Byla e2A-466-642/2020
Dėl viešo intereso užtikrinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolantos Gailevičienės, Erinijos Kazlauskienės ir Danutės Žvinklytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ) ieškinį atsakovėms Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei ( - ), trečiasis asmuo akcinė bendrovė ( - ), dėl viešo intereso užtikrinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija (toliau – IGNSB) ( - ) kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją įstatymo nustatyta tvarka perimti inžinerinių tinklų nuosavybės teisę (išpirkti) ir / (arba) įpareigoti atsakoves Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) ( - ) užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą ( - ) gyventojams kitu būdu, tai yra sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

82.

9Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ( - ) kaime, Klaipėdos rajone, įsikūręs naujų gyvenamųjų namų kvartalas. Šio kvartalo namų savininkai yra įkūrę IGNSB ( - ) (toliau – ir bendrija), kuri rūpinasi visų gyventojų viešaisiais interesais. Šiuo metu gyvenvietėje gyvena apie 500 žmonių, o komunalinių paslaugų poreikis būtinas daugiau nei 141 gyvenamajam būstui. Statybas minėtame gyvenamųjų namų kvartale organizavo šiuo metu bankrutuojanti UAB ( - ) (bankroto administratorė UAB ( - ). BUAB ( - ) vykdydama statybas, kartu su gyvenamaisiais namais ( - ) kaime, Klaipėdos rajono savivaldybėje, įrengė vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus (toliau – ir inžineriniai tinklai): vandenvietės techninį pastatą (unikalus Nr. ( - ), vandentiekio tinklų vamzdyną (unikalus Nr. ( - ), fekalinės kanalizacijos vamzdyną (unikalus Nr. ( - ), spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdyną (unikalus Nr. ( - ), vandentiekio liniją (unikalus Nr. ( - ), vandentiekio liniją (unikalus Nr. ( - ), nuotekų liniją (unikalus Nr. ( - ), nuotekų liniją (unikalus Nr. ( - ). BUAB ( - ) bankroto proceso metu inžineriniai tinklai buvo parduoti varžytynėse atsakovei UAB ( - ). Atsakovei UAB ( - ) tapus inžinerinių tinklų savininke, tarp jos ir ieškovės prasidėjo susirašinėjimas dėl inžinerinių tinklų administravimo bei vandens tiekimo ir tiekiamo vandens kokybės užtikrinimo. UAB ( - ), be kita ko, nurodė, kad, įsigydama vandentiekio ir nuotekų tinklus, neturėjo tikslo juos eksploatuoti ir pardavinėti geriamąjį vandenį, rinkti nuotekas, nėra prisiėmusi įsipareigojimo atlikti tokias paslaugas ( - ) gyvenvietės gyventojams. Neradus bendro sprendimo, ieškovė kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybę, prašydama užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą ( - ) gyvenvietės gyventojams. Klaipėdos rajono meras informavo, kad jis 2016 m. sausio 26 d. raštu Nr. ( - ) kreipėsi į AB ( - ), prašydamas organizuoti minėtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros perėmimą, ją išperkant, nuomojant ar paimant panaudai. Taip pat Klaipėdos rajono meras 2016 m. kovo 9 d. raštu Nr. ( - ) informavo, kad UAB ( - ) pažadėjo tapti licencijuota vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja bei įsipareigojo kartu su AB ( - ) imtis teisės aktuose nustatytų priemonių išvengti grėsmės dėl vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo nutrūkimo ( - ) kaimo gyvenvietėje. Nepaisant to, jokių realių veiksmų dėl higienos normas atitinkančio vandens tiekimo atsakovė nesiėmė. Atsakovėms nesiimant jokių veiksmų, bendrija buvo priversta savarankiškai nuo 2016 m. gegužės 2 d. sudaryti laikiną sutartį su AB ( - ) dėl nuotekų surinkimo, o nuo 2016 m. birželio 1 d. buvo sudaryta laikina sutartis su ( - )dėl elektros energijos tiekimo geriamajam vandeniui išgauti. Nuo 2016 m. liepos 27 d. bendrijos nariai ieškovei pradėjo teikti skundus, kad sumažėjo vandens slėgis vandentiekio tinkluose, vėliau – kad buvo išjungtas vandens tiekimas. Apie vandens tiekimo nutraukimą pranešta Klaipėdos rajono savivaldybei, Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos rajono policijos komisariatui. Ieškovės žiniomis, UAB ( - ) sąmoningai atliko veiksmus, kuriais buvo apribotas vandens tiekimas. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, reaguodama į ieškovės pateiktus skundus, 2016 m. rugsėjo 14 d. raštu nurodė, kad kreipėsi į UAB ( - ) su prašymu skubos tvarka užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą, kol bus atliktos vandentvarkos tinklų perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo AB ( - ) procedūros. UAB ( - ) 2016 m. spalio 5 d. raštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai nurodė, jog užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bendrijos gyventojams šiuo metu neturi galimybių. 2016 m. lapkričio 17 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje įvyko pasitarimas tarp ieškovės, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir AB ( - ) atstovų. Pasitarimo metu buvo nuspręsta ieškoti galimybės išpirkti iš atsakovės UAB ( - ) inžinerinius tinklus, tačiau jokių aktyvių veiksmų atsakovė nesiėmė, Bendrijos nariai nežino, kada nutrūks vandens tiekimas ir (ar) tiekiamas vanduo atitiks higienos normas, ar vanduo yra saugus žmogaus sveikatai, sutrikus nuotekų siurbliams, gali būti padaryta žala gamtai (užterštas upelis ir pan.). Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija turi pareigą perimti inžinerinius tinklus iš jų savininko ir (arba) imtis visų būtinų priemonių, siekiant aprūpinti abonentus ir vartotojus viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis. Atsakovė UAB ( - ) iki šiol nėra licencijuota vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja, neužtikrina kokybiško vandens tiekimo, todėl kyla reali grėsmė nepertraukiamam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų surinkimui ( - ) gyvenvietės gyventojams, vandentvarkos inžinerinės infrastruktūros yra neprižiūrimos ir jomis nesirūpinama. Dėl galimų sutrikimų ar vandens kokybės trūkumo galima didelė tiek turtinė, tiek neturtinė žala ( - ) gyvenvietės gyventojams.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas nusprendė įpareigoti atsakoves Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir uždarąją akcinę bendrovę ( - ) per 12 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą IGNSB ( - ) gyventojams kitu būdu, tai yra sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Teismas priteisė iš atsakovių Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) po 926,70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei IGNSB ( - ). Taip pat teismas priteisė iš ieškovės IGNSB ( - ) 2 510,75 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ). Kitą ieškinio dalį teismas atmetė.

144.

15Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad ieškovė IGNSB ( - ) yra Klaipėdos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, nėra. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad vandens ir nuotekų naudotojų, kuriems yra išrašomos sąskaitos, yra 150, o bendrijos narių – 74. Faktą, kad ieškovė patenka į viešojo vandens tiekimo teritoriją, patvirtino ir pati atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija savo atsiliepime, nurodydama, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. ( - ), patvirtintu Klaipėdos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, ( - ), patenka į esamų vandentiekio tinklų išvystymo zoną. Todėl darytina išvada, kad yra nustatytos visos reikalingos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 straipsnyje įtvirtintos sąlygos.

165.

17Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nei Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis, nei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas imperatyviai ir vienareikšmiškai neįpareigoja, o tik numato savivaldybės ir viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo teisę išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus.

186.

19Teismas pažymėjo, kad atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, jog dar 2016 metais savivaldybė yra pradėjusi visas procedūras dėl ginčo infrastruktūros, kad ji tinkamai vykdo visas pareigas, kurios yra nustatytos Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir jo pagrindu priimtame tvarkos apraše. Šias atstovo nurodytas aplinkybes patvirtino tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje 2016 m. rugpjūčio 8 d. ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. įvyko pasitarimai dėl ( - ) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo užtikrinimo. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas nesutiko su ieškovės atstovo išsakytais argumentais, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nesiima jokių realių veiksmų dėl ginčo infrastruktūros perėmimo savo žinion.

207.

21Teismas sutiko su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovo nurodytomis aplinkybėmis, kad ji tinkamai vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše jai priskirtas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.

228.

23Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad savivaldybės atstovas patvirtino aplinkybę, jog šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra išreiškusi savo poziciją, kad ji šiuo metu neturi lėšų išpirkti infrastruktūros, nes jos iniciatyva buvo atliktas vandentiekio ir nuotekų tinklų, adresu ( - ) nuosavybės teise priklausančio atsakovei UAB ( - ) turto vertinimas, ir tokios sumos – 445 000 Eur – savivaldybė sumokėti atsakovei neturi galimybės. Patvirtino ir tai, kad savivaldybė yra pasiryžusi nuomotis iš atsakovės vandentiekio ir nuotekų tinklus, ji pateikė atsakovei UAB ( - ) siūlymą dėl infrastruktūros nuomos. Atsakovės UAB ( - ) atstovė nepaneigė atsakovės išsakytų argumentų dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų nuomos, priešingai, ji patvirtino, kad atsakovė UAB ( - ) sutinka tiek nuomoti, tiek parduoti jai priklausančią infrastruktūrą atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai. Tai, kad UAB ( - ) neatmeta galimybės išnuomoti, o ne parduoti inžinerinius tinklus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, patvirtino ir atsakovės UAB ( - ) atstovas T. C..

249.

25Vertindamas bylos faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įvertinusi vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuosavybės teise priklausančių atsakovei UAB ( - ), turto vertę, ėmėsi iniciatyvos kreipdamasi į atsakovę UAB ( - ) su pasiūlymu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros nuomos, adresu ( - ). Pirmosios instancijos teismo nuomone, negalima sutikti su ieškovės atstovo teismo posėdžio metu išsakytu argumentu, kad atsakovės nesiima jokių veiksmų ir iniciatyvos siekiant susitarti dėl infrastruktūros objektų naudojimo, priešingai, atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pasiūlė sudaryti nuomos sutartį UAB ( - ).

2610.

27Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas imperatyviai ir vienareikšmiškai neįpareigoja, o tik numato savivaldybės ir viešojo geriamojo vandens tiekėjo, paviršinių nuotekų tvarkytojo teisę išpirkti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją įstatymo nustatyta tvarka perimti inžinerinių tinklų nuosavybės teisę (išpirkti) yra atmestinas.

2811.

29Teismas pažymėjo kad atsakovė UAB ( - ), įsigydama iš varžytynių inžinerinius tinklus, prisiėmė ir atsakomybę užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą ( - ) gyventojams. Šį faktą patvirtina į bylą pateiktos pirkimo– pardavimo sutartys (CD diskas). Be to, ši atsakovė yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkė, o teikti geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugas be šios infrastruktūros yra neįmanoma, todėl ji taip pat yra atsakinga už sutarčių sudarymą dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, nes tai turi tiesioginės įtakos atsakovės materialinėms teisėms ir / ar pareigoms.

3012.

31Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad galiojantys teisės aktai nenumato imperatyvo savivaldybei arba tiekėjui išpirkti infrastruktūrą iš jos savininko. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė yra laisva apsispręsti, kokią alternatyvą jai rinktis. Pažymėtina, kad, kaip matyti iš bylos duomenų, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pateikė inžinerinių tinklų savininkei UAB ( - ) siūlymą dėl tinklų nuomos, kuriai tinklų savininkė neprieštaravo, ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad jai nesvarbu – tinklus nuomoti ar parduoti.

3213.

33Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, nusprendė, kad nors savivaldybės institucija ir rodo iniciatyvą sudaryti sutartis dėl infrastruktūros naudojimo ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, tačiau tokia iniciatyva yra nepakankama, sutartys iki šiol nėra sudarytos. Ginčo šalių santykių neapibrėžtumas, ieškovės interesų nestabilumas, įvertinus tai, kad vis dar nėra pasiektas susitarimas tarp ginčo šalių, o atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai turint pareigą perimti inžinerinius tinklus iš jų savininko arba imtis visų būtinų priemonių, siekiant aprūpinti abonentus ir vartotojus viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, ir lemia ieškovės antrojo reikalavimo pagrįstumą. Teismas padarė išvadą, kad antrasis alternatyvus ieškovės reikalavimas (įpareigoti atsakoves Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir UAB ( - ) sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo) yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

3414.

35Spręsdamas klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos ginčo pobūdį, šiame ginče dalyvaujančias šalis, tai, kad viena iš atsakovių yra Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kurioje atitinkamų sprendimų priėmimas gali užtrukti dėl norminiuose teisės aktuose nustatytų procedūrų įvykdymo, ir siekdamas išlaikyti išieškotojos ir skolininkės teisėtų interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais nusprendė, kad konkrečioje situacijoje yra galimas sprendimo įvykdymo atidėjimas 12 mėnesių.

36III.

37Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3815.

39Apeliaciniu skundu atsakovė UAB ( - ) (toliau – ir apeliantė) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4015.1.

41Pirmosios instancijos teismas padarė materialiosios teisės aiškinimo ir taikymo klaidų, dėl kurių neteisingai išspręsta byla – teismas neteisingai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo normas ir nepagrįstai tenkino ieškinio dalį dėl įpareigojimo atsakovams užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą Normantų gyventojams kitu būdu, t. y. sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, pažeidė proceso teisės normas, priimdamas sprendimą neištyrė visų reikšmingų ginčo aplinkybių, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

4215.2.

43Apeliantė pažymėjo, kad ieškovei ne kartą buvo siūloma patikslinti ieškinio reikalavimą ir pakeisti atitinkamų bylos šalių procesinį statusą, pavyzdžiui, trečiojo asmens AB ( - ) – iš trečiojo asmens į atsakovą, kad tiek visoms bylos šalims, tiek pirmosios instancijos teismui būtų aiškios ieškinio ribos, tačiau ieškovė nei pateiktame pradiniame ieškinyje, nei patikslintame ieškinyje nesuformulavo tikslaus ieškinio reikalavimo (dalyko).

4415.3.

45Apeliantė, nesant tinkamai suformuluoto ieškinio dalyko, negalėjo tinkamai pasinaudoti teise gintis ir pateikti išsamius atsikirtimus. Ieškinio dalykas neabejotinai yra esminis ieškinio elementas, o šiuo atveju netinkamai suformuluotas ieškinio reikalavimas lėmė nevisapusišką, netinkamą bylos ištyrimą, dėl to pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

4615.4.

47Apeliantės nuomone, ieškinio reikalavimo netinkamumą lėmė tai, jog: 1) tokio pobūdžio reikalavimas negali būti nukreiptas į apeliantę, nes geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą reglamentuojantis įstatymas nereglamentuoja inžinerinių tinklų savininkų teisių ir pareigų, minėtas įstatymas reglamentuoja išimtinai viešojo vandens tiekimo organizatoriaus, t. y. šiuo atveju Klaipėdos rajono savivaldybės ir jos tiesiogiai valdomo viešojo vandens tiekėjos ( - ) teises ir pareigas; 2) tam, kad būtų pasiekti ieškovės pareikšto ieškinio tikslai, t. y. kad bendrijos nariams būtų užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, ginčo teisiniuose santykiuose turėtų dalyvauti ne tik atsakovai, tačiau ir trečiasis asmuo, kuris faktiškai naudojasi apeliantės inžineriniais tinklais, juos eksploatuoja.

4815.5.

49Atsakovė pažymi, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo tvarka taikoma šiuo atveju Klaipėdos rajono savivaldybei ir jos kontroliuojamai įmonei, vykdančiai viešojo vandens tiekimo funkciją, kurią ginčo atveju atlieka trečiasis asmuo AB ( - ). Tačiau minėto įstatymo nuostatos nenumato imperatyvaus reikalavimo inžinerinių tinklų savininkui. Apeliantė nėra viešasis vandens tiekėjas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo prasme ir negali prisiimti su tuo susijusių teisių ir pareigų.

5015.6.

51Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė, įsigydama iš varžytynių inžinerinius tinklus, prisiėmė ir atsakomybę užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą ( - ) gyventojams.

5215.7.

53Apeliantė pažymi, kad, visų pirma, atsakovė nėra pirmosios instancijos teismo minimų pirkimo–pardavimo sutarčių šalis. Minėtos sutartys buvo sudarytos tik tarp inžinerinių tinklų statytojo ir ( - ) bendrijos narių. Antra, minėtose sutartyse buvo aptartos tik prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygos (konkrečiai pagal sutartis gyventojams buvo perduoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įvadai į sklypus), tačiau ne jų eksploatavimo ir nuolatinio naudojimo sąlygos.

5415.8.

55Apeliantė nurodo, kad ieškovės ieškinio reikalavimas įpareigoti užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą ( - ) gyventojams kitu būdu, t. y. sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nukreiptas šį reikalavimą tik į atsakovus Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją bei UAB ( - ), yra teisiškai ydingas, kadangi ginčo situacijos atveju turėtų dalyvauti ir trečiasis asmuo AB ( - ), kuris faktiškai naudojasi apeliantės inžineriniais tinklais, juos eksploatuoja ir yra atsakingas inžinerinių tinklų savininkei už tinkamą šio turto naudojimą.

5615.9.

57Spręsdamas klausimą dėl reikalavimo įpareigoti užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą ( - ) gyventojams, pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiojoje teisėje įtvirtintą sutarties laisvės principą, pagal kurį draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį prieš jo valią.

5815.10.

59Apeliantė pažymi, kad nors atsakovai bylos metu išreiškė poziciją dėl inžinerinių tinklų nuomos sudarymo, tačiau tai nereiškia sutikimo sudaryti sutarties, kadangi nėra aiškios sutarties sąlygos ir kitos ginčo situacijai svarbios aplinkybės. Ieškovė, siekdama užtikrinti geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą ( - ) bendrijos nariams, privalėjo byloje apeliantei nuosavybės teise priklausančios infrastruktūros naudojimo įteisinimui pasiūlyti naudojimosi tinklais sąlygas ir siekti, kad dėl jų būtų susitarta šioje byloje.

6015.11.

61Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčo sprendimą, neišsprendė ginčo iš esmės, nenustatinėjo inžinerinių tinklų naudojimosi sąlygų, o tiesiog įpareigojo dėl jų susitarti atsakovus. Akivaizdu, jog tokio sprendimo priėmimas neišsprendė ginčo iš esmės ir neužkirto kelio ginčams tarp šalių ateityje dėl esminio šioje byloje klausimo, t. y. infrastruktūros naudojimo ir eksploatavimo sąlygų.

6215.12.

63Apeliantės nuomone, ieškovė procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai. Ieškovės procesinis elgesys byloje, apeliantės nuomone, galėtų būti laikomas netinkamu, nes ieškovė, atstovaujama profesionalaus teisininko advokato, pareiškė tokio turinio ieškinio reikalavimus, kurie iš esmės neišsprendžia ginčo situacijos ir neužkerta kelio ginčui ateityje kilti.

6416.

65Atsiliepimu į atsakovės UAB ( - ) apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo ieškovė prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

6616.1.

67Ieškovė nesutinka su apeliantės argumentais, jog jai netaikoma įstatymo nuostata, kurioje nurodoma, kad „turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo“. Ieškovė pažymi, kad jei tokia nuostata nebūtų susijusi su apeliante, tai kas tuomet būtų tokios sutarties šalimi, kuri perduotų infrastruktūros valdymo teisę nuomos, panaudos ar dar kokios kitos sutarties pagrindu. Be to, teismui nustačius infrastruktūros valdymo tvarką, atsakovė būtų tiesiogiai saistoma teismo nustatytų įpareigojimų ir suteiktų teisių, kadangi būtų tokios bylos šalimi, kuriai teismo sprendimas turėtų res judicatą galią.

6816.2.

69Nors apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių laisvės principą, tačiau, pažymima, kad CK 6.156 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Ginčo atveju Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje numatyta imperatyvi nuostata sudaryti atitinkamą sutartį.

7016.3.

71Ieškovė nurodo, kad, jei apeliantė mano, jog jos teisės yra kaip nors pažeistos, ji turi visas teises jas ginti, reikšdama atitinkamą reikalavimą, o ne deklaratyviai skųstis, kad, tenkinant ieškinį, buvo išspręsti ne visi klausimai ir dar liko vietos ateityje reikšti reikalavimus. Atkreipiamas dėmesys, kad apeliantė jau pareiškė savarankiškus reikalavimus kitoje civilinėje byloje dėl nuostolių priteisimo, o jei apeliantė siekia, kad būtų nustatyta infrastruktūros naudojimo tvarka, ji gali neribojamai kreiptis su tokiu reikalavimu į teismą. Šioje byloje tai nesudaro bylos nagrinėjimo dalyko.

7216.4.

73Ieškovė nesutinka su skundo teiginiu, kad teismui pateiktose sutartyse nurodytos kainos dalys neapima teisės prisijungti ir neterminuotai naudoti infrastruktūrą, nes pačiose sutartyse yra aiškiai nurodyta, kad tokia teisė ir yra suteikiama už atskirą užmokestį.

7416.5.

75Pažymima, kad vien tik ta aplinkybė, jog pasikeitė tinklų savininkas, jų faktinis naudotojas neturi antrą kartą mokėti naujam savininkui. Priešingu atveju vartotojai būtų priversti susimokėti už tą pačią teisę neribotą skaičių kartų. Pardavus tinklus, naujasis inžinerinių tinklų savininkas įgijo ne tik teises, bet ir pareigas.

7616.6.

77Nors apeliantė teigia, kad byloje neva buvo nuspręsta dėl trečiojo asmens ( - ) teisių, nors ji nebuvo atsakovė, tačiau, pažymėtina tai, kad nebūtinai ( - ) turi būti šalimi sutarties, kurią teismo sprendimo pagrindu privalo sudaryti atsakovai.

7816.7.

79Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė, teikdama ieškinį, turėjo pasiūlyti naudojimosi tinklais sąlygas ir siekti, kad dėl jų būtų susitarta šioje byloje. Nei bendrija, nei patys gyventojai nėra subjektai, kurie turi tartis ir sudaryti ginčo sutartis ar kreiptis į teismą dėl tinklų naudojimo sąlygų nustatymo.

8016.8.

81Atsakant į apeliantės argumentus dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovė pažymi, kad per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį nuolat poziciją bei advokatus keitė būtent apeliantė, o ne ieškovė.

8217.

83Atsiliepimu į atsakovės UAB ( - ) apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija prašo atsakovės UAB ( - ) apeliacinį skundą patenkinti.

84Teisėjų kolegija

konstatuoja:

85IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

86Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

8718.

88Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8919.

90CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

9120.

92Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo iš dalies patenkintas ieškinys ir nuspręsta įpareigoti atsakoves Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją ir UAB ( - ) per 12 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą IGNSB ( - ) gyventojams kitu būdu, tai yra sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

9321.

94Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra viena iš valstybės reguliuojamų ūkinės veiklos sričių, kurios tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2014; 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219-313/2015). Ši aplinkybė lemia ginčo santykių teisinio reglamentavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo klasikinio civilinės teisės santykių, grindžiamų subjektų autonomijos ir sutarties laisvės principais, reglamentavimo.

9522.

96Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška savivaldybės funkcija viešųjų paslaugų tiekimo gyventojams srityje (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalies 30 punktas). Nors savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams, tačiau paprastai pati šių paslaugų neteikia, jas teikia biudžetinės ir viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės ir kiti subjektai (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 1 dalis).

9723.

98Pagal CK 6.391 straipsnyje įtvirtintą įstatymų konkurencijos taisyklę, santykiams, susijusiems su aprūpinimu vandeniu ir kitų rūšių energija per jų tiekimo tinklus, prioritetiškai taikomos kitų, specialiųjų, įstatymų normos. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo pagrindus ir vandens tiekėjų bei abonentų (vartotojų) teisinius santykius, yra Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, kurio tikslas – nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir planavimo bendruosius reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, užtikrinta visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir sudarytos sąlygos fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnis).

9924.

100Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio dalyje nustatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, skirta viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 6 ir 8 dalyse ir šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje. To paties straipsnio 16 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti savivaldybei arba paviršinių nuotekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 6 ir 8 dalyse.

10125.

102Nagrinėjamu atveju svarbi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalis, joje reglamentuota, kad geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga bei tinkama paviršinių nuotekų tvarkymui, turi būti savivaldybės institucijos iniciatyva perduodama savivaldybei arba viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. Jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Jeigu dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros perdavimo ir (arba) jos naudojimo sąlygų susitarti nepavyksta, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką nustato teismas (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 8 dalis).

10326.

104Pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, jog Klaipėdos rajono savivaldybės administracija yra pateikusi inžinerinių tinklų savininkei UAB ( - ) siūlymą dėl tinklų nuomos, kuriai tinklų savininkė neprieštaravo ir pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad jai nesvarbu, tinklus nuomoti ar parduoti. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tokia iniciatyva yra nepakankama ir, nors Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nėra nustatyta terminų, per kiek laiko savivaldybė turi sudaryti sutartis dėl infrastruktūros panaudos, ji trunka jau per ilgą laiko tarpą – ginčas tarp šioje byloje dalyvaujančių asmenų vyksta nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, tačiau susitarimas vis dar nėra pasiektas.

10527.

106Teisėjų kolegijos vertinimu, toks ginčo šalių santykių neapibrėžtumas, ieškovės interesų nestabilumas negali tęstis neapibrėžtai ilgą laiką, o atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai turint pareigą perimti inžinerinius tinklus iš jų savininko arba imtis visų būtinų priemonių, siekiant aprūpinti abonentus ir vartotojus viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją sudaryti sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

10728.

108Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ) yra įpareigota ir atsakovė UAB ( - ).

10929.

110Apeliantė savo apeliacinį skundą daugiausia grindžia būtent ta aplinkybe, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnyje nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo tvarka taikoma šiuo atveju atsakovei Klaipėdos rajono savivaldybei ir jos kontroliuojamai įmonei, vykdančiai viešojo vandens tiekimo funkciją, kurią ginčo atveju atlieka trečiasis asmuo AB ( - ). Tačiau, apeliantės nuomone, minėto įstatymo nuostatos nenumato imperatyvaus reikalavimo inžinerinių tinklų savininkui. Apeliantė pažymi, kad ji nėra viešasis geriamojo vandens tiekėjas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo prasme ir negali prisiimti su tuo susijusių teisių ir pareigų.

11130.

112Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės pateiktais argumentais, pažymėdamas, kad nors atsakovė UAB ( - ) ir yra inžinerinių tinkų savininkė, tačiau ji nėra viešasis geriamojo vandens tiekėjas, todėl ji negali būti atsakinga už ( - ) gyvenvietės abonentų ir vartotojų aprūpinimą viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

11331.

114Taigi teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 15 dalyje nurodyta, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę, jo priežiūros organizavimą ir remontą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto priežiūra ir remontas atliekami infrastruktūros objekto savininko lėšomis. Pažymėtina, kad plačiau ir detaliau inžinerinių tinklų savininkės UAB ( - ) teisių, pareigų ir atsakomybės apimtis šalys turės galimybę numatyti šalių sutartyje dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

11532.

116Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į apeliantės argumentus, jog ji ne kartą proceso metu pažymėjo, kad šioje byloje trečiojo asmens AB ( - ) teisinis statusas turėtų būti pakeistas iš trečiojo asmens į atsakovės, kadangi šio asmens atliekami veiksmai, t. y. vykdomos viešojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo funkcijos, naudojantis apeliantės inžineriniais tinklais, lemia jos būtinumą dalyvauti, sprendžiant klausimą dėl ( - ) bendrijos narių aprūpinimo nepertraukiamu geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu.

11733.

118Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantės argumentus vertina kritiškai, pritardamas ieškovės teiginiams, kad nebūtinai AB ( - ) turi būti šalimi sutarties, kurią teismo sprendimo pagrindu privalo sudaryti atsakovės, to nenumato ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos. Žinoma, atsakovėms nėra draudžiama, vykdant įstatymo pareigą ar teismo sprendimą, sudaryti net ir trišalę sutartį, bet lygiai taip pat galima sudaryti tik dvišalę, nuomos arba panaudos sutartį, kurios šalimi ( - ) nebūtų.

11934.

120Apeliantė taip pat nurodo, kad, jos vertinimu, vadovaujantis bendraisiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo, subjektų lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, proporcingumo ir kitais civilinių santykių reglamentavimo principais, atitinkamai turėtų būti reglamentuotos ir tam tikra tvarka nustatytos inžinerinių tinklų savininko ir jo turto naudotojo teisės ir pareigos. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas šiuos atsakovės ( - ) argumentus, pažymi, kad nagrinėjamu atveju tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Apeliantė, sudarydama atitinkamą sutartį, turės teisę susitarti dėl jai priklausančio turto naudojimo tvarkos, tačiau nagrinėjamu atveju teismas ex officio neturi teisės spręsti dėl konkrečių inžinerinių tinklų savininko ir turto naudotojo teisių ir pareigų, šalims nereiškiant tokio reikalavimo byloje. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 8 dalyje numatyta, kad tik tokiu atveju, kai dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros perdavimo ir (arba) jos naudojimo sąlygų susitarti nepavyksta, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo sąlygas ir tvarką nustato teismas.

12135.

122Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl reikalavimo užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą ir įpareigodamas apeliantę sudaryti sutartį, pažeidė sutarčių laisvės principą.

12336.

124Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. Nagrinėjamu atveju minėto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje imperatyviai numatyta, kad „Jeigu dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo ir perdavimo savivaldybės arba viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybėn susitarti nepavyksta, savivaldybės institucijos iniciatyva turi būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo“. Taigi nurodytu atveju šalys imperatyviai įpareigojamos sudaryti sutartis. Be to, kaip jau minėta anksčiau, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje yra numatytas instrumentas šios imperatyvios nuostatos pažeidimo atveju – teismas nustato tokios infrastruktūros naudojimo tvarką, jei jos savininkui nepavyksta dėl to susitarti.

12537.

126Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo santykių specifika, būtinybė užtikrinti tinkamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą gyventojams lemia ir infrastruktūros naudojimo santykių tarp savivaldybės, vandens tiekėjo ir kitų subjektų reguliavimo ypatumus, kuriais nukrypstama nuo sutarčių laisvės principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2012). Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad priešingai, nei teigia apeliantė, nagrinėjamu atveju nei sutarčių laisvės principas, nei civilinių teisių dispozityvumo principas pažeisti nebuvo.

12738.

128Teisėjų kolegija nesutinka su deklaratyviais apeliantės teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas nesiėmė visų priemonių tinkamai ir visapusiškai išnagrinėti bylą, teismas priėmė iš esmės tik formalų sprendimą, neišsprendė ginčo dėl vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo bendrijos nariams iš esmės ir neužkirto kelio tolimesnių ginčų kilimui. Pažymėtina, kad teismas išnagrinėjo šalių ginčą, neperžengdamas bylos nagrinėjimo ribų. Atsakovė ( - ) savarankiškų reikalavimų priešieškiniu nereiškė ir teismo neprašė, kad būtų nustatyta konkreti infrastruktūros perdavimo ir (arba) jos naudojimo tvarka.

129Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

13039.

131Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Kadangi į esminius apeliaciniu skundu keliamus bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti ieškovės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, teisėjų kolegija šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.

132Dėl bylos procesinės baigties

13340.

134Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, todėl nepagrįstai įpareigojo atsakovę UAB ( - ) užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ) gyventojams. Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimas keistinas – ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, įpareigotina per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), gyventojams kitu būdu, tai yra sudaryti sutartis su uždarąja akcine bendrove ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

135Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

13641.

137Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantė skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, skirstydamas bylinėjimosi išlaidas, turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovė procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su tokiais apeliantės argumentais. Pažymėtina, kad tai, jog, atsakovės nuomone, ieškovė pareiškė tokio turinio ieškinio reikalavimus, kurie iš esmės neišsprendžia ginčo situacijos, negali būti pripažinta kaip nesąžiningas ieškovės elgesys, dėl kurio teismas galėtų nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių.

13842.

139Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais teiginiais, kad nors sprendime nurodoma, jog ieškinys buvo patenkintas iš dalies, tačiau, pirmosios instancijos teismui pasirinkus vieną iš alternatyvių ieškovės prašytų jos pažeistų teisių gynimo būdų, laikytina, jog ieškinys patenkintas visiškai, kadangi bet kurio iš alternatyvių reikalavimų patenkinimas eliminuoja antrojo pažeistų teisių gynimo būdo taikymo galimybę ir visiškai apgina ieškovės pažeistas teises.

14043.

141Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo nuomone, yra pagrindas pripažinti, kad pirmosios instancijos teisme ieškinys buvo tenkintas visiškai ir atitinkamai turėtų būti perskaičiuojamos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad, išnagrinėjus apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra keičiamas – ieškovės ieškinys yra tenkinamas iš dalies.

14244.

143Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14445.

145CPK 93 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė turėjo 3 706,80 Eur (3 668,80 Eur advokato pagalbai ir sumokėjo 38 Eur žyminį mokestį) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme. Kadangi, ieškinį patenkinus iš dalies, patenkinta 50 proc. ieškinio reikalavimo, ieškovei iš atsakovių Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir UAB ( - ) priteistina lygiomis dalimis po 926,70 Eur bylinėjimosi išlaidų (po 9,50 Eur žyminio mokesčio ir po 917,20 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti) pirmosios instancijos teisme. Atsakovė UAB ( - ) turėjo 5 021,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į atmestų reikalavimų dalį, atsakovei UAB ( - ) iš ieškovės priteista 50 proc. jos patirtų teisinės pagalbos išlaidų – 2 510,75 Eur.

14646.

147Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

148Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

14947.

150Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas reglamentuojamas CPK 93 straipsnyje. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 93 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

15148.

152Apeliantė (atsakovė ( - ) pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 1142,22 Eur (1 067,22 Eur advokato pagalbai ir sumokėjo 75 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą). Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, atsakovės apeliacinio skundo reikalavimų patenkinta 50 proc., todėl atitinkamai atsakovei UAB ( - ) iš ieškovės priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme – 571,11 Eur.

15349.

154Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 1 452 Eur. Ieškovė pateikė prašymą bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės, pateikusios apeliacinį skundą – UAB ( - ). Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos atlyginamos proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai – 50 proc., todėl ieškovei iš atsakovės UAB ( - ) priteistinas 726 Eur teisinės pagalbos išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme.

15550.

156Apskaičiavus šalių patirtas ir priteistinas bylinėjimosi išlaidas pirmosios bei apeliacinės instancijos teisme, atlikus tarpusavio vienarūšių reikalavimų (piniginių) įskaitymą ((2 510,75 Eur + 571,11 Eur) - (926,70 Eur + 726 Eur) = 1 429,16 Eur), iš ieškovės atsakovei UAB ( - ) priteistina 1 429,16 Eur. Ieškovei iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos priteistina 926,70 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

157Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

158atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą tenkinti iš dalies, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimą pakeisti.

159Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Įpareigoti atsakovę Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, juridinio asmens kodas 188773688, per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ), juridinio asmens kodas ( - ) gyventojams kitu būdu, tai yra sudaryti sutartis su uždarąja akcine bendrove ( - ), juridinio asmens kodas ( - ), dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) ir geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo.

160Priteisti iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 926,70 Eur (devynis šimtus dvidešimt šešis eurus septyniasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovei individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijai ( - ).

161Priteisti iš ieškovės individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos ( - ) 1 429,16 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt devynis eurus šešiolika centų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ).

1622017 m. gruodžio 6 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis akcinė bendrovė ( - ) paskirta laikinąja uždarajai akcinei bendrovei ( - ) priklausančio turto, esančio ( - ), administratore, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrija (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ( - ) kaime, Klaipėdos rajone, įsikūręs... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškinį... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju ginčo dėl to, kad ieškovė IGNSB (... 16. 5.... 17. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nei Lietuvos Respublikos... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės... 20. 7.... 21. Teismas sutiko su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovo... 22. 8.... 23. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad savivaldybės atstovas patvirtino... 24. 9.... 25. Vertindamas bylos faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovė... 26. 10.... 27. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į tai, kad... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo kad atsakovė UAB ( - ), įsigydama iš varžytynių... 30. 12.... 31. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad galiojantys teisės aktai... 32. 13.... 33. Teismas, remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, nusprendė, kad nors... 34. 14.... 35. Spręsdamas klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, pirmosios instancijos... 36. III.... 37. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 38. 15.... 39. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB ( - ) (toliau – ir apeliantė) prašo... 40. 15.1.... 41. Pirmosios instancijos teismas padarė materialiosios teisės aiškinimo ir... 42. 15.2.... 43. Apeliantė pažymėjo, kad ieškovei ne kartą buvo siūloma patikslinti... 44. 15.3.... 45. Apeliantė, nesant tinkamai suformuluoto ieškinio dalyko, negalėjo tinkamai... 46. 15.4.... 47. Apeliantės nuomone, ieškinio reikalavimo netinkamumą lėmė tai, jog: 1)... 48. 15.5.... 49. Atsakovė pažymi, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir... 50. 15.6.... 51. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė,... 52. 15.7.... 53. Apeliantė pažymi, kad, visų pirma, atsakovė nėra pirmosios instancijos... 54. 15.8.... 55. Apeliantė nurodo, kad ieškovės ieškinio reikalavimas įpareigoti... 56. 15.9.... 57. Spręsdamas klausimą dėl reikalavimo įpareigoti užtikrinti geriamojo... 58. 15.10.... 59. Apeliantė pažymi, kad nors atsakovai bylos metu išreiškė poziciją dėl... 60. 15.11.... 61. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčo sprendimą, neišsprendė... 62. 15.12.... 63. Apeliantės nuomone, ieškovė procesinėmis teisėmis naudojosi... 64. 16.... 65. Atsiliepimu į atsakovės UAB ( - ) apeliacinį skundą dėl pirmosios... 66. 16.1.... 67. Ieškovė nesutinka su apeliantės argumentais, jog jai netaikoma įstatymo... 68. 16.2.... 69. Nors apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių... 70. 16.3.... 71. Ieškovė nurodo, kad, jei apeliantė mano, jog jos teisės yra kaip nors... 72. 16.4.... 73. Ieškovė nesutinka su skundo teiginiu, kad teismui pateiktose sutartyse... 74. 16.5.... 75. Pažymima, kad vien tik ta aplinkybė, jog pasikeitė tinklų savininkas, jų... 76. 16.6.... 77. Nors apeliantė teigia, kad byloje neva buvo nuspręsta dėl trečiojo asmens (... 78. 16.7.... 79. Ieškovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškovė, teikdama... 80. 16.8.... 81. Atsakant į apeliantės argumentus dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų... 82. 17.... 83. Atsiliepimu į atsakovės UAB ( - ) apeliacinį skundą atsakovė Klaipėdos... 84. Teisėjų kolegija... 85. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 86. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 87. 18.... 88. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 89. 19.... 90. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 91. 20.... 92. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo... 93. 21.... 94. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų... 95. 22.... 96. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas – savarankiška... 97. 23.... 98. Pagal CK 6.391 straipsnyje įtvirtintą įstatymų konkurencijos taisyklę,... 99. 24.... 100. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo... 101. 25.... 102. Nagrinėjamu atveju svarbi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir... 103. 26.... 104. Pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, jog Klaipėdos rajono... 105. 27.... 106. Teisėjų kolegijos vertinimu, toks ginčo šalių santykių neapibrėžtumas,... 107. 28.... 108. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos... 109. 29.... 110. Apeliantė savo apeliacinį skundą daugiausia grindžia būtent ta aplinkybe,... 111. 30.... 112. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės pateiktais... 113. 31.... 114. Taigi teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens... 115. 32.... 116. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į apeliantės argumentus, jog ji ne... 117. 33.... 118. Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantės argumentus vertina... 119. 34.... 120. Apeliantė taip pat nurodo, kad, jos vertinimu, vadovaujantis bendraisiais... 121. 35.... 122. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog... 123. 36.... 124. Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog draudžiama versti... 125. 37.... 126. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra... 127. 38.... 128. Teisėjų kolegija nesutinka su deklaratyviais apeliantės teiginiais, jog... 129. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 130. 39.... 131. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 132. Dėl bylos procesinės baigties... 133. 40.... 134. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančių įrodymų visumą,... 135. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 136. 41.... 137. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantė skunde... 138. 42.... 139. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime į apeliacinį skundą... 140. 43.... 141. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 142. 44.... 143. Jeigu apeliacinės instancijos teismas, neperduodamas bylos iš naujo... 144. 45.... 145. CPK 93 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad, jeigu ieškinys patenkintas iš... 146. 46.... 147. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įrodymų apie... 148. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 149. 47.... 150. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas reglamentuojamas CPK 93 straipsnyje.... 151. 48.... 152. Apeliantė (atsakovė ( - ) pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius... 153. 49.... 154. Ieškovė pateikė rašytinius įrodymus, patvirtinančius patirtas... 155. 50.... 156. Apskaičiavus šalių patirtas ir priteistinas bylinėjimosi išlaidas... 157. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 158. atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) skundą tenkinti iš dalies,... 159. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip: „Įpareigoti atsakovę... 160. Priteisti iš atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 926,70... 161. Priteisti iš ieškovės individualių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos... 162. 2017 m. gruodžio 6 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos...