Byla P2-4-430/2011
Dėl turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto patvirtinimo, n u s t a t e :

1Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo teiseja Loreta Braždiene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi antstolio R. V. pareiškima del turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto patvirtinimo, n u s t a t e :

2Antstolis kreipesi i teisma prašydamas patvirtinti turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta. Nurodo, kad antstoliu kontoroje yra vykdomas Vilniaus miesto 1 apylinkes tesimo Hipotekos skyriaus 2010-11-10 išduotas vykdomasis raštas Nr. I-1141V/2010 del 820875,02 Lt skolos išieškojimo iš M. D. ir B. D. išieškotojo AB „Swedbank“ naudai, priverstinai parduodant iš varžytiniu skolininkams priklausanti žemes sklypa, kurio bendras plotas 0,0663 ha., unikalus Nr. ( - ), su nebaigtu statyti vienbuciu gyvenamuoju namu, kurio bendras plotas 237,39 kv.m., baigtumo procentas 75 proc., unikalus Nr. ( - ), esancius ( - ), Vilniuje.

32011-01-05 Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo nutartimi suinteresuotiems asmenims M. D., B. D., V. A., AB „Swedbank“, RAB Triumph International (Polska), Vilniaus apskrities VMI, UAB „Tebunie švara“, UAB „Šviežia kava“, UAB „Bendras turtas“, M. V., UAB „Ruta“, UAB „Ajolas“, UAB „Alseka“ pasiulyta iki 2011-01-28 pateikti atsiliepima i antstolio prašyma (b.l. 33, 34-47).

42011-01-26 gautas suinteresuoto asmens RAB Triumph International (Polska) atstoves advokates Marinos Paplinskos atsiliepimas i antstolio prašyma. Nurode, kad su prašymu del turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto tvirtinimo nesutinka. Skolininku turtui buvo uždetas areštas užtikrinant RAB Triumph International (Polska) ieškini 100246,29 Lt sumai. Iš varžytiniu parduotino turto verte yra nustatoma, siekiant nustatyti pradine parduodamo turto kaina, kuri varžytiniu metu gali buti padidinta varžytiniu dalyviu ir tapti didesne, negu turto vertinimo ataskaitoje nurodyta kaina. Kadangi antstolis pateike teismui tvirtinti akta, pažeidžiant CPK 704 str. 2 d. reikalavima, neužtikrinant nei išieškotojo Swedbank, AB isiskolinimo visiško padengimo, nei kitu skolininku kreditoriu reikalavimu patenkinimo, teismo prašo antstolio prašyma atmesti, ipareigojant pardavineti turta iš varžytiniu istatymo nustatyta tvarka.

52011-01-27 gautas suinteresuoto asmens „Swedbank“, AB atsiliepimas i antstolio prašyma. Nurode, kad neprieštarauja del skolininkams nuosavybes teise priklausancio ir „Swedbank“, AB naudai ikeisto nekilnojamojo turto, esancio ( - ), Vilniuje, pardavimo už 590000 Lt skolininku pasiulytam pirkejui V. A.. 2011-02-01 gautas suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities VMI atsiliepimas i antstolio prašyma. Nurode, kad su antstolio prašymu nesutinka. Skolininkas M. D. valstybes biudžetui neskolingas, skolininke B. D. skolinga valstybes biudžetui 200 Lt, o B. N. (B. D. pavarde iki santuokos sudarymo) individualios imones skola 2011-01-25 valstybes biudžetui sudaro 122785,09 Lt. Antstolis privalo ivertinti turta teisingai, siekdamas apginti išieškotoju interesus. Antstolis, nekilnojamaji turta žemes sklypa ir gyvenamaji nama ivertino 590000,00 Lt, nors, turto arešto akto sudarymo metu, remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko išrašu, 2008-05-06 nustatyta mineto žemes sklypo vidutine rinkos verte – 312212,00 Lt, 2010-10-20 nustatyta mineto gyvenamojo namo viduti rinkos verte – 508000,00 Lt. Nekilnojamasis turtas ivertintas žymiai mažesne nei rinkos kaina, todel antstolio prašymas del turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto patvirtinimo yra neteisetas.

6Kiti suinteresuoti asmenys iki teismo nustatyto termino atsiliepimo i antstolio prašyma nepateike.

7Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui aktas tvirtintinas.

8Turto perdavimo akto patvirtinimo teisine reikšme yra ta, kad skolininko nuosavybes teise i turta pasibaigia, o teismo patvirtintas turto perdavimo aktas yra nuosavybes teise pirkejui patvirtinantis dokumentas (CPK 704 str., 725 str. 8 d.).

9Tinkamas turto ikainojimas turi didele reikšme tiek išieškotoju, tiek skolininko interesams. Todel antstolis, vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, areštuodamas skolininko turta, ji ikainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas i turto nusidevejima bei arešto metu dalyvaujanciu išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto verte. Istatyme itvirtinta esmine nuostata, nurodant objektyvius kriterijus, kuriais privalo vadovautis antstolis nustatydamas areštuoto turto verte.

10Vykdomojoje byloje yra pateikta išieškotojo Swedbank AB 2010-10-28 Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaita ir 2010-11-26 VI „Registru centras“ išrašo duomenys. Pagal 2010-10-28 Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaita, atlikta žinomo turto vertintojo Korporacijos „Matininkai“, turto verte 590000,00 Lt. 2010-11-26 VI „Registru centras“ išrašo duomenimis bendra turto rinkos verte - 820212,00 Lt (v.b.l. 6-8). Bendroje turto rinkos verteje žemes sklypo rinkos verte -312212,00 Lt, kuri buvo nustatyta 2008-05-06, todel negali buti laikoma atitinkanti rinkos verte vykdymo proceso metu. Turto arešto akte nurodyta turto verte – 590000,00 Lt, kuri atitinka išieškotojo pateiktoje Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaitoje nurodyta turto verte. Su tokia turto rinkos verte sutiko ir skolininkai (b.l.27) (CPK 681 str. 3 d.).

11Atlikus paieška VI „Registru centras“ duomenu bazeje 2011-02-02 dienai, žemes sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutine rinkos verte – 134000,00 Lt, namo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutine rinkos verte – 509000,00 Lt, bendra priverstinai realizuojamo turto rinkos verte 643000,00 Lt. Turto rinko vertes skirtumas tarp 2011-02-02 VI „Registru centras“ duomenu ir Nekilnojamojo turto ivertinimo ataskaitoje nurodytos turto vertes – 53000,00 Lt. Toks turto verciu skirtumas, kai VI „Registru centras“ atliekamas masinis nekilnojamojo turto vertinimas, neapžiurint konkretaus turto, nelaikytinas esminiu, kas butu pagrindu skirti ekspertizei turto vertei nustatyti. Akcentuotina ir tai, kad net ir tuo atveju, jeigu turtas butu ivertinas pagal VI „Registru centras“ duomenis ir paskelbtos varžytynes, parduodamo turto verte butu 80 proc. rinkos vertes, t.y. 514400,00 Lt, o esant sastingiui nekilnojamojo turto rinkoje kainos kelimas varžytynese yra ribotas.

12Istatymas antstoliui suteikia realias galimybes nustatyti toki areštuoto turto ikainojima, kuris atitiktu galimas realias rinkos kainas ir kartu apsaugotu tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Pagrindine antstolio pareiga yra savo iniciatyva imtis visu teisetu priemoniu, kad sprendimas butu kuo greiciau iš tikruju ivykdytas, aktyviai padeti šalims ginti ju teises ir istatymo saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Teismas, ivertines byloje surinkta medžiaga, daro išvada, jog antstolis nepažeide CPK nustatytos pareigos tinkamai ivertinti parduodama iš varžytyniu turta.

13Pagal CPK 704 str. 2 d. iki varžytiniu pradžios i antstolio depozitine saskaita turi buti sumoketa ne mažesne pinigu suma kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto verte, arba mažesne suma, kurios užtenka visiškai padengti isiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Skolininko pasiulytam pirkejui turtas turi buti parduodamas už ne mažesne pinigu suma nei nurodyta turto arešto akte, arba mažesne suma, taciau šios sumos turi pakakti visiškai padengti isiskolinima. Kadangi turto arešto akte nurodyta areštuoto turto verte – 590000 Lt, tokia pinigu suma pirkejas V. A. yra pervedes i antstolio depozitine saskaita, todel teismas atmeta kaip nepagrista suinteresuoto asmens RAB Triumph International (Polska) argumenta, jog antstolis pateike teismui tvirtinti akta, pažeidžiant CPK 704 str. 2 d. reikalavima. Teismas laiko, kad antstolis, surašydamas 2010-12-28 Turto pardavimo skolininko pasiulytas pirkejui akta, CPK 704 straipsnio reikalavimu laikesi, t.y. turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta suraše, kai buvo sumoketa realizuojamojo turto verte, kuri nurodyta atlikus turto ikainojima. Kadangi vien hipotekinio kreditoriaus AB „Swedbank“ reikalavimas yra 820875,02 Lt, todel realizuojamo turto vertes sieti su sumomis, kuriu užtektu visiškai padengti isiskolinimams ir vykdymo išlaidoms, nera pagrindo.

14Pažymetina, kad Teismu informacines sistemos LITEKO duomenimis skundu del antstolio veiksmu nera gauta, o pagal formuojama teismu praktika, skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkejui turi prioriteta prieš turto pardavima iš varžytyniu, nes taip realizuojant turta gali buti sumažintos vykdymo išlaidos ir greiciau patenkinami visu kreditoriu interesai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikos del areštuoto turto pardavimo iš varžytyniu arba skolininko pasirinktam pirkejui apžvalga, Teismu praktika Nr. 28).

15Atsižvelgiant i nurodytus motyvus bei neesant esminiu pažeidimu, numatytu CPK 602 straipsnyje, turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui aktas tvirtintinas.

16Vadovaudamasis CPK 725, 290- 292 str. str., teismas,

Nutarė

17Patvirtinti 2010-12-28 Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta Nr.0179/10/01559-1.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui skunda paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkes teisma.

Proceso dalyviai