams. Atsakovės nuomone, ieškovas reikalauja mokėti dvigubai, nes reikalauja sumokėti įmokas į kaupiamąjį fondą ir apmokėti už paslaugas, kai bendrijos narių susirinkimo sprendime nurodyti kaupiamojo fondo lėšų naudojimo tikslai yra įvairių paslaugų apmokėjimas. Bendrijos narių susirinkimo sprendimai, atsakovės nuomone, atsakovei yra neprivalomi, o mokėjimai iš kaupiamojo fondo nėra aiškūs ir pagrįsti, ieškovas surinktus pinigus naudoja ne pagal paskirtį. Atsakovė sutinka apmokėti dalį sąskaitos už pakeistas duris, kurių kaina 1500 Lt. Kiekvienais metais atsakovė pati sumoka žemės nuomos mokestį pagal gautą deklaraciją, todėl prie bendrijos mokamo žemės nuomos mokesčio, atsakovės nuomone, neprivalo prisidėti. Jos nuomone, ji neturi mokėti išlaidų, skirtų pačios bendrijos išlaikymui, buhalterės darbo užmokesčio, kadangi atsakovė nėra bendrijos narys. Atsakovės nuomone, ieškovas nepagrįstai skaičiavo mokestį už UAB „Kauno švara" paslaugas, nes atsakovei priklauso negyvenamos rūsio patalpos, kur nėra nei elektros, nei santechnikos įrenginių, nei šildymo įrengimų, todėl jai negali būti už tai skaičiuojami jokie mokėjimai. Ji nėra gavusi nei vienos buhalterės išrašytos sąskaitos, apie ieškovo egzistavimą sužinojo tik iš ieškinio.

10Liudytoja A. S. parodė, kad ji dirba Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 buhaltere ir ieškovo patirtus kaštus išdalija butų savininkams, vadovaudamasi bendrijos narių susirinkimuose priimtais sprendimais. Ieškovas turi vieną banko sąskaitą, į ją kaupiamos lėšos ir iš jos daromi mokėjimai. Kaupiamojo fondo lėšos yra atskiriamos buhalterinėje apskaitoje. A. S. buvo sumokėjęs už stogo remontą, todėl 2010-02-23 bendrijos narių susirinkimo sprendimu buvo atlikta užskaita, t.y. jam nereikėjo mokėti kiekvieno mėnesio mokėjimų ieškovui jo apmokėtai pastato stogo remonto sumai. Apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkams tenkančius mokėjimus namo bendru naudingu plotu laikoma visų butų plotų suma – 2834,45 kv.m.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Nustatyta, kad atsakovai UAB „Korinda“ ir A. P. nuosavybės teisėmis valdo patalpas daugiabučiame name, esančiame A. Mickevičiaus g. 6, Kaune. Atsakovas UAB „Korinda“ 1999-12-22 šiame name yra įgijęs 441.67 kv.m. bendro ploto patalpas (unikalus Nr. 1995-2011-7014:0034-valgykla, patalpos 101, 104, 105, 114, 115, 117, 118, 132, 135, R-28, R-29, R-33, R-34, R-35, R-36, R-37, R-38, R-39, R-40, R-41, R-42, patalpų plotas - 354,72 kv. m., bei 86,95 kv.m patalpas, kurių unikalus Nr. 1995-2011-7014:0035), o atsakovė A. P. 83.53 kv.m. bendro ploto patalpas su bendro naudojimo patalpomis R-l (39/60 nuo 25,57 kv.m.), R-2 (11/12 nuo 10,83 kv.m), R-10 (11/12 nuo 6,23 kv.m.), R-15 (11/12 nuo 18,03 kv.m.), 1-102 (4/20 nuo 8.85 kv.m) įgijo 2003-11-06 (t.1, b.l. 20-25).

13Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga (CK 4.82 straipsnio 1 dalis). Bendrajai nuosavybei, kuri nepriskirta konkrečiam buto savininkui, valdyti daugiabučio namo butų savininkai steigia bendrijas arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, o jei to nepadaro, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.82 straipsnio 5 dalimi nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šio pobūdžio bylose yra suformulavęs tokias teisės normų aiškinimo taisykles: Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios - bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Kai bendraturčiai tarpusavyje nesusitaria dėl intervencijos (pertvarkymo, remonto, pagerinimo ir kt.) ir investicijų į bendrąjį turtą masto, ginčą nagrinėjantis teismas šiuos klausimus, vadovaudamasis solidarumo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia pagal vidutinius standartus. Nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir rūsio patalpų plotas, taip pat bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos. Šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas. Pažymėtina ir tai, kad nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą yra teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimosi jomis dažnumas, intensyvumas ir pan. ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-7-515/2009).

15Nustatyta, kad VĮ Registrų centre 2003-12-23 įregistruota Daugiabučio namo savininkų bendrija Mickevičiaus g. 6, įsteigta tikslu įgyvendinti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (Daugiabučio namo savininkų bendrija Mickevičiaus g. 6 įstatai, registravimo pažymėjimas, t.1, b.l. 8, 9-17).

16Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 straipsnio 1 dalis). CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kanuva“ v. Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-7-515/2009).

17Atsakovai UAB „Korinda“ ir A. P. pripažįsta, kad nevykdo savo pareigos prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto išlaikymo ir priežiūros, nemoka ieškovui jo apskaičiuotų mokesčių.

18Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 narių susirinkimuose buvo priimti sprendimai dėl mokesčių kaupiamajam fondui, namo priežiūrai, administravimui, buhalterio paslaugoms, valytojai, kiemsargiui. 2004-04-22 bendrijos narių susirinkimas nusprendė suteikti įgaliojimus pirmininkei sudaryti sutartį su namo priežiūros, administravimo ir buhalterijos paslaugas teikiančia įmone už 350 Lt (t.1, b.l. 32). Teismas nenustatė, kad tokia sutartis buvo sudaryta. Priskirtas bendrijos kompetencijai paslaugas, įgyvendinant šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir ginant jų interesus, atlygintinai teikia (atlieka darbus) bendrijos darbuotojai, todėl namo patalpų savininkai įgyja pareigą atlyginti bendrijos išlaidas darbuotojų atlyginimams ir jų socialiniam draudimui, kiek tai atitinka bendrijos narių susirinkimų priimtus sprendimus. 2004-07-15 bendrijos narių susirinkimas nusprendė priimti dirbti kiemo valytoją (kiemsargį) už atlyginimą iki 100 Lt bei buhalterį – už atlyginimą iki 200 Lt, bei sudaryti paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kauno švara“ (t.1, b.l. 86). Pagal darbo sutartis kiemsargio darbo užmokestis 2005-2010m. sudarė 150 Lt, buhalterės darbo užmokestis 2004-2007m. kovo mėn. buvo 150 Lt, o 2007m. kovo mėn. - 2010m. liepos mėn. buhalterei buvo mokamas 300 Lt dydžio atlyginimas ( t.1, b.l. 87-95, 96- 99, 139, 140). 2004-12-07 bendrijos narių susirinkimas nusprendė priimti dirbti taip pat ir valytoją, tačiau jos darbo užmokesčio dydžio neaptarė, laikytina, kad jo neapribojo konkrečiu dydžiu (t.1, b.l. 30). Nuo 2006m. 12 mėn. pagal darbo sutartį valytojai buvo mokamas 300 Lt dydžio darbo užmokestis (t.1, b.l. 110-114, 135-136), todėl šios bendrijos išlaidos pagrįstai paskirstytos proporcingai butų ir patalpų savininkams.

192004-04-22 Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 narių susirinkimas, apsvarstęs klausimus dėl rinkliavų nustatymo, nusprendė patvirtinti, kad amortizaciniams atskaitymams bei įmokoms, skirtoms atsiskaityti už namo priežiūros, administravimo ir buhalterines paslaugas, kiekvienam iš savininkų tenkanti įmokų dalis yra lygi 0,4 Lt už 1 kv. m, padauginant iš savininko nuosavybės teise valdomos patalpos ploto (t. 1, b.l. 33). 2005-02-10 šis sprendimas pakeistas ir nustatyta, kad kaupiamojo fondo mokestis nuo ateinančio šildymo sezono nustatomas spalio – kovo mėn. – 20 ct už 1 kv. m, o 2006m. balandžio – rugsėjo mėn. – 60 ct už 1 kv. m. (t.1, b.l. 34). Aptarti įrodymai patvirtina, kad bendrijos narių susirinkime kaupiamųjų įmokų dydis buvo nustatytas, todėl atmetami atsakovų argumentai, kad nustatyti įmokų dydžiai yra susiję ne su kaupiamuoju fondu, o su namo administravimo ir darbuotojų bendrijos išlaikymo rinkliavomis. Kaupiamojo fondo lėšų panaudojimas – ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Atsakovai turi teisę kelti kaupiamojo fondo lėšų panaudojimo tikslingumo klausimus įstatymų nustatyta tvarka, tačiau tai jų neatleidžia nuo šių įmokų mokėjimo. Atsakovai, nemokėdami kaupiamojo fondo įmokų, pažeidžia CK 4.82 straipsnio 3dalyje nustatytą savininko prievolę reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, todėl kaupiamojo fondo įmokų skola priteistina iš atsakovų ieškovui.

202005-09-22 bendrijos narių susirinkimas, apsvarstęs bendrijos pirmininkės minimalias išlaidas organizaciniam darbui,

Nutarė

21nuo 2005m. skirti 100 Lt ūkio išlaidoms ( t.1, b.l. 35). Narių susirinkimo protokolo turinys patvirtina, jog šios išlaidos skirtos kompensuoti tik bendrijos pirmininko funkcijas atliekančio asmens turimoms su darbu susijusioms išlaidoms, tačiau neapima viso namo ir bendrijos patiriamų ūkio išlaidų. Atsakovų motyvai, kad 100 Lt mėnesiui turėjo pakakti visos bendrijos veikloje patiriamoms išlaidoms administruojant namą, yra niekuo nepagrįsti ir atmetami.

22Bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais, o bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo pastato patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų mokesčiams apskaičiuoti ieškovas taiko proporciją, nustatytą CK 4.82 straipsnio 5 dalimi, todėl ji laikytina teisinga. Atsakovai neįrodė, kad mokesčių apskaičiavimo metodika yra neteisinga ir mokesčiai turėtų būti skaičiuojami kitaip.

23Pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas, atlikdamas įstatuose ir Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 26 straipsnyje nustatytas pareigas organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti, laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos, priešgaisrinių ir kitų specialiųjų reikalavimų, laiku mokėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus mokesčius, įmokas ir rinkliavas, saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu, patyrė išlaidas, kurias paskaičiavo butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų valdomai nuosavybės daliai: gedimų nustatymas, nutekamųjų vamzdynų valymas, stogo remontas, elektros montavimo darbai, pašto paslaugos, teisinės paslaugos, antstolio paslaugos, raštinės prekės, valymo priemonės, duomenų registravimas VĮ „Registrų centras“, vamzdynų diagnostika ir valymas, šildymo sistemos siurblio ir automatikos įrenginių montavimas, laiptinės apdailos darbai, žemės nuomos mokestis, ieškovo kaip naujo elektros energijos vartotojo prijungimas prie AB „VST“ tinklų, metalinių durų pastatymas, inžinerinių tinklų remontas (t. 2, b.l. 129-160, t.3, b.l. 3-60, 105-109). Faktiškai patirtas išlaidas ieškovas įrodė buhalterinės apskaitos dokumentais. Atsakovai neįrodinėjo, kad tokių išlaidų ieškovas nepatyrė.

24Atsakovų argumentai, kad jie nesinaudoja bendra laiptine, o į jų patalpas yra atskiri įėjimai, kad atsakovas UAB „Korinda“ turi atskirus inžinerinius tinklus, kad atsakovės A. P. patalpos yra tik rūsyje, todėl neturėtų mokėti už šių objektų priežiūrą, atmetami. Teismas pažymi, kad šilumos ir karšto vandens sistema yra namo bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis valdoma techninė įranga, kuri tarnauja visam namui, jo bendroms konstrukcijoms išlaikyti, todėl už jos priežiūrą turi apmokėti bendraturčiai vadovaujantis bendra CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta proporcingumo savo turimai daliai taisykle. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, nors ir atsijungę nuo namo centralizuotos šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, tačiau būdami šių sistemų bendraturčiai su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais privalo ją išlaikyti, tame tarpe ir apmokant už jos priežiūrą (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Teisminis precedentas suformuotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009. Taip pat ir visos kitos inžinerinės komunikacijos yra daugiabučio namo bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomas turtas, todėl turi būti jų bendrai išlaikomas ir prižiūrimas. Ta pati taisyklė mokėti už bendrai valdomo turto priežiūrą ir išlaikymą taikoma ir savininkams, kurių nuosavybės teise turimose patalpose nėra centralizuotos šildymo sistemos ir vandens tiekimo įrenginių.

25Pagal ieškovo pateiktus paskaičiavimus atsakovas UAB „Korinda“ už laikotarpį nuo 2004m. rugpjūčio mėnesio iki 2010m. rugsėjo mėnesio buvo skolingas ieškovui iš viso 21287,26 Lt, o atsakovė A. P. – 4929,02 Lt (t.1, b.l. 26-29, 133-134, t.2, b.l. 81,82).

26Ieškovo pateikti skaičiavimai yra akivaizdžiai neteisingi dėl padarytų grubių aritmetinių klaidų pateiktose suvestinėse pažymose (t. 1, b.l. 26-29), nurodant neteisingas bendras sumas šiose eilutėse: atsakovui UAB „Korinda“ 2007m. kaupiamojo fondo (nurodyta 3356,69 Lt, o turi būti 2119,98 Lt), buhalterės darbo užmokesčio (nurodyta 532,91 Lt, o turi būti 486,48 Lt), kiemsargio darbo užmokesčio (nurodyta 561,20 Lt, o turi būti 292,80 Lt), Sodros mokesčių (nurodyta 339,02, o turi būti 241,59 Lt), ūkio išlaidų (nurodyta 355,12 Lt, o turi būti 185,28 Lt); atsakovei A. P. 2007m. buhalterės darbo užmokesčio (nurodyta 116,15 Lt, o turi būti 101,19Lt), kiemsargės darbo užmokesčio (nurodyta 202,37 Lt, o turi būti 198,96 Lt), Sodros (nurodyta 104,47 Lt, o turi būti 93,36 Lt), ūkio išlaidų (nurodyta 75,49 Lt, o turi būti 35,52 Lt) eilutėse. Teismas ištaiso šias aritmetines klaidas.

27Ieškinio reikalavime atsakovės A. P. atžvilgiu į prašomą priteisti sumą yra įskaičiuotas įsiskolinimas ne tik už kiemsargės, buhalterės atlyginimus, Sodros įmokas, ūkio išlaidas, UAB „Kauno švara" paslaugas bei inžinerinių sistemų aptarnavimą, kaip išdėstyta ieškinio pareiškime, bet ir už kaupiamąjį fondą bei valytojos darbo užmokestį, nors tai nėra įvardinta pačiame ieškinio reikalavime. Tai, kad ieškovo prašomoje priteisti sumoje įskaičiuota atsakovei A. P. skola taip pat ir už kaupiamąjį fondą bei valytojos darbo užmokestį, yra akivaizdu iš pateiktų suvestinių pažymų. Teismas sprendžia, kad ieškinio reikalavimas nagrinėtinas taip pat ir dėl kaupiamojo fondo bei valytojos darbo užmokesčio įsiskolinimo, nes toks reikalavimas yra išdėstytas aprašomojoje ieškinio pareiškimo dalyje, ieškovas palaiko ieškinį visoje apimtyje, prašo priteisti iš atsakovės P. ieškinyje nurodytą skolos sumą, t.y. skolą , į kurią įeina ir suma už kaupiamąjį fondą bei valytojos darbo užmokestį.

28Nustatyta, kad bendrijos susirinkimo priimtų sprendimų pagrindu atsakovai turėjo prievolę mokėti ieškovui kaupiamojo fondo lėšas, todėl kaupiamojo fondo įmokų įsiskolinimas priteistinas iš atsakovo UAB „Korinda“ – 12719,99 Lt, iš atsakovės A. P. – 2405,71 Lt.

29Ištirti įrodymai patvirtina, kad bendrijos pirmininkė sudarė darbo sutartis ir mokėjo didesnį darbo užmokestį kiemsargiui ir buhalterei, negu buvo nuspręsta bendrijos narių susirinkimų sprendimais. Atsakovai sutinka su ieškiniu dalyje dėl įsiskolinimo už kiemsargio darbo užmokestį, todėl jis yra priteistinas iš atsakovų. Iš UAB „Korinda“ priteistinas įsiskolinimas už kiemsargio darbo užmokestį 1791,89 Lt, iš A. P. – už kiemsargio ir valytojos darbo užmokestį 962,32Lt. Ta aplinkybė, kad žemės sklypas daugiabučiam gyvenamajam namui adresu: A.Mickevičiaus g. 6, Kaune, įstatymų nustatyta tvarka nėra suformuotas ir viešame registre įregistruotas, todėl nėra tiksliai nustatytas kiemsargio valomos teritorijos plotas, esminės reikšmės šiame ginče neturi, nes pareiga mokėti darbo užmokestį kiemsargiui yra nustatyta, atsakovai ją pripažįsta, o darbo užmokesčio dydžio klausimas išspręstas bendrijos priimtais sprendimais ir darbo sutartimis.

30Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už bendrijos buhalteriui mokėtą darbo užmokestį tenkintinas dalinai, imant domėn, kad nuo 2007m. balandžio mėn. iki 2010m. rugsėjo mėn. buhalteriui buvo mokamas nepateisinamai padidintas darbo užmokestis (vietoje bendrijos narių susirinkimo sprendimu nustatyto iki 200 Lt darbo užmokesčio buvo mokama 300 Lt), todėl atsakovų įsiskolinimas už šį laikotarpį atitinkamai mažintinas 1/3 dalimi. Atsakovo UAB „Korinda“ įsiskolinimas už minėtą laikotarpį nuo 2139,82 Lt mažintinas iki 1426,55 Lt, todėl bendra įsiskolinimo suma už visą laikotarpį nuo 2004m. rugpjūčio mėn. iki 2010m. rugsėjo mėn. priteistina 2174,65 Lt; atsakovės A. P. įsiskolinimas už 2007m. balandžio – 2010m. rugsėjo laikotarpį dėl tų pačių priežasčių mažintinas nuo 427,78 Lt iki 285,19 Lt ir iš jos bendra įsiskolinimo suma už visą laikotarpį nuo 2004m. rugpjūčio mėn. iki 2010m. rugsėjo mėn. priteistina 446,78 Lt. Taip pat atitinkamai už šį laikotarpį mažintinas atsakovų įsiskolinimas ieškovui už Sodros mokesčius, todėl iš atsakovo UAB „Korinda“ priteistina 850,02 Lt, o iš atsakovės A. P. – 271,98 Lt.

