Byla 2-4332-614/2012
Dėl baudos paskyrimo skolininko UAB „(duomenys neskelbtini)“ vadovui L. A., suinteresuoti asmenys byloje išieškotojai AB „(duomenys neskelbtini)“, VSDFV Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija, skolininkas UAB „(duomenys neskelbtini)“, jo vadovas L. A

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka bylos dalyviams nesant, išnagrinėjusi antstolio Valdo Čegliko pareiškimą dėl baudos paskyrimo skolininko UAB „( - )“ vadovui L. A., suinteresuoti asmenys byloje išieškotojai AB „( - )“, VSDFV Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija, skolininkas UAB „( - )“, jo vadovas L. A.,

Nustatė

2Teisme priimtas nagrinėti antstolio Valdo Čegliko pareiškimas dėl baudos paskyrimo nevykdant antstolio nurodymų. Antstolis vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-05-06 įsakymą Nr. L2-12770-790/2009, VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus išieškoti skolą priverstine tvarka Nr. 7-10-22157/2008, 7-10-12710/2010, 7-10-9180/2010, 7-10-66276/2009, 7-10-61729/2009, 7-10-55699/2009, 7-10-49360/2009, 7-10-47023/2009, 7-10-32695/2009, 7-10-28172/2009, 7-10-21579/2009, 7-10-12057/2009 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-01-24 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-5748 dėl 29053,27 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojų AB „( - )“, VSDFV Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija naudai. Antstolis nurodo, kad 2012-03-19 skolininkui pakartotinai buvo įteiktas reikalavimas pateikti informaciją apie areštuoto turto buvimo vietą, būklę, tačiau iki šiol antstolio reikalavimas nėra įvykdytas. Antstolis Valdas Čeglikas pažymėjo, jog skolininko UAB „Mums pakeliui“ vadovui L. A. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-17 nutartimi jau buvo paskita bauda už antstolio reikalavimo pateikti informaciją apie skolininkui priklausantį turtą ir kitų reikalavimų nevykdymą. Tokie skolininko vadovo veiksmai trukdo antstoliui vykdyti sprendimą, vilkina vykdymo procesą, daro žalą kreditoriaus interesams. Vadovaudamasis CPK 585 str., 593 str., antstolis prašo teismo spręsti klausimą dėl pakartotinos baudos skyrimo skolininko UAB „( - )“ vadovui L. A. už antstolio reikalavimo nevykdymą.

3Teismas, vadovaudamasis CPK 593 str., nagrinėja antstolio pareiškimą rašytinio proceso tvarka. Apie teismo posėdį visi suinteresuoti asmenys informuoti elektroniniu paštu, taip pat jiems išsiųsti pareiškimai. Atsiliepimų negauta.

4Antstolio prašymas tenkinamas visiškai.

5Ištyrus bylos įrodymus ir vykdomąsias bylas Nr. 0116/09/01665, Nr. 0116/10/01193, Nr. 0116/10/01194, Nr. 0116/10/01195, Nr. 0116/10/01196, Nr. 0116/10/01197, Nr. 0116/10/01198, Nr. 0116/10/01199, Nr. 0116/10/01200, Nr. 0116/10/01201, Nr. 0116/10/01202, Nr. 0116/10/01203, Nr. 0116/10/01583 ir Nr. 0116/12/00449 antstolio nurodytos aplinkybės pasitvirtino. Antstolis vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-05-06 įsakymą Nr. L2-12770-790/2009 dėl 1 690,61 Lt skolos, 73,77 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir 13,23 Lt bylinėjimosi išlaidų iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojo AB „( - )“ naudai, VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimus: 2009-02-20 sprendimą Nr.(8.2)7-10-12057 dėl 1 368 Lt skolos ir 164,86 Lt delspinigių, 2009-04-22 sprendimą Nr. (8.2)7-10-21579 dėl 951,89 Lt skolos, 2009-05-21 sprendimą Nr. (8.2)7-10-28172 dėl 1 450 Lt skolos ir 244,87 Lt delspinigių, 2009-06-22 sprendimą Nr. (8.2)7-10-32695 dėl 1 510 Lt skolos, 2009-08-25 sprendimą Nr. (8.2)7-10-47023 dėl 332 Lt skolos, 2009-09-21 sprendimą Nr. (8.2)7-10-49360 dėl 332 Lt skolos ir 120,75 Lt delspinigių, 2009-10-23 sprendimą Nr. (8.2)7-10-55699 dėl 159,92 Lt skolos, 2009-11-23 sprendimą Nr. (8.2)7-10-61729 dėl 159,92 Lt skolos, 88,43 Lt delspinigių, 2009-12-22 sprendimą Nr. (8.2)7-10-66276 dėl 159,92 Lt skolos, 2010-02-24 sprendimą Nr. (8.2)7-10-9180 dėl 39,98 Lt skolos ir 68,17 Lt delspinigių, 2010-03-22 sprendimą Nr. 7-10-12710/2010 dėl 39,98 Lt skolos, 2008-12-23 sprendimą Nr. (8.2)7-10-22157 dėl 2 111,76 Lt skolos ir 72,15 Lt delspinigių išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai, Valstybinės mokesčių inspekcijos 2012-01-24 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-5748 dėl 20 012,82 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai (b.l. 4-17). Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis 2012-03-15 pakartotinai išsiuntė skolininkui reikalavimą Nr. 0116/09/01665, kuriuo įpareigojo skolininką per tris dienas nuo jo gavimo dienos raštu informuoti antstolį apie transporto priemonės Schmitz SCS 24/L, valst.. Nr. ( - ) ir Schmitz SCS 24/L, valst. Nr. ( - ), buvimo vietą, jų būklę bei galimybę jas apžiūrėti (b.l. 23). Patvarkymas įteiktas skolininkui 2012-03-19, gavimą parašu patvirtino vadovo L. A. sutuoktinė (b.l. 24). Pakartotiniu 2012-06-19 patvarkymu Nr. 0116/09/01665 skolininkas buvo įpareigotas per 10 dienų raštu pateikti antstoliui duomenis apie turimą turtą, pinigines lėšas, jų buvimo vietą, vertybinius popierius, esančius pas skolininką ar trečiuosius asmenis, taip pat pateikti duomenis apie skolininko turtines teises ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (vykdomoji byla Nr. 0116/09/01665 b.l. 75). Teismas nenustatė, kad atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis būtų viršijęs jam suteiktus įgalinimus. Antstolio reikalavimai neįvykdyti iki šiol, priežastys nėra nurodytos. CPK 585 str. nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. CPK 585 str. nustato, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2012-07-10 išrašo matyti, kad skolininko UAB „( - )“ vadovas yra L. A. (b.l. 32-35). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, skolininko UAB „( - )“ vadovui L. A. skirtina 10,00 Lt bauda už laikotarpį už kiekvieną antstolio reikalavimo pateikti informaciją dieną nuo 2012-03-23 (vykdymo terminas suėjo 2012-04-22) iki antstolio pareiškimo surašymo dienos (2012-06-28), tai yra už 98 dienas, kas sudaro 980,00 Lt.

6Teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 593 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

7Antstolio Valdo Čegliko pareiškimą pateikinti visiškai.

8Paskirti UAB „( - )“ vadovui L. A. (a.k. ( - ) gyvenančiam ( - )) 980,00 Lt (devynių šimtų aštuoniasdešimties litų 00 ct) baudą.

9Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai