Byla 2-873-748/2012
Dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovo M. S. atstovui advokatui K. Ž., įstatyminei atstovei A. S., Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus atstovei Sigitai Padrėzienei, atsakovo „Swedbank“, AB atstovui Ryčiui Lelešiui, trečiajam asmeniui A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. S., atstovaujamo įstatyminės atstovės A. S. ir advokato K. Ž. bei Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui „Swedbank“, AB, trečiajam asmeniui A. S. dėl hipotekos sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė :

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2007-04-06 hipotekos sutartį (sutartinės hipotekos kodas 02120070005248) dėl ieškovui M. S. priklausančios 1/3 gyvenamojo namo, esančio Taikos pr. 28, Kaune (unikalus numeris 1995-3019-5012), dalies įkeitimo ir priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad įkeitimo sandoris yra niekinis ir negalioja dėl imperatyvios įstatymo normos pažeidimo, kad atsakovas buvo nesąžiningas sudarydamas įkeitimo sutartį, be to, yra pažeisti viešieji interesai.

4Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad ieškovo M. S. motina A. S. 2007-03-01 su AB banku „Hansabankas" (dabar - bankas „Swedbank“, AB) sudarė Kredito sutartį Nr. 07-020018-FA dėl 159 291 EUR paskolos (549 999, 96 Lt), kuri buvo skirta vertybinių fondų vienetams pirkti. Kaip prievolių pagal Kredito sutartį užtikrinimas buvo numatytas nekilnojamojo turto įkeitimas - žemės sklypo, gyvenamojo namo, kitų statinių, esančių ( - ) hipoteka. Bendra įkeičiamų daiktų vertė 955 000 Lt. Ieškovui nuosavybės teise priklauso 1/3 nurodyto nekilnojamojo turto. Teismas 2007-03-09 nutartimi atsisakė išduoti teismo leidimą įkeisti minėtą nekilnojamąjį turtą sudaromam sandoriui tuo motyvu, kad sandoriai, susiję su investavimu, visuomet yra lydimi tam tikros rizikos. Ieškovo įstatyminė atstovė A. S. pakartotinai kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą dėl leidimo išdavimo, tačiau prašė leisti įkeisti gyvenamąjį namą su tikslu pirkti komercines patalpas, esančias Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje. Kauno miesto apylinkės teismas 2007-04-02 nutartimi išdavė leidimą sudaryti ieškovui priklausančios 1/3 gyvenamojo namo dalies įkeitimo sandorį, nustačius, kad komercinių patalpų, esančių Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje, pirkimas garantuos geresnes ieškovo gyvenimo sąlygas. Gyvenamojo namo dalies, priklausančios ieškovui, įkeitimas užtikrinant paskolos, išduotos su tikslu įsigyti vertybinių fondų vienetus, gražinimą, yra nesusijęs su šeimos poreikių tenkinimu ir prieštarauja šeimos interesams. Ieškovo nuomone, sandoris yra niekinis ir negalioja kaip prieštaraujantis Civilinio kodekso 3.188 straipsnio 1 dalies 1 punktui- imperatyviajai normai. Atsakovas buvo nesąžiningas, nes jam buvo žinoma apie ieškovo teisių ir interesų pažeidimą - Kauno miesto apylinkės teismas 2007-04-02 nutartimi leido įkeisti ieškovui priklausantį turtą tik su tikslu pirkti komercines patalpas, esančias Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje, o ne vertybinių fondų vienetus. Sudarant sutartį buvo pažeistos imperatyviosios įstatymo nuostatos ir pagrindinis sutarčių teisės principas - pareiga elgtis sąžiningai, tuo pačiu buvo pažeisti viešieji interesai, siejami su būtinumu užtikrinti nepilnamečio vaiko teises bei teisėtus interesus. Jo nuomone, 2007-04-06 hipotekos sutartis buvo sudaryta nesant teismo leidimo.

5Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti ir paaiškino, kad trečiasis asmuo A. S. teismo duotą leidimą įkeisti vaiko turtą panaudojo kitu tikslu, negu buvo duotas leidimas. Atsakovas „Swedbank“, AB privalėjo patikrinti ir įvertinti šias aplinkybes ir veikti išskirtinai vaiko interesais.

6Atsakovas „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko.

7Atsakovo atstovas paaiškino, kad 2007-03-01 kredito sutarties Nr. 07-020018-FA paskirtis šalių susitarimu buvo pakeista į komercinės paskirties patalpų, esančių ( - ), pirkimo paskirtį 2007-03-21, t.y. dar iki Kauno miesto apylinkės teismo 2007-04-02 nutarties dėl leidimo išdavimo priėmimo ir ginčijamo hipotekos sandorio sudarymo. Atsakovo nuomone, kadangi Kauno miesto apylinkės teismo 2007-04-02 nutarties rezoliucinėje dalyje apskritai nebuvo nurodyta, kokiam tikslui leidžiama įkeisti ieškovui priklausantį turtą, todėl reikia laikyti, kad ginčijamas sandoris atitinka ieškovo interesams. Šiuo atveju, jo nuomone, taip pat nėra pagrindo konstatuoti CK 3.188 str. 1 d. 1 p. pažeidimo, kadangi buvo gautas išankstinis teismo leidimas įkeisti ieškovui priklausantį turtą. Jų nuomone, CK 3.188 str. 1 d. 1 p. norma nelaikytina imperatyvia, kadangi CK 3.188 str. 4 d. numatyta, kad pažeidus CK 3.188 str. 1-3 d. sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu. 2007-03-01 kredito sutarties Nr. 07-020018-FA, kuri buvo pakeista ir papildyta 2007-03-21 susitarimu Nr. 07-020018-FA-1, paskirtis yra komercinės paskirties patalpų, esančių Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje, pirkimui. Trečiasis asmuo A. S. negrąžino kredito, išieškojimas nukreiptas į įkeistą turtą.

8Trečiasis asmuo A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu visiškai sutiko.

9Teismo posėdyje trečiasis asmuo paaiškino, kad ji planavo pirkti patalpas, esančias Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje, tuo tikslu dėl kredito kreipėsi į „Swedbank“, AB. Kol buvo tvarkomi dokumentai kreditui gauti, pardavėjai pakėlė patalpų kainą, todėl ji atsisakė pirkti patalpas. Banko darbuotojai pasiūlė jai suteikiamo kredito lėšas investuoti į investicinius fondus, paaiškino, kad tai yra pelninga. Jai sutikus suteikiamą kreditą investuoti tokiu būdu, paskyrė jai išskirtinį atstovą, kuris prižiūrėtų jos investicijas. Bankas nurodė, kad reikalinga gauti teismo leidimą sandoriui. Ji kreipėsi į teismą dėl teismo leidimo išdavimo, pati rašė prašymus teismui ir pirmą kartą, ir antrą kartą banko darbuotojų patarimu. Bankas prašė kredito grąžinimui užtikrinti įkeisti visą turtą, t.y. ir nepilnamečiui ieškovui priklausančią dalį. Kreipdamasi į teismą dėl leidimo išdavimo ji neketino pirkti patalpų, bet ketino įsigyti vertybinių popierių. Makleriu ji pasitikėjo, bendravo su juo, jam prižiūrint pirkdavo ir parduodavo investicinių fondų vienetus. Vėliau pastebėjo, kad ji prarado visas investuotas lėšas. Jos nuomone, bankas neturėjo teisės leisti jai investuoti.

10Nustatyta, kad 2007-03-01 trečiasis asmuo A. S. ir AB „Hansabankas“ (dabar-atsakovas „Swedbank“, AB) sudarė kredito sutartį Nr. 07-020018-FA dėl 159 291,00 EUR kredito vertybinių fondų vienetams pirkti ir susitarė dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo įkeičiant nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą unikalus Nr.1901-01090030, ir kavinę-barą ir kirpyklą (buvusį 1A1mp), unikalus ( - ) (t.1, b.l. 23). A. S. kreipėsi į teismą dėl teismo leidimo įkeisti sūnaus M. S. turtą. Iš Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-09 nutarties civilinėje byloje Nr. S2-5582-773/2007 matyti, kad teismas sprendė pareiškėjos A. S. prašymą išduoti teismo leidimą įkeisti jos sūnui M. S. priklausančią 1/3 dalį gyvenamojo namo, esančio Taikos pr. 28, Kaune, nurodydama, kad bankui įkeitus minėtą gyvenamąjį namą gautos paskolos lėšos bus panaudotos investavimui. Teismas nutartyje darė išvadą, kad jei pareiškėjos pasirinktas investavimo sandoris bus sėkmingas, pagerės pareiškėjos A. S. turtinė padėtis, tačiau jei investavimo sandoris būtų nesėkmingas, kilusios turtinės pasekmės turėtų tiesioginę neigiamą įtaką nepilnamečio M. S. turtinėms teisėms. Kitaip sakant, už pareiškėjos sukurtas turtines prievoles, jų nesėkmės atveju (nesėkmingų investicijų atveju) savo turtu atsakytų ne tik pati pareiškėja, bet ir nepilnametis M. S.. Teismas nurodė, kad iš byloje pateiktų duomenų teismui nėra aišku kaip atliekant investavimo sandorius, kurie savo ekonomine prigimtini yra rizikingi, bus apsaugoti nepilnamečio M. S. interesai. Teismas nutarė prašymo netenkinti - atsisakyti išduoti A. S. teismo leidimą įkeisti jos sūnui M. S. priklausančią 1/3 dalį namo, esančio Taikos pr. 28, Kaune( t.1, b.l..26). 2007-03-21 kredito sutarties šalys A. S. ir AB „Hansabankas“ susitarė dėl kredito sutarties sąlygų pakeitimo ir sudarė susitarimą Nr. 07-020018-FA-1, kuriuo pakeitė kredito paskirtį – nurodė, kad kreditas suteikiamas komercinės paskirties patalpų, esančių Asanavičiūtės g.46, Vilniuje, pirkimui (t.1, b.l. 73). A. S. vėl kreipėsi dėl teismo leidimo išdavimo įkeisti nepilnamečio turtą. Iš Kauno miesto apylinkės teismo 2007-04-02 nutarties civilinėje byloje Nr. S2-7085-191/2007 matyti, kad teismas sprendė pareiškėjos A. S. prašymą dėl teismo leidimo išdavimo sudaryti nekilnojamojo turto – 1/3 dalies namo, esančio Taikos pr. 28, Kaune, priklausančios asmeninės nuosavybės teise nepilnamečiui sūnui M. S., įkeitimo sandorį. Teismas nustatė, kad nepilnametis M. S. gyvena kartu su pareiškėja jai asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute Jotvingių g. 16-25, Kaune, turi savo kambarį, yra pareiškėjos išlaikomas. Motyvuojant, kad pareiškėja viena išlaiko sūnų M. S., nori įsigyti komercinės paskirties patalpas Asanavičiūtės g. 46, Vilniuje, kas garantuotų geresnes gyvenimo sąlygas nepilnamečiui M. S., bankas suteikia 550.000 Lt kreditą penkerių metų laikotarpiui, pareiškėja turi galimybes per penkerius metus grąžinti suteikiamą paskolą. Sprendė, kad toks įkeitimo sandoris nepažeis sūnaus interesų. Teismas nutarė išduoti A. S. leidimą sudaryti 1/3 namo ( - ) asmeninės nuosavybės teise priklausančios jos nepilnamečiui sūnui M. S., a.k. ( - ) įkeitimo sandorį (t.1, b.l. 27).

11Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad žemės sklypas unikalus Nr.1901-0109-0030, ir kavinė-baras ir kirpykla (buvęs 1A1mp), unikalus Nr.1995-3019-5012, esantys Taikos pr.28, Kaunas, bendrosios dalinės nuosavybės teise nuo 1998m. priklauso V. S., A. S. ir M. S.. Ieškovui M. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 1/3 dalis pastato ir kitų statinių, esančių Taikos pr.28, Kaunas, turto pasidalijimo sutarties, sudarytos 1998-10-12 Nr.4215, pagrindu (t.1, b.l. 16-19).

12Hipotekos lakštu 2007-04-04 skolininkė A. S. įkeitė kreditoriui AB bankui „Hansabankas“ jai ir vaikams V. S. bei M. S. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, tame skaičiuje M. S. priklausančią 1/3 dalį pastato 1A1mp, esančio ( - ) (kavinės -baro ir kirpyklos), su kiemo statiniais, užtikrindama 159.291 EUR dydžio prievolę su kintamomis palūkanomis, nustatytą 2007-03-01 kredito sutartimi Nr. 07-020018-FA su esamais ir būsimais jos pakeitimais. Prievolės įvykdymo terminas nustatytas 2012-03-01 (t.1, b.l. 118-121). 2007-04-05 Hipotekos skyriaus prie Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo nutartimi nutarta hipoteką įregistruoti, suteiktas identifikavimo kodas Nr. 02120070005248. Hipoteka įregistruota 2007-04-06 Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke (t.1, b.l. 17, 118).

13Kaip matyti iš Kredito panaudojimo ataskaitos ir A. S. sąskaitos išrašo, 2007-04-16 ir 2007-04-17 A. S. į sąskaitą LT39 7300 0100 8304 8329 buvo išmokėtas kreditas bendroje 159.291 EUR sumoje (t.2, b.l. 28, 38). Tą pačią dieną, kai buvo išmokėtos atitinkamos kredito sumos, trečiasis asmuo A. S., atsakovui „Swedbank“, AB žinant, šias lėšas panaudojo kita paskirtimi, nei buvo numatyta 2007-03-21 kredito sutarties sąlygų pakeitimo susitarime Nr. 07-020018-FA-1, t.y. 2007-04-16 trečiasis asmuo A. S. dalį suteikto kredito 48.000 Lt sumoje išmokėjo paskolą UAB vaistinei „Grindelija“, 2007-04-17 pirko vertybinius popierius už 36.250 EUR, 36.250 EUR, 22.141 EUR, 21650 EUR, 29000 EUR AB banke „Hansabankas“ (t.1, b.l. 86, 88-92).

14Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Daiktas, priklausantis bendrosios nuosavybės teise, gali būti įkeistas tik visų bendraturčių sutikimu (CK 4.171str.8d.). Turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (CK 3.185 str.1d.). Šioje byloje kilo ginčas, susijęs su sutarties šalių teisėmis ir pareigomis disponuojant vaiko turtu.

16Šeimos įstatymai ir jų taikymas skirti apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo netinkamos kitų šeimos narių bei kitų asmenų ir kitokių veiksnių įtakos (CK 3.3 straipsnio 2 dalis). Šio principo turinys atskleidžiamas kitose CK normose. CK 3.188 str.1 d. 1p. nustatyta, kad be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės perleisti, įkeisti savo nepilnamečių vaikų turtą ar kitaip suvaržyti teises į jį. Pažeidus šią taisyklę, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu pagal vaiko, vieno iš jo tėvų ar jų įpėdinių ieškinį ( CK 3.187str.4d.). Šia teisės norma, kuria suvaržomas disponavimas vaiko nuosavybe, yra užtikrinamas viešasis interesas – vaiko teisės, o būtent vaiko teisė į nuosavybę, kurią gina Lietuvos Respublikos Konstitucija.

17Hipoteka yra vienas iš prievolių užtikrinimo būdų. Ja užtikrinamas skolinis įsipareigojimas įkeičiant nekilnojamąjį daiktą, paties daikto neperduodant kreditoriui (CK 6.70str. 1d., 4.170 str.1d.). Sutartinių civilinių teisinių santykių subjektai, vadovaudamiesi sutarties laisvės principu ir atsižvelgdami į sutarties pobūdį, savo poreikius, finansinį pajėgumą, verslo praktikos tendencijas ir pan., gali pasirinkti tiek CK 6.70 straipsnio 1 dalyje nustatytus, tiek ir šioje teisės normoje nenustatytus, tačiau imperatyviosioms įstatymų normoms, teisės principams, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančius bei adekvačius prievolių įvykdymo užtikrinimo būdus. Taip pat šie subjektai gali prievolės įvykdymo užtikrinimui taikyti ne vieną įvykdymo užtikrinimo būdą, o tokių būdų daugetą. Bet kuriuo būdu užtikrinant sutartinės prievolės įvykdymą, jis (užtikrinimas) taip pat sukuria naujus prievolinius kreditoriaus ir skolininko arba kreditoriaus ir trečiojo asmens santykius. Šių prievolinių santykių specifika yra ta, kad jie priklausomi nuo pagrindinės prievolės, todėl šioje byloje svarbu įvertinti, kokia buvo pagrindinė prievolė ir ar tokios prievolės užtikrinimui buvo duotas teismo leidimas įkeisti nepilnamečio turtą.

18Nustatyta, kad kredito sutartis buvo sudaryta tikslu įsigyti vertybinius fondų vienetus su sąlyga, kad A. S. kredito grąžinimui užtikrinti įkeis žemės sklypą ir pastatus, esančius Taikos pr.28, Kaunas, kurie priklausė bendraturčiams A. S., V. S. ir M. S.. Teismui nedavus leidimo gaunamo kredito grąžinimui įkeisti nepilnamečiui M. S. priklausančio turto vertybinių fondų vienetų įgijimo tikslu, trečiasis asmuo A. S. sudarė su atsakovu susitarimą pakeisti kredito paskirtį ir pakartotinai kreipėsi į teismą dėl leidimo įkeisti nepilnamečio M. S. turtą išdavimo gaunamo kredito grąžinimui užtikrinti nekilnojamojo turto įgijimo tikslu. Teismas įvertino naujas kreditavimo sutarties sąlygas, sprendė kiek ši pagrindinė prievolė yra rizikinga ir 2007-04-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. S2-7085-191/2007 davė leidimą įkeisti nepilnamečio ieškovo turtą – jam priklausančią 1/3 dalį namo 1A1mp, esančio ( - ) Atmetamas kaip nepagrįstas atsakovo atsikirtimas, jog teismas išdavė leidimą įkeisti nepilnamečio turtą nenurodydamas jokių sąlygų ir nenurodydamas kokiai prievolei užtikrinti leidžiama įkeisti M. S. turtą. Iš teismo 2007-04-02 nutarties civilinėje byloje Nr. S2-7085-191/2007 turinio matyti, kad buvo sprendžiama dėl konkretaus sandorio sudarymo, t.y. dėl nepilnamečio M. S. turto įkeitimo užtikrinti kredito, kurio paskirtis - nekilnojamojo turto įgijimas, grąžinimą, analizuojama ir vertinama tokio sandorio paskirtis ir nepilnamečio teisių ir teisėtų interesų apsauga. Tai atsispindi nutarties aprašomojoje dalyje. Sprendžiama, jog teismas išdavė leidimą ne bet kokiam nepilnamečio M. S. turto įkeitimui, o A. S. gaunamo 550.000 Lt kredito penkerių metų laikotarpiui, nekilnojamojo turto, esančio ( - ), įgijimo tikslu, grąžinimui užtikrinti - kaip nurodyta nutarties aprašomojoje dalyje. Teismas pažymi, jog kredito sutarties 5 punktu atsakovas įsipareigojo suteikti kreditą tik pateikus Bankui teismo leidimą, kuriuo už suteikiamą kreditą tikslinei paskirčiai numatytai Sutarties Specialiojoje dalyje leidžiama įkeisti kredito gavėjo prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo 1 ir 2 punktuose nurodytą turtą, t.y. žemės sklypą ir kavinę – barą ir kirpyklą.

19Trečiojo asmens A. S. paaiškinimais remiantis teismas nustato, kad ji pranešė atsakovui, kad teismas neišdavė leidimo įkeisti nepilnamečio turtą užtikrinti kredito, suteikiamo vertybiniams fondų vienetams įsigyti, grąžinimui ir kad kredito sutarties sąlyga – kredito paskirtis – kredito sutarties šalių susitarimu buvo pakeista dėl to, kad gauti teismo leidimą įkeisti ieškovo turtą. Trečiųjų asmenų paaiškinimai yra įrodymai byloje (CPK 177str.2d.). Šiuos trečiojo asmens paaiškinimus patvirtina kiti įrodymai: susitarimas Nr. 07-020018-FA-1, iš kurio matyti, kad atsakovas ir trečiasis asmuo susitarė pakeisti kredito paskirtį, nekeičiant kitų kredito sutarties sąlygų, bei atsakovo ir trečiojo asmens tolimesni veiksmai: kaip matyti iš nustatytų faktinių aplinkybių, kredito sutartis buvo vykdoma neatsižvelgiant į formaliai pakeistą kredito paskirties sąlygą – suteikus kreditą atsakovas iškart pardavė trečiajam asmeniui vertybinius popierius. Šie įrodymai paneigia atsakovo „Swedbank“, AB atstovo paaiškinimą, neva, Bankui nebuvo žinoma apie Kauno miesto apylinkės teismo 2007-03-09 nutartį. Atsižvelgiant į visumą nustatytų faktinių aplinkybių laikytina, kad atsakovas ir trečiasis asmuo susitarė dėl kredito vertybiniams popieriams įsigyti ir tokios kreditavimo paskirties realiai nepakeitė (CK 6.193str.1d., 2d., 5d.). Esant nustatytoms faktinėms aplinkybės sprendžiama, kad ginčijama hipotekos sutartis buvo sudaryta nesant teismo leidimo įkeisti ieškovui priklausantį turtą.

20Pagal sutarčių teisės institutą šalys visada privalo elgtis sąžiningai: CK 1.5 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. CK 6.158 straipsnyje šalims nustatyta pareiga sutartiniuose santykiuose elgtis sąžiningai. Sąžiningumas – tai vertybinis elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijų. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus. Asmens sąžiningumas teisėje vertinamas pagal asmens informatyvumą apie tam tikrus faktus.

21Nagrinėjamoje situacijoje sudarant hipotekos sutartį trečiasis asmuo A. S. veikė kaip savo nepilnamečio sūnaus M. S. įstatyminė atstovė, todėl privalėjo veikti vaiko interesais, tačiau šią įstatyminę nuostatą pažeidė (CK 2.7 str. 2d., 3.186str. 1d.). Ir ji, ir atsakovas turėjo pareigą sąžiningai elgtis ne tik vienas kito atžvilgiu, bet ir nepilnamečio M. S. atžvilgiu. Ištirti įrodymai patvirtina atsakovo ir trečiojo asmens nesąžiningumą sudarant įkeitimo sutartį – nustatyta, kad ir Bankas, ir ieškovo motina A. S. žinojo apie tai, jog teismo leidimas yra susietas su kreditu nekilnojamojo turto įsigijimui, o ne su kreditu vertybiniams popieriams įsigyti, tačiau nepilnamečio ieškovo nekilnojamąjį turtą įkeitė būdami faktiškai susitarę dėl kredito vertybiniams popieriams įsigyti, ir realiai kreditą panaudojo vertybinių popierių įsigijimui, be to, dalį kredito sumos trečiasis asmuo A. S. panaudojo paskolos mokėjimui vaistinei „Grindelija“. Toks atsakovo ir trečiojo asmens nesąžiningas elgesys nepilnamečio turto savininko atžvilgiu sudarant jo nekilnojamojo turto įkeitimo (hipotekos) sutartį vertintinas kaip sutarties laisvės principo pažeidimas (CK 6.156str.). Nesant teismo leidimo įkeisti nepilnamečio turtą, atsakovas ir trečiasis asmuo sudaryti tokio sandorio negalėjo (CK 3.188str.1d.1p.).

22CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Nustatant, ar teisės norma imperatyvi, reikia vadovautis CK 1.9 str. 3 d. numatytais jos aiškinimo principais. Imperatyvios normos nustatomos siekiant apsaugoti visos visuomenės interesus ir viešąją tvarką. Teisės norma, kuri yra privaloma ir kurios savo valia sandorio subjektai negali keisti yra imperatyvi teisės norma, o sandoriai, pažeidžiantys imperatyvias normas, yra niekiniai ir negalioja nuo sudarymo momento. Atsakovas „Swedbank“, AB ir trečiasis asmuo A. S. sudarydami hipotekos sutartį nesant teismo leidimo pažeidė CK 3.188str.1d.1p.- imperatyviąją įstatymo nuostatą, nepilnamečio ieškovo teises, sutarties laisvės principą. Imant domėn, kad ginčijamas hipotekos sandoris buvo sudarytas trečiojo asmens interesais, t.y. ne ieškovo interesais, ne ieškovui siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas, o siekiant apsaugoti kito asmens skolinius įsipareigojimus, bei kad dėl tokio pažeidimo iškilo grėsmė nepilnamečio ieškovo turtui, sandoris dalyje pripažintinas negaliojančiu CK 3.188str.4d. pagrindu.

23CK 6.225 str. 1d. nustatyta, kad sutartis yra absoliučiai negaliojanti (niekinė sutartis), jeigu ją sudarant buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Absoliutaus negaliojimo faktą ir jo teisines pasekmes gali konstatuoti teismas ex officio ( savo iniciatyva) (CK 6.227str.2d.). Ginčijama sandorio dalis panaikintina ex officio ir tuo pagrindu, kad sandorį sudarant buvo pažeistos ne tik pirmiau nurodyta imperatyvioji įstatymo nuostata, bet ir pagrindinis sutarčių teisės principas – pareiga elgtis sąžiningai, taip pat buvo pažeisti viešieji interesai, siejami su būtinumu užtikrinti nepilnamečio vaiko teises bei teisėtus interesus.

24Bylos duomenimis ta pačia sutartimi įkeista nepilnamečiui M. S. priklausanti žemės sklypo dalis, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

25Kiti byloje esantys įrodymai bei šalių argumentai nėra susiję su bylai reikšmingomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl dėl jų teismas nepasisako.

26Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 139 Lt žyminio mokesčio, jo sumokėto paduodant ieškinį (t.1, b. l. 11) ir valstybei priteistina 35,92 Lt pašto išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti visiškai.

29Pripažinti negaliojančia 2007-04-04 sudarytą ir 2007-04-06 Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke įregistruotą hipotekos sutartį, identifikavimo kodas Nr. 02120070005248, dalyje dėl ieškovui M. S., a.k( - ) priklausančios 1/3 dalies pastato, esančio ( - ), įkeitimo.

30Priteisti iš atsakovo „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, ieškovui M. S., a.k( - ) 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, ieškovo sumokėto paduodant ieškinį.

31Priteisti iš atsakovo „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, valstybei 35,92 Lt (trisdešimt penki litai 92 ct) pašto išlaidų (mokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė :... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 4. Ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad ieškovo M. S. motina... 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Atsakovas „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu... 7. Atsakovo atstovas paaiškino, kad 2007-03-01 kredito sutarties Nr. 07-020018-FA... 8. Trečiasis asmuo A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu... 9. Teismo posėdyje trečiasis asmuo paaiškino, kad ji planavo pirkti patalpas,... 10. Nustatyta, kad 2007-03-01 trečiasis asmuo A. S. ir AB „Hansabankas“... 11. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad... 12. Hipotekos lakštu 2007-04-04 skolininkė A. S. įkeitė kreditoriui AB bankui... 13. Kaip matyti iš Kredito panaudojimo ataskaitos ir A. S. sąskaitos išrašo,... 14. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 15. Daiktas, priklausantis bendrosios nuosavybės teise, gali būti įkeistas tik... 16. Šeimos įstatymai ir jų taikymas skirti apsaugoti nepilnamečius vaikus nuo... 17. Hipoteka yra vienas iš prievolių užtikrinimo būdų. Ja užtikrinamas... 18. Nustatyta, kad kredito sutartis buvo sudaryta tikslu įsigyti vertybinius... 19. Trečiojo asmens A. S. paaiškinimais remiantis teismas nustato, kad ji... 20. Pagal sutarčių teisės institutą šalys visada privalo elgtis sąžiningai:... 21. Nagrinėjamoje situacijoje sudarant hipotekos sutartį trečiasis asmuo A. S.... 22. CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 23. CK 6.225 str. 1d. nustatyta, kad sutartis yra absoliučiai negaliojanti... 24. Bylos duomenimis ta pačia sutartimi įkeista nepilnamečiui M. S. priklausanti... 25. Kiti byloje esantys įrodymai bei šalių argumentai nėra susiję su bylai... 26. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistina 139 Lt žyminio... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 28. ieškinį tenkinti visiškai.... 29. Pripažinti negaliojančia 2007-04-04 sudarytą ir 2007-04-06 Nekilnojamojo... 30. Priteisti iš atsakovo „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, ieškovui... 31. Priteisti iš atsakovo „Swedbank“, AB, įmonės kodas 112029651, valstybei... 32. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo apeliaciniu skundu gali...