31UAB „Kauno švara“ pagal Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo sutartį su ieškovu (t.1, b.l. 115-116), sudarytą bendrijos narių susirinkimo sprendimo pagrindu, ieškovui teikia paslaugas, ieškovas dėl to patiria išlaidas, todėl butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo valdomai daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje šias išlaidas padengti. Tuo pagrindu priteistina iš atsakovės A. P. 250,20 Lt įsiskolinimas ieškovui už UAB „Kauno švara“ paslaugas.

32CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Atsakovai, kaip daugiabučio namo bendraturčiai, nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Tai, kad atsakovai nesinaudoja laiptine, neturi raktų nuo naujos telefonspynės (juos gali įsigyti, nes turi teisę patekti į laiptinę, namo pastogę, užlipti ant stogo) ir pan., neturi įtakos jų, kaip bendraturčių, pareigoms, kurios kyla iš įstatymu jiems suteiktų pareigų dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą. Bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

33Ieškovas patyrė ūkio išlaidas (gedimų nustatymas, nutekamųjų vamzdynų valymas, stogo remontas, elektros montavimo darbai, pašto paslaugos, teisinės paslaugos, antstolio paslaugos, raštinės prekės, valymo priemonės, duomenų registravimas VĮ „Registrų centras“, vamzdynų diagnostika ir valymas, šildymo sistemos siurblio ir automatikos įrenginių montavimas, laiptinės apdailos darbai, žemės nuomos mokestis, ieškovo kaip naujo elektros energijos vartotojo prijungimas prie AB „VST“ tinklų, metalinių durų pastatymas, inžinerinių tinklų remontas, medžiagos minėtiems darbams atlikti ir pan.), susijusias su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, numatytais Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka" ( Reglamento 1, 2, 7, 11, 13 punktai), todėl atsakovai privalo apmokėti jiems tenkančią šių išlaidų dalį ( CK 4.83 straipsnio 3 ir 4 dalis). Atmestini atsakovų argumentai, kad bendrijos išlaidos už stogo remontą nepagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais. Byloje nėra ginčo, kad stogą suremontavo bendraturtis A. S. savo lėšomis (t.3, b.l. 4,5), todėl bendrija pagrįstai pagal LR CK 4.83 str. 2 d. 1 p. atlygino jo turėtas stogo remonto išlaidas – nepriskaitė jam mokesčių šiai sumai. Dėl to laikytina, kad bendrija turėjo išlaidas ir kiti butų bei kitų patalpų savininkai įgijo pareigą padengti bendrijai šias išlaidas proporcingai bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Atsakovų argumentas, kad ieškovas jiems nepagrįstai priskaičiuoja žemės nuomos mokestį, nes jie patys sumoka šį mokestį tiesiogiai į biudžetą, taip pat atmestinas. Už žemės nuomos mokesčio teisingą apskaičiavimą atsako jį apskaičiavusi institucija. Žemės nuomos mokesčio paskaičiavimo teisingumas nėra nuginčytas, atsakovai to neįrodinėjo, todėl laikytinas teisingu. Bendrija moka žemės nuomos mokestį, todėl šios bendrijos išlaidos pagrįstai paskirstytos visiems butų ir patalpų savininkams. Imant domėn nustatytas aplinkybes, ieškovui priteistina ūkio išlaidų iš atsakovo UAB „Korinda“ 992,24 Lt, iš atsakovės A. P. – 194,69 Lt .

34Atsakovei A. P. ieškovas pareiškė reikalavimą ir dėl 99,32 Lt įsiskolinimo už inžinerinių sistemų aptarnavimą (t.1, b.l. 134, t.2, b.l. 81), reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas aukščiau minėtais motyvais.

35Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Korinda“ 6 %, o iš atsakovės A. P. 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio priėmimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas, nes atsakovai yra praleidę terminą įvykdyti piniginę prievolę (CK 6.210 str.).

36Paduodant ieškinį ieškovas yra sumokėjęs 786,24 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l. 40, 132, 153). Ieškovas savo sumokėto žyminio mokesčio dalį 639,24 Lt įtraukė į ieškinio sumą, priskaitydamas prie ūkio išlaidų (t. 3, b.l. 52), todėl iš atsakovų šios sumos dalis priteisiama tenkinant ieškinį, o kitą dalį ieškovui padengė bendrijos nariai sumokėdami apskaičiuotus mokesčius, todėl vertinama, kad yra spręstinas klausimas tik dėl likusios žyminio mokesčio dalies 147 Lt atlyginimo.

37Ieškovas taip pat turėjo 2250 Lt išlaidų advokato pagalbai (t.1., b.l. 41-43, t.3, b.l. 124-127) bei 67,97 Lt kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (t.2, b.l. 122, t.3, b.l. 128). Advokato pagalbos išlaidos neviršija LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamų dydžių, todėl atsakovai privalo jas atlyginti ieškovui (CPK 88str.).

38Ieškinys patenkintas iš dalies – atsakovo UAB „Korinda“ atžvilgiu 87 proc., atsakovės A. P. atžvilgiu 94 proc., todėl, vadovaujantis CPK 93str.2d., 98str., ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos iš dalies priteisiamos iš atsakovų ir padalinamos proporcingai iš jų priteisiamai sumai: iš atsakovo UAB „Korinda“ priteistina 1609 Lt bylinėjimosi išlaidų (96 Lt žyminio mokesčio, 1469 Lt advokato pagalbos išlaidų, 44 Lt kitų būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų); iš atsakovės A. P. priteistina 579 Lt bylinėjimosi išlaidų (35 Lt žyminio mokesčio, 528 Lt advokato pagalbos išlaidų, 16 Lt kitų būtinų ir pagrįstų bylinėjimosi išlaidų).

39Valstybės patirtos išlaidos procesinių dokumentų įteikimui 34,74 Lt padalinamos šalims proporcingai jų atžvilgiu patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Valstybei priteistina: iš ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos A. Mickevičiaus g. 6 - 4,17 Lt, iš atsakovo UAB „Korinda“ – 22,93 Lt , iš atsakovės A. P. – 7,64 Lt (CPK 93str.2d., 96str).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270str., 93str., 96str., n u s p r e n d ž i a:

41Ieškinį tenkinti dalinai.

42Priteisti ieškovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai A. Mickevičiaus g. 6, įmonės kodas 135415548 :

43- iš atsakovo UAB „Korinda", įmonės kodas 134475161, 18528,79 Lt (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus dvidešimt aštuonis litus 79 ct) kaupiamojo fondo, buhalterės, kiemsargės darbo užmokesčio, Sodros įmokų, ūkio išlaidų įmokų skolą už laikotarpį nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio iki 2010 m. rugsėjo mėn. ir 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos (18528,79 Lt) nuo ieškinio priėmimo dienos (2009-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 1609,- Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus devynis litus) bylinėjimosi išlaidų;

44- iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) 4631,05 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt vieną litą 5 ct) kaupiamojo fondo, valytojos, kiemsargės, buhalterės atlyginimų, Sodros įmokų, UAB „Kauno švara" paslaugų, inžinerinių sistemų aptarnavimo, ūkio išlaidų įmokų skolą už laikotarpį nuo 2004 m. rugpjūčio mėnesio iki 2010 m. rugsėjo mėn. ir 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos (4631,05 Lt) nuo ieškinio priėmimo dienos (2009-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 579,- Lt (penkis šimtus septyniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

45Priteisti valstybei byloje patirtas išlaidas procesinių dokumentų įteikimui:

  • iš ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos A. Mickevičiaus g. 6, įmonės kodas 135415548, 4,17 Lt (keturis litus 17 ct),
  • iš atsakovo UAB „Korinda“, įmonės kodas 134475161, 22,93 Lt (dvidešimt du litus 93 ct),
  • iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) 7,64 Lt (septynis litus 64 ct).

46Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

47Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti Daugiabučio... 4. - iš atsakovo UAB „Korinda", įmonės kodas 134475161 : 17478 Lt kaupiamojo... 5. - iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) 3829,87 Lt kiemsargės, buhalterės... 6. - priteisti ieškovui iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovo atstovai ieškinį palaikė paaiškino, kad atsakovai UAB „Korinda"... 8. Atsakovas UAB „Korinda“ su ieškovo ieškiniu sutiko iš dalies - dalyje... 9. Atsakovė A. P. su ieškiniu sutiko iš dalies - dalyje dėl kiemsargės darbo... 10. Liudytoja A. S. parodė, kad ji dirba Daugiabučio namo savininkų bendrijos... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 12. Nustatyta, kad atsakovai UAB „Korinda“ ir A. P. nuosavybės teisėmis valdo... 13. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šio pobūdžio bylose yra suformulavęs... 15. Nustatyta, kad VĮ Registrų centre 2003-12-23 įregistruota Daugiabučio namo... 16. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo... 17. Atsakovai UAB „Korinda“ ir A. P. pripažįsta, kad nevykdo savo pareigos... 18. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Daugiabučio namo savininkų bendrijos... 19. 2004-04-22 Daugiabučio namo savininkų bendrijos A.Mickevičiaus g. 6 narių... 20. 2005-09-22 bendrijos narių susirinkimas, apsvarstęs bendrijos pirmininkės... 21. nuo 2005m. skirti 100 Lt ūkio išlaidoms ( t.1, b.l. 35). Narių susirinkimo... 22. Bendrijos nutarimai nėra pripažinti negaliojančiais, o bendraturčių... 23. Pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas, atlikdamas įstatuose ir... 24. Atsakovų argumentai, kad jie nesinaudoja bendra laiptine, o į jų patalpas... 25. Pagal ieškovo pateiktus paskaičiavimus atsakovas UAB „Korinda“ už... 26. Ieškovo pateikti skaičiavimai yra akivaizdžiai neteisingi dėl padarytų... 27. Ieškinio reikalavime atsakovės A. P. atžvilgiu į prašomą priteisti sumą... 28. Nustatyta, kad bendrijos susirinkimo priimtų sprendimų pagrindu atsakovai... 29. Ištirti įrodymai patvirtina, kad bendrijos pirmininkė sudarė darbo sutartis... 30. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už bendrijos... 31. UAB „Kauno švara“ pagal Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų... 32. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai... 33. Ieškovas patyrė ūkio išlaidas (gedimų nustatymas, nutekamųjų vamzdynų... 34. Atsakovei A. P. ieškovas pareiškė reikalavimą ir dėl 99,32 Lt... 35. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo UAB „Korinda“ 6 %, o iš... 36. Paduodant ieškinį ieškovas yra sumokėjęs 786,24 Lt žyminio mokesčio... 37. Ieškovas taip pat turėjo 2250 Lt išlaidų advokato pagalbai (t.1., b.l.... 38. Ieškinys patenkintas iš dalies – atsakovo UAB „Korinda“ atžvilgiu 87... 39. Valstybės patirtos išlaidos procesinių dokumentų įteikimui 34,74 Lt... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 41. Ieškinį tenkinti dalinai.... 42. Priteisti ieškovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai A. Mickevičiaus g.... 43. - iš atsakovo UAB „Korinda", įmonės kodas 134475161, 18528,79 Lt... 44. - iš atsakovės A. P., asmens kodas ( - ) 4631,05 Lt (keturis tūkstančius... 45. Priteisti valstybei byloje patirtas išlaidas procesinių dokumentų... 46. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie... 47. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas...