Byla e2-5825-571/2018
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Vilma Gadiškienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei R. M. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 347,39 Eur skolą, 10,19 Eur delspinigius, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovei be svarbių priežasčių nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu (duomenys neskelbtinas). Ieškovė šiuo adresu esančiam namui, teikia daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-2089 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu. Už ieškovės suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, šilumos sistemų aptarnavimą laikotarpiu nuo 2013 m. birželio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. susidarė 347,39 Eur įsiskolinimas. Atsakovė, savo prievolės tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove nevykdo.

9Nurodytas aplinkybes grindžia teismui pateiktais rašytiniais įrodymais – buto apyvartos žiniaraščio patvirtinta kopija, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymo Nr. DV-2089 patvirtinta kopija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 dalyje numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,02 procentus delspinigių. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės priteistina 347,39 Eur skola ir 10,19 Eur delspinigiai.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteisiamos 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės R. M., gim. ( - ), 347,39 Eur (tris šimtus keturiasdešimt septynis eurus 39 centus) skolą, 10,19 Eur (dešimt eurų 19 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. liepos 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,86 Eur (penkiolika eurų 86 centus) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šaulių g. 4, Marijampolė, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB Luminor bankas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalių, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai